Mehdi yi bekleyenlere.......

İslam toplumunun içine sokulan nifak tohumu, öyle yeşermiş dal budak sarmış ki, artık ondan kurtulmakta neredeyse imkânsız olmuş. Birçok konuda yaptığımız yanlışlar gibi, günümüzde İslam toplumu içine sokulan hurafe ve dinde olmayan MEHDİ konusu da, Rabbin Kur’an da hüküm vermediği bir konudur.

Bizler Kur’an ı, din ve iman adına yeterli görmediğimiz sürece de, yanlış itikatların peşi sıra gitmekten de asla kurtulamayacağız. Allah istediği kadar, sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum, Kur’an ın ipine sarılın desin, Rabbin sesini işiten, duyan mı var? Çünkü Kur’an ile aramıza soktuğumuz veliler, şeyhler Kur’an gerçekleri ile buluşmamızı, yüzlerce yıldır engellemiştir.

Kur’an anlaşılması zor bir rehber kitap ilan edilip, onu herkes anlayamaz, veli insanlar anlar, fikrine inandırıldığımızdan beridir ki, İslam dini Rabbin orta yolundan saptırılmış ve nereye gittiği belli olmayan, meçhule doğru hızla gitmektedir.

MEHDİ nin geleceğini söyleyenler, rivayetlerin ardı sıra giderek buna inananlar, bakın neler söylüyor.

( Mehdi İslami inanca göre, kıyametten önce dünyada adaleti, dirlik ve düzenliği sağlamak için gizlendiği yerden çıkıp, dünyayı egemenliği altına alacağına inanılan kişi. Ezilen kitleler, kendilerini karanlıktan aydınlığa çıkaracak, zalimlerden intikamlarını alacak ve bozuk toplumsal yapıyı değiştirecek bir manevi güç olarak Dünyaya hükmedecektir.)

Mehdinin geleceğine inananlar, kıyametin kopmasından önce Dünyaya geleceğini ve İslam toplumlarının içinde bulunduğu zor durumdan kurtarıp, Dünyada adaleti saylayacağından bahsedilir. İşin en ilginç olanı ise, mehdi nin İslam inancının emri gibi gösterilmesidir. Bakın bir kısım Müslüman toplum bu konuda ne diyor ve inanıyor.

(Vaat edilen mehdinin varoluşundan hiçbir kuşku yoktur. Üç yüz hadis ve eserle, hatta daha fazlasıyla bu kanıtlanmıştır.)

Kanıtlara bakar mısınız lütfen. Gerçektende bizler İslam ı bu kanıtlara göre yaşıyoruz. Birçoğumuz bu konu için, Kur’an dan bir kanıt aramak gibi bir düşünceyi, aklımıza bile getirmiyoruz. Bizler için kesin kanıt Kur’an olmaktan çıkmış, artık rivayetler kesin kanıt olmuş. Ne kadar acı. Acınacak halde olduğumuzun farkında bile değiliz. Elbette bunun nedeni çok açıktır. Çünkü bizlere her şey Kur’an da yazmaz denilmiş ve bizlerde buna inanmışız. Bu durumda itiraz etme hakkımızda olamaz.

Mehdinin gelişinin, rivayet hadislerle HAK olduğuna inanan din kardeşlerime, önce şunu hatırlatmak isterim. Hak olanın, sorumlu olduğumuz kitabın, yalnız Kur’an ve onun ayetleri olduğunu Allah apaçık söylüyorsa ve Yaradan Kur’an da mehdi konusunda tek kelime bile açıklama yapmıyorsa, lütfen bu konuyu bir daha düşünün derim.

Allah neye layık isek, bizleri öyle yaşatacağını anlatır. Aklını kullanmayıp, Yoldan sapanları ise, pislik içinde bırakacağı örneğini verir. Bu durumda Rabbin yolundan sapmış, onun kitabını devre dışı bırakmış toplumlara Allah, onları kurtaracak bir kurtarıcı gönderir mi? Hiç beklemeyin, boşuna beklersiniz. Bizler kurtarıcı bekleyeceğimize, bu yanlış yoldan kurtulmanın yolunu aramalıyız. Çalışmayana, çaba göstermeyene Allah ın neler yaptığını görmek isteyen, Kur’an ın kısalarını okumasını öneririm.

İşin ilginci, her Müslüman toplum, mehdinin kendi içinden çıkacağını iddia etmektedir. Sanırım önümüzdeki yıllarda, Müslüman ülkeler arasında, mehdilik savaşı çıkarsa hiç şaşmayınız. Çünkü senin mehdin hak, benim mehdim hak kavgası çıkacağa benziyor. Tabi Kur’an dan sapan toplumların sonunu, tahmin etmek zor olmasa gerek.

Ülkemizde çok önemli görevler almış, tahsil sahibi insanlar bile bu konuya alet edilmiştir. Yakın zamanda Prof Dr. Hüseyin Hatemi, mehdinin 5 yıl içinde İstanbul da çıkacağını dahi söyleyebilmiştir. İlginçtir bu insanlar, Allah ın sizlere rehber olsun diye gönderdim dediği kitabında, tek kelime bile bahsetmediği halde, acaba hangi beşerin rehberinden aldığı bilgilere göre bunu bu kadar açık söyleyebilmektedir? İtiraz eden, nereden çıkardın bu kadar net bilgiyi diyen bile yok. Ama alkışlayan, her ne hikmetse çok. İşte tüm bu acı gerçekler, din ve iman adına İslam toplumlarının, geldiği noktayı çok güzel anlatmaktadır.

