Mantık bize ne öğretir?

Öğrenciler o yılın ders programlarında yeni bir ders olduğunu farkederler. Dersin adı Mantıktır ve derse yaşlıca bir profesör girecektir. Nihayet, ilk mantık dersi başlar. Çocuklardan biri söz hakkı isteyerek:

-Sayın profesör, mantık bize ne öğretir? Lütfen her şeyden önce bunu anlatır mısınız, ricasında bulunur.

Profesör, kendisine merak ve şüpheyle bakan talebelerine:

- Mantık dersinin insanların düşüncesine yaptığı etkiyi açıklamak biraz güçtür.

Onun için bunu sizlere bir örnekle açıklamak istiyorum- der.

-Farz edin ki, maden ocağından iki insan çıkıyor: Birisinin üzeri tertemiz, diğerininki ise kömür karası içinde

Bunlardan hangisinin yıkanması lâzımdır?

-Öğrenciler, hiç tereddüt etmeden:

-Elbette, kirlisi!- diye cevap verirler.

Profesör, tebessüm ederek:

- İşte evlâtlarım, der Mantık bu soruya cevap vermeden önce şunu sorar:

Nasıl olur da bir maden ocağından çıkan iki kişiden birinin üzeri tertemiz iken diğerininki kirli olabiliyor?
maillerimden...
 
Üst Alt