• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Küresel rekabet ve üçüncü köprü ve yağma

Okunuyor :
Küresel rekabet ve üçüncü köprü ve yağma

YukseLL

Emektar
Yönetici
Admin
Moderatör
Üye
İzmit Körfezi geçişi, Çanakkale Boğaz Köprüsü ile İstanbul' a üçüncü köprünün güzergâhları ve yol haritası belirlendi.
Boğaziçi' nde üçüncü köprü için Beykoz- Tarabya ya da Sarıyer- Yuşa Tepesi güzergâhı düşünülüyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü bunlardan birinin imar plânlarına işleneceğini o esnada Devlet Plânlama Teşkilatının
projenin malî fizibilitesini incelemesinden sonra vereceği yetkiyle ihaleye çıkılacağını açıkladı.
Yap-işlet- devret yöntemi ile 1.2 milyar dolarlık üçüncü köprü yatırımına, Kuzey Marmara Otoyolu ile Adapazarı' dan
başlayıp Tekirdağ- Kınalı' ya kadar yapılacak otoyol eklemleniyor.
Viyadük geçişlerle su havzaları ve yeşil alanların korunması ve İstanbul' a bağlantı yolları verilmeyerek yapılaşmanın önüne
geçilmesi hedefleniyor.

*
Amerika ve AB ülkeleri Rusya' nın güçlenmesinin kontrolü için enerji tekelinin kırılması düşüncesindedir.
O nedenle Rusya önderliğinde Şanghay Beşlisi Ekonomik İşbirliğinin siyasal ve ekonomik güçlenmesinin frenlenmesi gerekiyor.
Amerika' nın Irak, Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya' ya ilişkin konsepti bu amacı sağlamaya yönelik işliyor.
Nabucco Projesi; petrolün tüm bu havzalarından alınıp güvenlik içinde batıya aktarılmasına yöneliktir.
Elbette ilgili bölgeden üretim hamulelerini batıya, batıdan o bölgelere aktarımı da çok önem arzediyor.
Petrolün geleceği, aktarımın sürat ve emniyet içinde yapılabilmesi, maliyet unsurları gibi nedenler taşımacılıkta demiryollarını
ön plâna alıyor.
Türkiye' de demiryolları, Haydarpaşa, otoyollar ve üçüncü köprünün artarak gündeme getirilmesini işbu konsept kapsamında
düşünmek gerekiyor.

*
Rekabetin bir tarafı Trans-Asya demiryolunu projelendiriyor.
Asya' yı Avrupa' ya bağlayacak 114 bin kilometrelik proje bittiğinde üç koridorda mal aktarımı sağlayacaktır.
Birincisi Kuzey hattında Rusya' nın Çin' e, Kazakistan ve Moğolistan üzerinden Kuzey Kore' ye,
İkincisi Rusya' nın Orta Asya ve Kafkasya' ya ,
Üçüncüsü Rusya ve Çin' i; Burma, Tayland, Bangladeş, Hindistan, Pakistan, İran ve Türkiye' den Avrupa' yı birbirine aktaracaktır.

*
Avrupa' dan Asya' ya demiryolu Türkiye' den geçip Ermenistan' a geliyor.
Ermenistan' dan Gürcistan' a ve Azerbaycan'a ulaşıyor.
Ne ki Azerbaycan- Ermenistan Savaşının demiryollarını tahrip etmiş olması bir yana Türkiye' nin Ermeni sınırını kapatmış olması
nedeniyle de işlemiyor.
Üstelik Ermenistan Rusya' ya yakın duruyor!
O nedenle Türkiye; Bakü- Tiflis- Kars demiryolu projesini işliyor!
180 kilometrelik hat, Azerbaycan Bakü' den, Gürcistan Tiflis' e ve oradan Kars' a geliyor.

*
Boğaziçi'nde Marmaray Projesine ek üçüncü köprü; tüm kıtayı kaplayan demiryolları ağının tamamlayıcısıdır.
Asya Avrupa' ya, Avrupa Asya' ya!
" İstanbul köprüleri " ve " demirden İpek Yolu " na egemen olmak yarının liderini belirliyor.
Amerika' nın egemenliği uğruna Afganistan, Pakistan, İran, Irak' ta ve tüm coğrafya da ve Türkiye' de ve taa Yemen' de siyasi,
askeri ve ekonomik savaşımı bu nedene dayanıyor.
Kan akıtıyor, can yakıyor ve tahrip ediyor.

*
Hem Nabucco Projesinde hem de demiryollarının akışında ortada bir yerde olmazsa olmaz: İran duruyor.
İran petrolü olmazsa Nabucco Hatları dolmuyor,
Ya da taşımacılıkta İran' ın meyli; yarının küresel egemeninin belirleyeni oluyor.

*
Türkiye bir acullukla İran için küresel sonucu görmeden bol kepçeden yatırım yapıyor.
Türk iktidarı; küresel rekabet savaşımında borçlandırılarak geleceğinin Amerika' ya ipotek edilmesinde beis görmüyor.
En garibi tıpkı İran' a karşı iki adet Füze Kalkanı sisteminin Türkiye' de konuşlandırılmasına ses çıkaramayan TSK gibi!
Hayret! İran ile siyasi ve ekonomik kavgası ve coğrafyanın diğer ülkelerinde askeri savaşımı nedeniyle enerji ve mal aktarımı yollarındaki
mücadelesinde büyük dezevantajına rağmen Amerika' ya müştereken destek veriliyor.
Hiç birinin kapitülasyonlarla başlayan bağımlılık sürecinden de ders almadığı görülüyor.
Elbette ne yapılırsa yapılsın bu kafalarla; akbabalar gibi rantın üstüne de yığılınacaktır!
Elbirliği ile yağmalanıyoruz.


Ahmet Kılıçaslan AYTAR
ahmetkilicaslanaytar@gmail.com
 
Üst Alt