Peki diğer İslam toplumları, mehdi konusunda ne diyor? Gerçekten Türk toplumu içinden bir kurtarıcı, mehdi bekliyorlar mı? Tabiî ki hayır, her toplum bu çok özel gelecek kişinin, kendi toplumları içinden çıkacağına inanıyor. Örneğin İran bizimkiler gibi, bu konuda çok iddialı ve bakın ne diyorlar.

(Mehdi, İran’ın Kum kentinde ortaya çıkacak. İnanışa göre, Mehdi Kıyamet Günü’nden önce ortaya çıkıp dünyadaki bütün haksızlıkları yok edecek.

Kum kentinde konuyla ilgili çalışmalar yapan Ayetullah İbrahim El Âmini, Mehdi’nin, Hıristiyanlar ve Yahudilerden İslam dinine geçmelerini isteyeceğini, bunu kabul etmezlerse öldürüleceklerini söylüyor.)

Yukarıdaki düşünce ve fikir, elbette Rabbin rehberinden olmadığı için, bu denli Kur’an a da taban tabana zıt olacaktır. Düşünebiliyor musunuz, Mehdi Hıristiyan ve Yahudileri İslam a davet edecek, Müslüman olmayanları da öldürecekmiş. Rabbim sen bizlere akıl fikir ver. Bu düşünce ve fikir sizce Kur’an dan zerre kadar onay alıyor mu?

Peygamberimiz kendisine iman etmeyenlere, böylemi yapmıştır? Allah ın kitabını tebliğ ettikten sonra, senin dinin sana, benim dinim bana diyerek, kendisine savaş açmayanlara, asla savaş bile açmamıştır. Peygamberimizin savaşlarının tamamı, savunma amaçlıdır. Bunun birçok örneğini, zaten Kur’an dan görüyoruz.

Sizlere bazı ayetler hatırlatmak istiyorum. Bu ayetlerle mehdinin geleceği konusunu lütfen karşılaştırınız, değerlendiriniz. Eğer Allah Kur’an da, anlatıldığı gibi, ahir zamanda bir mehdi gönderecek olsaydı açıkça söylemeyip, bizlere Kur’an dışından rivayetler yoluyla bilgilendirmiş olabilir mi? Allah aklınızı kullanın, aklını kullanmayanı pislik içinde bırakırım diyorsa, gelin Allah ın sizlere rehber olsun diye indirdik, dediği kitaba bakalım ve onun rehberliğiyle doğruları bulalım.

Enam 38: Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.

Araf 174: Biz, ayetleri işte bu şekilde ayrıntılı kılıyoruz ki, hakka dönebilsinler.

Maide 45; …. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.

Yukarıdaki ayetlere baktığımızda, Yaradan Kur’an da hiçbir eksik bırakmadığını, ayrıntılı bir şekilde açıkladığını söylüyor. Toplumlara, Allah ın Kur’an da indirmediği, açıklamadığı şeylerle hükmedip, onları Kur’an dan uzaklaştıranlar, zalimlerin ta kendisidir diyor. Yüce Rabbim daha ne söylesin aklı olana. Kur’an a bakmaya, ibret almaya devam edelim.

Araf 33; De ki: Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi HARAM kılmıştır.

Nahl 89: (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi içinden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

İsra 89: Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlara her türlü misali, değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkârda direttiler.

Kehf 54: Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

Çok ilginçtir Allah, çok açık ve net bazı hükümler vermiş ve düşünen kullarına doğru yolu apaçık göstermiştir. Allah hakkında, Kur’an da hiçbir delil indirmediğim bir konuda, konuşmanızı dahi HARAM kılıyorum diyerek hükmünü vermiş. Sana Kur’an ı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber ve müjde olsun diye indirdiğini apaçık söylüyor. Her türlü misali değişik şekillerde açıkladık ki, doğruyu bulasınız diyor. Peki, bizler bunca açık ayetleri gördüğümüz halde, neler söylüyoruz ve nasıl delillerin peşi sıra gidiyoruz, zerre kadar düşünen yok mu?

Tüm bu ayetleri gördüğümüz halde, görmemezlikten gelerek, Allah ın hiçbir örnek dahi vermediği, bizlere anlatılan mehdinin geleceğine inanırsak, Rabbin gazabından kurtulacağımızı mı zannediyoruz. Ya aşağıdaki ayetlere ne diyeceğiz, hala MEHDİ nin geleceğine inanmaya devam mı?

Nisa 174: Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.

175: Allah'a iman edip O'na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf (deryası) içine daldıracak ve onları kendine doğru (giden) bir yola götürecektir.

Araf 3: (Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O'ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Zühruf 44: Doğrusu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.

Bizler eğer, hesabın görüleceği O çetin gün, üzülmek istemiyorsak, yukarıdaki Rabbin uyarılarını sakın unutmayalım. Allah Rabbinizden size, kesin bir delil, açık bir nur indirdik diyor, ama bizler Allah ın nurunda hiç bahsetmediği MEHDİ nin geleceğine hala inanabiliyorsak, bu işte bir yanlışlık var demektir.

