Mehmet Pişkin Odtüde farklı bir eğitim alsa intihar eder miydi?

36 yaşında Odtü inşaat fakültesinden mezun olan ve yazılım mühendisi olarak çalışan Mehmet Pişkin bir sabah intihar videosu bırakarak kendisini astı ve yaşamına son verdi. Şöyle diyor Mehmet Pişkin bıraktığı intihar videosunda:

Arkadaşlarımla konuştum, kısırdöngüyü kıramadık, daha çok partiler yapardık, daha çok eğlenirdik ama olmadı. İyi arkadaşlar edindim, güzel eğlendik. Hayatın tatsız taraflarıyla başa çıkamadım. Nazik, neşeli, eğlenceli, akıl ve ruh inceliğine sahip birisi olmayı çok öenmsedim, şu anda bunları korumak ve sağlamak ciddi bir yük haline geldi benim için. Bu konuda takatimin tükendiğini ve taşıyamadığımı fark ettim. Sarsıntılarda kendimi toplamakta gün geçtikçe daha da zorlanıyorum. Bu da çok sıkıcı bir kısırdöngü. O konudaki ışığı kaybettim. Herhangi bir dini inancım yok, Allaha da inanmıyorum, gömülmek istemiyorum.

Mehmet Pişkin daha çok genç, üstelik başarılı, iyi eğitim almış bir insan. Ama hayatın yükü bana ağır geldi diyerek kendini öldürebiliyor. Bu insanlar daaha küçük yaşta Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla yetiştirilmiyorlar. Kalplerine iman yerleşmiyor. Allahı tanımadan bilmeden bir hayat sürüyorlar. Ahiret inançları da yok. Bu dünyada zorlukla, sıkıntıyla ve bollukla imtihan olduklarının da bilincinde değiller. İman olmayınca insan dünyanın bütün yükünü omuzlarına alıyor ve bir süre sonra da bu yükü taşıyamayacak hale geliyor. Oysa Allaha iman edip Kurana uyduğunda Allah ruhuna müthiş bir güç veriyor, tevekkülle, sabırla ve derin imanla bu güç giderek büyüyor.

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (Bakara Suresi, 155)

Mehmet Pişkin dinden uzak yetiştirilmeseydi, Allah sevgisi ve imanla büyütülseydi hiç intihara kalkışırmıydı? Dinimizde intihar etmek çok büyük günahtır, bunu yapan kişi kendisini öldürdüğü için katil hükmünde olur. Mehmet Pişkin bunu bilseydi intihara kalkışırmıydı? Günümüzde gençlere ortaokul ve liselerde yoğun bir şekilde darwinist materyalist eğitim veriliyor. Daha sonra üniversitelerde de, özellikle Odtüde, gençlere evrim inancı aşılanıyor. Yok atamız mikrop, yok atamız solucan diyerek gençleri yaratılıştan ve Allah inancından tamamen uzaklaştırıyorlar. Gençler böylece hiç ahiret inancı olmadan yetişiyor. Hayatı sadece bu dünyadan ibaret zannediyorlar. En ufak bir zorlukla karşılaştıklarında da hemen ölmek istiyorlar. Bu yüzden üniversitelerde nerdeyse her ay bir genç intihar ediyor. Bu yüzden devletin bu konuda tedbir alması lazım. Bu gençler imanla, Allah sevgisiyle, Kuran ahlakıyla yetişmeliler.

Mehmet Pişkin intihar eyiliminde olduğunu arkadaşlarıyla paylaşmış ama kimse yardımcı olamamış, doktoru da dahil olmak üzere. İntihar eğiliminde olan kişiler için devlet mutlaka bağlantı kurabilecekleri bir merkez oluşturmalı. Ayrıca medyada intihara teşvik edici sözler kullanılması kesinlikle yasaklanmalı. Bu kişiler kanunla ve hukukla cezalandırılmalı.

Çok genç yaşta intihar eden insanlar bunun bir kurtuluş değil tam tersine azap dolu bir başlangıç olduğunu bilmeliler ve asla intihara kalkışmamalılar. Kimse de gençleri intihara teşvik edici mesajlar yazmasın, bunun da karşılığı çok büyüktür. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanma yeri değildir. Mehmet Pişkin de mesajında daha çok partiler yapardık, daha çok eğlenirdik diyor ama imansız bir ruhun bu dünyada eğlenceyle tatmin bulması mümkün değildir. Çünkü dünya hayatı bir imtihan olarak zorluklarla dolu yaratılır. Ancak imanla, tevekkülle ve sabırla insan bu imtihanların üstesinden çok güzellikle gelir. İnsan bu dünyada karşılaştığı zorlukların karşılığında sabretmesiyle en güzel karşılığı cennette alacağını bilir. Mehmet Pişkinin intiharı hem gençlere hem de devletimize ibret olmalı, bu genç ve değerli insanlar, iyi yetişmiş insanlar kaybedilmemeli. Aileler çocuklarını imanla yetiştirmeliler, devlette okullarda maneviyatı arttırıcı eğitimlere önem vermeli. Gençlerin imanlarına iman katacak Kuran mucizeleri anlatılmalı. Aksi taktirde Darwinist materyalist eğitimle yetişen çocuk zorluklarla karşılaştığında önce depresyona girecek sonra da çözümü intiharda arayacaktır. Ve kendisinin katili olarak çok büyük bir kayıp içinde olacaktır
 
