• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Kur'an Yobazları İlahlık ve Peygamberlik taslıyorlar

  • Konbuyu başlatan bziya
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 47
  • Görüntüleme 7K

Okunuyor :
Kur'an Yobazları İlahlık ve Peygamberlik taslıyorlar

bziya

Kıdemli
Üye
İlk önce Kur'an yobazı kimlere denir onu açıklayalım.

Kur'an yobazı ehliyeti ve icazeti olmadığı halde ve burada bulunan ilmlere hazi olmadığı halde kendi aklına göre Kur'anı Kerimi açıklamya kalkanlara , kişisel görüş olan meallerle din fetfası verenlere KUR'AN YOBAZI DENİR.

Din'de kişisel beşeri görüşlere yer yoktur. İSLAM ; Allahü Teala'nın emri ile Cebrail aleyhisselam vasıtası ile Efendimize bildirilen , Efendimizin Eshabına bildirdiği , Eshabının da talebelerine aynen naklettiği içerisine en ufak bir nokta eklenip çıkartılmayan ilahi bir dindir.Bu gün dini islamda söylenmemiş yazılmamış bilgi kalmamış kıyaete kadar lazım olan tüm bilgiler en ince noktasına kadar bildirilmiştir.DİN BİLGİLERİ ZAMAN GÖRE DEĞİŞMEZ.FEN BİLGİLERİ DEĞİŞİR.İslam, asla içine beşeri yorumların karıştırıldığı ne idiğü belli olmayanların ayetlerden kendi akılları ile anlayarak uydurduğu kendi sapkın görüşleri değildir.

Ayetleri ehliyeti olmadığı halde kendi aklına göre yorumlayanlar aşağıdaki galiz hatalara düşerek hem ilahlık hem peygamberlik taslayıp sapıtmakta doğru yoldan ayrılmaktadırlar.

1- Ayetlerin açıklanmasında ölçü olarak kendi akıllarını ve görüşlerini baz aldıkları için ortaya çıkartıkları manayı "Allah böyle buyuruyor" diyerek kendi sözlerini Allah sözü gibi lanse etmekte şirkin en büyüğüne girmektedirler. Bu fiilleri , Allah'lık taslamak , kendi nefsini ilah yerine koymaktır.Çünkü ortaya çıkan mâna kendi nefsinin ürünüdür. Asla Allah Celle Sultanüh'ün sözleri değildir.Bu işin vebalinin ne olduğunu ilm ehlinin yorumlarına bırakıyorum.

2- Aynı zamanda bu cahiller Nahl Sûresinin 44. ayetinde bildirildiği üzre Kur'anı Kerimin BEYAN etme yetkisinin sadece Efendimizde olmasına rağmen bu ayete inanmayıp , kendileri Kur'anı beyana kalkmakta bu fiilleri ile de peygamberlik taslamaktadırlar.Nahl süresinin 44. ayetini inkar ederek dinden çıktıkları gibi , halen msülüman sıfatı ile ayetleri tahrif etmeleri art niyetli olduklarının da açık bir delilidir.
 

Ammar

Kıdemli
Üye
İlk önce Kur'an yobazı kimlere denir onu açıklayalım.

Kur'an yobazı ehliyeti ve icazeti olmadığı halde ve burada bulunan ilmlere hazi olmadığı halde kendi aklına göre Kur'anı Kerimi açıklamya kalkanlara , kişisel görüş olan meallerle din fetfası verenlere KUR'AN YOBAZI DENİR.

Din'de kişisel beşeri görüşlere yer yoktur. İSLAM ; Allahü Teala'nın emri ile Cebrail aleyhisselam vasıtası ile Efendimize bildirilen , Efendimizin Eshabına bildirdiği , Eshabının da talebelerine aynen naklettiği içerisine en ufak bir nokta eklenip çıkartılmayan ilahi bir dindir.Bu gün dini islamda söylenmemiş yazılmamış bilgi kalmamış kıyaete kadar lazım olan tüm bilgiler en ince noktasına kadar bildirilmiştir.DİN BİLGİLERİ ZAMAN GÖRE DEĞİŞMEZ.FEN BİLGİLERİ DEĞİŞİR.İslam, asla içine beşeri yorumların karıştırıldığı ne idiğü belli olmayanların ayetlerden kendi akılları ile anlayarak uydurduğu kendi sapkın görüşleri değildir.

Ayetleri ehliyeti olmadığı halde kendi aklına göre yorumlayanlar aşağıdaki galiz hatalara düşerek hem ilahlık hem peygamberlik taslayıp sapıtmakta doğru yoldan ayrılmaktadırlar.