Allah Kur’an a sımsıkı sarılmamızı, çünkü sarılanların doğru yola iletileceğini söylüyor ayetinde. Peki, bizler ne yapıyoruz? Kur’an da her şey yazmaz diyerek, beşerin hurafelerine sıkı sıkı sarılıyoruz. Ne diyebilirim ki.

Allah sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum diye, apaçık hükmünü verdikten sonra, sizce Kur’an da hiç bahsedilmeyen, açıklık getirilmeyen MEHDİ konusunda sorumlu tutup, hesaba çeker mi? Hani Kur’an da açıklamadığım konularda konuşmanızı HARAM kılıyorum diyordu Rabbim, ne oldu bu ayetin hükmü, düşünen yok mu? Başımızı toprağa gömmeye devam mı?

Her zaman yapıldığı gibi, dine nifak sokanlar, peygamberimizin adını kullanmışlardır. Kur’an da hükmü olmadığı halde, peygamberimizin Kur’an dışından da birçok hükümler koyduğunu söylerler. Peki, aşağıdaki ayetlere gözlerini yuman Müslümanlar, neden tüm bunlara inanırlar dersiniz?

Ahkaf 9: De ki: "Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahye dilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim.

Enam 19: Sor: "Tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kuran bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım…….

Enam 50: Onlara şunu söyle: "Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vah yedilene uyarım ben!" Sor onlara: "Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?"

Yaradan bizlere elçisinin, bakın ne söylemesini birçok kez istiyor, çok dikkatle bunun üzerinde düşünmeliyiz. Bana Kur’an da vah yedilenden başkasına uymam ben. Sizi yalnız Kur’an ile uyarma görevi aldım. Onun içindir ki yalnız bana vah yedilen ile sizleri uyarırım. Daha öncede ne diyordu Allah, sizleri bu kitaptan sorumlu tutuyorum. Her şey çok açık ama Allah ın ayetlerini görmezden gelip, atalarının itikatlarına uyanlara da Allah, bakın ne diyor.

Zühruf 36: Kim Rahman'ın Zikri'ni görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur.

Bakara 5. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

Allah ın zikrini, beşerin öğretisine inanmak adına görmezden gelip, aklını kullanmayanlara Allah ın verdiği cezayı, lütfen çok dikkatle birçok kez okuyalım ki, aklımızı başımıza getirelim. Yoksa yanımızda can yoldaşı olarak, şeytan eksik olmayacaktır, Allah korusun.

Allah Kur’an da, benim ayetlerimin bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmıyor musun der bizlere. Bir kısmını görmezden gelenlere de, Rabbin verdiği cezadan tüyleri diken diken olmayanlara, sözüm meclisten dışarı. Çünkü onlara hiçbir söz kâfi gelmeyecektir.

Allah kurtuluşa erenlerin, yalnız Rablerinden gelen hidayet, yani Kur’an üzerinde olanların, yalnız kurtuluşa ereceğini apaçık söylediği halde, hala bizlerin Kur’an dışından bizlere öğretilen, mehdinin geleceğine inanmamızın, bizlere nelere mal olacağını anlayamadıysak, sanırım bundan sonrada anlayamayacağımız açıktır. Çünkü gözler perdeli, gönüller taş kesilmiş.

Sizlere son olarak hatırlatacağım, Rabbin uyarılarında bakın neler söylüyor rehberimiz.

Bakara 79: Vay o kimselere ki, elleriyle Kitabı yazarlar, sonra da onu az bir karşılığa değişmek için, “Bu, Allah’ın katındandır” derler. Vay ellerinin yazdıklarından ötürü onların hâline! Vay kazandıklarından dolayı onların hâline!

İsra 36: Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.

Allah bizlere, o kadar güzel örneklerle anlatıyor ki her şeyi, doğrusu anlamamakta inat edenlere, üzülmekten başka yapacak hiçbir şey gelmiyor elden. Birileri size, bunlarda Allah katındandır diyerek, Kur’an da olmayan bilgileri, hükümleri sanki Allah katından gibi gösterenler çıkacaktır diyor ve uyarıyor.

İşte bu insanların vay haline diyerek, bu yanlışı yapanların, asla ardına düşmemizi Yaradan istemiyor. Yine açıkça Kur’an da hüküm vermediğim, emin olmadığınız şeylerin peşine sakın düşmeyin, sizleri sorumlu tutarım diye de, son noktayı koyuyor Rabbim.

Allah her şeyi o kadar güzel anlatmış ki, gönül gözleri açık olan, Rabbin gerçeklerini görecektir.

İslam toplumu olarak, içinde yaşadığımız acı gerçeklerin, eğer farkına Kur’an ile varamıyorsak, Allahtan boşuna kurtarıcı MEHDİ beklemeyelim. Bugün ülkemizde açıkça söylemekten çekinip, mehdi olduğunu söylemeye, anlatmaya çalışanlar var. Hatta birileri tarafından da işaret edilerek, toplum yavaş yavaş alıştırılmaya çalışılıyor. Lütfen tüm bunları, iyi araştıralım ve aldanmayalım.

