Kur'anda kı,gonul gozu kavramı nedır!

SELAM
GONUL GOZLERI

I-) Yasanan Dine mensup bazi guruplar; beseri kulliyata karistirilmis Vahiy disi kelamlar yuzunden GONUL GOZLERI kavramini kendi nefis doygunluklarina hitap edecek sekilde tanimlamislardir. Bu baglamda bir alintiyla konuya girelim.

ALINTI:
Baş gözlerimizin dışında bir de kalp gözümüz var. Başımızdaki kulaklar dışında, bir de kalbimizde işitme hassaları var, kulak var.

Allahû Tealâ, Casiye Suresi 23. âyet-i kerimesinde diyor ki:
45/CASİYE-23: Efereeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem'ıhî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveh(gışâveten), fe men yehdîhi min ba'dillâh(ba'dillâhi), e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).

45.23.Hevalarını (nefslerini) kendilerine ilâh edinenleri görmedin mi (habibim)? Allah, onları bir ilim üzere dalâlette bırakır. Onların kalplerindeki sem'î (işitme) hassasını ve kalplerini (kalpteki idrak hassasını) mühürler ve onların kalplerindeki basar (görme) hassasının üzerine gışavet (isimli bir perde) çeker. Öyleyse (artık) Allah'tan sonra kim bu kişiyi hidayete erdirebilir? Hâlâ düşünmez misiniz?

.................kalplerindeki basar (görme) hassasının üzerine gışavet çeker.......................???

Öyleyse Sevgili ziyaretçiler, hepinizde kalp var. Hepinizde nefsinin kalbi, gözün, kulağın ve konuşma hassasının sahibidir. Öyleyse kalpler konuşmuyorsa, kalpler işitmiyorsa, kalpler görmüyorsa; o insanlara Allahû Tealâ; "Kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler." diyor. Öyleyse, bir olaydan bahsediyor Allahû Tealâ. İlimleri üzere, Allah'ın kendilerini dalâlette bıraktığı insanlar onlar.
Nedir bu ilim?
Dalâletten kurtulmanın muhtevasına baktığımız zaman, on âyet-i kerime, ancak bir insan mürşidine ulaşabilirse, onun dalâletten kurtulacağını, hidayete adım attığını söylüyor. Öyleyse, mürşidine ulaşamayan insanlar için, dalâlette olmak söz konusudur.
Bakınız! Allahû Tealâ, ne kadar açık olarak söylüyor bu hususu.

28/KASAS-50: Fe in lem yestecîbû leke fa'lem ennemâ yettebiûne ehvâehum, ve men edallu mimmenittebea hevâhu bi gayri huden minallâh(minallâhi), innallâhe lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne)

NOT: O KADAR ILERI GITMISLER KI, ARAPCASINA BILE PARANTEZ!!!

28.50.Fe il lem yestecıbu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehüm ve men edallü mimmenittebea hevahü bi ğayri hüdem minellah innellahe la yehdil kavmez zalimın

28.50.Eğer sana (senin hidayete erdirme davetine) icabet etmezlerse (uymazlarsa), o zaman bil ki onlar, hevalarına (nefslerine) tâbî olmuşlardır. Allah'tan (Allah'ın tayin ettiği) hidayetçiye değil de, hevasına (nefsine) tâbî olan kişiden daha çok dalâlette olan kim vardır? Muhakkak ki; Allah, zalim kavimleri hidayete erdirmez.

....................Allah'tan (Allah'ın tayin ettiği) hidayetçiye...............???