1- Ayetlerin açıklanmasında ölçü olarak kendi akıllarını ve görüşlerini baz aldıkları için ortaya çıkartıkları manayı "Allah böyle buyuruyor" diyerek kendi sözlerini Allah sözü gibi lanse etmekte şirkin en büyüğüne girmektedirler. Bu fiilleri , Allah'lık taslamak , kendi nefsini ilah yerine koymaktır.Çünkü ortaya çıkan mâna kendi nefsinin ürünüdür. Asla Allah Celle Sultanüh'ün sözleri değildir.Bu işin vebalinin ne olduğunu ilm ehlinin yorumlarına bırakıyorum.

2- Aynı zamanda bu cahiller Nahl Sûresinin 44. ayetinde bildirildiği üzre Kur'anı Kerimin BEYAN etme yetkisinin sadece Efendimizde olmasına rağmen bu ayete inanmayıp , kendileri Kur'anı beyana kalkmakta bu fiilleri ile de peygamberlik taslamaktadırlar.Nahl süresinin 44. ayetini inkar ederek dinden çıktıkları gibi , halen msülüman sıfatı ile ayetleri tahrif etmeleri art niyetli olduklarının da açık bir delilidir.
Bu savunduğun sözleri delili ile ispat et, KUR-AN' ı kul değil de ALİM, ŞEYH, EVLİYA, TARİKAT ÖNDERLERİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ okumuşlarmı anlıyabiliyor yani, O zaman okuma yazma bilmeyen ALLAH RESULU bunları nasıl anladı..

Genel olarak insan, doğru yolu bulabilecek kabiliyetlerle yaratılmıştır. Ebedi âlemin mutluluğunu kazanabilecek imkânlarla donatılmıştır. Buna rağmen onu hak yoldan saptıran nefis, şeytan vb. engeller de mevcuttur. Bu nedenle onun sürekli korunmaya, telkine, iyiliğe ve hayra yönlendirilmeye ihtiyacı vardır. İşte bu görev; sadece peygamberlerin sorumluluğu ile sınırlı olmayıp bütün Müslümanlara yüklenmiş bir görevdir. Bu duyarlılık Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmıştır:

“İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Rasulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık.” (Bakara, 143)

Ve işte böylece sana Kitab'ı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz O'na inanırlar. Ve bunlardan O'na (Kur'ân-ı Kerim'e) inananlar, kâfirler hariç, âyetlerimizi bile bile inkâr etmezler.

Ve sen, bundan önce kitap okumadın. Ve sen, O'nu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar (boş konuşanlar) elbette şüphe ederlerdi.

ANKEBÛT Suresi 47-48. ayetler

İşte bu ayetler ile ALLAH C.C kendi dinlerinde, örneğini burda da gördüğümüz gibi sadece kitabı okumayı ve yorumlamayı belli bir RUHBAN sınıfına mahsus bir ayrıcalık gibi kabul ettirmeye çalışanlara karşı (Hristiyan ve Yahudiler güzel bir örnektir..) aslında herkesin bu kitabı anlayabileceğini alenen açıklayan ayetler ile destekliyorum sözlerimi....

Zaten Asr-ı Saadet döneminde müminler kafalarına takılan sorunların çözümünü ALLAH RESULU S.A.S e sorar onun sünnetleri ile amel ederlerdi ayetlerin kullar arasında ki uygulamalı derslerini bizatihi RESULLULLAH S.A.S tarafından gösterilirdi, işte bunun içindir ki Müslüman sadece ve sadece ALLAH C.C' un KUR-AN ile emrettiklerini, RESULULLAH S.A.S' in Sünneti ile uygular, Mümin sadece KUR-AN ve SÜNNET ile yaşar onlara tabii olur yoksa, ALİM, ŞEYH, GAVS, felan gibi insanların kitaplarına değil, KUR-AN ve SÜNNETE tabii olur..
 

nefisetülilm

2.imza yarışma birincisi
Üye
Müceddidi Elfisani , 2000 yılın yenileyicisi ve Ehli sünnet alimlerinin en yükseği, Sıla ismi şerifi hadisi şerifle müjdelelen İmamı Rabbani Ahmed Faruk-i Serhendi hazretleri ( Rahmetullahialeylh ) buyuruyorlar ki :


" Dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen , peygamberliğe inanmamış olur.Onunla konuşmak akıl işi değildir."


Hadislerle ve ayetlerle sabit ve böyle yüksek bir alimin, müctehid imamın sözü ile de açıkça ortada olduğu gibi Kur'anı Kerimi aklına göre yorumlamak kişiye felaket olarak yeterlidir.Böyle cahillere aldanmamak sözlerine itibar etmemek gereklidir.