O işaret edilenlerin, Yahudi tuzakları olduğunu da bilelim. Kur’an, sizleri Allah ile aldatacaklar çıkacaktır, dikkatli olun diyorsa, ileride bizleri MEHDİ yalanlarıyla da aldatmaya çalışacaklarını ve bizleri kirli, kanlı elleriyle, gizlice yönetmenin emellerini şimdiden taşıdıklarını lütfen unutmayalım.

İsrail den ülkemize gelen, üst düzey Haham misafirlerin ülkemizde kimi ziyaret ederek, ne konuştuklarını lütten internetten videosunu izleyiniz. İzleyiniz ki, bizlere neler yapılmak istenildiğinin farkında olalım.

Yahudiler Hıristiyanların ve Müslümanların içine öyle bir çöreklenmiştir ki, onları kendi düşünceleri yönünde kullanmayı başarmışlardır. Yahudiler Hz. İsa peygamberimize iman etmedikleri halde, Hıristiyanların içine öyle bir inanç yerleştirmişlerdir ki, onlara istediklerini bu gün yaptırabilmektedirler.

Yahudiler vaat edilmiş topraklara yerleştirilmediği takdirde, İsa Mesih gelemeyecektir inancı, bugün Amerika da Hıristiyanlar içinde, Evangelistler tarafından kabul gören bir inançtır. Onun içindir ki Amerika, İsrail devletini kurdurmuş ve ne pahasına olursa olsun yaşamasını sağlamak için, çaba harcamaktadırlar.

İşte yine Yahudiler bizlerin içine de aynı inancı sokarak, Mesih ve mehdinin geleceğini bizzat onlarda söylemektedirler. İsrail den gelen üst düzey haham misafirlerinin kimleri ziyaret ettiğini ve neler konuştuklarını lütfen araştırıp izleyiniz.

Rabbim cümlemizi, Kur’an ı rehber alıp, onun ardı sıra giden kullarından eylesin. Yoksa işimiz çok zor.

Yüzlerce yıldır, Müslüman toplumu olarak, birilerini beklemekle boşa geçirdik vaktimizi. Doğru yolu bulmak huzura, mutluluğa erişmek için, FURKAN dan başka ne arıyoruz, neyi bekliyoruz?

Huzura kavuşacak rehber elimizde, ama farkında bile değiliz. Onun kıymetini bilemeyen bizlere, Allah ın yardım edeceğini, Müslüman toplumlarının içinde bulunduğu yokluk, kin, nefret, düşmanlık ve acı gerçeklerden kurtaracak birisini, Allah ın göndereceğini hala düşünüyorsak, şunu üzülerek söylemeliyim ki, DAHA ÇOKKKKKK BEKLERİZ.

Saygılarımla Haluk GÜMÜŞTABAK
 
Sayın Haluk bey selam ederim ,
Yazmış olduğunuz yazıyı sonuna kadar okudum hatta daha önceki konularınıza ve yorumlarınıza da baktım.Sizce dinimiz şuan hak ettiği yerde mi? İnsanlar ibadet etmeyi sadece korkunca (doğal afet ve benzeri hallerde ) yada bir dilekleri olduğu zaman yerine getirmiyor mu? Cumaları camiye gittiğinizde bile görüyorsunuzdur insanlar ibadetten çok bir görevi yerine getirme çabası içinde (bitsinde hemen işime döneyim havasında ) bu sadece bizim dinimiz için değil bütün dinler için geçerli. Ve çok emin konuşmussunuz mehdi gelmiyecek diye rabbim istedikten sonra olmaz mı?
Kuran da mehdi yok diyorsunuz peki hadisler ? hadislere de uydurma mı diyorsunuz? peki o da kabulum diyelim Tevratı , Zeburu , İncili okudunuz mu ? onlarda mehdi geçmiyor mu? Onları da rabbim indirmedi mi. O peygamberlerde bizim peygamberimiz değil mi?
Bunun yanında mehdiyi peygamber sanan cahil insanlarda var. Son peygamber sevgili Hz. Muhammed S.A.V. efendimizdi. Mehdi sadece baş öğretmenimizden öğrendiklerini bize ileten bir rehber bir yol göstericidir. Ve siz siz olun iyice araştırmadan öğrenmeden sakın aksini inkar etmeyin çünkü o ne yeni bir kitap getirecek nede yeni bir din getirecektir. O bütün dinlerin zaten temelinde yatan dostluğu , kardeşliği , barışı ve DOĞRUYU insanlara gösterecektir. Onun isteği zaten Allah ın c.c. zikredilmesidir. İnsanların sadece kendilerine değil diğer yaratılmışlara da saygı göstermesi gerektiğidir. Eşitliktir ,saygıdır , sevgidir. Böyle bir zat rabbimin emrinden zaten çıkamaz.

Enam 50: Onlara şunu söyle: "Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vah yedilene uyarım ben!" Sor onlara: "Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?"

