Laiklikte kalın

LAİKLİKTE KALIN
Mehmet Necati GÜNGÖR

Modern devletin ve demokrasinin en belirleyici unsuru laiklik ilkesidir.
Bunu her devlet kendi sosyal bünyesine, kültür ve geleneklerine göre tayin eder.
Ama, özü din-devlet ilişkilerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Devletin, her türlü inanç karşısında eşit mesafede durması, inançlara veya inançsızlığa karışmaması demektir.
Kişileri inançlarından, kusurlarından ve günahlarından dolayı yargılama hakkı yalnızca Allah’a aittir.
Kimse, hiçbir iktidar, Allah’ın bu dokunulmaz alanına müdahale etme hakkına sahip olamaz.
Laiklik,kimilerinin iddia ettiği gibi “dinsizlik” değildir.
Aksine, adam olmak, adam gibi yaşamaktır.
Ord. Prof. Ali Fuat Başgil, laikliğin din ve inanç özgürlüğünün başlıca teminatı olduğunu ifade ederken, herhalde bunları anlatmaya çalışmıştır.
Devlet, kamu hizmeti sunan bir aygıttır.
Vatandaşlarına ayırım gözetmeksizin bu hizmeti eşit şekilde sunmak gibi tartışılmaz bir görevi vardır.
Bunu, hükümetler eliyle, uyulması zorunlu yasalarla yerine getirir.
Modern devletin başlıca görevi adalet ve güvenliği sağlamaktır. Diğer hizmetler özel birimlere devredilebilir.
Devlet, kamu görevlerini tarafsızlık, eşitlik ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yerine getirebildiği ölçüde saygındır, başarılıdır.
Devlet ne zaman belli siyasal ve ideolojik düşüncelerin emrine girmiş, tarafsızlığını yitirmişse; işte o zaman toplumda huzursuzluk, bölünme, güvensizlik gibi istenmeyen durumlar kendini göstermiştir.
Devletin tarafsızlığı ve her bireye eşit şekilde hizmet götürmesi esastır.
Tarafsızlık ve eşitlik için devletin ister dini, ister etnik, ister siyasi olsun, bütün libaslardan sıyrılıp, sade, rozetsiz ve simgesiz bir görünüm içinde hizmet vermesi gerekir.
Ki,
Biz onun adaletine,
Güvenliğine,
Tarafsızlığına,
Eşitliğine
Güvenelim ve huzur içinde yaşayalım.
Siz, hakiminize, polisinize, doktorunuza, velhasıl bütün kamu görevlilerine inançlarına, etnisitelerine ve anlayışlarına göre kıyafet biçerseniz bu güven kaybolur.
Güvenin kaybolduğu bir toplumda ise birlik-beraberlik duygusu yara alır.
Birkaç yıl önce şu cemaatten, şu tarikattan uzak kalın tavsiyelerine kulak asmayanlar bu gün çok pahalı faturalar ödüyorlar.
“Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner” sözü boşuna söylenmemiş.
Bakarsınız devir döner, başka bir iktidar, bu günün tam tersi uygulamalarla karşınıza çıkar.
Devlet yap-boz tahtası değildir.
Meclisi vardır, Anayasası vardır, hukuku vardır.
Deneme-yanılma yöntemiyle devlet yönetilmez.
İntikam içinde hareket etmez.
En iyisi, laiklikte kalın.
Hz.Peygamber’in “Medine Sözleşmesi”ne bakın.
Orada laikliğin de izlerini göreceksiniz.
 
Üst Alt