• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Lunin kuyruklu yıldızı İslam aleminin kurtarıcısını mı müjdeliyor?

Okunuyor :
Lunin kuyruklu yıldızı İslam aleminin kurtarıcısını mı müjdeliyor?

ahmetsecer

Amatör
Üye
Daha önce ‘Ahir zamanda olduğumuzun farkında mıyız’ isimli yazımda ahir zamanda gerçekleşen birçok hadise değinmiştim. Söylediğim gibi peygamber efendimizin (sav) sanki görmüşçesine bildirdiği bütün hadisler tek tek çıkmıştır. Fırat’ın suyu kesilmiş, Kabe baskını olmuş, Afganistan işgal edilmiş, Irak işgal edilmiş, çölde bir ordu kaybolmuş, büyük kuraklık yaşanmış, Irak’ın para birimi kaybolmuştur… Bunlar gibi yüzlerce alamet tıpkı peygamberimizin (sav) söylediği gibi tesbih tanelerinin dizilişi gibi ard arda gerçekleşmiştir. Kuşkusuz bu alametlerin hayret verici şekilde ahir zamanda gerçekleşmesi Müslümanların imanını çok arttırmaktadır. Tabii ki diğer gerçekleşecek olan alametleri de heyecanla beklemelerine vesile olmaktadır.

Herkesin bildiği gibi ahir zamanda Hıristiyanlar Mesih bekliyorlar, Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne geleceğini biliyor ve bunun için hazırlık yapıyorlar. Müslüman alemi de kendisini bütün bu zulümlerden kurtaracak, bütün bu katliamlara, acılara son verecek mehdisini bekliyor. Müslümanlar Mehdi ve Hz. İsa’nın tüm dünyayı birlikte huzura, güvenliğe çıkaracağına ve mükemmel bir Altınçağ döneminin yaşanacağını biliyorlar. Çünkü bu da hadislerde bildiriliyor. Hz. İsa’nın Hz. Mehdi’ye uyarak ona biat etmesi sonucunda tüm dünyada İslam tekrar yayılacak ve tüm dünya bu gelişmelere şahit olacak.

Müslümanların kurtarıcısı Hz. Mehdi’nin geliş alametlerinden olan iki başlı kuyruklu yıldızı peygamber efendimiz şu hadisle bildirmiştir:

"Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR."

Peygamberimizin söylediği İmam Rabbani’nin de detaylı olarak tefsir ettiği "iki dişli münevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar" ifadesi 24 Şubat 2009 yılında Dünya'ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir. Hadisteki ifadelerin hepsinin Lulin kuyruklu yıldızının özellikleriyle birebir uyum içinde olması çok büyük bir mucizedir ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişini bekleyen bütün müminler için de çok büyük bir müjdedir.

(1) ... iki dişli...:

Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.

(2) ... münevver (aydınlatıcı)...:

Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir.

(3) ... bir boynuz...:

Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyruğunun karşısında, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fotoğraflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itibariyle bir boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir.

(4) ... mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)...:

Hadisin devamında yer alan "Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)..." ifadesi hadiste hareket eden bir cisme, bir kuyruklu yıldıza dikkat çekildiğini teyit eder mahiyettedir. Nitekim diğer gökcisimleri meşrikten (doğudan) mağribe (batıya) doğru saat yönünün aksi yönünde hareket ederken, Lulin kuyruklu yıldızının seyri saat yönünde yani Mağripten (BATIDAN) Meşrika (DOĞUYA)'dır.

Peygamber efendimiz (sav) tarafından Hz. Mehdi’nin çıkış alameti olarak gösterilen bu kuyruklu yıldızın 24 Şubat 2009 da çıkması çok büyük bir mucizedir. Bu kuyruklu yıldız diğer hiçbir kuyruklu yıldıza benzememektedir. Tam hadiste bahsedildiği gibi bu, iki kuyruklu, son derece parlak ve batıdan doğuya hareket eden bir kuyruklu yıldızdır. Oysa diğer kuyruklu yıldızlar doğudan batıya hareket ederler ve hem önlerinde hem de arkalarında bir kuyruk oluşmaz. Ahir zamanda peygamber efendimizin (sav) söylediği bu hadis müslümanların kurtarıcısı Hz. Mehdi’nin çıkışını tüm Müslümanlara müjdeliyor. Tüm dünya ahir zamanda daha birçok hayret verici olaya şahitlik edecek. Bu olaylar o kadar olağanüstü olacak ki, herkes gördükleri karşısında hayretler içinde kalarak Allah’a hamd edecek.
 
Üst Alt