Ne güzel söylenmiş değil mi ??? Aynen öyle o kendinde Allah ın c.c. hazinesi olduğunu kimseye söylemedi. O gaybı da biliyorum demedi ya bir peygamberim bir meleğim hiç demedi. Yanlız ona söylenenleri yapıyor yani kör olan insanlara doğru yolu gösteriyor... Ve onun yerine ben sorayım sizlere "Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?
Bütün uyuyan insanların bir gün uyanması ve hemen düşünmesi dileği ile ...

Saygılar...
 
selam ederim;

haluk bey yine güzel bir yazı ile fikirlerinizi paylaşmışsınız emeğinize sağlık.
 
Selam

Yazi mehdi vardir diyeni yalancilikla sucluyor.
Bunu da yaklasik 20 ayeti net/yorumsuz/ciplak olarak yazarak yapiyor.

Sanki anam mehdi diyen baskasi imis gibi
Hic ustune alinmadan begendim tusuna basiyor.

Gorunmez adam nick'i ile de alakasiz bilgisizce bir yazi yaziliyor
Ve dahasi.....

sn.tansaxx;
Kur'an'daki munafik ayetlerinin kapsamini ogrendiniz mi?
 
Sayın Haluk bey selam ederim ,
Yazmış olduğunuz yazıyı sonuna kadar okudum hatta daha önceki konularınıza ve yorumlarınıza da baktım.Sizce dinimiz şuan hak ettiği yerde mi? İnsanlar ibadet etmeyi sadece korkunca (doğal afet ve benzeri hallerde ) yada bir dilekleri olduğu zaman yerine getirmiyor mu? Cumaları camiye gittiğinizde bile görüyorsunuzdur insanlar ibadetten çok bir görevi yerine getirme çabası içinde (bitsinde hemen işime döneyim havasında ) bu sadece bizim dinimiz için değil bütün dinler için geçerli. Ve çok emin konuşmussunuz mehdi gelmiyecek diye rabbim istedikten sonra olmaz mı?

Dinin hak ettigi yer yoktur.
Zaten din hakkin kendisidir.

Butun dunya Kur'an'a uysa dinin yeri aynidir.
herkes sizin gibi Kur'an ayetlerini yalanlasa yine
Dinin yeri ayni kalir.

Allah cc diyor ki;
-Dunyayi imtahan yeri olsun diye yarattim.
-Insanlari ve cinleri bana KULLUK etsinler diye yarattim.
-Kur'an'i/Dini klavuz olarak indirdim.
-Seytani saptirici,vesvese verici,imyahan araci olsun diye yarattim.
-Dine uyanlar icin cennet yarattim
-Vesveseciye uyanlar icin cehennem yarattim.
-Insanlarin tek ummet/din etrafinda toplanamalarini onledim.

Yani
Sizlerin sikayet ettiginiz olgular,
Yaratilisin temelidir.
Olmasi gerekenler oluyor/olacak.

Biz muslumanlara dusen,dine
Kur'an'a uyup imtahani gecmek.

Su saklabanligida artik kesin;
... mehdi gelmiyecek diye rabbim istedikten sonra olmaz mı?...

Allah cc neyi murad ettigini Kur'an'da aciklamistir.
Ve bu muradin HIC EKSIGI OLMADIGINI DA soylemistir.
Yetmemis,bu soylemin KENDI YASASI oldugunu da bildirmistir.
SUNNETULLAH!

Yine
Yetmedi,bu sunnetullahi/Allah cc nun yasalarinin
ASLA DEGISMIYECEGINI de bildirmistir.

Kur'an okuyan herkes bunlari bilir.
Rabb'in isterse masalini birakin....

Kuran da mehdi yok diyorsunuz peki hadisler ? hadislere de uydurma mı diyorsunuz? peki o da kabulum diyelim

Isterseniz kabul edelim.
Bakin okuyun ve ogrenin.
Bu konudaki BUTUN HADISLER MEHDININ ERKEK OLACAGINI SOYLER.
Anladiniz mi ulu melek mehdi ANAci.....

Tevratı , Zeburu , İncili okudunuz mu ? onlarda mehdi geçmiyor mu? Onları da rabbim indirmedi mi. O peygamberlerde bizim peygamberimiz değil mi?

Yaaa!
Bukadar cahil olmak zorunda misiniz?
Mehdinin olup olmamasini birakin
Imasi bile yoktur.

ustelik
Beseri yazilarinda,hadis kitaplarinda
Tek bir kelime bile gecmez.
Ne mehdisi?

Hem Bilgisiz,hem baskin....

Bunun yanında mehdiyi peygamber sanan cahil insanlarda var. Son peygamber sevgili Hz. Muhammed S.A.V. efendimizdi. Mehdi sadece baş öğretmenimizden öğrendiklerini bize ileten bir rehber bir yol göstericidir.

Once olmayan sey birseyde zannedilmez.
Oyle zanneden sizlersiniz.
Nasil mi?

Peygamber:Allah cc ile direk veya melekleri araciligiyla Vahiy toplulugu/Kitap alip
Bunlari insanlara teblig eden kisidir.

Mehdi ananiz,Allah cc ile konusuyor,
Melekler ile konusuyor,
Sur adli vahiy kitabini teblig ediyor.

Eeeee!
Ne oldu simdi ananiz?

Aylardir,Allah cc,melekler den geldigini iddaa ettiginiz sur sallamasi,
Birden ananiza peygamber demesinler diye Muhammed as'dan mi bilgi almaya dondu.

