Lahanacılar bamyacılara karşı

Eski Türk sporlarının en önemlisi atçılıktı. Usla binicilere cündî adı verilirdi. Babası Sultan Bayezidin 1402′de
Ankarada Timurlenke yenilmesinden sonra Sultan l. Mehmed (Çelebi), cündîiiği geliştirmek için,
daha önce valilik yaptığı Amasya ve Merzifondan topladığı usta binicilerle iki cündî bölüğü kurdu.

Ayrıca bunlardan ilk kez birer spor takımı oluşturdu.
Merzifonun büyük lahanaları ünlü olduğu için oradan gelenlere lahanacılar,
Amasyanın da bamyası ünlü olduğu için sporcularına da bamyacılar dendi.

Bu takım fikri 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar korundu. Lahanacılar ve Bamyacılar, sultan önünde atla çeşitli gösteriler
ve cirit karşılaşması yapardı. Cündîler inanılmayacak hünerler gösterirdi. Eyerleri üzerinde ayağa kalkıp yandan hedefe ok atar,
dolu dizgin at koştururken atın sırtından eyerini çıkarıp boynuna koyar, oradan da çıkarıp tekrar atın sırtına koyardı.

Ya da binici, yardımcısının başına bir portakal koyar, at üstünde hızla giderken ok atıp portakalı parçalardı.
Bazıları da yan yana giden iki atın birine bir ayağını, ötekine de öbür ayağını koyarak, kimi de başını eğerin üzerine dayayarak,
ayakları havada dolu dizgin atı sürerdi. Bir başka binici ise atın sırtında tek ayağı üzerinde durur ya da at koşarken,
atın boynuna dolanırdı. Ok yerine mızrak kullandıkları da olurdu.

Bu hünerleri padişahların da gösterdiğine bir 16. yüzyıl minyatüründe rastlıyoruz. Sultan II. Murad at üstünde
dolu dizgin giderken, yüksek bir direğin üzerindeki altın kabağa birkaç ok atıyor. 1582 şenliğinde atlılar için
hareketli bir hedef de konmuştu, insan heykeli, beline bağlanmış bir demir çubuk üzerinde duruyor;
ekseni çevresinde kolayca dönebiliyordu. Heykelin bir elinde içi taşla doldurulmuş bir torba, öteki elinde de bir daire vardı.

Binici direğe hamle yapınca, hedef ekseninde dönüyor ve elinde bulunan içi taş dolu torbayı biniciye vuruyordu.
Bu darbeyi yememek için atlının hızla kaçması gerekiyordu. Ayrıca at yarışları da düzenleniyordu.
Daha çok şenliklerde yapılan bu yarışları padişah büyük bir ilgiyle seyrediyor, derece alanlara ödül veriyordu.

turkeireiseleiter.com
 
Üst Alt