Kur'an'da Erdemlilerin özellikleri nelerdir?

RABİA

Bağımlı
Üye
Erdemlilerin özellikleri nelerdir?

*
BAKARA Suresi 2. Ayet

Bu, kuşkusuz, erdemliler için yol gösterici bir kitaptır.
*
BAKARA Suresi 3. Ayet

Onlar ki duyularıyla algılayamadıkları gerçeklere de inanırlar,namazı (salat) gözetirler, kendilerine verdiğimiz rızıktan muhtaçlara verirler.
*
BAKARA Suresi 4. Ayet

Sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ahiret konusunda da hiçbir kuşkuları yoktur.
*
BAKARA Suresi 177. Ayet

Yüzlerinizi doğu veya batı yönüne çevirmeniz iyilik değil. İyiler o kimseler ki ALLAH'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere inanırlar; akrabalara, yetimlere, muhtaçlara, yolda kalmışlara, dilencilere ve köleleri özgürlüğe kavuşturmaya seve seve para yardımında bulunurlar; namazı gözetir, zekatı verir, sözleştikleri vakit sözlerinde dururlar; zorluğa, sıkıntıya ve zulme karşı direnirler. İşte doğru olanlar onlardır, erdemli olanlar da onlardır.
*
BAKARA Suresi 197. Ayet

Hac, bilinen aylarda uygulanmalı. Kim o aylarda hacca karar vermişse bilsin ki, hacda cinsel ilişki, kötülük yapmak, tartışmak yoktur. Yaptığınız her iyiliği ALLAH bilir. Yol için azığınızı hazırlarken en hayırlı azığın erdemlilik olduğunu unutmayın. Anlayış sahipleri! Beni dinleyin.
*
AL-İ İMRAN Suresi 92. Ayet

Sevdiğiniz şeylerden ekonomik yardım olarak vermedikçe erdemli bir kişi olamazsınız. Her neyi verirseniz ALLAH mutlaka onu bilir.
*
AL-İ İMRAN Suresi 133. Ayet

Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, eni göklerle yeri kapsayan ve erdemliler için hazırlanmış olan cennete doğru koşun.
*
AL-İ İMRAN Suresi 134. Ayet

O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım için para harcarlar, öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını görmemezlikten gelirler. ALLAH iyilik yapanları sever.
*
AL-İ İMRAN Suresi 135. Ayet

Onlar ki bir günah işledikleri, yahut kendilerine zulmettikleri zaman ALLAH'ı anımsar ve günahları için bağışlanma dilerler Zaten ALLAH'tan başka kim günahları bağışlayabilir ki? ve onlar bile bile günah işlemeye devam etmez.
*
MAİDE Suresi 8. Ayet

İnananlar! ALLAH için adaleti gözeterek tanıklık edin. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Adaletli davranmak daha erdemlidir. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH yaptıklarınızı haber alır.
*
ARAF Suresi 26. Ayet

Adem oğulları, size, bedenimizi örtecek ve süsleyecek elbiseler hazırladık. Erdemlilik elbisesi ise daha hayırlıdır. Bunlar, ALLAH'ın işaretleridir, olur ki öğüt alırsınız.
*
ARAF Suresi 201. Ayet

Erdemlilere her ne zaman şeytandan karanlık bir öneri ulaşsa hemen hatırlarlar. Böylece hemen görürler.
*
ARI Suresi 30. Ayet

Erdemlilere, "Rabbiniz ne indirdi," denir. "İyilik," diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel davrananlar için güzellik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Erdemlilerin yurdu ne de iyidir.
*
İSRA Suresi 25. Ayet

Rabbiniz içinizdekileri çok iyi bilir. Erdemli davranırsanız, elbette O, tevbe edenleri bağışlayandır
*
İSRA Suresi 26. Ayet

Akrabalara haklarını ver. İhtiyaç sahiplerine ve yolcuya da... Ancak saçıp savurma
*
İSRA Suresi 27. Ayet

Kuşkusuz, saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır ve şeytan Rabbine karşı nankördür
*
İSRA Suresi 29. Ayet

Elini boynuna bağlama ve tümüyle de açma, yoksa pişman olur, üzülürsün.
*
İSRA Suresi 30. Ayet

Rabbin, dilediğine rızkını bol verir, veya kısar. Kuşkusuz O, kullarından haberdardır, onları görendir
*
İSRA Suresi 31. Ayet

Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Onları öldürmek, büyük bir suçtur
*
İSRA Suresi 32. Ayet

Zinaya yaklaşmayın; çünkü o büyük bir günah ve kötü bir davranıştır
*
İSRA Suresi 33. Ayet

ALLAH'ın kutsal kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Kim haksızlığa uğrayarak öldürülürse onun mirasçılarına yetki vermişizdir. İntikam duygusuyla öldürmede sınırı aşmasın; zira kendisine yardım edilmiştir
*
İSRA Suresi 34. Ayet

Öksüzlerin malına, erginlik çağına ulaşıncaya kadar dokunmayın; yararlarına olursa başka
*
İSRA Suresi 35. Ayet

Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam yapın ve doğru teraziyle tartın. Elbette bu daha iyidir ve sonucu daha güzeldir
*
İSRA Suresi 36. Ayet

Bilmediğin bir şeye inanıp ardına düşme, çünkü işitme, görme duyusu ve beyin, hepsi ondan sorumludur
*
İSRA Suresi 37. Ayet

Yeryüzünde kibirli kibirli dolaşma sen ne yeri delebilirsin ne de dağlar kadar boylu olabilirsin.
*
İSRA Suresi 38. Ayet

Tüm bunlar, Rabbin tarafından hoş görülmeyen kötü davranışlardır.
*
İSRA Suresi 39. Ayet

Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. ALLAH ile birlikte başka tanrı edinme; aksi taktirde kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın
*
HAC Suresi 32. Ayet

Kimler ALLAH'ın emirlerine saygı gösterirse kalplerindeki erdemi sergilemiştir.
*
HAC Suresi 35. Ayet

Onlar öyle kimselerdir ki, ALLAH'tan söz edildiğinde yürekleri ürperir. Başlarına gelene sabrederler, namazı gözetirler ve kendilerine verdiğimiz rızıktan yardım için harcarlar.
*
FURKAN Suresi 63. Ayet

Rahman'ın kulları öyle kimselerdir ki yeryüzünde gösterişsizce yürürler. Cahiller kendilerine laf atınca da barış önerirler.
*
FURKAN Suresi 64. Ayet

Gecenin yalnızlığında Rab'lerine secde edip düşünceye dalarlar.
*
FURKAN Suresi 65. Ayet

Ve onlar şöyle derler, "Rabbimiz, cehennem cezasını bizden çevir. Onun cezası korkunçtur."
*
FURKAN Suresi 66. Ayet

"O kötü bir durak ve kötü bir yerdir."
*
FURKAN Suresi 67. Ayet

Onlar verirken savurganlık ve cimrilik yapmaz, ikisi arasında dengeli harcarlar.
*
FURKAN Suresi 68. Ayet

Onlar, ALLAH ile birlikte başka tanrılar çağırmazlar; ALLAH'ın yasakladığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Bunları işleyen, günahların faturasını öder.
*
RUM Suresi 44. Ayet

Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de erdemli davranırlarsa kişiliklerini güçlendirmiş ve geliştirmiş olurlar.
*
ZÜMER Suresi 33. Ayet

Gerçeği getiren ve onu doğrulayana gelince, işte onlar erdemlilerdir
*
MÜNAFİKUN Suresi 10. Ayet

Size ölüm gelip de, "Rabbim keşke beni kısa bir süre için ertelesen de, yoksullara yardım ederek erdemlilerden olsam," demeden önce verdiğimiz rızıklardan yardım için veriniz

Kur'an'a sorunca
 
Üst Alt