Lemeat

Selam!

Zuhur, daima mahbub'un ve
gizlilik, muhibb'in sıfatıdır.

Mahbub'un sureti,
muhibb'in aynasında kendi hakikatleri sebebiyle
zahir olunca, zahire bir hüküm vermiş olur.
Nasıl ki suretin zuhuru, zahire aynada bir suret
vermektedir.

Bu makamda, zahir ve mazharın herbiri diğer
birer eser bırakmış ve bu eserlerle birbirinden
ayrılmış olur. Ben, biz, o zamirlerinin masdarları
meydana çıkar, sen ve o görülmeye başlar.
Muhibb'in tecelliye kabiliyeti oldukça, mahbub'un
cemali de aynada yüzünün suretini gösterir ve
lezzet, elem, gamm tezahür eyler, havf ve sürur
ve kabz ve bast gibi haller birbirini kovalar.

Fakat fânilikle tahakkuk edip de suret libasını
üzerinden kaldırır-atar ve vahidiyet deryasına
dalarsa, ne azab, ne naim ve ne havf ve reca'yı
duymaz.
Havf ve reca mazi ve müstakbele aittir.
O öyle bir ahadiyet deryasına dalmıştır ki, o hal
içinde başka bir halde bulunmaktadır.
Ne geçmiş, ne gelecek zaman vardır.

Nasıl ki, bir adam tuz madenine düşse mahvolur
gider, vücudundan bir eser kalmaz; işte öyle de
ben azametli ve heyecanlı vahdet deryasını,
tuz madeni bataklığından aşağı göremiyorum.

Esasen korku; ya şühuda engel olan perdeden
veyahut perdenin kalkmasıyle beraber, Tanrı
yüzünün kutsal nur saçılımı şiddetiyle yanmak
endişesindendir.

Muhibb, bulunmakta olduğu bu makamda her iki
türlü endişeden uzaktır.
Hicab denilen perde ancak iki şey arasında farz
olunabilir.
Halbuki "istihlâk" makamında ikilik kalmamıştır.
Tanrı Yüzü' nün tecellisi kuvvetinden yanacak
bir şey de yoktur.

"Yok olana göre, kâbe ve kilise;
gölgeye göre, cehennem ve cennet birdir.."

"Nur, nuru yakmaz.
Belki ışığı mağlub olan nur;
ışığı daha şedid ve galib bir nur içinde görünmez
olur.."

Yazar: Fahrüddin - i Iraki
Çevirmen: Saffet Yetkin
Yayıncı: Milli Eğitim Bakanlığı
Basım yeri: Ankara
Basım Tarihi: 1963
Edition: 2. baský
Sayfa Sayısı: 98 s.
Ebat: 12x18
Açıklama:
Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Edebiyatından Tercüme Eserler Serisi Şark-İslam Klasikleri: 17.
Orijinal karton kapağında.
 
Üst Alt