Mehdinin suresi Ya Sin!

Selam!

Mehdinin suresi "Yasin"dir.
Fütühatı Mekkiyye Cilt 4, Bölüm 78

Her kişinin Kur'an'da bir suresi vardır Allah'ın kitabında bana ait olan sure ise tenzil’ (Zümer)dir.
Çünkü nüzul olunan şeyi yani ilahi kitab olan âlemin surelerini, ayetlerini okumak bana nasib oldu.
Ben de her ayete ilişkin açıklamaları üç makam şeklinde tertip ettim:
Birincisi, Celal makamı, sonra Cemal makamı, sonra İtidal makamı.
Bu, kâmil Muhammedi varis açısından berzah hükmündedir ki burası Kemal makamıdır.
Ayeti celal ve heybet makamında ele alıyor, hakkında konuşuyorum,
ta ki en latif işaretlerle ve en güzel ibarelerle bu makama ulaşıncaya kadar...
Sonra aynı ayeti bu sefer cemal makamında ele alıyor ve üzerinde konuşuyorum.

Burası birinci makamın karşısındadır. Nihayet özellikle bu makam için nazil olmuş gibi sürdürüyorum açıklamaları.
Sonra aynı ayeti kemal makamında, ilk iki veçhe benzemeyen bir sözle ele alıyorum.
Bu makamda harflerin, kelimelerin, harake ve sükûnlardan ibaret olan küçük harflerin sırları hakkında konuşuyorum.
Eğer bunlarda böyle sırlar varsa onları ele alıyorum, yoksa nispetleri, izafeleri ve işaret gibi unsurları ele alıyorum.
Bu işlemi tamamlayınca, yanındaki ayeti ele alıyorum.
Bu ayetlerden birinde bulunup da asıl olma özelliğine sahip kelimeyi şahit olarak değerlendiririm, ancak bunun da örnekleri azdır."
Muhyiddin Arabi , TEFSİR-İ KEBİR TE’VİLÂT 1. Cilt, Sayfa 14
 
Üst Alt