Kuran ve Tevrat birlikteliği

Kuaran'ı ve Tevrat’ı hiç okumadan ‘Tevrat bozulmuştur” demek aklını kullanmamaktır…
Kuran’ın Tevrat hakkında vermiş olduğu hüküm…

AHKAF SURESİ
11 -İnkâr edenler, insanlara şöyle derler: “eğer bu, hayırlı bir şey olsaydı, bunlar ona inanmakta bizi geçemezlerdi.” Bununla umduklarını bulamayınca şöyle diyecekler: “bu, eski bir uydurmadır.”

12 -Hâlbuki ondan önce, bir önder ve bir rahmet olarak Musa’nın kitabı var.

Kuran’dan önce Allah katından indirilen kitap Tevrat’tır.

AHKAF SURESİ
29- Bir zaman, cinlerden bir topluluğu, Kuran’ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onu dinlemeye hazır hale geldiklerinde: “susup dinleyin!” dediler. Dinleme bitirilince de uyarıcılar olarak kendi toplumlarına döndüler.

30- Dediler ki: “ey toplumumuz! Biz; Musa’dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola ileten bir kitap dinledik.

Allah katından indirilen dört değil, iki kitap vardır; ikisi de haktır…

KASAS SURESİ
49 -De ki: Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından, bu ikisinden daha aydınlık bir kitap getirin de, ben ona uyayım.

Kuran’da Hz. Muhammet, Tevrat’ın aydınlık bir kitap olduğunu kabul etmişken; Tevrat’ın bozulduğu hükmünü onun verdiğini iddia etmek peygambere iftira ve Kuran’a ihanettir…

HUD SURESİ
17 -Böyleleri şu kimse gibi olur mu: rabbinden bir beyyine üzerinedir, O’ndan bir tanık da kendisini izler. Tanıktan önce de bir kılavuz ve rahmet olarak Musa’nın kitabı var. Onlar ona inanırlar. Hiziplerden onu inkâr edenin varış yeri ateştir. Ondan asla kuşkuya düşme; o rabbinden bir haktır ama insanların çokları inanmıyorlar.

Peygamber ve beraberindekiler kılavuz ve rahmet olan TEVRAT’A inanırlar; TEVRAT’I inkâr edenin varış yeri ateştir…

NAHL SURESİ
43 -Biz senden önce de elçi olarak kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun!

NİSA SURESİ
162 -Ama onların (Ehlikitap’ın) ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar.

İsrail oğulları içerisinde bulunan iyi insanların Hz. Muhammet’e ve Kuran’a iman etmeleri kaçınılmazdır…

Bu durumda İsrail oğullarının yanında bulunan Tevrat ya da Tevrat bilgisi Hz. Muhammet ve yanındakilerle elbette ki paylaşılacaktır…

ALİ İMRAN SURESİ
93. Onlar de ki: Tevrat’ı ortaya getirin; doğru sözlü iseniz onu okuyun.
94. Artık bundan sonra kim yalan düzüp Allah’a iftira ederse böyleleri zalimlerin ta kendileridir.

Kuran’dan yaklaşık 2012 yıl önce indirilen Tevrat; Hz. İsa ve Hz. Muhammet zamanında bozulmadıysa ki bozulmamıştır, şimdi neden bozulsun?

MAİDE SURESİ
44. Biz indirdik Tevrat’ı biz! İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var! Allah’a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini rabbe adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah’ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah’ın kitabına tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın! Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.

Kuran ölçüleri ile değerlendirme yapıp ‘Tevrat bozulmuştur’ demek; Allah’ın ayetlerini, basit dünya menfaatleri için satmak demektir…

BAKAR SURESİ
4-Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar.

5-İşte bunlardır rablerinden bir hidayet üzere olanlar, işte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar.

Benim için İslam: Kuran ve Tevrat birlikteliğidir…
Ve
Kuran ve Tevrat’a inanmak; İslam’ın ilk şartıdır

BAKAR SURESİ
89 -Yanlarındakini doğrulamak üzere kendilerine Allah katından bir kitap geldiğinde, …
91 -Onlara “Allah’ın indirmiş olduğuna inanın!” dendiğinde şöyle konuşurlar: “biz, bize indirilene inanırız” ve ondan ötesini inkâr ederler. Oysaki o, kendilerinin yanındakini doğrulayıcı bir gerçektir...
Kuran; İsrail oğullarının yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı bir gerçektir...
Bozuk olan Tevrat değil; Tevrat’a bozulmuştur diyen kalplerdir…
 
Merhaba

Sn.kiyamet

Bilgi degil,
Bilgi yorumlamasi olmus.

Neden mi?
Once bir sey bilmeliyim.

Siz musluman dinine mi mensupsunuz?
Eger bilirsem daha cok Kur'an agirlikli yazarim.
Yoksa
Daha dengeli yazmam gerekir.
Bunu eger bir mahsuru yoksa
Yazarmisiniz?
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Sn.kıyamet...;

Kuran’dan yaklaşık 2012 yıl önce indirilen Tevrat; Hz. İsa ve Hz. Muhammet zamanında bozulmadıysa ki bozulmamıştır, şimdi neden bozulsun?