Teşekkür ederim sayın Bziya...
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Ben size ALLAH KELAMI KUR-AN ayetleri ile hitap ediyorum, Alimlerin sözlerini karşı çıkığınız karşıt görüşe göre yorumluyorsunuz ALLAH C.C ;

Ve kezâlike enzelnâhu âyâtin beyyinâtin ve ennallâhe yehdî men yurîd(yurîdu).

İşte biz onu (Kur'ân'ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir... HACC - 16
-
Açık ve anlaşılırdır

(Ey Muhammed!) Biz Kur'ân'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)

İşte biz onu (Kur'ân'ı) böylece, apaçık âyetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola eriştirir. (HAC/16)

Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. (NUR/18)

Allah, size Kitab'ı (Kur'ân'ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur'ân'ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma. (EN'AM/114)
-
Ayrıntılı açıklanmıştır

Elif-Lâm-Râ. Bu öyle bir kitaptır ki, âyetleri muhkem kılınmış, sonra da herşeyden haberdar olan hikmet sahibi Allah tarafından âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır (HUD/1)

Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. (EN'AM/55)

Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye yıldızları sizin için yaratan O'dur. Şüphesiz biz, bilen bir toplum için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN'AM/97)

De ki: "O'nun üstünüzden ve ayaklarınızın altından azab göndermeye, yahut sizi fırkalara ayırıp kiminizin kiminize hıncını tattırmaya gücü yeter". Bak, âyetlerimizi nasıl inceden inceye açıklıyoruz ki, onlar iyice anlasınlar. (EN'AM/65)

İşte Rabbinin doğru yolu budur. Şüphesiz biz, hatırlayıp ibret alan bir kavim için âyetleri geniş bir şekilde açıkladık. (EN'AM/126)


Diye KUR-AN okumak ve anlamanın zor olmadığını herkesin anlayabileceğini beyan etmişken başkaca bağlayıcı bir söz olabilirmi..?

bizim bilmediğimiz RESULULLAH S.A.S Sünnetinde veya Hadislerinde mevcut aksi bir bilgimi vardır aksine RESULDE RABBİNİ tasdik etmiyecek, tek bir söz tek bir ibadet yoktur, tekrar ediyorum ALLAH C.C ve RESULUN den gelen bir deliliniz var ise gösteriniz....

Sizin mantığınız ile Yaratıcının sözünü anlayamayan Yaradılanın sözünü nasıl anlasın, Alim lerin sözlerinide yarım yamalak alıntılayıp ona göremi amel edilecektir

“Resul size ne getirdi ise onu alın ve sizi neden nehyetti ise ondan kaçının.” (Haşr: 7)

Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi (yardımsız) bırakıverirse, O’ndan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah’a güvenip dayanmalıdırlar.” (Âl-i imran:160)

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: "Size öyle şeyler bıraktım ki onlara bağlandığınız müddetçe ebediyyen şaşmazsınız


Bundan sonra daha nasıl net bir açıklama bekliyorsunuz anlayamadım...Herşey açık ve net...Anlamak için Alim olmak şart mı..?

Verdiğin örnek yazıya bi bak istersen ALİM ne demiş;

HTML:
" [B][SIZE="5"]Dini hükümleri [/SIZE][/B]kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen , peygamberliğe inanmamış olur.Onunla konuşmak akıl işi değildir."
Bu alim zat bu kadar cahil bir kişilik mi sergilemiş acaba koskoca ALİM olmuşda DİNİ HÜKÜMLER yerine KUR-ANI kendi aklıyla anlamak isteyenler diye girmemiş konuya, yoksa ALİM lerin sözlerinide nasıl dinleyip, nasıl anladığınız ve kimin karşısına ne ye karşı delil koyduğunuzu bilemeyecek kadar düşünemiyormusunuz.... Siz Aslında burda bu ALİM lere iftira ve hakaret ediyorsunuz da anlamıyor görmüyorsunuz,
ADAM DİNİ HÜKÜMLER diyo konu başlığı;
KUR-AN' I HERKES ANLAYAMAZ
Verilen cevap hayır efendim ALLAH C.C Açıklamış işte herkes anlayabilir,
karşıt görüşü savunmak adına verilen cevaba bak

HTML:
" [SIZE="5"]Dini hükümleri kendi aklıyla[/SIZE] anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen , peygamberliğe inanmamış olur.Onunla konuşmak akıl işi değildir."
EDİT : İMLA HATASI
 

bziya

Kıdemli
Üye
Sayın Ammar , evet yazdıkların meal fakat bu meallerin senin nefsinin istediği mânayı taşıyıp taşımadığı konusunda hataya düşüyorsun.Kendine göre ayetler senini tahmin ettiğin mânada.Fakar bu kendine göre.Dinde ise bence , sence yoktur.Din beşeri bir görüşe göre değişmez.Dinde biricik gerçek tekdir ve bu biricik gerçek Efendimizin Kur'anı Kerimi açıkladığı ve varisleri olan Ehli sünnet alimlerinin naklettiği şekilden başka olmaz.Efendimizin beyanlarına uymayan her kişisel dini görüş kendi aklına tabî olmak ve dini yıkmak olur.