Ah!
komikler ordusu ah!
Ve siz siz olun iyice araştırmadan öğrenmeden sakın aksini inkar etmeyin çünkü o ne yeni bir kitap getirecek nede yeni bir din getirecektir.

Hersey degisecek,Bu ahmak anlayis bitecek laflari ne oldu?
SUR bir Kitap degil mi?
Bu kitap ilahi kattan geldi sallamasi ne oldu?
O bütün dinlerin zaten temelinde yatan dostluğu , kardeşliği , barışı ve DOĞRUYU insanlara gösterecektir. Onun isteği zaten Allah ın c.c. zikredilmesidir. İnsanların sadece kendilerine değil diğer yaratılmışlara da saygı göstermesi gerektiğidir. Eşitliktir ,saygıdır , sevgidir. Böyle bir zat rabbimin emrinden zaten çıkamaz.

Enam 50: Onlara şunu söyle: "Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem ben! Size ben bir meleğim de demiyorum. Yalnız bana vah yedilene uyarım ben!" Sor onlara: "Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?"

Ne güzel söylenmiş değil mi ??? Aynen öyle o kendinde Allah ın c.c. hazinesi olduğunu kimseye söylemedi. O gaybı da biliyorum demedi ya bir peygamberim bir meleğim hiç demedi. Yanlız ona söylenenleri yapıyor yani kör olan insanlara doğru yolu gösteriyor... Ve onun yerine ben sorayım sizlere "Körle gören bir olur mu? Hâlâ düşünmüyor musunuz?
Bütün uyuyan insanların bir gün uyanması ve hemen düşünmesi dileği ile ...

Saygılar...

Bir de Ayet yazmiyorlar mi?
Ayette:'Yalnız bana vah yedilene uyarım ben!"

Vahiyedilen ne?
Kur'an!

Neden Kur'an'a uyuyor?
Din=Kur'an oldugu icin.
Dine uyum gosterenlerle gostermiyenlerin ayrim gunune hazirlaniyor.

Kur'an Mehdi inancini REDDEDER!
Kendisinden baska kilavuz/kurtarici tanimaz.
Onun ayetlerine uyan kurtulusu bulacak/Imtahani kazanacak.

Her sozunuz ayetleri yalanlarken
Bir de ayet yazmiyor musunuz?
Gulelim mi/agliyalim mi anlamadik.
 
Selam

Yazi mehdi vardir diyeni yalancilikla sucluyor.
Bunu da yaklasik 20 ayeti net/yorumsuz/ciplak olarak yazarak yapiyor.

Sanki anam mehdi diyen baskasi imis gibi
Hic ustune alinmadan begendim tusuna basiyor.

Gorunmez adam nick'i ile de alakasiz bilgisizce bir yazi yaziliyor
Ve dahasi.....

sn.tansaxx;
Kur'an'daki munafik ayetlerinin kapsamini ogrendiniz mi?

selam ederim;

sevgili mopsy görünmez adam başkası ben başkasıyım. iftira atıp birde üstüne buna inanıyorsunuz. bunu bile yakında ayet ile ispatlamaya çalışırsanız inanın şaşırmam belkide bu iftiranızında sonuna yine sadakallah eklersiniz. bir kimse başlık açma gereği duymuş ve inancı doğrultusunda fikirlerini paylaşmış SAYGI VE EDEP çerçevesinde. neden beğenmiyeyim her türlü fikire açık olmak gerekir belki bir gün mehdi çıkınca derki beyefendi yanılmışım veya çıkmazsa ben yazarım yanılmışım bu mesele bizim kavga dövüş gürültü hakaret yapmamızı gerektirmezki. edepli saygılı olan hertürlü fikir ve öneriyi beğenirim. bu kabul edip katılacağım anl***** gelmez. sizde böyle yaparsanız inanın boşuna orda tepinip köpürüp durmaz çaresizce ona buna iftira atmak durumunda kalmazsınız.

saygılar
 
selam ederim;

sevgili mopsy görünmez adam başkası ben başkasıyım. iftira atıp birde üstüne buna inanıyorsunuz. bunu bile yakında ayet ile ispatlamaya çalışırsanız inanın şaşırmam belkide bu iftiranızında sonuna yine sadakallah eklersiniz.

Merhaba

Sn.tansxx;
Bu baska bir baslik konusuydu
Orada cevabi vardi.
Ancak okumadan once buraya yazdiginiz
Oradaki cevabin altina yazdiginiz mesajdan anlasilmistir.
Onun icin cevaba gerek yok.

selam ederim;

bir kimse başlık açma gereği duymuş ve inancı doğrultusunda fikirlerini paylaşmış SAYGI VE EDEP çerçevesinde. neden beğenmiyeyim her türlü fikire açık olmak gerekir

Ne bu simdi.
Ilkokul cocuguyla mi yazisiyorsunuz.?

Ornegin:
Ataturkcu biri,
Ataturku yalancilikla suclayan, iftira yazisina
tansxx-ve inancı doğrultusunda fikirlerini paylaşmış SAYGI VE EDEP çerçevesinde. neden beğenmiyeyim her türlü fikire açık olmak gerekir.*
Diyerek begen tusuna basip
Destek vermez.

