Letonya

Letonya Coğrafi Verileri

Konum: Doğu Avrupa, Baltik Denizi kıyısında, Estonya ile Litvanya arasında yer alır.
Coğrafi konumu: 57 00 Kuzey enlemi, 25 00 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: 64,589 km²
Sınırları: toplam: 1,150 km
sınır komşuları: Beyaz Rusya 141 km, Estonya 339 km, Litvanya 453 km, Rusya 217 km
Sahil şeridi: 531 km
İklimi: Deniz iklimi, nemlidir, kışlar orta sertlikte geçer.
Arazi yapısı: Alçak ovalar
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Baltik Denizi 0 m
en yüksek noktası: Gaizinkalns 312 m
Doğal kaynakları: Kehribar, bataklık kömürü, kireçtaşı, hidro enerji, işlenebilir arazi
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %27
daimi ekinler: %0
otlaklar: %13
ormanlık arazi: %46
diğer: %14 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 160 km² (1993 verileri)

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 2,385,231 (Temmuz 2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %-0.81 (2001 verileri)
Mülteci oranı: -1.27 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 15.34 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 68.7 yıl
erkeklerde: 62.8 yıl
kadınlarda: 74.9 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.15 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.11 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 1,250 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (1999 verileri)
Ulus: Letonyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Letonyalı %56.5, Rus %30.4, Beyaz Rus %4.3, Ukraynalı %2.8, Polonyalı %2.6, diğer %3.4
Din: Lutherci, Roma Katolikleri, Rus Ortodoksları
Diller: Letonyaca (resmi), Litvanyaca, Rusça, diğer
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %100
erkekler: %100
kadınlar: %99 (1989 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Letonya Cumhuriyeti
kısa şekli : Letonya
Yerel tam adı: Latvijas Republika
yerel kısa şekli: Latvija
eski adı: Letonya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Yönetim biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: Riga
Bağımsızlık günü: 18 Kasım 1991 (Sovyetler Birliğinden ayrıldı)
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BIS (Uluslararası İmar Bankası), CBSS (Baltik Ülkeleri Konseyi), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 17.3 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %5.5 (2000 verileri)
GSYİH - sektörel bileşim: tarım: %5
endüstri: %33
hizmet: %62 (1999)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.7 (2000)
İş gücü: 1.4 milyon (2000 verileri)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: tarım %10, endüstri %25, hizmet %65 (2000 verileri)
İşsizlik oranı: %7.8 (2000 verileri)
Endüstri: Kamyonetler, kara ve demiryolları araçları, sentetik kumaşlar, tarım makineleri, gübreler, yıkama makineleri, radyolar, elektronik, eczacılık ürünleri, gıda maddeleri, tekstil
Endüstrinin büyüme oranı: %6.3 (2000 verileri)
Elektrik üretimi: 3.996 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 4.316 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 400 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 1 milyar kWh (1999)
Tarım ürünleri: Hububat, şeker pancarı, sebze, et, süt, yumurta, balık
İhracat: 2.1 milyar $ (2000)
İhracat ürünleri: Ahşap ve ahşap ürünleri, makine ve parçaları, metaller, tekstil, gıda maddeleri
İhracat ortakları: Almanya %16, İngiltere %11, İsveç %11, Rusya %7 (1999)
İthalat: 3.2 milyar $ (2000)
İthalat ürünleri: Makine ve parçalar, kimyasallar, yakıtlar
İthalat ortakları: Rusya %15, Almanya %10, Finlandiya %9, İsveç %7 (1999)
Dış borç tutarı: 800 milyon $ (2000 verileri)
Para birimi: Letonya latı (LVL)
Para birimi kodu: LVL
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 748,000 (1997)
Telefon kodu: 371
Radyo yayın istasyonları: AM 8, FM 56, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 1.76 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 44 (1995)
Televizyonlar: 1.22 milyon (1997)
Internet kısaltması: .lv
Internet servis sağlayıcıları: 42 (2000)
Internet kullanıcıları: 234,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: 2,412 km (1994)
Karayolları: 59,178 km (1998 verileri)
Su yolları: 300 km
Boru hatları: Ham petrol 750 km; petrol ürünleri 780 km; doğal gaz 560 km (1992)
Limanları: Daugavpils, Liepaja, Riga, Ventspils
Hava alanları: 25 (2000 verileri)
 
Üst Alt