Mealleri palaşıyor ve kendi hükmün ile bu ayetlerde böyle deniyor diyorsun ve o anda bu ayetler Allah sözü olmaktan çıkıp senin kendi görüşün , kendi zannın , kendi aklının erdiği bir beşer sözü oluyor.Bunu Allah sözü diye ortaya atman senin için ve senin gibi bu hataya düşenler için Allah'lık iddiasıdır, yani şirklerin en büyüğü.Çünkü ayetlere vermek istediğin mâna senin sözündür Allah sözü değildir.

Kendi anladığın mânaları Allah sözü diye nitelendirmen çok büyük bir hatadır.Bu Kur'anı Kerimin hakiki mânasına Murâdı İlahi denir.Yani Allahü Teala'nın murad ettiği mâna.

İşte gerçek murâdı ilahiyi anlayabilmek için mealleri yazıp kendi yüklediğimiz mâna ile bu ayet bunu söylüyor diyerek ilahlık iddiasında bulunmak yerine kul olanın ve Efendimize iman edenin Efendimiz ( aleyhisselam ) ve O'nun varisi olan Ehli sünnet alimlerinin naklettiği doğru mânalara göre inanması , dinimizi buna göre öğrenmesi lazımdır.Efendimiz doğru mânayı cebrail aleyhiselam vasıtası ile Allahü Teala'dan öğrendi.Ve Kur'anı kerimin beyan etme yetkilisi olarak Nahl 44 ayetinde de emredildiği gibi Kur'anı kerimin gerçek manasını eshabına ( rıdvanullahitealaaleyhmecmain ) öğretti , onlarda talebelerine öğretti , böylece hocadan talebeye tek nokta değişmeden bu kıymetli bilgiler bizlere nakledildi.Bu silsilenin , bu kıymetli alimlerin adına Ehli sünnet alimleri denir.Bu alimler Efendimizden öğrendiklerini aynen naklettiler , kendi akıllarından birşey eklemediler.

Dolayısı ile bu gün her müslüman dinini ancak hakiki Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenebilir.Bu kitaplar Kur'anı Kerim ve Hadisi şeriflerin gerçek , hakiki mânalarıdır.

Buna rağmen kendi aklı ile Kur'an ve Hadisten dinini öğrenmeye çalışanlar İslam'a değil kendi nefslerine uymuş olurlar , kendi akıllarına iman etmiş olurlar.Hatta böyle olanlar İmamı Rabbani hazretlerinin yukarıda buyurduğu gibi Efendimize iman etmemiş olur.İman etse idi Efendimizin beyanlarına teslim olurdu , bu beyanları kendi aklına göre sorgulamaz , aklına yatarsa uyar , yatmazsa uymamazlık yapmazdı.

Hülasa konu ince ve hassas ayak kaydıracak zemindedir.Hatta iman ile küfürün siyah ile beyaz gibi ayrıldığı bir noktadadır.Halinizi dikkatlice gözden geçirmeniz bizlerin sizlere tavsiyesidir.

"Az söyledim dikkat ettim kalbini kırmamaya ,
bilirim üzülürsün , yoksa sözüm çoktur sana"
 
E

Ebu-Ahmet-Musab

Ziyaretci
Sayın Ammar , evet yazdıkların meal fakat bu meallerin senin nefsinin istediği mânayı taşıyıp taşımadığı konusunda hataya düşüyorsun.Kendine göre ayetler senini tahmin ettiğin mânada.Fakar bu kendine göre.Dinde ise bence , sence yoktur.Din beşeri bir görüşe göre değişmez.Dinde biricik gerçek tekdir ve bu biricik gerçek Efendimizin Kur'anı Kerimi açıkladığı ve varisleri olan Ehli sünnet alimlerinin naklettiği şekilden başka olmaz.Efendimizin beyanlarına uymayan her kişisel dini görüş kendi aklına tabî olmak ve dini yıkmak olur.

Mealleri palaşıyor ve kendi hükmün ile bu ayetlerde böyle deniyor diyorsun ve o anda bu ayetler Allah sözü olmaktan çıkıp senin kendi görüşün , kendi zannın , kendi aklının erdiği bir beşer sözü oluyor.Bunu Allah sözü diye ortaya atman senin için ve senin gibi bu hataya düşenler için Allah'lık iddiasıdır, yani şirklerin en büyüğü.Çünkü ayetlere vermek istediğin mâna senin sözündür Allah sözü değildir.

