Manyetik Rezonans Ayrıntılı Anlatım

Manyetik Rezonans görüntüleme son yıllarda tıp dünyasında yaygınlık kazanmış ve görüntülemede yeni bir çığır açmış en modern teknolojilerden biridir.
Manyetik Rezonans teknolojisinin fiziksel temelleri 19. yüzyılda bulunmuştur. Sağlık alanında görüntüleme amacıyla kullanılabilmesi için ise bir yüzyıl daha gerekmiştir.

Ancak 1980'li yılların sonunda yaygınlaşarak kullanılmaya başlamıştır.
Klinik kullanımıyla birlikte doktor ve hastaların ihtiyaçlarına göre hızlı bir teknolojik gelişime uğramıştır.

1946
Felix Bloch ve Edward Purcell (Nobel ödülü 1952)

1973
Paul Lauterbur (Nobel ödülü 2003)

1975
Richard Ernst (Nobel ödülü 1991)

1980'ler
İlk MR cihazlarının sağlık alanında kullanımı

1990'lar
Mr teknolojisinin hızlı gelişimi

2000'ler
Artık hastaya yönelik gelişmeler ön planda bulundurulmaya başlandı. Daha açık ve hızlı cihazlarla hastaların kapalı yer korkusu (klostrofobi) engellendi. İnceleme süresi kısaldı.

Özellikle yumuşak dokuları göstermedeki keskinliği pek çok hastalığın kesin ve doğru biçimde görüntülenebileceği bu teknikle ayrıca hiçbir girişim yapmadan yada ilaç kullanmadan damarların gösterilebilmesi bazı durumlarda konvansiyonel anjiografi gerekliliğini ortadan kaldırmaktadır. MR anjiografi tüm vücut damarsal yapılarını göstermede kullanılabilir. Bunun yanısıra MRG ile fonksiyonel görüntüler, üç boyutlu ve hareketli (Cine) görüntülerde mümkün olmaktadır.

Koroner MR anjiografi özellikle risk faktörleri yüksek olan hastalarda kontrol tetkiki olarak tarama amaçlı kullanılabileceği gibi by-pass veya balon anjioplasti sonrasında takip incelemelerinde de kullanılır. Ayrıca çok yaşlı veya sağlık durumu konvansiyonel anjiografi için uygun olmayan hastalarda da iyi bir alternatif tetkik yöntemidir.
saglikkurumu.com
 
  • Etiketler
    manyetik rezonans
  • Üst Alt