Limited şirket nasıl kurulur?

Günümüzde en çok rastlanan şirket tipi olan limited şirketin şahıs şirketlerine karşı en büyük avantajı, ortakların şirket taahhüdleri ve borçlarına karşı sınırsız sorumluluklarının bulunmamasıdır.

En az iki, en fazla ise elli gerçek veya tüzel kişinin oluşturduğu limited şirketlerin ortakları, şirketin borçları konusunda sınırlı sorumluluğa sahiptir.

LİMİTED ŞİRKEY NASIL KURULUR?

Limited şirketin kuruluşu için ön şart, ana mukavelenin düzenlenmesidir. Bu mukavele kurucular tarafından imzalandıktan sonra notere onaylatılır. Eğer şirket kuruluşunda ortaklar nakdi sermaye ile iştirak ediyorlarsa, bu sermayenin en az dörtte biri bir bankaya bloke ettirmelidirler.

ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

Limited şirketin kuruluş sözleşmesinde belirtilmesi gereken unsurlar şunlardır:
*Şirket unvanı. (Bu ünvanın daha önce başka bir şirket tarafından tescil edilmemiş olması lazımdır.)
*Kurulacak şirketin merkezinin adresi,
*Şirket konusu,
*Şirketin sermayesi, ortakların payları ve sermayenin ödenme yöntemi,
*Şirkete ait ilanların ne şekilde yapılacağı,
*Kurucu ortakların adları, soyadları veya unvanları ile ikamet adresleri ve uyruklarının tam ifadesi,
*Şirketin müdür veya müdürleri,
*Kurucu adedi 20yi aşıyorsa denetçilerin ad ve soyadları,
*Şirketin süresi,
*Tarih.

Şirket kuruluşu esnasında çeşitli harç ve vergiler ödenir.

Limited şirketin ana mukavelesi imzalandıktan sonra, gerekli diğer belgelerle birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilerek kuruluş izni alınır.

BAKANLIĞA HANGİ BELGELER VERİLİR?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesi zorunlu belgeler şunlardır:
*Dilekçe,
*6 suret noter onaylı anasözleşme,
*Tüzel kişi ortak bulunması halinde yetkili organ tarafından alınan iştirak kararı.

SİCİLE KAYIT

Bakanlık izni alındıktan sonra şirket Ticaret Sicili'ne tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan yayınlattıılır. Ancak bundan sonradır ki, limited şirket hukuki kimlik kazanır.
alıntı
 
Üst Alt