Öyleyse, Allah'ın davetçisine tâbî olmak, dalâletten kurtulmak veya tâbî olmamak. Ama o zaman dalâlette kalmak söz konusu. Öyleyse, bütün insanlar için bir olgudan bahsediyoruz: Dalâlette olmak veya hidayette olmak.
İşte kalp gözünün açılacağı taraf, sadece bir taraftır. Hidayette olmak ve sonunda mutlaka kalp gözüyle noktalanır.
Kişi yoluna devam ederse, bir gün daimî zikre ulaşacaktır. Daimî zikre ulaştığı zaman kalp gözünün açılması, Allah'ın mutlaka bir hediyesidir.
.
İşte Allahû Tealâ'nın, ihsanlarından bir tanesi "DAİMÎ ZİKİRDİR". Daimî zikre ulaşan kişi, Ulûl'elbab adını alır. Yani lüblerin sahipleri. Nedir lüb? Beş duyumuzla ulaşamadığımız şeylere, altıncı veya yedinci hisselerimizle ulaşmak.
Kalp gözümüzün açılması altıncısı. Kalp kulağımızın açılması yedincisi. Kalbimizin Allah ile konuşması, sekizinci. Öyleyse kör, sağır ve dilsiz müesseselerini, Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'inde aynen bulabilirsiniz.

......................... Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'inde aynen bulabilirsiniz....................???

Şimdi bu dizayndan hareketle, kalbinize bakıyoruz. Bir de bakıyoruz ki; mü'min olana kadar yedi tane kalp şartının sahibisiniz. Sıfır noktasında olan kalbinizde, Allahû Tealâ ekinneti çıkartıyor. Yerine ihbat koyuyor. Ondan sonra, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Üç oldu. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor, dört. Mürşidinize ulaştığınız zaman, kalbinizin mührünü açıyor. O âna kadar kapalı, mühürlü kalbiniz. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini atıyor, altıncı işlem. Kalbinizin içine îmân kelimesini yazıyor Allahû Tealâ, yedinci işlem.

......................Kalbinizin içine îmân kelimesini yazıyor Allahû Tealâ yedinci işlem....???

Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bir insanın başlangıçtaki hali, kalbinin karanlık oluşudur. Sondaki hali, yani daimî zikre ulaşmasındaki hali, kalbi pırıl pırıl aydınlanmıştır. Karanlıktan eser yoktur. İşte bu kalp, kalp gözünün sahibidir. İşte bu kalp, kalp kulağının sahibidir. İşte bu kalp, konuşabilme hassasının sahibidir.
sgney21.blogcu.com
ALINTI SONU.......................

III-) KONU BAGLAMINDA UC TASAVVUFI BILGI:

Bu uc bilgi uzerine insa edilmis gonul gozu seruveni! Simdi bu uc bilginin Ilahi delillerine bakalim.

a-) 45.23.Feraeyte menittehaze ilahehu hevahü ve edallehüllahü ala ılmiv ve hateme ala sem'ıhı ve kalbihı ve ceale ala besarihı ğışaveh fe mey yehdıhi mim ba'dillah e fe la tezekkerun

.................kalplerindeki basar (görme) hassasının üzerine gışavet çeker.......................???

Diy: ............kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü?
Y.n.o.: .........kulağı ve kalbi üzerine mühür basmış, gözünün üstüne de bir perde çekmiştir.
M.esed:....... kulaklarını ve kalbini mühürlediği ve gözlerinin üzerine bir perde (25) çektiği
S.yildirim:... kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin........

Kalp gozu tamlamasi bu ayette YOK!
Kalp kulagi tamlamasi bu ayette YOK!

Bu baglamda
7.179. Yemin olsun ki, biz, cehennem için, cinlerden ve insanlardan, birçok kişiye vücut verdik/birçoğunu döllendirip yaydık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar.

Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar: Allah’in cc nefise monteledigi TAKVA’ lari var.Takvaya siginmazlar.
gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler.: Ilahi vahiyi okurlar,duyarlar/ kabul etmezler!
Bu yuzden;” Gafillerin ta kendileridir bunlar.”

b-) 28.50.Fe il lem yestecıbu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehüm ve men edallü mimmenittebea hevahü bi ğayri hüdem minellah innellahe la yehdil kavmez zalimın

Eğer sana (senin hidayete erdirme davetine) icabet etmezlerse (uymazlarsa), o zaman bil ki onlar, hevalarına (nefslerine) tâbî olmuşlardır. Allah'tan (Allah'ın tayin ettiği) hidayetçiye değil de, hevasına (nefsine) tâbî olan kişiden daha çok dalâlette olan kim vardır? Muhakkak ki; Allah, zalim kavimleri hidayete erdirmez.

