Margarita Bağı

Merhaba

-Kol atmış veya zedelenmiş bir halatı geçici olarak kuvvetlendirmek.

YAPILIŞI:
Zedelenmiş bedenin o kısmı ortada kalmak üzere aynı beden ile sağda
ve solda olmak üzere iki doblin yapılır. Sağdaki uzun beden ile sağdaki dobline,
soldaki uzun beden ile soldaki dobline birer mezevolta yapılır. Doblin başları yha
uzun beden üzerine piyanlanır veyahut kavelya geçirilmek suretiyle sıyrılmaları önlenir.
 
Üst Alt