Mastır Düzeyinde Asistanlık

Merhaba
Genellikle iki yıl ya da daha kısa süren mastır programlarında, öğrenciler belli bir alanda uzmanlaşarak, akademik bilgi ve tecrübelerini iş hayatına aktarmayı planlarlar. Bu eğitim sırasında asistanlık pek çok öğrencinin mali destek için başvurduğu bir çalışma şeklidir.
Mastır düzeyinde asistanlık yapan bir öğrencinin yasal olarak haftada 20 saat çalışma hakkı vardır. Bu çalışmanın karşılığında ödenen ücretler, okuldan okula değişiklik göstermektedir. Bazı okullar asistanlık yapan öğrencinin tüm eğitim masraflarını veya bir kısmını karşılamakla birlikte her ay belli bir ücret öder. Bazı okullar ise öğrenciye sadece aylık belli bir maaş verir.

Master düzeyinde asistanlık türleri okuldan okula değişse de en çok rastlanan türleri:

Öğretim Asistanlığı (Teaching Assistantship)

Öğretim asistanları, öğretim üyelerine bölüm içerisinde verdikleri derslerde yardımcı olurlar. Bu, öğretim asistanının, öğretim üyeleri ile birlikte derse grime ve öğretim görevlilerine sınav hazırlığı, ders programı hazırlığı gibi pek çok konuyu kapsayabilir.

Araştırma Asistanlığı (Research Assistantship)

Araştırma asistanları üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin araştırma konularında yardımcı olurlar. Sürdürülen araştırma için, bilgi toplanması, kütüphane araştırmaları, anketler, raporlar, araştırma asistanının görevleri arasındadır. Bu sorumluluklar, öğretim görevlisine ve araştırma konusuna göre değişebilir. Bütün asistanlık başvurularında olduğu gibi, araştırma asistanlığı yapmak isteyen öğrencilerin, hangi öğretim görevlisiyle ve hangi konuda çalışacaklarını önceden bilmelerinde fayda vardır. Bunun için, çalışmalara başlamadan önce, ilgili öğretim görevlisiyle görüşmek önemli olacaktır.

Genel Asistanlar (Graduate Assistantship)

Genel asistanların, öğretim asistanı ve araştırma asistanı gibi belli görevleri yoktur. Bölüm içerisindeki genel işlere yardımcı olurlar.

Nasıl Başvurulur?

Mastır düzeyinde asistanlık başvuruları program başvurusu ile yapılabilir. Her okulun o yıl için belirlediği bir asistan alım sayısı bulunmaktadır. Çoğu okulda asistanlık başvuruları, öğrencinin okula başlayıp, bir sömestr eğitim almasından sonra gerçekleşir.
Bazı okulların program başvurularında asistanlık başvuru kısmı açıkça belirtilir. Asistanlık başvurusunda önem taşıyan faktörler arasında, öğrencinin ortalaması, iş tecrübesi, İngilizce seviyesi ve diğer sınav skorları sayılabilir. Çok sık olmasa da, akademik özellikleri çok iyi olan öğrenciler okula başlamadan da asistanlık alabilir.
Asistanlık başvurusunu program başvurusu ile yapan öğrencilerin, başvurularını takip amaçlı okulla temasa geçmesi önem taşır.
Mastır progr***** başladıktan sonra, istenilen zamanda asistanlık için başvuru yapılabilir. Her dönem, pek çok asistan mezun olur ve yerine yeni asistanlar alınır. Öğrenci bu boşlukları takip ederek, bölümle düzenli iletişim halinde olarak ve not ortalamasını da yüksek tutarak, asistanlık şansını arttırabilir.

Doktora Düzeyinde Asistanlık

Doktora eğitimi sırasında asistanlık almak, eğitim masraflarını azaltmanın ve aynı zamanda öğretim ya da araştırma alanlarında geleceğe yönelik tecrübe elde etmek açısından çok önemlidir.
Doktora başvurusu yapılırken, başvuru formlarında öğrencinin asistanlık isteyip istemediği sorulur. Öğrenci araştırma konusunu belirleyip ilgili bir profesör ile iletişime geçmiş ise araştırma düzeyine, henüz araştırma konusu belli değil ise öğretim asistanlığına başvurması daha iyi olacaktır. Doktora düzeyinde asistanlık arayan öğrencilerin not ortalamaları, varsa daha önceki araştırmaları, yayınları, dil seviyeleri çok önem taşır. Çoğu doktora programının ilk yılında, öğrencilere karşılıksız burs verildiği ve asistanlık için ikinci yıl karar verildiği unutulmamalıdır. Doktora düzeyinde de mastır da olduğu gibi çoğunlukla üç farklı tür asistanlık vardır.

Öğretim Asistanlığı (Teaching Assistantship)

Öğretim asistanlığında öğrenci genellikle lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilere ders verir. Bu dersler genelde en temel derslerdir. Bu anlamda öğrencinin dil seviyesinin çok iyi olması beklenir. Dil seviyesi daha düşük öğrenciler ise sınavlara girebilir ya da sınav kâğıtlarını değerlendirebilir. Doktora düzeyinde öğretim asistanlığında, öğrencinin tüm okul masrafları karşılanır ve belli oranda bir maaş ödenir. Öğretim asistanının eğitim masrafları ve maaşı okul ya da bölüm tarafından ödenir.

Araştırma Asistanlığı (Research Assistantship)

Bu tip asistanlıkta okulun tüm masrafı okul tarafından karşılanır ve öğrenciye bir maaş ödenir. Öğrenci ise bunun karşılığında bir profesörün araştırma asistanı olarak görev alır. Araştırma asistanlığı genelde ilk yıllar verilmez. Öğrencinin doktora progr***** başlayıp, birkaç ders aldıktan sonra araştırma konusuna karar vermesi beklenir. İlk senelerde genelde karşılıksız burs verilir.
Araştırma asistanları, danışman profesörün denetiminde araştırma yaparlar. Bazı araştırma asistanlarının okul masrafları ve maaşları danışman profesörün araştırma bütçesinden bazen de araştırma tezine sponsor bir özel şirket tarafından ödenir.

Nasıl Başvurulur?

Doktora düzeyinde özellikle bir alana ilgi duyan öğrenciler, eğitim alacakları okulda bu alanda araştırma yapan bir profesör bulurlar ise, onunla iletişime geçmeli ve asistanlık almak istediğini dile getirmelidir. Bu aşamada, öğrencinin akademik geçmişi, varsa araştırma konuları, dil seviyesi ve isteği çok önem taşır. Öğrencinin konu ile ilgili bilgi birikimini, akademik yetenek ve tecrübelerini, ilgili kişiye aktarabilmesi gerekmektedir.
Başvurular okula başvuru aşamasında yapılabileceği gibi, doktora progr***** başladıktan sonra da yapılabilir. Bu durumda yine yukarıda belirtilen faktörler ve öğrencinin okulda o zamana kadar aldığı derslerin ortalaması önem taşır.
America Kotku Women's Association
 
Üst Alt