Makro Evrim Nedir?

Makro Evrim Nedir?

Büyük çaptaki evrimsel değişimlere Makroevrim adı verilir.

Canlı hayatının tarihine kapsamlı bir şekilde baktığımızda: istikrar, değişim, ortaya çıkan soylar ve tükenen nesiller ile karşılaşırız.
Aşağıdaki şekli incelediğimizde, evrimsel tarih içinde makroevrimin bir modelini ve bilim insanlarının tarihin derinliklerini nasıl incelediklerini görebiliriz:
 
Üst Alt