Kendi anladığın mânaları Allah sözü diye nitelendirmen çok büyük bir hatadır.Bu Kur'anı Kerimin hakiki mânasına Murâdı İlahi denir.Yani Allahü Teala'nın murad ettiği mâna.

İşte gerçek murâdı ilahiyi anlayabilmek için mealleri yazıp kendi yüklediğimiz mâna ile bu ayet bunu söylüyor diyerek ilahlık iddiasında bulunmak yerine kul olanın ve Efendimize iman edenin Efendimiz ( aleyhisselam ) ve O'nun varisi olan Ehli sünnet alimlerinin naklettiği doğru mânalara göre inanması , dinimizi buna göre öğrenmesi lazımdır.Efendimiz doğru mânayı cebrail aleyhiselam vasıtası ile Allahü Teala'dan öğrendi.Ve Kur'anı kerimin beyan etme yetkilisi olarak Nahl 44 ayetinde de emredildiği gibi Kur'anı kerimin gerçek manasını eshabına ( rıdvanullahitealaaleyhmecmain ) öğretti , onlarda talebelerine öğretti , böylece hocadan talebeye tek nokta değişmeden bu kıymetli bilgiler bizlere nakledildi.Bu silsilenin , bu kıymetli alimlerin adına Ehli sünnet alimleri denir.Bu alimler Efendimizden öğrendiklerini aynen naklettiler , kendi akıllarından birşey eklemediler.

Dolayısı ile bu gün her müslüman dinini ancak hakiki Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenebilir.Bu kitaplar Kur'anı Kerim ve Hadisi şeriflerin gerçek , hakiki mânalarıdır.

Buna rağmen kendi aklı ile Kur'an ve Hadisten dinini öğrenmeye çalışanlar İslam'a değil kendi nefslerine uymuş olurlar , kendi akıllarına iman etmiş olurlar.Hatta böyle olanlar İmamı Rabbani hazretlerinin yukarıda buyurduğu gibi Efendimize iman etmemiş olur.İman etse idi Efendimizin beyanlarına teslim olurdu , bu beyanları kendi aklına göre sorgulamaz , aklına yatarsa uyar , yatmazsa uymamazlık yapmazdı.

Hülasa konu ince ve hassas ayak kaydıracak zemindedir.Hatta iman ile küfürün siyah ile beyaz gibi ayrıldığı bir noktadadır.Halinizi dikkatlice gözden geçirmeniz bizlerin sizlere tavsiyesidir.

"Az söyledim dikkat ettim kalbini kırmamaya ,
bilirim üzülürsün , yoksa sözüm çoktur sana"
Syn bziya kardeş! Ammar kardeşin yazdıkları ayet ya da hadisleri senin takipçisi olduğun, inandığın, güvendiğin ehli sünnet imamların nasıl tefsir etmişler bizimle paylaşırmısın? Merak ediyorum acaba onlar bu ayetlerde farklı şeyler anlatıldığını mı söylüyorlar? Sadece merak ediyorum? Tamam biz anlayamayız. Biz arapça bilmiyoruz. Biz alim değiliz ama bizde bunları Alim kişilerin yorumu olarak naklediyoruz. Kimsenin kendi yorumu değilki bunlar.

Neden hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz? Güvendiğiniz kur'an tefsircisi kim onun tefsirinden bakalım ayetlerin ne manaya geldiğine ona göre devam edelim tartışmaya olmaz mı?
 

Ammar

Kıdemli
Üye
Sayın Ammar , evet yazdıkların meal fakat bu meallerin senin nefsinin istediği mânayı taşıyıp taşımadığı konusunda hataya düşüyorsun.Kendine göre ayetler senini tahmin ettiğin mânada.Fakar bu kendine göre.Dinde ise bence , sence yoktur.Din beşeri bir görüşe göre değişmez.Dinde biricik gerçek tekdir ve bu biricik gerçek Efendimizin Kur'anı Kerimi açıkladığı ve varisleri olan Ehli sünnet alimlerinin naklettiği şekilden başka olmaz.Efendimizin beyanlarına uymayan her kişisel dini görüş kendi aklına tabî olmak ve dini yıkmak olur.

Mealleri palaşıyor ve kendi hükmün ile bu ayetlerde böyle deniyor diyorsun ve o anda bu ayetler Allah sözü olmaktan çıkıp senin kendi görüşün , kendi zannın , kendi aklının erdiği bir beşer sözü oluyor.Bunu Allah sözü diye ortaya atman senin için ve senin gibi bu hataya düşenler için Allah'lık iddiasıdır, yani şirklerin en büyüğü.Çünkü ayetlere vermek istediğin mâna senin sözündür Allah sözü değildir.

