M. Fethullah Gülen

Muhammed Fethullah Gülen (d. 27 Nisan 1941, Pasinler, Erzurum, Türkiye), eski vaiz, yazar.

Hayatı
Erzurum'un Hasankale (Pasinler) ilçesi Korucuk Köyü'nde 27 Nisan 1941'de doğan Gülen'in babası Ramiz Bey cami imamı, annesi Rafia Hanım ev hanımıdır. Gülen, altısı erkek, ikisi kız, sekiz kardeşin ikincisidir.

Öğrenimi
1945'de Kur'an öğrenmeye başlayan ve kısa zamanda Kur'an'ı hatmeden Gülen,1946'da ilkokula başlamıştır. Babasının 1949 yılında Alvar Köyü'ne imam olması ve ailesinin oraya taşınması nedeniyle ilkokulu bırakmak zorunda kalmış, sonradan Erzurum'da dışarıdan girdiği imtihan ile ilkokul diplomasını almıştır. Babası Ramiz Efendi'den Arapça dersler; Hasankale'de bulunan Hacı Sıtkı Efendi'den tecvid ve Kur'an dersleri alan Gülen, 1951'de hafızlığını tamamlamıştır. Gülen, 1954'de Erzurum'daki Kurşunlu Camii medresesinde Alvar İmamı Muhammed Lütfi'nin torunu Sâdi Efendi'den medrese dersi almıştır. İki buçuk ay içinde Emsile, Bina ve Merah'ı metin ezberleyerek okuyan ve İzhar'ı bitiren Gülen'in Kâfiye okumasına lüzum görmeyen Sâdi Efendi onu Molla Câmi'ye başlatmıştır.1955'den 1959da Edirne'ye gidinceye kadar Osman Bektaş'tan fıkıh ve din eğitimi almıştır.

Gençlik dönemi
Askerlik öncesi ve sonrasında Edirne Üç Şerefeli Cami'de toplam 4 yıl süre ile imamlık yaptı. Askerlik acemi eğitim dönemini Ankara Mamak ve usta erlik dönemini İskenderun'da tamamladı.
Askerlik sonrasında, 1963 yıllında, Erzurum'a giderek bir yıla yakın ailesinin yanında kaldı. Bu sırada Komünizmle Mücadele Derneği'nin 2. şubesinin Erzurum'da kuruluşunda yer almış ve Halkevlerinin Erzurum şubesi yönetimine girmiştir.
Edirne'deki görevi sırasında Dar'ul-hadis Camii'nin imam odasında özel sohbetler başlattı. 1965te Kırklareli'ne tayin olup burada bir yıl vaizlik yaptı. 1966'da İzmir'e merkez vaizliğine atanan Gülen, 1971 yılına kadar buradaki görevine devam etmiştir. Bu yıllarda Kestanepazarı Derneği Kur'an kursunda yöneticilik ve gönüllü öğreticilik yapmış; 1968 yılında resmi görevlendirme ile ilk kez hacca gitmiş; ve gezici bölge vaizi olarak da Ege Bölgesi'nin çeşitli il ve ilçelerinde vaaz ve sohbetlerde bulunmuştur. (wikipedia)

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin eserleri
Fethullah Gülen Hocaefendi, daha önce bazı dergilerde yazıları çıkmış da olsa, arada kısa süreli yazmadığı bir-iki dönem hariç, düzenli olarak 1979 başından 2008 Kasımına kadar 30 yıla yakın yazdı.

1979 Şubatından itibaren aylık Sızıntı dergisinde hem başyazı, hem de önce Ulûhiyet ve Tevhid, daha sonra Tasavvuf terimleri üzerinde orta sayfalarda yazdı. Bunun yanı sıra, 1988 Temmuz ayında yayın hayatına atılan üç aylık Yeni Ümit ve 1998 Ekim ayında çıkmaya başlayan üç aylık Yağmur dergilerinde yine başyazılar kaleme aldı. Hocaefendi, ayrıca Sızıntıda önemli konulardaki fikirlerini vecize veya hikmet parıltıları halinde ifade etti; düşüncelerini resim değerlendirmeleri olarak yine öz olarak ortaya koydu ve uzun bir süre şiir de yazdı.

Fethullah GülenHocaefendi, resmî tahsili ilk okuldan ibaret olmakla birlikte, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf gibi dinî ilimlerde yed-i tulâ sahibi denecek ölçüde rasih bilgiye sahip olduğu gibi, felsefe, sosyoloji, edebiyat ve tarih gibi sahalarda ariz ve amik (geniş ve derin) okumaları olan bir insandır. Hafızasında Türkçe, Arapça ve Farsça asgarî binden fazla şiir bulunur; Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği gibi, Fransız varoluşçu yazarları aslından okuyacak kadar Fransızcası, konuşulanı kısmen anlayacak kadar İngilizcesi vardır.