Orada yazilanlari Dogru Kabul eden
Kimse begen tusuna basar.

Burada sizi yalanliyan bu yazida
Okuyucunun begenisine sunulmus bir HIKAYE yok.
Sizin yalanlarinizi Kur’an gozu ile desifre ediyor.

Siz de begen tusuna basip
Anlamamazliga vuruyorsunuz.

Dedim ya;
Siz Kur’andaki Munafik ayetlerini okuyun.
Epeyce tanidik gelecek.

selam ederim;
belki bir gün mehdi çıkınca derki beyefendi yanılmışım veya çıkmazsa ben yazarım yanılmışım

Vay,vay,vay!
Demek bu kadar basit.
PARDON dersiniz
Olur biter ha…..

Allah cc nu,Kur’an'i yalancilikla suclayip
Savunma icin tirubunlere yazacaksiniz.
Muminlerin kafasini bulandiran
Onlarca yaldizli lafi fisildiyacaksiniz.
Sonra
PARDON!

Diyorum ya,
Sapiklik dizboyu.
Neye bulastiginizin bile farkinda degilsiniz.
Demek ki,kalp muhurlenmesi boyle bir seymis……….

selam ederim;
bu mesele bizim kavga dövüş gürültü hakaret yapmamızı gerektirmezki. edepli saygılı olan hertürlü fikir ve öneriyi beğenirim. bu kabul edip katılacağım anla mina gelmez. sizde böyle yaparsanız inanın boşuna orda tepinip köpürüp durmaz çaresizce ona buna iftira atmak durumunda kalmazsınız.

saygılar

sn.tansxx
Bizler ehl-i Kur’an’iz.
Iftira kelime olarak bile
Bizim icin yabanci dilde…

Boyle bir suclamayi
Allah cc,Kur’an,Muhammed as,Isa as’a
Sayfalarca iftira eden birinin soylemesi de
Ildukca ilginc.

sn.tansxx:
Kur'an'daki CIHAD ayetlerinin tamami
Iste tam da bu meseleyi anlatir.

Yani
Mucadele edilecek en onemli konu,
Seytanin vahiylerini yayan kisilerle mucadeledir.
Kur'an,a-teist'i kaale bile almaz.

Not:
sn.tansxx;Allah cc nun dininde
Tebligi Kur'an ayetiyle yapan
Muhammed as'a soyle bir emri vardir.
"Sen de SADAKALLAH! de!"

Iste bu Kur'an ayetinden dolayi
Ayetlerin sonuna SADAKALLAH yazariz.
Allah cc sozun dogrusunu soyledi baglaminda...
 
Son düzenleme:
selam ederim;

elbette edep ölçüsü ile kişileri hedef almadan yapılan yorumlara hasret kaldığım için olumluda olsa olumsuzda olsa beğenebilirim. beğeni kişisel bir seçimdir.

arkadaş bana iftira atmamış saygısızlıkda bulunmamış edebi ile fikrini ve inancını ortaya koymuşsa ve benim fikirlerime uymuyorsa beğenmeyeceğim anl***** gelmezki. yazıyı beğenme nedenim adabı ve edebidir. bu aynı fikirde olacağım anl***** gelmez. atatürkçü birisini onu yalanlayan ve iftira atanı beğenmesi ile karşılaştırmışsınız. sanırım buda siz oluyorsunuz. çünkü siz elinizdeki inandığınız emin olduğunuz değerlerin yanına birde çirkin uslubunuzu ekliyor zaman zaman iftiralarda bulunuyorsunuz. bu beğeninin sizin için bir örnek teşkil edeceğini düşünmüştüm fakat bu bile mümkün değil anlaşılan. zaman zaman sizinde yazılarınızı beğenmişimdir. bu beğeni butonu neden şimdi nifak soksunki düşüncelere. ben bir taraftar yada kindar değilimki buna göre bu butonu kullanayım. beyefendi beyefendice yorum yapmış karşılıgında begenimi kazanmış. benimde biraz hoşgörüm ile olmuş bu iş, üzülüp sıkıntıya girmenize gerek yok. sizde beyefendi gibi mehdi yoktur deyin argumanınızı ekleyin onuda begenirim arkadaşım.

sizin derdiniz mehdilik değil malesefki ben oldum şu sıralar. amacınız benim foyamı ortaya çıkarmak gibi anlamsız bir yola girdi. oysa okuyan düşünen herkezin sizin kadar aklı olsa gerek. kendinizi KUR'AN ehli olarak tanımlıyor fakat insanlıkdan bir haber tavırlar içersine giriyorsunuz bunun sebebi inandıgınızı çirkin saldırılar ile koruyarak putlaştırmakmı? malesefki öyle olmasa idi onca hadisde bütün bunlar bildirilmiş olmazdı. birkısım insan buna şiddetle karşı çıkacaktır fakat sayıları gün geçtikçe azalacaktır. zamanla yaşanacak olaylar ile sakinleşeceğinizi ümid ediyorum.

saygılar
 
selam ederim;

elbette edep ölçüsü ile kişileri hedef almadan yapılan yorumlara hasret kaldığım için olumluda olsa olumsuzda olsa beğenebilirim. beğeni kişisel bir seçimdir.

arkadaş bana iftira atmamış saygısızlıkda bulunmamış .....

