• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Mecmaul Bahreyn

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
Mecmaul Bahreyn

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba

İki denizin birleştiği, cem olduğu yer anl***** gelen Mecmaul Bahreyn, Rahman suresinde Meracel Bahreyn olarak geçmektedir. Mealen, “Allah, iki denizi birbiriyle kavuşmak üzere salıverdi. Aralarında birbirine karışmamak üzere bir berzah (engel) vardır. O iki denizden inci ve mercan çıkar” şeklindedir.
Alevi-Bektaşi inancına göre iki denizden murat, Hz. Aliyel Mürteza ve Fatımatüz Zehra’dır. Aralarındaki berzah, Hz. Muhammed Mustafa’ya tekabül eder. O iki denizden çıkan inci ve mercan ise Hz. Hasan ve Hüseyin’e remizdir.

Mecmaul Bahreyn aynı zamanda Kehf Suresindeki ifadesiyle Hz. Hızır ve Musa’nın buluşma noktasıdır. Bu makama Cem ül Vücud (Birlik Makamı) denilir. Burada Musa ilmi, Hızır ise hikmeti temsil etmektedir kanaatimce.

İlim, Hikmetle cem olup birleştiğinde anlam ve derinlik kazanmaktadır. Zahir anlam olarak bu ayetin İstanbul’a da işaret ettiği söylenir. Tasavvuf Ehli, Mecmaul Bahreyn’i eserlerinde değişik Batıni yorumlarla açıklamışlardır. Biz de bu tevilleri, kendi müşahedemizle birleştirerek maddeler halinde sizlere takdim ediyoruz:

1) Kızıldeniz’le Süveyş Kanalı Tatlı ve Tuzlu su denizleri (Kaptan Custo’nun keşfiyle tespit edildi)

2) Akdeniz’le Karadeniz boğazları (Mercan balıklarının çıktığı mevkiler)

3) Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney Okyanusları

4) Dünya ve Ahiret Denizleri

5) Varlık ve Yokluk Denizleri

6) Şehadet ve Gayb (Görünürlük ve Gizlilik) Denizleri

7) Sınırlılık ve Sonsuzluk Denizleri

8) İmkan Dairesi ve Vücub Dairesi Denizleri

9) Ubudiyet ve Rububiyet Denizleri

10) Vahdet ve Kesret Denizleri

11) Lütuf ve Kahır Denizleri

12) Hakikat ve Marifet Denizleri

13) Nur ve Zulmet Denizleri

14) Vahidiyet ve Ahadiyet Denizleri (Bahri Ahadiyet)

15) Gece ve Gündüz Denizleri

16) Hayat ve Ölüm Denizleri

17) Sema ve Arz Denizleri

18) İman ve Küfür Denizleri

19) Zahir ve Batın Denizleri

20) Ruh ve Beden Denizleri

21) Afak ve Enfüs Denizleri

22) Celal ve Cemal Denizleri

23) Lafız ve Mana Denizleri

24) İlim ve Cehil Denizleri

25) Aşk ve Nefret Denizleri

26) Kurbiyet (Yakınlık) ve Budiyet (Uzaklık) Denizleri

27) Uruc ve Nüzul Denizleri

28) Ezel ve Ebed Denizleri

29) Teşbih ve Tenzih Denizleri

30) Arş ve Kürsi Denizleri

31) Esma ve Ef’al Denizleri

32) Mücahede ve Müşahede Denizleri

33) Azamet ve Kibriya Denizleri

34) Mülk ve Melekut Denizleri

35) Cömertlik ve İhsan Denizleri

36) Hikmet ve Kudret Denizleri

37) Cennet ve Cehennem Denizleri(Aralarında A’raf Berzahı vardır. )

38) Velayet ve Risalet Denizleri

39) Ledün ve Esrar Denizleri

40) Hâfi ve Ahfâ Denizleri

41) Kelam ve Selam Denizleri

42) Hüsün (Güzellik) ve Letafet Denizleri

43) Fehim (Kavrayış) ve Feyiz Denizleri

44) İcabet ve İnayet Denizleri

45) Hayal ve Misal Denizleri

46) Nimet ve İkram Denizleri

47) Rahmet ve Azap Denizleri

48) Haşmet ve Haşyet Denizleri

49) Hayret ve Ünsiyet Denizleri

50) Sevap ve Günah Denizleri

51) Hidayet ve Dalalet Denizleri

52) Zevk ve Şevk Denizleri

53) Malikiyet ve Melikiyet Denizleri

54) Ümit ve Korku Denizleri

55) Keşif ve Fetih Denizleri……….

Ayetin mana incileri saydıklarımızla sınırlı değildir elbette. Daha nice mercanlar bu kelam okyanusunda saklı belki de! Biz bu kadarıyla iktifa edelim. İKİ DENİZİN BİRLEŞTİĞİ NOKTA’DA BULUŞALIM.

Nazım Akpınar


Bir yorum:İki Denizin bir olduğu yer aynı zamanda iki Denizin iki Deniz olarak ayrıldıkları yer. İki Deniz bir oldukları yerde ayrı; Ayrı oldukları yerde bir. Onun için Zahirle Batının… kısaca Siyahla Beyazın Bir olmasına imkan yok. İkisi de GRİ olarak grilikte bir.

» İki Denizin Birleştiği Nokta: Mecmaul Bahreyn « Yorumsuz Düşünür Yazarlar – Yorumsuz BLOG
 
Üst Alt