Kendi anladığın mânaları Allah sözü diye nitelendirmen çok büyük bir hatadır.Bu Kur'anı Kerimin hakiki mânasına Murâdı İlahi denir.Yani Allahü Teala'nın murad ettiği mâna.

İşte gerçek murâdı ilahiyi anlayabilmek için mealleri yazıp kendi yüklediğimiz mâna ile bu ayet bunu söylüyor diyerek ilahlık iddiasında bulunmak yerine kul olanın ve Efendimize iman edenin Efendimiz ( aleyhisselam ) ve O'nun varisi olan Ehli sünnet alimlerinin naklettiği doğru mânalara göre inanması , dinimizi buna göre öğrenmesi lazımdır.Efendimiz doğru mânayı cebrail aleyhiselam vasıtası ile Allahü Teala'dan öğrendi.Ve Kur'anı kerimin beyan etme yetkilisi olarak Nahl 44 ayetinde de emredildiği gibi Kur'anı kerimin gerçek manasını eshabına ( rıdvanullahitealaaleyhmecmain ) öğretti , onlarda talebelerine öğretti , böylece hocadan talebeye tek nokta değişmeden bu kıymetli bilgiler bizlere nakledildi.Bu silsilenin , bu kıymetli alimlerin adına Ehli sünnet alimleri denir.Bu alimler Efendimizden öğrendiklerini aynen naklettiler , kendi akıllarından birşey eklemediler.

Dolayısı ile bu gün her müslüman dinini ancak hakiki Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenebilir.Bu kitaplar Kur'anı Kerim ve Hadisi şeriflerin gerçek , hakiki mânalarıdır.

Buna rağmen kendi aklı ile Kur'an ve Hadisten dinini öğrenmeye çalışanlar İslam'a değil kendi nefslerine uymuş olurlar , kendi akıllarına iman etmiş olurlar.Hatta böyle olanlar İmamı Rabbani hazretlerinin yukarıda buyurduğu gibi Efendimize iman etmemiş olur.İman etse idi Efendimizin beyanlarına teslim olurdu , bu beyanları kendi aklına göre sorgulamaz , aklına yatarsa uyar , yatmazsa uymamazlık yapmazdı.

Hülasa konu ince ve hassas ayak kaydıracak zemindedir.Hatta iman ile küfürün siyah ile beyaz gibi ayrıldığı bir noktadadır.Halinizi dikkatlice gözden geçirmeniz bizlerin sizlere tavsiyesidir.

"Az söyledim dikkat ettim kalbini kırmamaya ,
bilirim üzülürsün , yoksa sözüm çoktur sana"
SUBHANALLAH... Ya kardeşim sen ne laftan anlamaz insansın, Yukarda alıntıladığım kısımları bilerek işaretledim zaten bu kelimeler senin düşünce yapını ele veren kelimeler, şu forumda senin yazdığın değişik konularda değişik mesajların da savunduğun şeyi ne bir Ayet ne bir Sahih Hadis ile desteklediğin bir yorumun yok bana kendi fikrini söylüyor (HAŞA) İLAH'lık idda ediyor diyosun sende bir tane savunduğunu destekleyecek, ALLAH KELAMI AYET, nede bir tane HADİS-İ ŞERİF var, şimdi sana sorarım, ve bu yazışmaları okuyan tarafsız gözlere, Hangimiz söylediklerimizde HAKKI hangimiz BATILI savunmaya gayret ediyoruz...

Gözünün önüne ayetleri getiriyorum okuyasın diye, anlayasın diye şu ayeti ALİM Yorumlar ben HAŞA yorum dahi yapamam, ben işte bu kadar acizim, ne anlamlar vardır şu aşağıdaki ayetlerde, diyorsan sorun nerde bi düşün bakim

Ey Muhammed!) Biz Kur'ân'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)

Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. (EN'AM/55)


Bundan daha açık ne olacak ALLAH (C.C)' kelime kelime tefsiride mi gönderecekti,

Tefsir okunmasına karşı değilim ki, bende okuyorum, ALİM lerin kitaplarının okunmayacağınıda hiçbir zaman söylemedim, ama MÜMİN AMEL EDERKEN ALİMİN YAZDIĞI KİTABA, MEZHEBİNDEKİ İBADET ŞEKLİNE KUR-AN ve SÜNNET den önce tutarsa işte burda ki örnekde olduğu gibi yukardaki gibi ne söylediğini yazdığını bilmeyen gibi olur, var mı böyle bir cümle ya BEN İLAHLIK İDDA EDİYORMUŞUM... SUPHANALLAH, SUPHANALLAH....

HTML:
Az söyledim dikkat ettim kalbini kırmamaya
Söyleyeceğin ne varsa söyle hiç çekinme, eksik bırakma... Ben sözümü kimseden sakınmam kulların ayıplamasından, değil ALLAH C.C dan korkarım HAKKI söylerim zaten senin gibilerin adetleridir savundukları zemin zaten o kadar temelsizdir ki, deliller ve belgeler ile karşısına gerçekler çıkınca çöküverir, savunanda o harbenin altında kalır....

EDİT: EKLEME
 
E

Ebu-Ahmet-Musab

Ziyaretci
Bu nasıl bir itham gerçekten insan ürperiyor! Bziya kardeş sen ne yazdığının farkındamısın?

Bu kadar ileri gitmeye ne gerek var. "Söylediklerine katılmıyorum, ben şöyle düşünüyorum" desen daha şık olmaz mıydı?
 

ARİF

Amatör
Üye
Sayın Ammar , evet yazdıkların meal fakat bu meallerin senin nefsinin istediği mânayı taşıyıp taşımadığı konusunda hataya düşüyorsun.Kendine göre ayetler senini tahmin ettiğin mânada.Fakar bu kendine göre.Dinde ise bence , sence yoktur.Din beşeri bir görüşe göre değişmez.Dinde biricik gerçek tekdir ve bu biricik gerçek Efendimizin Kur'anı Kerimi açıkladığı ve varisleri olan Ehli sünnet alimlerinin naklettiği şekilden başka olmaz.Efendimizin beyanlarına uymayan her kişisel dini görüş kendi aklına tabî olmak ve dini yıkmak olur.

Mealleri palaşıyor ve kendi hükmün ile bu ayetlerde böyle deniyor diyorsun ve o anda bu ayetler Allah sözü olmaktan çıkıp senin kendi görüşün , kendi zannın , kendi aklının erdiği bir beşer sözü oluyor.Bunu Allah sözü diye ortaya atman senin için ve senin gibi bu hataya düşenler için Allah'lık iddiasıdır, yani şirklerin en büyüğü.Çünkü ayetlere vermek istediğin mâna senin sözündür Allah sözü değildir.

Kendi anladığın mânaları Allah sözü diye nitelendirmen çok büyük bir hatadır.Bu Kur'anı Kerimin hakiki mânasına Murâdı İlahi denir.Yani Allahü Teala'nın murad ettiği mâna.

İşte gerçek murâdı ilahiyi anlayabilmek için mealleri yazıp kendi yüklediğimiz mâna ile bu ayet bunu söylüyor diyerek ilahlık iddiasında bulunmak yerine kul olanın ve Efendimize iman edenin Efendimiz ( aleyhisselam ) ve O'nun varisi olan Ehli sünnet alimlerinin naklettiği doğru mânalara göre inanması , dinimizi buna göre öğrenmesi lazımdır.Efendimiz doğru mânayı cebrail aleyhiselam vasıtası ile Allahü Teala'dan öğrendi.Ve Kur'anı kerimin beyan etme yetkilisi olarak Nahl 44 ayetinde de emredildiği gibi Kur'anı kerimin gerçek manasını eshabına ( rıdvanullahitealaaleyhmecmain ) öğretti , onlarda talebelerine öğretti , böylece hocadan talebeye tek nokta değişmeden bu kıymetli bilgiler bizlere nakledildi.Bu silsilenin , bu kıymetli alimlerin adına Ehli sünnet alimleri denir.Bu alimler Efendimizden öğrendiklerini aynen naklettiler , kendi akıllarından birşey eklemediler.

Dolayısı ile bu gün her müslüman dinini ancak hakiki Ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenebilir.Bu kitaplar Kur'anı Kerim ve Hadisi şeriflerin gerçek , hakiki mânalarıdır.

Buna rağmen kendi aklı ile Kur'an ve Hadisten dinini öğrenmeye çalışanlar İslam'a değil kendi nefslerine uymuş olurlar , kendi akıllarına iman etmiş olurlar.Hatta böyle olanlar İmamı Rabbani hazretlerinin yukarıda buyurduğu gibi Efendimize iman etmemiş olur.İman etse idi Efendimizin beyanlarına teslim olurdu , bu beyanları kendi aklına göre sorgulamaz , aklına yatarsa uyar , yatmazsa uymamazlık yapmazdı.

Hülasa konu ince ve hassas ayak kaydıracak zemindedir.Hatta iman ile küfürün siyah ile beyaz gibi ayrıldığı bir noktadadır.Halinizi dikkatlice gözden geçirmeniz bizlerin sizlere tavsiyesidir.