Hocaefendinin Sızıntı dergisinde yazdığı başyazılar Çağ ve Nesil üst başlığı ve farklı isimler altında 9 kitap halinde yayınlandı. Bunların tamamı şu ana kadar 1 milyon 20 bin civarında satmış bulunuyor.

Hocaefendinin Yeni Ümitte yayınlanan başyazıları 2 kitap halinde (Ruhumuzun Heykelini Dikerken, Kendi Dünyamıza Doğru) yayınlanmış olup, şu ana kadar 195 bin civarında satarken, Yağmurda yayınlanan başyazıları Beyan adı altında yayınlandı ve 81 bin civarında okuyucuya ulaştı.

Hocaefendinin Sızıntının orta sayfalarında Ulûhiyet ve Tevhid etrafındaki yazıları Hüzmeler ve İktibaslar başlığı altında, resimli ve çoğu kuşe kâğıda basılarak yayınlandı ve elan 20 bin civarında satmış bulunuyor. Tasavvuf kavramlarıyla alâkalı makaleleri ise 4 cilt halinde Kalbin Zümrüt Tepeleri adı altında yayınlandı ve şu ana kadar 205 bin civarında okuyucuyla buluştu.

Fethullah Gülen Hocaefendinin çeşitli konularda vecizeler halinde ifade ettiği fikirlerini muhtevi kitabı Ölçü ve Yoldaki Işıklar, önce cep boyunda dört cilt halinde, daha sonra orta boy tek cilt olarak yayınlanmıştır. Cep boyunda olanlar hariç, tek cilt orta boy olanı elan 125 bin civarında satmış bulunmaktadır.

Hocaefendinin resim değerlendirmeleri halinde ifade edilen fikirlerini içine alan kitabı Renkler Kuşağında Hakikat Tomurcukları önce renkli ve kuşe kâğıda 2 cilt olarak basıldı ve 18 bin civarında satarken, daha sonra tek cilt halinde Renklerin Diliyle ismiyle basıldı ve o da şu ana kadar 7 bin civarında okuyucuya ulaşmış bulunuyor.

Hocaefendinin şiirlerinden oluşan Kırık Mızrap, önce2 cilt halinde basıldı ve 74 bin civarında satarken, daha sonra tek cilt baskısı şu ana kadar 30 bin civarında okuyucuya ulaştı

Hocaefendi, buraya kadar zikredilen eserlerini noktasına virgülüne kendisi yazmış, yeni baskılarda zaman zaman çok az da olsa gözden geçirmede bulunmuştur. Bunların yanı sıra, Fethullah Gülen Hocaefendinin vazlarından, sohbetlerinden ve değişik sorulara verdiği cevaplardan oluşan eserleri vardır. Bunların büyük çoğunluğu kasetlerden çözülerek meydana gelmiştir. Fakat hepsi de, yayından önce baştan sona Hocaefendinin tebyiz (temize çekme) ve tashihinden geçmiş, yeni baskılarında yine Hocaefendi tarafından gözden geçirilmiştir.

Bu eserler içinde Peygamber Efendimiz (s.a.s.) hakkındaki vazlarından oluşan Sonsuz Nur, 3 cilt halinde yayınlanmış, bütün ciltleriyle birlikte şu ana kadar 940 bin civarında okuyucuya ulaşmıştır. Talebelerine tefsir okuturken kendi açıklamalarından oluşan 2 ciltlik Kurandan İdrake Yansıyanlar 43 bin, İktisat vazlarından oluşan Enginliğiyle Bizim Dünyamız 126 bin, çocuk eğitimiyle alâkalı Çekirdekten Çınara 285 bin, İslâmın tebliğiyle alâkalı İrşad Ekseni 200 bin, İlâ-yı Kelimetullah 130 bin, iman esaslarıyla alâkalı İnancın Gölgesindenin iki cildi 274 bin, metafizik âlemle alâkalı Varlığın Metafizik Boyutu 39 bin, Fatihanın tefsiri olan Fatiha Üzerine Mülâhazalar 85 bin, kader konusundakiKitapve Sünnet Perspektifinde Kader 111 bin, haşir ve Âhiretle alâkalı Ölüm Ötesi Hayat 99 bin civarında okuyucuyla buluşmuş. Darwinizmle alâkalı konferansından oluşan Yaratılış Gerçeği ve Evrim 56 bini aşkın okuyucuya ulaşmıştır.

