Kur'an'ın Türk kültürü üzerindeki etkileri

Kültür kavramını bir milletin fertlerinin ekseriyetinde müşahede edilen ortak duyuş ve davranış biçimleri şeklinde adlandırabiliriz. İnsanların oturmaları kalkmaları, yemeleri içmeleri, başkalarına karşı kullandıkları hitaplar, çocuklarına verdikleri isimler, düğün, nişan ve cenaze merasimleri, sevinç ve üzüntülerini ortaya koyuş biçimleri, giydikleri giysiler, saç kesimleri, evlerinde kullandıkları eşyalar, alışveriş alışkanlıkları, devlete karşı tutumları hep sahip oldukları kültürle ilişkilidir.
Bir toplumda; insan eliyle yapılan ve insan diliyle söylenen ve insan eliyle yazılan her şey kültür kavramının içine girer. Başka bir ifadeyle söylersek; insan topluluklarını gâyesiz ve âhenksiz yığınlar olmaktan kurtaran ve onları millet hâline getiren değerlerin tam***** kültür denilir.Tabii bunların hepsi her fert üzerinde aynı ağırlıkta görülmeyebilir.

Türk toplumunun Kurânı kültürlerine mâl ettikleri sahaların bir kısmını şu başlıklar altında toplayabiliriz:
1. Kurân Türk kültürünün en önemli sembolüdür.
2. Türkler Kurânın gerek yazısına gerekse okunuşuna hürmet etmekle maruflardır.
3. Kurân üzerine yemin ederler.
4. Her evde bir veya birkaç tane Kurân bulundurulur. Çocuklarının doğum tarihleri ve ailenin başına gelen önemli hâdiseler aile mushafının ilk veya son sayfasına yazılır. Bu Mushaf daima yüksek bir yerde tutulur ve ona karşı kimse ayağını uzatarak oturmaz veya yatmaz.
5. Sabah kalkınca, evden çıkarken, dükkânın kapısını açarken, akşam yatarken Kurândan belli âyetler ya da sureler okunur.
6. Ölülerin ardından Kurân okunur.
7. Özellikle bazı ruhî hastalıklara karşı şifa niyetine Kurân okunur.
8. Çocuğa isim vermek için Kurâna müracaat edilir.
9. Çocuklar Kurân öğrenmeleri için küçük yaşlarda eğitime alınırdı. Eskiden çocuğun Kurân eğitimine başlaması Âmin Alayı adındaki törenle başlardı.
10. Birlikte veya ayrı ayrı Kurânı hatmedip hatim duası yapılır. Davetlilere şerbet veya başka yiyecek içecekler sunulur.
11. Kurân ile istihare veya tefeül edilir.
12. Gündelik konuşmalarda Kurân menşeli çok sayıda kelime, deyim ve atasözü kullanılır.
13. Türkler, Kurânın hattına büyük önem vererek hat ve tezhip sanatlarını mükemmelleştirmişlerdir.
14. Kurânın anlaşılması için birçok tefsire şerh yazıldığı gibi Ebussuud Efendi, İsmail Hakkı Bursevî, Elmalılı Hamdi Yazır, Bediüzzaman gibi büyük müfessirler yetiştirmişlerdir.

YAĞMUR DERGİSİ EKİM AYI 56. SAYISINDAN ALINTILANMIŞTIR
 
Üst Alt