"Az söyledim dikkat ettim kalbini kırmamaya ,
bilirim üzülürsün , yoksa sözüm çoktur sana"
Syn Bziya , bilgilendirmelerin için ne kadar teşekkür etsek azdır.Her biri inci mercan olan büyüklerimizin sözlerinden nakl olan sözleriniz Kur'anı Kerim ayetlerini yazıp Resul Efendimizin beyanlarına ihtiyacı olduğu halde , bu ayet bak ne diyor diyerek kendi düşündüğünü Allah sözü diye yansıtmaya çalışanlara ve manasını düşündüğü gibi zannedenlere yıkıcı sağlam bir cevap olmuş.Fakat sözleriniz ancak aklı selim sahipleri anlar.Sakim akıl sahipleri itiraz ve saldırılarına devam edecektir.
 

ARİF

Amatör
Üye
SUBHANALLAH... Ya kardeşim sen ne laftan anlamaz insansın, Yukarda alıntıladığım kısımları bilerek işaretledim zaten bu kelimeler senin düşünce yapını ele veren kelimeler, şu forumda senin yazdığın değişik konularda değişik mesajların da savunduğun şeyi ne bir Ayet ne bir Sahih Hadis ile desteklediğin bir yorumun yok bana kendi fikrini söylüyor (HAŞA) İLAH'lık idda ediyor diyosun sende bir tane savunduğunu destekleyecek, ALLAH KELAMI AYET, nede bir tane HADİS-İ ŞERİF var, şimdi sana sorarım, ve bu yazışmaları okuyan tarafsız gözlere, Hangimiz söylediklerimizde HAKKI hangimiz BATILI savunmaya gayret ediyoruz...

Gözünün önüne ayetleri getiriyorum okuyasın diye, anlayasın diye şu ayeti ALİM Yorumlar ben HAŞA yorum dahi yapamam, ben işte bu kadar acizim, ne anlamlar vardır şu aşağıdaki ayetlerde, diyorsan sorun nerde bi düşün bakim


Ey Muhammed!) Biz Kur'ân'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. (MERYEM/97)

Suçluların tuttuğu yol açığa çıksın diye, âyetleri işte böyle genişçe açıklıyoruz. (EN'AM/55)


Bundan daha açık ne olacak ALLAH (C.C)' kelime kelime tefsiride mi gönderecekti,

Tefsir okunmasına karşı değilim ki, bende okuyorum, ALİM lerin kitaplarının okunmayacağınıda hiçbir zaman söylemedim, ama MÜMİN AMEL EDERKEN ALİMİN YAZDIĞI KİTABA, MEZHEBİNDEKİ İBADET ŞEKLİNE KUR-AN ve SÜNNET den önce tutarsa işte burda ki örnekde olduğu gibi yukardaki gibi ne söylediğini yazdığını bilmeyen gibi olur, var mı böyle bir cümle ya BEN İLAHLIK İDDA EDİYORMUŞUM... SUPHANALLAH, SUPHANALLAH....


HTML:
Az söyledim dikkat ettim kalbini kırmamaya
Söyleyeceğin ne varsa söyle hiç çekinme, eksik bırakma... Ben sözümü kimseden sakınmam kulların ayıplamasından, değil ALLAH C.C dan korkarım HAKKI söylerim zaten senin gibilerin adetleridir savundukları zemin zaten o kadar temelsizdir ki, deliller ve belgeler ile karşısına gerçekler çıkınca çöküverir, savunanda o harbenin altında kalır....

EDİT: EKLEME
Yukarıda Bziya'dan alıntı yaparak bold yaptığın kısımlarda bariz hatalarını görmüyormusun Ammar kardeş.Ayetleri evet çıplak yazıyorsun fakat bu ayetleri yazarken kendi düşündüğün anlamlara istinaden buraya asıyorsun , işte bu anda bu ayetler ise senin düşündüğün anlamları içermediği için şirke girip İlahlık iddiasında bulunduğunun farkında değilmisin.Aynı zamanda da peygamberlik iddian var.

Sana tek sözüm eğer PEYGAMBERE İMAN ETTİ İSEN NAHL. 44 ayetine İMAN EDİN ve AYETLERİ KENDİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ ANLAMLARDA OLDUUNU ZANNETMEKTEN VAZGEÇİN.Ayetler sizin düşündüğünüz gibi değil Efendimiz ve Ehli sünnet alimlerinini naklettiği gibidir.Ayetleri kendi aklına göre açıklayanın dinden çıkacağına diar hadisler var , madem ukelaca ulemalık taslamak için çıktınız ortaya hiç mi duymadınız bu hadisleri.

Diğer yandan Din sadece kitap ve sünnet midir.İcma ve kıyas vardır.Bunuda mı öğrenemediniz.Bunları iki delili ortadan kaldırıp kendi aklınızla icma ve kıyas yapıyor burda çocuklar gibi kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz.

Açıkcası itikadınız üflesen yıkılacak kadar zayıf, halinize tövbe edin haddinizi aşmadan akıllıca dininizi öğrenip yaşamaya bakın.
 
Üst Alt