Selam!


sn.tansxx

Saka mi yapiyorsunuz,
yoksa anlamamis gibi mi yapiyorsunuz.

Yaziyi biraz acalim bakalim.

İslam toplumunun içine sokulan nifak tohumu, Her zaman yapıldığı gibi, dine nifak sokanlar, peygamberimizin adını kullanmışlardır.

Devamli Peygamberin adini kullaniyorsunuz.
Ama nifakta geri de durmuyorsunuz.
Kur’an’in devri bitti.Abdest Kuran’daki gibi degil.
Kulluk degil,humanism gerekir vs,vs…

İslam toplumu içine sokulan hurafe ve dinde olmayan MEHDİ konusu ;Yoldan sapanları ise, pislik içinde bırakacağı ;” Eğer Allah Kur’an da, anlatıldığı gibi, ahir zamanda bir mehdi gönderecek olsaydı açıkça söylemeyip, bizlere Kur’an dışından rivayetler yoluyla bilgilendirmiş olabilir mi? Allah aklınızı kullanın, aklını kullanmayanı pislik içinde bırakırım diyorsa, “
Maide 45; …. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.
Yüce Rabbim daha ne söylesin aklı olana.

Kur’an’da olmamasina ragmen mehdi varligini iddaa edenlerin pislik icinde biraktigini yazmis.
Siz Benim anam mehdi demiyor musunuz.
Yaziya gore: Allah cc nun Pislik icinde biraktigi simdi kim oluyor?
Kur'an'a gore hukmetmeyen zalim,olmayana vardir diyen kim?
Yani yaziya gore zalim olan/gunahkar kim ?

Allah hakkında, Kur’an da hiçbir delil indirmediğim bir konuda, konuşmanızı dahi HARAM kılıyorum diyerek hükmünü vermiş. Sana Kur’an ı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber ve müjde olsun diye indirdiğini apaçık söylüyor. Her türlü misali değişik şekillerde açıkladık ki, doğruyu bulasınız diyor. Peki, bizler bunca açık ayetleri gördüğümüz halde, neler söylüyoruz ve nasıl delillerin peşi sıra gidiyoruz, zerre kadar düşünen yok mu?

Yazida bahsettigi sekilde yuzlerce yaziniz var. Iddaalariniz devam ediyor.
Yaziya gore;Zerre kadar dusunmeyen kim?
Harama karsi gelen kim?

Peki, bizler ne yapıyoruz? Kur’an da her şey yazmaz diyerek, beşerin hurafelerine sıkı sıkı sarılıyoruz.
Başımızı toprağa gömmeye devam mı? Bu durumda Rabbin yolundan sapmış.

Kur’an’da Ataturk yok! Ne yani Atatirk yasamadi mi diye
Kur’an’in dinle ilgili herseyi yazdigina dair olan ayeti inkar eden/Kufre giren siz degil misiniz?
Yaziya gore basini kuma gomen kim? Rabb’in yolundan sapmis/SAPIK kim?

Allah ın zikrini, beşerin öğretisine inanmak adına görmezden gelip, aklını kullanmayanlara Allah ın verdiği cezayı, lütfen çok dikkatle birçok kez okuyalım ki, aklımızı başımıza getirelim. Yoksa yanımızda can yoldaşı olarak, şeytan eksik olmayacaktır, Allah korusun.

Yaziya gore Seytanin arkadasi kim?

Allah Kur’an da, benim ayetlerimin bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmıyor musun der bizlere. Bir kısmını görmezden gelenlere de, Rabbin verdiği cezadan tüyleri diken diken olmayanlara, sözüm meclisten dışarı. Çünkü onlara hiçbir söz kâfi gelmeyecektir.

Yaziya gore:
Hicbirseyi anlamayan/Kalbi muhurlenmis kim?

Kur’an dışından bizlere öğretilen, mehdinin geleceğine inanmamızın, bizlere nelere mal olacağını anlayamadıysak, sanırım bundan sonrada anlayamayacağımız açıktır. Çünkü gözler perdeli, gönüller taş kesilmiş.

Mehdi iddaasinda bulunanin gözler perdeli, gönüller taş kesilmiş ise
Yaziya gore tas kalpli gordugunu bile anlamayan kim?

Birileri size, bunlarda Allah katındandır diyerek, Kur’an da olmayan bilgileri, hükümleri sanki Allah katından gibi gösterenler çıkacaktır diyor ve uyarıyor.

Kur’an’I yalanlayan laflari;" ilahi kattan "diyerek yalan soyleyen kim?

Sn.tansxx
yazi sizi/sizin gibileri
Akilsiz,kalbi muhurlenmis,yalanci,gordugunu anlamaz,
seytanin arkadasi,sapik,basini kuma gommus, gunahkar.…

Diye muslumanlara desifre ediyor.

Sizde ;
”Yarabbi sukur” diyerek begen tusuna basiyorsunuz.
Bir de bana birsey demedi ki diyorsunuz.
Komik misiniz nesiniz?
Daha ne desin?

Allah cc sizi o evinizdeki gurubun dininden ayirmasin!
 
Üst Alt