Kuranda "bir (1)" mucizesi ve ihlas suresi

(1) kur’ân’da bir mûcizesi ve ihlas suresi
(ehad – vâhid – el vâhid –1 - 13 – 19 – 50)

sığınıyorum allâh’a taşlanmış şeytandan

Adıyla Allâh’ın, merhametiyle kuşatanın,
gereğince merhamet edenin.


Kuran çeşitli matematik ilişkileri ile insanı acze
düşüren üstünbir bilgi ve becerinin eseri oldugunu
isbat ediyor. Özellikle yüce Allahın
adlarının bu ilişkilerin merkezi ölçekleri oldugu
anlaşılıyor. Bu adlardan yüce Allahın varlıgının,
birliginin ve kuranın mucize bir kitab oldugunun
öncelikli delili olanları , her ikiside “bir”
anlamında olan iki addır. Bunlardan “Bir” anlamındaki
“Ehad”ın ebcedi ( sayısal karşılıgı ) 13.
“Bir” anlamındaki “Vâhid”in ebcedi ( sayısal karşılıgı )
19’dur. “Vâhid” kelimesi belirlilik takısı “el” ile kullanılınca
“El Vâhid” olur, ebcedi 50 olur.


“Ehad” kelimesinin ebced hesabı
“Ehad” kelimesinin arapça yazılışı üç harfdir

sıra -------- harf------ ------ebced karşılığı
---------------------------------------------------
1---------------elif------------1-----------------
2-------------- ha--------------8----------------
3---------------dal-------------4---------------
------------------------------------------------
---------------------toplam = 13

“Vâhid” kelimesinin ebced hesabı
“Vâhid” kelimesinin arapça yazılışı dört harfdir

sıra ------------harf--------ebced karşılığı
---------- ---------- ---------------
1-----------------vav------------ 6 -----
2-----------------elif------------- 1 -----
3-----------------ha ------------- 8 -----
4-----------------dal---------------4----
----------------------
toplam = 19

“El Vâhid” kelimesinin ebced hesabı
El Vâhid kelimesinin arapça yazılışı altı harfdir

----sıra-harf----ebced karşılığı--------
-----------------------------------------------------
1---elif -----------1 ----------

2--lam------------30----------

3--vav-------------6-----------

4--elif-------------1------------

5--ha-------------8----------

6--dal------------4---------

----------toplam = 50

kuranın matematik özellikleri içinde en çok özelliği
bulunan sayılar , “Bir” anlamındaki “Ehad”
kelimesinin ebced (sayısal) karşılığı olan 13 sayısı
ve “Bir” anlamındaki “Vâhid” kelimesinin ebced
(sayısal) karşılığı olan 19 sayısıdır.


Yüce Allâhın adı olarakta kullanılan “bir” anlamındaki
“Vâhid” kelimesinin ebced (sayısal) karşılığı 19 . Bu
kelime kuranda çeşitli şekillerde yazılır. Ebced (sayısal)
karşılığı 19 olan “Vâhid” olarak yazılışı kuranda 19
adeddir.

“Vâhid” kelimesinin ebced (sayısal) karşılığı = 19 = “vâhid”
kelimesinin kur’ân’daki adedi


Kur’ân’daki , ebced (sayısal) karşılığı 19 olan “Vâhid”
kelimelerinin listesi.

1- (2 bakara 61) 2- (2 bakara 163) 3- (4 nisâ 11)
4- (4 nisâ 12) 5- (4 nisâ 171) 6- (5 mâide 73)
7- (6 en’âm 19) 8- (12 yûsuf 67)
9- (13 ra’d 4) 10- (14 ibrâhîm 52) 11- (16 nahl 22)
12- (16 nahl 51) 13- (18 kehf 110) 14- (21 enbiyâ 108)
15- (22 hac 34) 16- (24 nûr 2) 17- (29 ankebût 46)
18- (37 sâffât 4) 19- (41 fussılet 6).


Bu 19 aded “Vâhid” kelimesinin 6 adedi Allâhdan
başkası hakkında kullanılır. 13 adedi ise yüce Allâh
hakkında kullanılır. 13 ise bilindiği gibi yüce Allâh
için de ad olarak kullanılan “Bir” anlamındaki
“Ehad” kelimesinin ebced (sayısal) karşılığıdır.


Kuranda 19 aded olan ebced karşılığı 19 olan
“bir” anlamındaki “vâhid” kelimelerinden yüce
Allâh hakkında kullanılanlarının miktârı = 13.

Arapçada bulunan “Bir” anlamındaki iki kelimeden
biri olan “Ehad” kelimesinin ebced karşılığı = 13


Kurandaki , ebced (sayısal) karşılığı 19 olan “Vâhid”
kelimelerinden yüce Allâh dışındakiler için kullanılanlar.

1- (2 bakara 61 = bir yemek ) 2- (4 nisâ 11 = ana
babadan biri) 3- (4 nisâ 12 = kardeşlerden biri)
4- (12 yûsuf 67 = bir kapı) 5- (13 ra’d 4 = bir su)
6- (24 nûr 2 = zinâ eden biri)


Kurandaki , ebced (sayısal) karşılığı 19 olan
“Vâhid” kelimelerinden yüce Allâh için kullanılanlar.

1- (2 bakara 163) 2- (4 nisâ 171) 3- (5 mâide 73)
4- (6 en’âm 19) 5- (14 ibrâhîm 52) 6- (16 nahl 22)
7- (16 nahl 51) 8- (18 kehf 110) 9- (21 enbiyâ 108)
10- (22 hac 34) 11- (29 ankebût 46) 12- (37 sâffât 4)
13- (41 fussılet 6)


Kuranda eril dişil çeşitli yazılışlar ile tüm ehad
kelimeleri 85 adeddir. Bu 85 aded kelimeden
ebced karşılığı 13 olan “Ehad” kelimelerinin
toplamı 33 adeddir. Tüm bu 85 kelimeden yüce
Allâh için kullanılan “Ehad” kelimesi bir adeddir ve
ebced karşılığı 13’dür. Kuran böylece bir anlamındaki
“Ehad” kelimesinin bir aded kullanılışı ile de bire
işaret ederek mucizesini en yalın şekilde büyütüyor.
Bu bir aded “Ehad” kelimesi ihlas suresinin birinci
ayetindedir.Böylece tek “Ehad” kelimesi birinci ayette
oluşu ilede bire işaret ederek yalın mucizeyi dahada
büyütüyor.

Yüce Allâh için de ad olarak kullanılan “Ehad”
kelimesinin ifâde ettiği sayı = 1.

Kuranda 85 aded olan “Ehad” kelimelerinden
yüce Allâh için kullanılan “Ehad” kelimesi miktârı = 1.

Kuranda yüce Allâh için kullanılan tek “Ehad”
kelimesinin ihlas suresinde , içinde bulunduğu
ayetin ayet numarası = 1.


Kısaca bir anlamında olan ebced karşılığı 19 olan
“Vâhid” kelimesi kur’ân’da 19 aded oluşuyla ,
ebced karşılığı 19 olan “Vâhid” kelimesine işaret
ederek, kurandaki tekrar miktarının sayısal
özelliğiyle matematik değerini isbat ediyor.
Bu 19 kelimeden 13 adedinin yüce Allah için
kullanılmasıyla bir anlamındaki diğer bir kelimeye
“Ehad” kelimesine işaret ederek matematik değerini
bir kez daha isbatlıyor. Kuranda kullanılan “Ehad”
kelimelerinden yüce Allah için kullanılan bir tek
kelime olması ile de Kuran mucizesini birin yalınlığı
ile de isbat ediyor. Dahası bu bir tek “Ehad”
kelimesinin içinde bulunduğu sure olan ihlas
suresinin birinci ayetinde olmasıyla Kuran birin
tüm yalınlığı ile matematik mucizesini büyüterek
isbat ediyor ve İhlas suresinin yalın mucizesiyle
isbat ettiği gibi bu ayette denildiği gibi matematik
olarak da diyor. “De o Allâh bir” (112 ihlas suresi
1’inci âyet)

İhlas suresi bu durumda bir satırdan kısa bir sure
olarak olağan üstü , mûcize olduğunu kanıtladı.
Bu mûcize bu kadarla da kalmaz. İhlas suresinin
harf toplamı 47 adeddir. Bir satırlık yazıda bundan
daha fazla harf vardır. Tesbit edilmiş matematik
özellikleri ise şaşılacak derecede çoktur.
İlk bilgiler içinde olan bir ( 1), (13) ve (19) sayısının
Bir ile ilgili olduğunu ve bu sayılara ait bir çok
matematik özelliği açıkladım.

Bunlarla birlikte , ihlas suresini oluşturan 47
harfin harf çeşidinin 13 olması da , 13 sayısının
bir anlamındaki “Ehad” kelimesinin ebced karşılığı
olması sebebiyle bire işaret ederek İhlas suresinin
matematik mucizesini büyütmeye devam ediyor.


İhlas suresinin 47 aded olan harf miktarı ve harf
çeşidinin tesbiti.


A-harf sırası
b-harf
c-harf çeşidi

--------1---2----3--4---5---6---7---8----9---10-11--12-13
A-b-c=kaf-lam-he-vav-elif-ha-dal-sad-mim-ye-kef-nun-fe
=======================================
1—kaf--kaf--------------------------------------------------
2---lam----lam----------------------------------------------
3---he-----------he-----------------------------------------
4---vav-------------vav------------------------------------
5---elif------------------elif--------------------------------
6---lam----lam---------------------------------------------
7---lam----lam---------------------------------------------
8---he----------he-----------------------------------------
9---elif------------------elif--------------------------------
10—ha----------------------ha----------------------------
11—dal-------------------------dal------------------------

12—elif------------------elif-------------------------------
13—lam----lam---------------------------------------------
14—lam----lam---------------------------------------------
15—he----------he-----------------------------------------
16—elif------------------elif-------------------------------
17—lam----lam--------------------------------------------
18—sad-----------------------------sad------------------
19—mim---------------------------------mim-------------
20--dal--------------------------dal-----------------------

21—lam----lam---------------------------------------------
22—mim---------------------------------mim--------------
23—ye----------------------------------------ye-----------
24—lam----lam---------------------------------------------
25—dal--------------------------dal------------------------
26—vav------------vav-------------------------------------
27—lam----lam---------------------------------------------
28—mim---------------------------------mim--------------
29—ye----------------------------------------ye-----------
30—vav------------vav-------------------------------------
31—lam----lam---------------------------------------------
32—dal--------------------------dal------------------------

33—vav------------vav--------------------------------------
34—lam----lam----------------------------------------------
35—mim---------------------------------mim----------------
36—ye----------------------------------------ye-------------
37—kef-------------------------------------------kef--------
38—nun-----------------------------------------------nun---
39—lam---lam------------------------------------------------
40—he---------he--------------------------------------------
41—kef-------------------------------------------kef--------
42—fe------------------------------------------------------fe
43—vav------------vav---------------------------------------
44—elif------------------elif----------------------------------
45—elif------------------elif----------------------------------
46—ha-----------------------ha------------------------------
47—dal--------------------------dal--------------------------

Ve oldunuzsa ( doğruluğundan ) bir şüphede ne’den (ki) inici ettik
Kulumuza, öyleyse gelin bir sûreyle onun örneğinden ve çağırın
Tanıklarınızı allâh’dan başkasından, oldunuzsa sözünde doğru
olanlar”
(2 bakara 23).

böylece yapmadınız ve yapmayacaksanız , böylece sakının
ateşten ki yakıtı onun insanlar ve taş hazırlandı kâfirler için”

(2 bakara 24).


ve sevindir (onları) ki güvendiler (îmân ettiler) ve işlediler
Düzgün (iş)ler, elbette onlara cennetler, akıp gider altından
onun nehirler, ne zaman rızıklandılar ondan , meyveden
rızıkça , dediler bu (o) ki Rızıklandık önceden ve getirildiler
ona benzeşen olarak ve onlara onda temizlenmiş eşler ve onlar
onda kalıcılar
” (2 bakara 25).


âyet : “ve ardına takılma neyin (ki) (var) değil senin için
onunla (ilgili) bilgi, elbette işitme ve görme ve gönül,
hepsi işte (onlar)ın oldu ondan mes’ûl”
(17 isrâ 36).
âyet : “…ve (hatâdan) dönün allâh’a toptan ey güvenenler
(îmân edenler) olurki siz kurtulursunuz
” (24 nûr 31).
âyet : “…ve sağ olsun kim uydu (gerçeğe) iletene” (20
tâhâ 47)
âyet : “övgü allâh’a düzenleyeni evrenlerin” (1fatiha 1).


Yazının telif hakkı yazar adı ve web sayfasının
Yayınlanmasından ibarettir.
alıntı : yazar: ali kenan aydın.
sayfa, WWW.ENBUYUK1.TR.GG İSLAMA ÇAĞRI ve www.enbuyukbir.com
 
(2) Kur’ân’da “Bir (1)” mûcizesi ve İhlas suresi

Sığınıyorum Allâh’a taşlanmış şeytandan
Adıyla Allâh’ın, merhametiyle kuşatanın, gereğince merhamet edenin
“övgü Allâh’a düzenleyeni evrenlerin” (1 fatiha, 1) . Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Allâh’ın elçisi Muhammede.

“Ehad” kelimesinin “bir (1)” anlamında olduğunu ve Arapça “ehad” kelimesinin ebced (sayısal) karşılığının 13 olduğunu belirtmiştim.
İhlas sûresinin içinde Arapça “ehad” kelimesini oluşturan 3 harfin miktarlarını topladığımızda , bu kelimenin harflerinin ihlas suresinin içindeki miktarlarının 13 aded olması da Kuranın ve İhlas suresinin mucizelerindendir.

Ehad kelimesinin ebced (sayısal) karşılığı = 13
Ehad kelimesinin harflerinin İhlas suresi içindeki toplamı = 13

Arapça “ehad” kelimesini oluşturan 3 harfin ihlas suresinin içindeki miktarları ve toplamları.

sıra--harf-ebced karşılığı-ihlas suresindeki miktarı
1-------elif------------1-----------------------6
2-------ha-------------8-----------------------2
3-------dal------------4-----------------------5
====toplam====13=========== 13 harf

İhlas suresinin 2’nci ayeti , ihlas suresinin en az harfi olan ayetidir, 9 harfi vardır. İhlas suresinin 4 ayeti var , bu 4 ayetin her birinin ilk kelimelerinin harflerinin toplamı 9 harfdir. Yani ;

Ayetlerin ilk kelimelerinin harf toplamı = 9
En az harfi olan ayetin harf miktarı = 9

İhlas suresinin ayetlerinin ilk kelimelerinin harf toplamı.

Sıra----------------ilk kelimesi-harf miktarı
1.Âyet-------------kul---------------------2
2.Âyet-------------Allâh------------------4
3.Âyet-------------lem--------------------2
4.Âyet-------------ve---------------------1
================== toplam==9 harf


İhlas suresinin 4’üncü ayeti , İhlas suresinin sonuncu ayeti ve en çok harfi olan ayetidir , 15 harfi vardır. İhlas suresinin 4 ayeti var, bu 4 ayetin her birinin son kelimelerinin harflerinin toplamı 15 harfdir. Yani ;

Ayetlerin son kelimelerinin harf toplamı = 15
En çok harfi olan ayetin harf miktarı = 15

İhlas suresinin ayetlerinin son kelimelerinin harf toplamı

Sıra-----------son kelimesi------harf miktarı
1. Ayet------------ehad--------------------3
2. Ayet------------Es Samed-------------5
3. Ayet------------yûled-------------------4
4. Ayet------------ehad--------------------3
==================toplam==15--harf


İhlas suresinin 4 âyetinin listesinde , tabloda görülebileceği gibi;
İhlas sûresinin ayetlerinin ilk kelimelerinin harf toplamı 9.
İhlas sûresinin ayetlerinin son kelimelerinin harf toplamı 15.

Âyetlerin son kelimelerinin sonuncusu , son ayet olan 4 numaralı ayetin son kelimesi olan “ehad” kelimesidir. bu kelimenin ebced toplamı 13’dür. ihlas sûresinin ayetlerinin son kelimelerinin harf sayımında , bu kelimenin birinci harfinin sıra sayısı “bir (1)” anlamındaki bu kelimenin ebced karşılığı olan 13’e eşit olarak 13’dür. bu birinci harf ise ebced karşılığı 1 olan elif harfidir.
Bu harf aynı zamanda İhlas suresinin son ayeti olan 4 numaralı ayetin harf sayımında 15 aded olan harflerinin 13 numaralı harfidir.

İhlas suresinin ayetlerinin son kelimelerinin ilk harflerinin ebced toplamı da 13 eder.

1- Birinci ayetin son kelimesi olan “Ehad” kelimesinin ilk harfi olan elif harfinin ebced karşılığı 1’dir.
2- İkinci ayetin son kelimesi olan “Es Samed” kelimesinin birinci harfi olan elif harfinin ebced karşılığı 1’dir.
3- Üçüncü ayetin son kelimesi olan “yûled” kelimesinin ilk harfi olan ye harfinin ebced karşılığı 10’dur. 4- dördüncü ayetin son kelimesi olan “ehad” kelimesinin ilk harfi olan elif harfinin ebced karşılığı 1’dir.

Toplamları = 1+1+10+1= 13 eder.

İhlas sûresinin âyetlerinin son kelimelerinin harf sayımında sonuncu sırada olan “ehad” kelimesinin birinci harfinin , ihlas sûresinin ayetlerinin son kelimelerinin harf sayımında sıra numarası = 13.

İhlas suresinin son ayeti olan 4 numaralı ayetin harf sayımında sonuncu sırada olan “ehad” kelimesinin birinci harfinin bu ayetin 15 aded olan harfleri içindeki sıra numarası = 13.

İhlas sûresinin ayetlerinin son kelimelerinin harf sayımında 13’üncü sıradaki harfin içinde bulunduğu kelimenin “ehad” kelimesinin ebced karşılığı = 13.

İhlas suresinin ayetlerinin son kelimelerinin ilk harflerinin ebced toplamları = 13.

İhlas sûresinin ayetlerinin son kelimelerinin harf sayımında 13’üncü sıradaki harfin içinde bulunduğu kelimenin “ehad” kelimesinin sayısal anlamı = 1.

ihlas sûresinin ayetlerinin son kelimelerinin harf sayımında ebced karşılığı 13 olan “bir” anlamındaki “ehad” kelimesinin , ihlas sûresinin ayetlerinin son kelimelerinin harf sayımında 13’üncü sırada olan ebced karşılığı 1 olan elif harfinin bu kelimenin harfleri içindeki sıra numarası =1.

İhlas sûresinin ayetlerinin son kelimelerinin harf sayımında 13’üncü sıradaki harfi ve İhlas suresinin son ayeti olan 4 numaralı ayetin harf sayımında sonuncu sırada olan “ehad” kelimesinin birinci harfinin bu ayetin 15 aded olan harfleri içindeki sıra numarası 13 olan bu “ehad” kelimesinin birinci harfi olan “Elif” harfinin ebced (sayısal) karşılığı = 1.

İhlas suresinde iki aded “ehad” kelimesi vardır. Bu iki aded “ehad” kelimesinin biri yüce Allâh hakkında “bir” olduğunu bildirici , birisi ise herhangi birisi anlamındadır.“ehad” kelimesinin ebced karşılığı 13 olduğuna göre , bu iki aded “ehad” kelimesinin ebced toplamları (13+13=) 26 eder.
Bu iki aded “ehad” kelimesi ihlas suresinde iki ayrı ayetin içindedir. bu iki ayet 1’inci ve 4’üncü ayetlerdir. bu iki âyetin harflerinin toplamı da , bu iki “ehad” kelimesinin ebced topl***** eşit olarak 26 harfdir. İçinde “ehad” kelimesi olan ilk ayet olan 1’inci ayetin harf toplamı 11 harfdir. İçinde “ehad” kelimesi olan diğer ayetin , 4’üncü ayetin harf toplamı ise 15 harfdir. böylece bu iki ayetin harf toplamı (11+15=) 26 harfdir.

İhlas sûresi içinde iki aded bulunan , ebced toplamı 13 olan “ehad” kelimelerinin ikisinin ebced toplamı (13+13) = 26.

ihlas suresinde bulunan iki aded “ehad” kelimesinin içinde bulunduğu iki ayetin, 1’inci ve 4’üncü ayetlerin harf toplamı
(11+15) = 26.

yazının telif hakkı yazar adı ve web sayfasının yayınlanmasından ibarettir.
alıntı : yazar, Ali kenan Aydın
sayfa: WWW.ENBUYUK1.TR.GG İSLAMA ÇAĞRI ve http://www.enbuyukbir.net
 
Üst Alt