Lao Tzu dan Din'e

mopsy

Emektar
Üye
gökyüzünden ve yeryüzünden önce
hayal meyal kurulmuş bir şey var.
sessizlik ve boşlukta
öylece duruyor ve yorgun düşmüyor
dünyanın anası olabilir.
adını bilmiyorum
bir sözcük kullanmak için ona ‘Yol’ diyorum.
derme çatma bir isim bulabiliyorum ve ona ‘Büyük’/Kebir diyorum.
büyük olunca aramızda bulunmuyor,
bulunmayınca uzaklarda varoluyor.
uzaklarda varolunca da içimizde yaşıyor.

Lao Tzu I.O.6

Ahkaf suresi
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
33. Görmediler mi ki; gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorgunluğa düşmeyen Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, O her şeye kadirdir.

Rad suresi
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
9. Gaybı da görünen âlemi de bilendir/Âlim'dir O... Kebîr, sınırsızca büyük O'dur;
Müteâl, sonsuzca yüce O'dur.
 

mopsy

Emektar
Üye
Yaratıcı

Merhaba!

yaratıcı ilke
batıni ve zahiri dünyaları birleştirir.
o, mesafe ve zamana bağlı değildir,
hiçbir zaman durmaz ve bir kat daha devinir,
o suretle her şeyi yaratır.
ve onun için şöyle denir;
“yaratıcı ve mutlak”
onunki cezirdir ve onunki sonsuzluğu kucaklayarak akar..
biz tao’yu mükemmel bir varlık olarak tasvir ederiz.
biz evreni de mükemmel olarak tasvir ederiz,
ve insanın kendisi de mükemmeldir.
net olarak doğanın, fizik kurallarını meydana çıkardığı gibi,
tao’ya uyan evrensel yasayı takip ederken,
insanlığın yasaları doğal hukuka uymalıdır.


Lao Tzu I.O.6

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
2.117. Gökleri ve yeri, güzelliklerle donatarak yaratan Bedî, O'dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi ona sadece "Ol'" der. Artık o, oluverir.

27.73. Muhakkak Rabbin, insanlara karşı mutlak bir nimet sahibidir; fakat onların çoğu şükretmezler.
Sadakallah!
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Gercek gorunmeyendir.

araba tekerleğinin göbeğine otuz parmak bağlıdır:
tekerleği kullanışlı kılan bu parmaklar arasındaki boşluklardır.
kili yoğurur içini oyar çömlek yaparsın:
çömleği kullanışlı kılan içindeki boşluktur.
oda, kapı ile pencere boşlukları bırakılarak yapılır:
odayı kullanışlı kılan bu boşluklardır.

onun için: varolan senin olur,
kullanışlı kılansa varolmayandır.
11

Zekat:

yarım bütünleşecek.
eğri doğrulacak.
boş dolacak.
eski yenileşecek.
elinde az olana verilecek.
elinde çok olandan alınacak.
22

Lao Tzu/ tao te ching
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

O yararli olandir.

en yüce iyilik su gibidir.
suyun iyiliği,
bütün varlıklara yararlı olmasındadır.
su, küçümsediğimiz yerlerde yaşar;
bu yüzden de tao'ya benzer.

Nefsi duru tutmak

konutta iyilik, kendini konumda gösterir.
düşünmede iyilik, kendini derinlikte gösterir.
vermede iyilik, kendini sevgide gösterir.
konuşmada iyilik, kendini doğrulukta gösterir.
yönetmede iyilik, kendini düzende gösterir.
çalışmada iyilik, kendini yetenekte gösterir.
devinimde iyilik, kendini uygun hızda gösterir.
kendini öne sürmeyen,
kusursuzluğunu sürdürür.

Lao Tzu/ tao te ching
 

mopsy

Emektar
Üye
Merhaba!

Gok_ve_Yer.jpg


gök bengidir, yer kalıcıdır.
bengi ve kalıcıdır onlar:
çünkü kendileri için yaşamazlar.
sürekli yaşayabilmelerinin nedeni budur.
Lao Tzu/ tao te ching

... çünkü kendileri için yaşamazlar...

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
14.33. O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan,
geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.
Sadakallah
 
Üst Alt