Aileler çocuklarını imanla yetiştirmeliler, devlette okullarda maneviyatı arttırıcı eğitimlere önem vermeli. Gençlerin imanlarına iman katacak Kuran mucizeleri anlatılmalı. Aksi taktirde Darwinist materyalist eğitimle yetişen çocuk zorluklarla karşılaştığında önce depresyona girecek sonra da çözümü intiharda arayacaktır. Ve kendisinin katili olarak çok büyük bir kayıp içinde olacaktır.
İnsanların, ailelerin HÜR İRADESİNE saygı gösterilerek eğitim verilmeli.Oysa devlet zaten DİN EĞİTİMİNİ, temel eğitimde " zorunlu " olarak veriyor.Ki ayrıca yıllardır da bu din eğitimi veriliyor.Hatta 1.400 kusur senedir de bir şekilde devam ediyor...

Din eğitimi zayıf olan intihar ediyor varsayımına karşılık, dindar olanlar da kıtır kıtır adam doğruyor, görüyoruz çevremizde ve günümüzde özellikle...!

İnsan öldürmek, bir canlıyı öldürmek kolay olmadığı gibi insanın kendi hayatına son vermesi de karşıdan göründüğü kadar basit değil.

Devlet eğitimde VİCDANİ ve YETENEK konularında zorlayıcı olmamalı...Çünkü bunların hepsi KİŞİSEL dir.
 
Gerçek dindar kıtır kıtır adam doğramaz, bu yüzden bu söylediğiniz çok yanlış. Kuran'da bir adamı haksız yere öldüren tüm dünyayı öldürmüş hükmünde olur diyor Allah.
Dolayısıyla mümin Allah'tan korkar, asla böyle bir şey yapmaz.
Çocuklara da okullarda Darwinizmi okutuyorlar, çocuklar maymundan geldiğine inanıyor, imanla yetişmiyorlar.
Verilen din eğitimi çocukların maneviyatını arttırmıyor, Kuran Mucizelerine ve iman hakikatlerine dayalı bir eğitim verilmeli.
 
Cevap: Mehmet Pişkin Odtü’de farklı bir eğitim alsa intihar eder miydi?

Gerçek dindar kıtır kıtır adam doğramaz, bu yüzden bu söylediğiniz çok yanlış. Kuran'da bir adamı haksız yere öldüren tüm dünyayı öldürmüş hükmünde olur diyor Allah.

Doğrudur, bunları diyor Kur'an,ancak....:

BAKARA
191.Onları (size karşı savaşanları) yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram'da onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kâfirlerin cezası böyledir.

ENFAL
39.Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın! (İnkâra) son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür.

TEVBE
5.Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir.

" Fitnenin öldürmeden daha beter olduğunu da " veya öldürülmelerden de bahsediyor...Ki günümüzde ve hemen yanıbaşımızdaki IŞİD de bunu kullanıyor...O yüzden söylediğimin yanlış olduğunu düşünmüyorum.

İslamın TERÖRİZM yanını kullananların hepsi de bu ayetleri baz alır.Ve maalesef kitleleri de peşinden sürükler.Şimdi kim gerçek Müslüman, kim değil....? Bize sorduklarında onlar gerçek Müslüman değil, onlara sorduklarında bizler...!

Ayrıca " din " anlayış ve kabullerle şekillenir.Kur'an ayetleri ise farklı farklı yorumlanabilmekte, tevil edilebilmektedir.Bu farklılıklara göre İNANIŞ da farklılaşmaktadır.

Ancak Kur'an aynı zamanda...:

MAİDE
77.De ki: Ey Kitap ehli! Dininizde haksız yere haddi aşmayın. Daha önceden sapan, birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uymayın.

BAKARA
143.İşte böyle! Biz sizi, insanlar üstüne tanık olasınız, resul de sizin üstünüze tanık olsun diye, orta yolu izleyen bir ümmet yaptık. Biz, eskiden üzerinde olduğunu kıble haline getirdik ki resule uyanı, ökçesi üstüne gerisin geri dönenden ayıralım. Bu, Allah'ın kılavuzluk ettikleri dışındakilere gerçekten zor gelecektir. Ama Allah imanınızı işe yaramaz hale getirmeyecektir. Şu da bir gerçek ki, Allah öncelikle insanlara karşı çok acıyıcı, çok merhametlidir.

" AŞIRIYA GİTMEYİN ", " HADDİ AŞMAYIN ", " ORTA YOLLU ÜMMETSİNİZ " Dendiği halde, bugünkü sorunların kaynağında AŞIRILIK, HADDİ AŞMAK gibi davranışlar yatmaktadır...Sen iyi Müslümansın, ben iyi Müslümanım çekişmesi, uç/marjinal davranış biçimlerini de hortlatmaktadır.Ve sonuçta dini yolu izlediğini düşünerek KITIR KITIR adam doğrayanlara da bolca rastlamaktayız.