Fethullah Gülen Hocaefendinin özellikle inanç etrafındaki soru ve şüphelere verdiği cevapların bir kısmı Asrın Getirdiği Tereddütler adı altında 4 cilt olarak yayınlandı ve şu ana kadar 583 bin civarında okuyucuya ulaştı. Değişik zamanlarda farklı mevzularda sorulan sorulara verdiği cevaplar ise Prizma serisi olarak 7 cilt halinde ve değişik adlar altında yayınlandı ve 962 bin civarında okuyucuyla buluştu. ABDde bilhassa ikinci namazı sonrası sohbetlerde sorulan sorulara verdiği cevaplardan müteşekkil ve değişik adlar altında yayınlanan 9 kitaplık Kırık Testi serisi, toplam 1 milyon 35 bin civarında okuyucuya ulaşmış durumda. Yine, Hocaefendinin, tebyiz ve tashihinden geçmiş bulunan 5 ciltlik Fasıldan Fasıla, elan 550 bin civarında satmış durumda.

Hocaefendinin zikredilen kitapları, toplam 7 milyon 240 bin civarında satmış bulunuyor. Sonsuz Nur, Kurandan İdrake Yansıyanlar ve Varlığın Metafizik Boyutu gibi kitapları Zaman gazetesi tarafından promosyon olarak da verildi ve bu yolla üçü 750 bin civarında okuyucuyla buluştu. Bunlardan başka, dualardan derleme kitaplarını da
buraya almadık.

Ayrıca, vaz ve sohbetlerini ihtiva eden CD ve VCDler ise 1 milyonun üzerinde dinleyiciye ulaşmış durumda. Kısaca, Fethullah Gülen Hocaefendi, en çok okunan ve en çok dinlenen insanların en başlarında geliyor. Birkaç ay önce yayınlanan kitabı son Kalb İbresi, şu anda 320 bine yakın okuyucuyla buluşmuş bulunuyor. (samanyoluhaber.com)

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin eserleri
Başlık
İlâhî İnayet ve Devamı
Temel Dinamikleri İle Aksiyon
İman Hizmetinde Tevazu ve Mahviyet
Hizmetin İstiğfar Buudu
İlâhî Lütufların Devamı Yolunda
Hasmane Tavırlara Karşı Üslûbumuz
Tarihî Tekerrürler ve Biz
Gerçek Dünya Düzeni
Dünyada Diriliş Solukları
Tarihî Tekerrürler Devr-i Daimi
Kültür Hayatımız Adına Beklentiler
Sahabe Şuuru
Geçmişe Bakış Açımız
Nefis ve Vicdan Mekanizmaları
Eleştiride Üslûb
İslâm ve Reaksiyoner Çıkışlar
İslâm'ın Evrenselliği
Peygamberimiz'in Arkadaşlarına Duyduğu Alâka
Sohbetlerde İlk Hazırlık
Bilim Olimpiyatları ve Türkiye
Esef Verici Durumumuz ve Kurtuluş Yolları
Dinlerin Tevhidi (!)
Cevşen
Rüya İle Amel
Günahlardan Çıkış Yolları
Peygamberimiz ve Yabancı Murahhaslar
Kadın Erkek Eşitliği
Mus'ab b. Umeyr
Bir Nebze de Şeytandan
Farklı Zaviyeden Bir Hadisin İzahı
Rüya Bir Teşrî Kaynağı mı?
İrade ve İmtihan
Malî ve Bedenî İbadetler
Din, Hikmet ve Kuvvet
Keremin Kazandırdıkları
Bilgi Toplumu
Kudsîler ve Sohbet
Cebr-i Lütfî ve Buudları
Adanmış Ruh Olabilmek
İmânın Gücü
Mezalimden Bir Kesit
Muhtemel ABD-Japon Savaşı
Son Semavî Afetlerin Anlattığı
Türkiye'deki Cinayetlerin Perde Arkası
Allah (cc)
Aşk ve İtaat
Ahir Zaman Fitneleri
Ahiret İnancı
Amellerin Fizikî Tezahürleri
Akıl ve İradenin Zaferi
Asya'da Dirilmek
Ashab-ı Uhdud ve Bir Çocuk
Akibet Endişesi
Bazı Tasavvufi Esaslardan Kesitler
Beni Anlayamadılar
Benlik Duygusu
Bilginin Kaynaklarına Dair
Bir Âyetin Tedaî Ettirdikleri
Bir İnsanda İki Kalb Olmaz
Bir Kaderi Tecelli Karşısında Teessürlerimiz
Bir Kalkınma Modeli
Bir Kere Daha Namaz
Bir Kere Daha Tebliğ Usûlü
Büyü ve Büyüden Kurtulma Yolları
Cemaat Gerçeği
Cennet Yamaçlarında Dolaşmak
Cihada Denk Tutulan Nasihat
Cinler ve Medyumlar
Çocuk Ebeveyn Münasebeti
Çok Uluslu Şirketler Çağında Ticarî Ortaklıklar
Dâsitânî Bir Kardeşlik İçin
Denge
Devlet-i Ebed Müddet
Dua Üzerine Birkaç Söz ve Düşman Şamatası
Dua-Amel Münasebeti
Duanın, Derman Olacağı Dertle Münasebeti
Duygularda İtidal
Dünden Bugüne Işık Evler
Dünyamızda Bedduanın Yeri
Efendimiz'i Ziyaret
Bilgi Çağı ve Medeniyetler Çatışmasına Dair
Efendimizin (sav) ve Sahabenin Beşer Olma Özellikleri
Hoşgörü Ortam ve Atmosferini Sürekli Kılma
Kalbin Zümrüt Tepeleri'ne Ulaşmak
Tarihten Günümüze Hicret
Efendimiz'in Şecaat ve Şefkat Ufku
Efendimiz'in Tarifleri İçinde Kur'ân
Ehl-i Kitap'la Diyalog
Gayretimiz ve Gayret-i İlahi
Günahlar ve Sedd-i Zerâi'
Hakk'ın Üstünlüğü
Hayalde İstikamet
Hicret Özlemi ve Dengeler
Hizmet İçi Mülahazalar
Hizmetle Beraber Evlilik
Hizmette Üslup
Hoşgörü ve Medya
Hoşgörüde Denge
Hristiyanlığın İstikbali
Hücumât-ı Sitte
Hümanizm
Hz. Mesih ve Misyonu
Hz. Mesih ve Nüzûl Keyfiyeti
Işığa Hasret Gönüller
İçtimaî Adalet
İdeallerin Realize Edilmesi
İdeal-Realite Dengesi
İ'lâ-yı Kelimetullah ve Rıza-yı İlâhi
İlim Amel Münasebeti
İlim ve Bilim
İman Hizmeti ve Beklentilerimiz
İman ve İslam Ötesi Bir Mazhariyet
İmtihan Unsurları
İnsan Muhabbet İlişkisi
İnsan-Esmâ-i İlâhiye Münasebeti
İnsanın Yanında Yer Almak
İnsaniyet-i Kübra
İnsanlığın İftihar Tablosu
İrade İnsanı Olmada Aşılması Gerekenler
İrşatta Bir Ölçü
İrşatta Kemmiyet Meselesi
İslâm'ı Tebliğ ve Kitle İletişim Vasıtaları
İslâm'da ''Haklar'' Meselesi
İslâm'da Şekilcilik Yoktur
İslamî Hizmetlerde Medya Faktörü
Kâbe Hakikati
Kâbe'yle Münasebeti Açısından Miraç
Kadere Dair Yanlış Telâkki ve Değerlendirmeler
Kârun
Kitap Okuma
Kulluk Şuurunda Mükemmelliği Yakalama
Kur'an'da Hz. Musa ve Kavmi
Kur'an'daki Kıssalar
Kutbu'l İrşâd
Lafzullah ve Tedâî Ettikleri
Lütuf ve İhsanla İmtihan
Mahrumiyet Kuşağında Filizlenen Aksiyon
Mantık ve His Dengesi
Materyalist Zihniyet Karşısında İslam
Medh ü Senada Denge
Meleklerin Yardıma Gelme Vak'alarının Mahiyeti
Merkez-Muhit Hattında Hoşgörü
Meşveretin Tabiî Bir Neticesi: İtaat
Miraç
Muhabbet Fedailerini Gelecekte Bekleyen İmtihanlar ve Alınması Gereken Tedbirler
Muhammedî Ruh ve Mânâ İçinde Diyalog
Musibet, Mükafat ve İnsan
Müceddid ve Üç Merhale
Namaz, Zikir ve Tevbe Buudu
Namaz.. Namaz.. Namaz
"Ne Cennet Sevdası, Ne Cehennem Korkusu"
Nefis ve Şeytan Aldatması
Nevruz Gerçeği
Normo-Makro Âlem Münasebeti
Problemler ve İnsanlar
Râbıta
Ruh İnsanının Portresi
Sabır ve Salât
Sa'd bin Muaz
Sahabe İman ve Aksiyon
Sekîne
Seviyeli İnsanın Vasıfları
Seviyeli Temsil
Sıla-i Rahim ve Ömür Uzatılması
Şefkat Tokatları
Tabiî Afetler Bize Ne Söyler?
Takvaya Dair Birkaç Husus
Tarihî Açılma Devreleri
Tebliğde İki Önemli Esas: Sıdk ve Emanet
Tebliğde Usul ve Yöntem
Tebliğde Vesile Faktörü
Tecdid ve Devreleri
Temiz Topluma Doğru
Tevbe ve İstiğfar
Tevhid İnancı
Toplumdaki Çeşitlilik
Türkçenin Dünya Dili Haline Getirilmesi
Türkler ve Meluncanlara Dair
Usûl, Fürû ve Tesettür
Üslup Farklılığı
Yeis Batağı
Yenilenme Var Yenilenmeden İçerû
(r.fgulen.com)
 
Üst Alt