....................Allah'tan (Allah'ın tayin ettiği) hidayetçiye...............???

Diy: ............Allah'tan bir yol gösterme ..........................................
Y.N.O.:...... Allah'tan bir kılavuzluk ...............................................
M.Esed: ......Allah'tan bir doğru yol bilgisi......................................
S.Yildirim....Allah tarafından bir delil ............................................

Allah’in cc TAYIN ettigi mursid bu ayette/ Kur’an’da YOK!
Allah’in cc Hidayeti Kur’an’da VAR!

c-) Mürşidinize ulaştığınız zaman, kalbinizin mührünü açıyor. O âna kadar kapalı, mühürlü kalbiniz. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini atıyor, altıncı işlem. Kalbinizin içine îmân kelimesini yazıyor Allahû Tealâ, yedinci işlem.

......................Kalbinizin içine îmân kelimesini yazıyor Allahû Tealâ, yedinci işlem..........???

MURSIDI OLMAYANA IMAN ETME IZNI YOK ! BAKALIM ALLAH cc ADINA YALAN MI SOYLUYOR!

Allah cc yaratilista insanin nefsini duzgun yapmistir. Bu nefse fucur ve takvayi montelemistir.
91.7.Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
91.8.Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,

Murside bagli Allah cc calismasi Allah'in cc. Kitabinda yer almaz!
Not:"Allah cc diyor ki: Yaradilis" Yazisinda bu konu genis olarak anlatilmistir!

TEMELI TEMELSIZ OLANIN; OLMAYAN TEMEL UZERINE YAPTIGI BINADA OTURULMAZ!

III-) ILAHI VAHIY KITABI KUR’AN’DA; “GONUL GOZLERI…” soyle tanimlanir:

INSANIN IKI YERDE GOZLERI VARDIR.BUNLARDAN BIRINCISI KAFA GOZLERIDIR.
3/13//Yüz yüze gelen şu iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: Biri Allah yolunda çarpışıyordu; ötekisi küfre batmıştı. Allah yolunda çarpışanları, kafa gözleriyle kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah, öz yardımıyla dilediğini destekler. İşte bunda, gözleri olanlar için gerçek bir ibret vardır.

BUNLARDAN IKINCISI GONUL GOZLERIDIR.BU GOZLERIN GORMESI ANCAK ILAHI VAHY/KUR’AN ILE MUMKUN OLUR. KUR’AN GONLUN GOZUDUR! BU GORUSE SAHIP OLMAK BESERI OGRETIYLE MUMKUN DEGILDIR! ILAHI VAHY’E TABI OLARAK IBADETLERINI YERINE GETIRIP ALLAH’A (cc) YONELENLER MUSLUMANDIR.

Allah’tan cc gelen VAHIY, Kur’an’a gore GONUL GOZLERI dir!
7/203//Onlara bir ayet getirmediğinde, "Onu da şuradan buradan derleseydin ya!" diye konuşurlar. De ki: "Ben sadece Rab’bimden bana vahyedilene uyuyorum Bu, Rab’binizden gelen gönül gözleridir, doğruya kılavuzdur, iman eden bir toplum için rahmettir."
6.104. Gerçek şu ki, size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına... Ben sizin üzerinize bekçi değilim.

Vahiy’le / kalp gozuyle bakmayanlar Vahiye/ Rabb’ ine sirt cevirenlerdir!
7/64//Onu yalanladılar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri gemi içinde kurtardık, ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Gözleri görmez bir topluluktu onlar.
10/43//Onlardan sana bakanlar da vardır. Peki, körlere sen mi kılavuzluk edecek sin? Hele, kalp gözleriyle de görmüyorlarsa!

Kafa gozleriyle Rabb’i goremeyen muminler; Vahy gozu/ gonul gozu ile bakarlar, O’nun lutfedip yarattiklarindan yola cikip O’nun varligina emin olurlar. Kalpleri mutmain olur.
6.103.Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür/bilir. O Latîf'tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habîr'dir, her şeyden haberdardır.

Vahy’i kendilerine gonul gozu yapmayanlar sirke dusenlerdir. Allah cc onlarin imtahanlarina mudahele etmemistir.Resule de bu izni vermez.
6.107. Allah dileseydi, şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.
6.108. Allah'ın berisinden birilerine niyazda bulunanlara/Allah dışında birileri için çağrı yapanlara/onların,Allah dışında yakardıklarına sövmeyin. Yoksa onlar da düşmanlıkla ve bilgisizce Allah'a söverler. Biz her ümmete yaptığı işi bu şekilde süslü gösterdik. Sonra hepsinin dönüşü Rablerinedir. O, onlara, yapmakta olduklarını haber verecektir.

Musrikler bile gonul gozleri ile bakinca zalimliklerini anlar. Anladiklarina teslim olmazlar!
21/63//Dedi: "Hayır, ben değil. Şu büyükleri yapmıştır onu. Hadi, sorun onlara eğer konuşabiliyorlarsa!"
21/64//Bunun üzerine kendi benliklerine döndüler de şöyle dediler: "Siz, zalimlerin ta kendilerisiniz."
21/65//Sonra, yine kendi kafalarına döndürüldüler: "Vallahi, sen de bilirsin ki, bunlar konuşamazlar."
21/66//İbrahim dedi: "Siz, Allah'ın berisinden, size hiçbir şekilde yarar sağlamayan, zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz?"

Gonul gozu/Vahy ile gorenler ise:
7/204//Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, size rahmet edilsin.
7/205//Rab’bini, öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, bağırtılı olmayan bir sesle sabah-akşam zikret. Sakın gafillerden olma!
7/206//Rab’binin katında olanlar, büyüklük taslayıp O'na ibadetten yüz çevirmezler; O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler.
6.105. Ayetleri bu şekilde, çeşitli başlıklarla veriyoruz ki, "Sen ders aldın!" desinler, biz de ilimden nasiplenen bir toplum için onu iyice açıklayalım.
6.106. Rabbinden sana vahyedilene uy! O'ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir!

Vahy’den/haktan uzaklasanlarin gonul gozleri korlesir.
22/45//Zalim olduğu için helâk ettiğimiz nice kent/medeniyet var ki, duvarları, tavanları üzerine çökmüş halde. Nice kullanılmaz halde bırakılmış su kuyusu, nice görkemli/süslü/bakımlı köşk var.
22/46//Yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki, kalpleri olsun da onunla akıllarını çalıştırsınlar, kulakları olsun da onlarla duysunlar. Şu bir gerçek ki, kafadaki gözler kör olmaz ama göğüslerin içindeki gönüller körleşir.
.............................göğüslerin içindeki gönüller körleşir....................................................

Bu korlesmenin sonucunda; Teblig edilen ayetlere karsi kibirlenenlerin artik Vahye uymasi engellenir. Ve onlarin dunya hayatindaki yaptiklari iyi islerin, ahirette hayatlarinda onlara kurtarici olmasina izin verilmez!
7.146. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutacağım: Onlar hangi mucizeyi görseler ona inanmazlar. Doğruya varan yolu görseler, onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Bu böyledir. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onlara karşı kayıtsız kaldılar.
7.146. Ayetlerimizi ve âhirete varılacağını yalan sayanların tüm yaptıkları boşa gitmiştir. Bulacakları karşılık, yapıp ürettiklerinden başkası olmayacaktır.
............................ büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutacağım...............................
............................ tüm yaptıkları boşa gitmiştir...................................................................

ISTE KALBIN MUHURLENMESI BU NOKTADIR.
Gonul gozu Ilahi Vahy kitap’i olan Kur’an ile acilir !
45/20//Bu Kur'an, insanların kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşur. Gereğince inanan bir toplum için de bir kılavuz ve bir rahmettir o.
Allah’a cc emanet olun!
 
Üst Alt