Bu arada okullarda, hiç konuda İnsanların maymundan geldiğinden bahsedilmez.Evrim Teorisi anlatılır ki bu bir TORİDİR...! Kanun değil...Bu günkü en popüler, geçerli teorilerden biridir.Ayrıca dediğim gibi Kur'an " farklı anlaşılma, algılamalara da izin verir "...Buna bağlı olarak Kur'an'da da EVRİMİN izlerini görebilirsiniz.Evrim Teorisi YANLIŞLANABİLİR olduğundan BİLİMSEL dir, yani yanlışlığı bulunabilir, ortaya konabilir ve teori de değişiklikler olabilir.Bu onu bilimsel yapar.İnanç ise METAFİZİK tir, yanlışlanabilir olmadığından bilimsel değildir, kabullerdir.

İnanca bağlı eğitim görmek isteyene kimsenin hayır deme şansı yoktur.Ancak inanca bağlı eğitim görmek istemeyenin de bu en tabii hakkıdır.Kim inanca bağlı, kim inanca bağlı kalmaksızın eğitim almak istiyor ise bireysel olarak buna özgürdür, devlet de bu özgürlüğü " İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine " imza atmış olarak hareket etmelidir.

Kur'an'da mucize arayışı son derece sakat bir mantıktır.Kur'an'ın kendisini mucize olarak göremediğimiz sürece, konulara bağlı mucize arayışı dinin içerisine tabuların da sıkıştırılmasına sebep olur.Bu da yüzlerce yıl geri kalmışlığı beraberinde getirir.
 
Son düzenleme:
Kurana göre İslam da savaş için hiçbir gerekçe yok!

Konunun devamı : diye bir yazı yazdım, bu yorumunuza cevap olarak okuyabilirsiniz.
 
Cevap: Mehmet Pişkin Odtü’de farklı bir eğitim alsa intihar eder miydi?

Kurana göre İslam da savaş için hiçbir gerekçe yok!
Konunun devamı : diye bir yazı yazdım, bu yorumunuza cevap olarak okuyabilirsiniz.

Kur'an'a göre dahi " savaş için " gerekçe mutlaka var.Kur'an'ı okumak yeterli.Bunlar savunma amaçlı da olsa savaş savaştır değil mi...?

Yazdığınız yazı da dahi sıkıntılı yorum var...

" Fesad için olmaksızın...." diyor Maide 32...!

Fesat nedir...? Ben veya siz bunu " bozgunculuk, zulüm...v.s. " olarak algılayabiliriz, ancak başkaları da bunu " dinin içerisine sokulan bozgunculuğu da " dahil etmekteler...İşte o zaman bir açmaz ile karşı karşıya kalırız." Dinin bozulması "....? Kime göre...?

Örneğin siz Hz.Adem'in "ilk yaratılan " olduğuna inanırsınız, ben ise Kur'an'a bakarak ilk yaratılan değil " İlk seçilen " olarak görürüm...Siz " Kurban kesme emri var " dersiniz, ben ise " böyle bir emir yok " derim, siz " Namaz kılmak emredilmiştir " dersiniz, ben ise " hayır namaz değil SALAT emri vardır " derim....v.s....v.s.....İşte bu noktada size göre değil belki ancak, başkalarına göre DİNE FESAT sokmuş olurum ve " Fesat öldürülmekten beterdir "....!

Zaten sorun da bu...FESAT tan algılanan farklı farklı...Ve bu bir GEREKÇE teşkil etmektedir...Size göre olmayabilir....Ancak kendini Müslüman olarak gören ve tanımlayan bir çok topluluk yine size göre yorumu belki farklı olan bu " FESAT " konusunda farklı bir düşünce ile savaşa giriyor, eylemler yapıyor ve masum insanların da ölümlerine neden oluyor.

Sorun sizin kendi düşünceniz değil.Barışçı, savaş karşıtı biri olabilirsiniz, buna bir sözüm yok.Ancak konu inandığımız din kitabında yazılıyken ve o kitaptakini ben sen o farklı farklı algılarken bir bütünlükten bahsedip " Kur'an savaşa karşı " deyip buna bir mesnet göstermeye çalışıp ispat çabası beyhudedir.

İşte tam da bu noktadan hareket ile...:
Çocuklara da okullarda Darwinizmi okutuyorlar, çocuklar maymundan geldiğine inanıyor, imanla yetişmiyorlar.
Verilen din eğitimi çocukların maneviyatını arttırmıyor, Kuran Mucizelerine ve iman hakikatlerine dayalı bir eğitim verilmeli.

Konunun devamı :
Din eğitimi verenler " Dini bozgunculuğu da " FESAT olarak düşünen ve buna inan kişiler olursa, onların eğitim verdikleri nasıl yetişir...?
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt