Kurana göre şeriat nasıl, yobazlara göre şeriat nasıl?


Şu anda İslam tüm dünyada adeta bir vahşet dini, acımasızlık dini olarak gösteriliyor. Elinde kılıçla hiç acımadan adam öldürenler, asıp kesenler, insanların kafasını koparanlar Müslüman olarak tanıtılıyor. İslamı zorbalık ve ölüm saçan bir din olarak gösterme yarışında herkes. Oysa Kurana göre şeriat ve cihat kavramları bambaşka. Kuran sevgiyi, barışı, kardeşliği, daima affetmeyi esas alırken yobazlar şiddeti, öldürmeyi, kan dökmeyi, insanları sürmeyi esas alıyorlar. Böylece tüm dünyaya İslam adı altında yobazların uydurduğu apayrı bir din tanıtılıyor.

Yobazların uydurduğu şeriat kavramıyla Kuranda bize anlatılan şeriat birbirinden çok farklı. Şeriat kelime anlamı olarak yol demektir. Bir Müslüman Kurana bakarak nasıl bir yol izlemesi gerektiğini kolayca anlayabilir. Kuranda haramlar oldukça azdır ve kesin ve net hükümlerle bildirilmiştir. Tartışmaya veya yoruma açık değildir. Örneğin adam öldürmek, zina etmek, faiz almak, domuz eti yemek, kan içmek gibi hükümler Kuran ayetleriyle kesin ifadelerle bildirilmiş olan haramlardır. Bu Kuranın önemli bir özelliğidir. Ayetleri kendi isteklerine göre yorumlayarak haram üretmeye çalışan kişiler daima kendilerince çıkarımlarda bulunurlar. Oysa Allah haramları kesin hükümlerle yasak etmiştir. Bu ayette olduğu gibi:

O, size ölüyü (leşi)- kanı, domuz etini ve Allahtan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı kesin olarak haram kıldı. (Bakara Suresi, 173)

Allah Kuranda, İslam adına haram ve helal üretecek olan kişilerin var olacağını şöyle bildiriyor:

Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allaha karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allaha karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. (Nahl Suresi, 116)

Peygamberimizin döneminden sonra, ayetin tasviriyle Allaha karşı yalan uydurmuş olan çok geniş topluluklar türemiştir. Bu topluluklar Kuranı rehber edinmedikleri için dilediklerine haram, dilediklerine ise helal diyebilmişlerdir. Fakat öyle bir topluluk vardır ki, Allah onların şu özelliklerini asıl olarak vurgular: Helal kılınan güzellikleri haram kılmaları. Rabbimiz Kuranda şöyle bildirir:

Ey iman edenler, Allahın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez. (Maide Suresi, 87)

Önce Kuran ayetlerinde açıklanan gerçek şeriatı yani Kuranın doğru yolunu tarif edersek;

Kuranın şeriatı sevgi, saygı, her dinden, her fikirden insana şefkat ve koruyuculuk demektir. Kuranın şeriatı demokrasiyi şart koşar, fikir özgürlüğü hakimdir. Kuranın şeriatında insanlar bilgili, eğitimli, açık fikirli, karşı fikirlere saygılı, mutlu, dışa dönük, modern, kaliteli, ümitvar, sanat ve estetiğe önem veren, birliğe, dostluğa ve sevgiye değer veren insanlardır.Kuranın şeriatında nefret, tahammülsüzlük, çatışma, kavga, zorbalık, dayatma, tehdit, mutsuzluk, öfke ve savaş yoktur.

Kuranın şeriatı, Müslümanın modern, bakımlı, asil, akıl, kültürlü, demokrat, açık fikirli, tüm fikirlere saygılı ve sevgi dolu olmasını gerektirir. Kuranın şeriatında kardeşlik, barış ve sevgi esastır. Kuran Müslümanlarla savaşı, zulmü, kin, öfke ve çatışmayı yasaklamıştır. Gerçek şeriatı bilmek isteyenler, sadece Kurana başvurmalıdır.

Bu tariflere bakarsak Kuranın şeriatına uygun bir İslam ülkesi şu anda dünyada var mı? Elbette yok. Bu şeriat, Peygamberimiz döneminden beri uygulanmadı. Şu anda şeriat ile yönetildiğini söyleyen ülkeler veya şeriat getirmek isteyen bir takım vahşet grupları, İslamın yerine koydukları bağnaz dinin şeriatını uyguluyorlar. Bir kısım yalan hadisleri kendilerine rehber ediniyorlar. Kuranı ise geride bırakıyorlar. Profesör Dr. Yaşar Nuri Öztürkün belirttiği gibi:

Neden İslam demezler de şeriat derler. Çünkü İslam derlerse iddialarını Kuranla ispat etmeleri gerekir. Allah ile aldatanların din dediklerinin Kurandan onay alması mümkün değildir. Şeriat diyerek meseleyi her yana çekilebilir hale getirmekte, sıkışınca da ulemanın kavli budur, icma bu yoldadır, ecdadımız böyle karar vermiştir, asırlardır Müslümanların uygulaması böyledir diye dayatmalarına uygun bir dini öne çıkarma yoluna gitmektedirler.

Şeriatı İslamla eşitlemek isteyen anlayış, birçok kabulünün Kuranla ve zamanla çeliştiği anlaşılmış bulunan örfleri din yapmayı amaçlayan anlayıştır. Bu anlayış, önce, şeriatla dini eşitlemekte, sonra da devrini bitirmiş fıkıh kitaplarındaki akıl ve Kuran dışı birtakım kuralları din diye halkın önüne koymaktadır. (Yaşar Nuri Öztürk, Allah ile Aldatmak, Yeni Boyut Yayınları)

Kuranın şeriatı daima sevgiden, saygıdan, kardeşlikten ve eşitlikten yanayken yobazların şeriatı daima öfkeden, savaştan ve kan dökmekten yana. Çok yakında gerçek islamın bu olmadığı tüm dünya tarafından anlaşılacak. Hz. Mehdi dini aslına, yani Kurana döndürecek ve sevgiyi tüm dünyaya yayacak. O zaman insanlarda Kuranda anlatılan gerçek sevgiyi yaşayacaklar.
 
Seiat'ı tarif etmeye çalışıyorsun ama aslında sen de batılıların İslam'ı dejenere etme projesinin bir parçasısın..

Kur'an'da demokrat olmak tavsiye ediliyor demekle aslında kimin adamı olduğun ortaya çıkıyor..

Bu yalanlarınızla kafaları karıştıracağınıza zannediyorsanız, çok yanılıyorsunuz.. Yaşar Nuri Öztürk Hocamız da senin gibi zaten...Kendi kendine "kin ve nefret dokuyup bi taraftan da kendinin tarif ettiğin bir kampa karşı, bi anlayışa karşı düşmanlık pompalıyorsun.. Hani seriat sevgi saçardı.. Ama maşallah ağzından çıkan kin ve nefret söylemi ile bi tarafı yerden yere vuruyorsun. Demokrasinin(yani batının, batılıların ve siyonizmin) gönüllü neferi!!!!

"yobaz"mışmış!! Pehhhh.. Asıl yobazlık ve örümcek beyinli hal sende nüksetmiş..
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt