Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının geçerli olmadığı durumlar

Aşağıdaki durumlar dan biri veya birkaçı gerçekleşmiş se, taraflarca doldurulan Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı tutulması mümkün olmayacak ve dolayısıyla Sigorta Şirketlerince de kabul edilmeyecektir.

O nedenle aşağıda sayılan hallerde, muhakkak eski uygulamada olduğu gibi Trafik Zabıtası çağırılmalı ve zabıt tutulması sağlanmalıdır. Bunun haricindeki yalnız maddi hasarlı kazalarda, taraflar anlaşıyorlarsa tutanak düzenlemeleri mümkündür.

Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanıyorsa,
Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise,
Trafik kazası vefat ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

Yukarıda belirtilen haller dışında tarafların anlaşamaması halinde de eski uygulamada olduğu gibi trafik zabıtasını çağırmak ve tutanak tutturmak gereklidir.
 
Üst Alt