Manik Bozukluk nedir?

Manik Bozukluk

Manik Bozukluk, iki ayrı kelime ile tarif edilebilir

HIZLANMA VE YÜKSELME​

Birden, Manik davranış bozuklu u gösteren insanlar normal insanların yaptıklarını onlardan daha hızlı yapmaya başlarlar . Düşünme ve konuşmalarında hız artmıştır ve takip etmekte zorlanırız. Bir konudan di erine hızla geçerler atlaya atlaya giderler buna "Ça rışımlar da gevşeme" denir. "Ça rışımlarda gevşeme" düşünce sıçraması olarak da ifade edilir. Düşüncenin biçimine ilişkindir ve kişi ça rışım seçmede zorlanır. Mani de düşünce biçiminde "Büyüklük hezeyanı" bulunur. Kişi güçlü,kuvvetli herşeye kafası çalışır, sanki her konuda uzmandır yükselmiş bir kendine güven herşeyi çözüce ine inanma (Omnipotans) vardır. Sürekil keşiflerinden ve icatlarından bahsederler (ama bunlar akıl hastası aoyutunda görülmezler) Büyüklük hezeyanları, Parapsikolojik düşünceler, hızlı zengin olma idaelleri vardır. Bu düşünceleri zayıf da olsa bir bir temele oturtabilir ve gerçekle açıklayabilirler. Realist boyuttadır. Bazen SANRI boyutuna varabilir.

MANİK BOZUKLUK tedavi görmezse kişide Psikotik gerileme ile birden düşüncenin birbirinden kopması (ŞİZOFRENİK) görülebilir Psikotik belirtiler Manik Ata ın a ırlı ına ba lıdır.Süre ile de ilgilidir.

MANİK BOZUKLUK geçiren kişi devamlı bir hareket haline geçer, aşırı abartılı coşku, uzun süre oturamama, yerinde duramama, uyku ihtiyacının azalması (ve bu durumdan şikayet etmez.) Geceleri projeler üretip durur Genel bir hareketlilik ve huzursuzluk hali, çabuk öfkelenme, uçarı bir hal, öfkelendi inde hemen olumsuz duyguların ortaya dökülüşü vardır. Huzursuzluk tedirginlik davranışlarında yaygındır.

Psikotiklerin, şizofreniden MANİK BOZUKLUK geçiren kişiyi ayırmak önemlidir. Manideki insan bütündür. Şizofren gibi da ılmış, yaralanmış ve parçalanmış de ildir. Manik insanların kendilerine aşırı güvenleri görülür oysa şizofren da ınıktır. Şizofrendeki halisünasyonlar ve illüzyonlar manide görülmez. Manik insanlar bizi güldürürler şizofren ise ürkütür ve korkuturlar, içe kapanık a ır yavaş kendini takib eden tehdit eden kişiler oldu unu iddia ederler. Duyguları fakirdir duygu ile düşünceyi ba layamazlar kopuktur.

Manik Bozukluk damdan düşer gibi de imi gibi hızla gelişir, sosyal ilişkiler kurabilen insanlardır.

Manik Bozukluk tetikleyici bir durumla ortaya çıkabilir. Depresyon yaratacak bir durumda, depresyona düşmemek için sıçramak yükselmek ve hamle yapmaktır. Yani manik bozukluk depresyona karşı ortaya çıkan bir savunma davranışıdır. Kişinin Manik savunması ilaçla tedavi edildi inde depresyon ortaya çıkar. Depresuon bir problemi çözmemekten çok bir durumda kendine saygı duymamaktan oluşur ve kişi ben şöyleyim ben böyleyim savunması ile tutunur kendini çaresiz hissetti i bir durumda, ortalı ı bir sürü gürültülü düşünme ve davranışla doldurur, ve çevresini etkilemeye çalışır.

Manik Bozukluk geçiren kişiler genelde çekinge, ba ımlı kişilik yapısına shiptir. Sevgi açlı ı çekerler. Kendileri ile ilişkileri kopuktur, ne yapmak istediklerini de il,Başkalarının onlardan ne istedi i önem kazanmıştır Sevgi toplamak ve be enilmek adına ben güçsüz de ilim, zayıf de ilim(İnkar) sıkışmışlı ı vardır. Kendilerinden yüksek beklentileri vardır.

Bu kişileri Manik Ata a götüren bir durum karşısında çaresizlik kabullenme sorunları vardır, kendilerine nefes aldırmayarak bir yüklenmeleri vardır. Bir yaşam güçlü ünü çözemeyebiliriz yada azını çözebiliriz. Manik Ataa a giden kişiler çözemeyen kendine tahammül edemez, kendine saygı duyamaz ve kendini bu durumda KABULLENEMEZ.

Manik Bozukluk tamamen iyleşebilen bir hastalıktır arkadan gelen depresif bozukluk da ilaç tedavisi + Psikoterapi uygulanır
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt