Manevi tazminat davası dilekçesi örneği

haksız fiil nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği , devlete karşı tazminat davası dilekçe örneği , tazminat dilekçesi örneği , haksız şikayet nedeniyle manevi tazminat davası dilekçe örneği , boşanma maddi manevi tazminat davası dilekçe örneği , hastaneye karşı tazminat davası dilekçe örneği , haksız fiil manevi tazminat cevap dilekçesi

Manevi tazminat davası dilekçesi örneği

...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE​DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : 1- Yazı işleri sorumlu müdürü

2- Gazete sahibi

3- Haberi veren gazeteci

KONU : Kişilik haklarına basın yolu ile vaki saldırı nedeni ile …TL

manevi tazminat talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalılar … Gazetesinin sorumlu müdürü, haber müdürü ve yazarıdır.

2- …/…/…tarihli gazete nüshasında müvekkilin hakkında kişilik haklarına saldırı oluşturan biçimde asılsız haber yayınlanmıştır.Bu haber müvekkilimi son derece üzmüştür. Ticari hayatını son derece menfi etkilemiştir.

3- Müvekkilin mağduriyetin ortadan kalkması ve sorumluların cezalandırılarak söz konusu yalan haberin düzeltilmesi için sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Borçlar Yasasının 49. maddesi ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Gazetenin …/…/… tarihli nüshası, mali ve sosyal durum araştırması ve diğer deliller

SONUÇ VE İSTEM : Asılsız,gerçeğe aykırı haber yayınlamak suretiyle müvekkilimin kişilik hakkına saldırı da bulunan davalılardan, müvekkilin mağduriyeti nedeniyle …TL manevi tazminatın gazete nüshasının yayım itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama masrafları ve ücreti vekaletin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av.​
 
Üst Alt