Kurtuluş Savaşı'nda Sovyet Yardımları ve Lenin'in Düşüncesi

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Lenin, daha doğrusu Sovyetler Birliği Merkez Komitesi, Ocak 1922’de “askerlik işlerinden” anlayan Litvanya büyükelçisi Semiyon İvanoviç Aralov’ u Ankara’ya Sovyetler Birliği Büyükelçisi olarak görevlendirir.
Lenin, Aralov’a yeni görev yerini anlatırken Anadolu’nun ve Mustafa Kemal Paşa’nın portresini çizer.
Bu arada Mustafa Kemal’in ve Anadolu kurtuluş hareketinin siyasal yönelimleri hakkında tespitlerde bulunur;
Aralov’a gittiği ülke (Türkiye) ile ilişkilerinde nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatır.
Ancak Lenin, sözlerinde devrim ihracına yönelik en ufak bir beklentiye yer vermez; onunki, emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesi veren bir halka karşı 17 Ekim devrimiyle birlikte evrenselleşen insani duygulardır.

Atatürk’le diplomatik sınırları aşan, dostluk düzeyinde bir ilişki geliştiren Aralov, anılarında Lenin’in Atatürk ve Kurtuluş Savaşı hakkında kendisine söylediklerini şöyle anlatır:

“Türkler, millî kurtuluşları için savaşıyorlar.
Emperyalistler Türkiye'yi soyup soğana çevirdiler, hâlâ da soyuyorlar.
Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar ve baş kaldırdılar.
Sabır bardağı taştı, gerek Doğu halkları gerek biz, emperyalist kuvvetlere karşı savaşıyoruz.
Sovyetler Birliği emperyalistlerle olan işini bilirdi.
Onları bozguna uğrattı ve memleketten kovdu.
Onların dişlerini söktük, keskin tırnaklarını vücudumuza geçirmelerine izin vermedik.

Mustafa Kemal Paşa. tabii ki sosyalist değildir ama, görülüyor ki, iyi bir teşkilatçı...
Kabiliyetli bir lider, milli burjuva ihtilalini idare ediyor.
İlerici, akıllı bir devlet adamı.
Bizim sosyalist inkılabımızın önemini anlamış olup, Sovyet Rusya'ya karşı olumlu davranıyor.
O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor.
Kapitalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla birlikle silip süpüreceğine inanıyorum.
Halkın ona inandığını söylüyorlar.
Ona, yani Türk halkına yardım etmemiz gerekiyor.
İşte, sizin işiniz budur.
Türk hükümetine, Türk halkına saygı gösteriniz.
Büyüklük taslamayınız.
Onların işlerine karışmayınız.
İngiltere onların üzerine Yunanistan'ı saldırttı.
İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de sürü ile memleket saldırttı..

Kendimiz fakir olduğumuz halde Türkiye'ye maddi yardımda bulunabiliriz.
Bunu yapmamız gereklidir.
Moral yardımı, yakınlık, dostluk, üç kat değeri olan bir yardımdır.
Böylece, Türk halkı yalnız olmadığını hissetmiş olacaktır.
İngiliz işçileri ve öteki ülkelerin işçileri bize yakınlık gösterdikleri, grev yaptıkları, bizimle savaşan Polonya'ya gönderilmekte olan silahları gemilere yüklemedikleri zaman, bu bizim için büyük bir yardımdı.
Bu bize mücadelemizde büyük bir güç katmıştır.
Bundan işçilerimiz moralce büyük bir güç kazanmışlardır.

Çarlık Rusyası, yüz yıl boyunca Türkiye ile savaşmıştır.
Bu tabii, Rusya'nın, Türkiye'nin amansız düşmanı olduğuna dair yapılan propagandalarla, halkın hafızasında derin izler bırakmıştır.
Bütün bunlar, Türk köylüsünde, küçük ve orta mal sahiplerinde, tüccarlarda, aydınlarda ve idareci çevrelerde Ruslara karşı dostça olmayan duygular ve güvensizlik uyandırmıştır.
Bilirsiniz ki, güvensizlik ağır geçer.
Bunun için de sabırlı, dikkatli, sakıncalı bir çalışma gerekmektedir.
Eski Çarlık Rusyası ile Sovyet Rusya arasındaki ayırımı, sözle değil işle göstermek ve anlatmak gerekmektedir.
Bu bizim ödevimizdir.
Siz de bir elçi olarak, Sovyetler Birliği'nin, Türkiye'nin işlerine karışmamak politikasının, halklarımız arasında samimi bir dostluğun savunucusu olmak zorundasınız.
Türkiye, bir köylü, bir küçük burjuva ülkesidir.
Sanayii çok azdır.
Olanı da Avrupa kapitalistlerinin elindedir isçisi çok azdır.
Bunu dikkate almak gerekmektedir.
Bir kez daha tekrar ediyorum, dikkatli ve sabırlı olunuz!..
Hükümet temsilcileriyle, halkla konuşmalarınızda her zaman nazik ve güleryüzlü olunuz!..

En önemlisi halka saygı göstermektir, Emperyalistlerin yağmacı, istilacı politikalarına karşılık bizim, hiçbir çıkara dayanmayan dostluk ve memleketin iç yaş***** karışmama durumumuzu açıklayınız!
İşte sizin ödeviniz!..
Ne gibi yardımlarda bulunacağımızı da bildirelim: en kuvvetli bir ihtimalle silah yardımında bulunacağız.
Gerekirse başka şeyler de veririz.”

Kurtuluş Savaşı’na yardımları

Sovyet resmi verilerine göre Kurtuluş Savaşı döneminde Rusya’nın Türkiye’ye yaptığı askeri ve nakdi yardımlar:

39.000 tüfek,
327 makineli tüfek,
54 top,
63 milyon fişek,
147.000 top mermisi vs.,
2 avcı botu,
Doğu sınırlarından eski Rus ordusunun bıraktığı askeri malzemeler,
Ankara’da iki barut fabrikasının kurulmasına yardım,
Fişek fabrikası için gerekli teçhizat ve hammadde sağlama,
200 kilo külçe altın
100.000 altın Ruble (kimsesiz gazi çocukları için yetimhane kurulması amacıyla)
20.000 Lira (basımevi ve sinema teçhizatı alımı için)
10 milyon altın Ruble

Her ulusal günde, yabancı ülke politikacılarının ve basınının Atatürk’le ilgili övücü sözlerine yer verilir.
Ancak Sovyetler Birliği’nin savaşın sonucunu olumlu yönde etkileyen yardımlarından ve Lenin’in Mustafa Kemal hakkındaki görüşlerinden söz edilmez.
Ders kitaplarında “Kara Fatma”nın sırtında top mermisi taşıyan resminin altına komünizm övgüsü olur diye bu “mühimmat”ların nereden geldiği yazılmaz.
Bundan dolayı TIME dergisinin Atatürk’ü “kapak” yaptığını biliriz de Sovyet yardımlarını bilmeyiz.
thewhitetree.org kaynak

Ülkemizin var olmasında çok büyük katkısı ve yardımları olan
Yoldaş Lenin'e sonsuz şükranlarımızı sunuyor, saygıyla anıyoruz.
 

Masterlord

Kıdemli
Üye
belgeseller ve kitapta yazanlar tüm bu yardım verilerinden çok daha farklı

belki rus kaynakları doğrudur, yinede bu veriler cidden çok abartılı

sanki tüm mühimmat dışardan gelmiş gibi yazılmış
istanbul dahil olmak üzere her ildeki halktan tüm silahları istenmiştir

yinede sovyet yardımı büyük ölçüde iyi gelmiştir

ruslarda Türkleri sevdiginden değil
ingiliz ve amerikan ablukasından kurtulmak için Türkiyeyi desteklemiştir

yani yine bile politikalar ve siyaset öne çıkar

ayrıca kurtuluş savasında pakistan yardımları ciddi bir öneme sahiptir
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Lütfen yapmayın sayın Masterlord!
Lenin Yoldaşım ve sosyalist bir halk olmasaydı,
hala sizin düşündüğünüz biçimdeki Çarlık Rusyası olmuş olsaydı
Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet olur muydu sanıyorsunuz.

İyi düşününüz ve lütfen şükranlarınızı eksik etmeyiniz...
 

Masterlord

Kıdemli
Üye
şükran duyacağım tek bir lider var
oda Atatürk

lenin çıkarı olmasaydı tek bir iğne bile yollamazdı emin olun

rusların asırlarıdır değişmeyen poltikasını
ingiliz amerikan ablukasından kurtulmak için değiştirmiştir
onlarda biliyorduki son Türk ölmeden Türkler mücadeleyi bırakmayacak

diyeceksin ki simdi
aynı rusya 2.ci dünya savasında ingilizlerle ittifak halinde değilmiydi
tek sebebi hitlerdir

nato bile sovyet rusyaya karşı kurulmuştur

çıkarı olmadan kelle koltukta canını dişine takıp halkına yol gösteren muzaffer komutan Atatürke sükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Sn.Masterlord lütfen şu çıkar meselesini fazla abarmayın.
Yani SSCB tamamen bitmiş bir Türkiye'den mi medet ummuş.
Bence bu yaklaşım gerçekleri gözardı etmekten başka şey değildir.
Hem Rusyayla SSCB'yi karıştrımamak gerek.:prv:

İngilizler örneğini güzel vermişsiniz.
SSCB'nin amacı, emperyalizmin kuşatmasına karşı güçsüzlerin yanında yer almak olmuştur her daim.

NATO'nun SSCB'ye karşı kurulmuş olması ise ABD emperyalizminin dünyaya hakim olma girişimidir.
Ve bunu başarmıştır.
Amacı ise sömürgeleştirmek, saldırmak istediği ülkeleri NATO adı altında meşrulaştırmaktır.
Diğer bir değişle, saldırılarını gerçeleştirirken NATO ülkelerinin desteğini almak..

çıkarı olmadan kelle koltukta canını dişine takıp halkına yol gösteren muzaffer komutan Atatürke sükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz
Büyük Devrimci Atatürk'ü her zaman saygıyla anmışımdır.
Bu konuda en küçük tereddütünüz olmasın..
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
lenin çıkarı olmasaydı tek bir iğne bile yollamazdı emin olun

Emin olunması gereken asıl mesele sn.Masterlord, sosyalizmin ne anlama geldiğinin kavranabilmesidir.

Bildiğiniz gibi sosyalizmin temel amacı; mazlumların, sömürülenlerin, ezilenlerin yanında yer almaktır.
Sosyalizm dine, dile,ırka, milliyete bakmaz.
Tüm dünya emekçilerinin ve ezilenlerinin yanındadır her zaman ve onların hakları için mücadele eder.
Türkiye'ye de yardımı bu bağlamda olmuştur.

Çıkarlar asla söz konusu değildir.
Sosyalist anlayış bunu gerektirir çünkü ve Lenin'de iyi bir sosyalistti..

Yazıyı bir kez daha okursanız, Lenin'in ne kadar samimi olduğunu görürsünüz..
 
Son düzenleme:

Masterlord

Kıdemli
Üye
Sn.Masterlord lütfen şu çıkar meselesini fazla abarmayın.
Yani SSCB tamamen bitmiş bir Türkiye'den mi medet ummuş.
Bence bu yaklaşım gerçekleri gözardı etmekten başka şey değildir.
Hem Rusyayla SSCB'yi karıştrımamak gerek.:prv:

İngilizler örneğini güzel vermişsiniz.
SSCB'nin amacı, emperyalizmin kuşatmasına karşı güçsüzlerin yanında yer almak olmuştur her daim.

NATO'nun SSCB'ye karşı kurulmuş olması ise ABD emperyalizminin dünyaya hakim olma girişimidir.
Ve bunu başarmıştır.
Amacı ise sömürgeleştirmek, saldırmak istediği ülkeleri NATO adı altında meşrulaştırmaktır.
Diğer bir değişle, saldırılarını gerçeleştirirken NATO ülkelerinin desteğini almak..


Büyük Devrimci Atatürk'ü her zaman saygıyla anmışımdır.
Bu konuda en küçük tereddütünüz olmasın..


tamamen bitmiş Türk ordusunun başında Mustafa Kemal Atatürk vardı

aynı bitmiş ordu 250.000 kişilik tam donanımlı yunan ordusunu yenmiştir
hemde yunanlıların asker sayısı bizden 2 kat fazla iken...

ben bi bitmişlik göremedim
aksine diriliş gördüm

çıkar meselesi devlet olmanın gereğidir
bu yüzden S.S.C.B nin çıkarı var dedim

nihayetinde çarlık rusyası ve hatta sovyet rusya çok iyi görmüştürki
savas meydanında her nekadar bitmişte olsak ölümüz tüm dünyaya yeter
bu yüzden yanımızda yer almak
onlarında emelleri belli yani amaçları... komunizmi tüm dünyaya yaymak ..

Atatürkte siyaset yapmıştır ülkesi için
leninede saygımız var ama
bizim vasıflı çok komutan ve devlet adamımız olduğundan lenine pek sıra gelmez
Fatih sultan Mehmet
ıı.Abdülhamit
İsmet inönü gibi gibi...tabi bu listenin en basında her zmnki gibi ulu önderimiz var
 

ARIZA

Tecrübeli
Uzaklaştırıldı
Lütfen yapmayın sayın Masterlord!
Lenin Yoldaşım ve sosyalist bir halk olmasaydı,
hala sizin düşündüğünüz biçimdeki Çarlık Rusyası olmuş olsaydı
Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet olur muydu sanıyorsunuz.

İyi düşününüz ve lütfen şükranlarınızı eksik etmeyiniz...

Ee o zaman bu millet Atatürk'ü milli kahraman olarak görmekle hatami ediyor... ?

Demenize bakilirsa Türkiye Cumhuriyetini biz Lenin'e borcluyuz....!
 

SOSYALİST

Bağımlı
Üye
Ee o zaman bu millet Atatürk'ü milli kahraman olarak görmekle hatami ediyor... ?

Kesinlikle hata değildir;
Atatürk her yönüyle büyük bir kahramandır hatta benim için büyük bir DAHİ dir.

Demenize bakilirsa Türkiye Cumhuriyetini biz Lenin'e borcluyuz....!
Lenin olmasaydı TC diye birşey yoktu bugün.
Çünkü Kurtuluş savaşının cephane ihtiyacının %85 inin Lenin tarafından karşılandığı belirtilmektedir.
Bu bağlamda Yoldaş Lenin'e de borçluyuz bir şeyler..
 

jurgen

Tecrübeli
Üye
Aslinda bu yardimlar Rusya uzerind Azerbaycan petolu ile finans edilmistir.Rusya o zaman tum petrolu bakude aliyordu.Turkiye Cumhuriyeti kurulurken Hazine mustakbel ingiliz ve fransizlarin borcu altinda inliyordu.Siz gelin gorunku o zaman Turkiye Cumhuriyeti merkez bankasinin Azerbaycan tarafinda verilen Altinlarla kurulmustur diye kimse yazmaz.

sEVGI VE sAYGILAR..
 
Üst Alt