LIECHTENSTEIN

LIECHTENSTEIN Coğrafi Verileri

Konum: Orta Avrupa, Avusturya ile İsviçre arasında yer alır.
Coğrafi konumu: 47 10 Kuzey enlemi, 9 32 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 160 km²
Sınırları: toplam: 76 km
sınır komşuları: Avusturya 35 km, İsviçre 41 km
Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
İklimi: Kıtasal, soğuk, bulutlu kışlar, serin ve bulutlu yazlar.
Arazi yapısı: Daha çok dağlar (Alpler) ve batı kısmında Rhine Vadisi yer alır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Ruggeller Riet 430 m
en yüksek noktası: Grauspitz 2,599 m
Doğal kaynakları: Hidroelektrik potansiyeli, işlenebilir arazi
Arazi kullanımı: İşlenebilir arazi: %24
daimi ekinler: %0
otlaklar: %16
ormanlar ve ormanlık arazi: %35
diğer: %25 (1993 verileri)

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 32,528 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.98 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 4.98 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 4.99 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 78.95 yıl
erkeklerde: 75.32 yıl
kadınlarda: 82.6 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.5 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
Ulus: Liechtensteinli
Nüfusun etnik dağılımı: Alemannic %87.5, İtalyan, Türk ve diğer %12.5
Din: Roma Katolikleri %80, Protestan %7.4, diğer (1996)
Diller: Almanca (resmi), Alemannic lehçesi
Okur yazar oranı: 10 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %100
erkekler: %100
kadınlar: %100 (1981 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Liechtenstein Prensliği
kısa şekli : Liechtenstein
Yerel tam adı: Fuerstentum Liechtenstein
yerel kısa şekli: Liechtenstein
Yönetim biçimi: Parlamenter Monarşi
Başkent: Vaduz
İdari bölümler: 11 bölge; Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz
Bağımsızlık günü: 23 Ocak 1719
Anayasa: 5 Ekim 1921
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: CE (Avrupa Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 730 milyon $ (1998 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %0.5 (1997 verileri)
İş gücü: 22,891
Sektörlere göre işgücü dağılımı: Endüstri, ticaret, yapı %45, hizmet %53, tarım, balıkçılık, ormancılık, bahçecilik %2 (1997 verileri)
İşsizlik oranı: %1.8 (Şubat 1999)
Endüstri: Elektronik, metal sanayi, tekstil, seramik, eczacılık ürünleri, gıda maddeleri, turizm
Tarım ürünleri: Buğday, arpa, mısır, patates, çiftlik hayvanları, süt ürünleri
İhracat: 2.47 milyar $ (1996)
İhracat ürünleri: Küçük makineler, dişçi aletleri, pul, donanım, çanak çömlek
İhracat ortakları: AB %60.57 (1995)
İthalat: 917.3 milyon $ (1996)
İthalat ürünleri: Makine, metaller, tekstil, gıda maddeleri, motorlu araçlar
İthalat ortakları: AB, İsviçre (1996)
Para birimi: İsveç frankı (CHF)
Para birimi kodu: CHF
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 20,000 (1997)
Telefon kodu: 41
Radyo yayın istasyonları: AM 0, FM 4, kısa dalga 0 (1998)
Radyolar: 21,000 (1997)
Televizyonlar: 12,000 (1997)
Internet kısaltması: .li
Internet servis sağlayıcıları: 44 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılı​

Demiryolları: 18.5 km
Karayolları: 250 km
 
Üst Alt