Bozulmayan Tevrat hangi Tevrat...?

TESNİYE ( YASA )
BAP 34
1.VE Musa Moab ovalarından, Eriha karşısında olan Nebo dağına, Pisga tepesine çıktı. Ve RAB ona diyarı, Dana kadar bütün Gileadı,
2. ve bütün Naftaliyi, ve Efraim ve Manasse diyarını, ve garp denizine kadar bütün Yahuda diyarını,
3. ve Cenubu, ve Tsoara kadar hurmalık şehri olan Eriha deresinin havzasını gösterdi.
4. Ve RAB ona dedi: İbrahime, İshaka, ve Yakuba: Senin zürriyetine vereceğim, diye and ettiğim diyar budur; ben onu gözlerinle sana gösterdim, fakat oraya geçmiyeceksin.
5. Ve RABBİN sözüne göre, RABBİN kulu Musa orada, Moab diyarında öldü.
6. Ve Moab diyarında Beyt-peor karşısındaki derede onu gömdü; fakat bugüne kadar kimse onun kabrini bilmez.
7. Ve Musa öldüğü zaman yüz yirmi yaşında idi; gözü zayıflamadı, ve kuvveti eksilmedi.
8. Ve İsrail oğulları, Moab ovasında, otuz gün Musaya ağladılar; ve Musa için yas ağlama günleri tamam oldu.

Bu mudur...?

5-6-7-8.ayetleri Allah / Tanrı / Yehova / Elohim mi söylüyor , yoksa başka bir hazret mi...?

Sn.mopsy'e katılıyorum , dini inancınızın ne olduğu önemli bu konu için...

Sağlıcakla kalınız...
 
Sn
Mopsy

Allah katından indirilen tek din vardır, onun adı da İslam…
İslam’ın kitabı da Kuran ve Tevrat…

Kuran ve Tevrat’ta; Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık tabirleri kullanılmaz…

Kullanılan tabirler şu şekildedir:
Yahudi ya da Yahudiler
Hıristiyan ya da Hıristiyanlar
Müslüman ya da Müslümanlar

Kuran bu tabirleri belirli kişi ya da topluluklara verilen isim –vasıf- olarak kullanmıştır…

Yoksa
Allah katında Yahudilik ve Hıristiyanlık diye bir din yoktur…
Müslümanlık diye bir din de yoktur…


Müslüman ve Müslüman olmak tabiri vardır…
Müslüman; Allah’a teslim olmak, İslam’ı seçmek demektir…

Yani,
Allah’ın dini olan İslam’ı seçen herkes Müslüman’dır.

Kuran’da Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammet ve diğer peygamber ve iyi insanlar Müslüman olarak adlandırılır…

BAKARA SURESİ
132- İbrahim de oğullarına şunu vasiyet etti, Yakub da: "Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak Müslümanlar olarak can verin."

MAİDE SURESİ
111. Havarilere şunu vahyetmiştim: "Bana ve resulüme iman edin." Şöyle demişlerdi: "İman ettik, sen de tanık ol ki biz, Müslümanlarız/Allah'a teslim olanlarız!"

YUNUS SURESİ
84. Musa dedi ki: "Ey toplumum! Eğer Allah'a inanmışsanız, Müslümanlarsanız/Allah'a teslim olanlarsanız yalnız Allah'a dayanıp güvenin!"

Evet, ben Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammet ve diğer peygamberler gibi İslam dinini seçen bir Müslümanım...
 
Sevgili Kıyamet bu birlikteliğe incili dahil etmemişse de, İncil'de, Kuran'da neredeyse Tevratı tasdik eden her ayette geçmiştir... Bazı müslümanların Tevrat ve İncil hakkında tahrifat iddiaları asılsız olduğu gibi ahlaki de değildir. Kutsal Kitaplarda yazdığı üzre ''Allah'ın sözlerini değiştirebilecek güç yoktur. Buna iman eden kimsenin Allahın sözleri tahrif edilmiş imanı Kuran kaynaklı değildir. Etikte değildir... Mantıki de değildir.

Sevgili Bursalı; sizi hem dürüsttlğünüz hem de engin bilgi birikiminizle bilmekteyim -az çok. Fakat bu sözleri eden benim bildiğim Bursalı olamaz. Sizin bu kadar sığ bir düşüncenin ardına saklamanızı, ben, sizin kendiinize ve derin bilgi birikiminize haksızlık olduğunu düşünüyorum.

Efendim; Fatiha Suresinde konuşan kimse o ayetlerde konuşanda O'dur...
Sana kulluk eder Senden yardım dileriz diyen kimdir?
Ben, O'ndan sizin için bir uyarıcıyım'' diyen kimdir?
Allah kahretsin'' diyen kimdir?

Sizin için Kuran'da tahrif olmuştur bu mantık ile, değil mi? Eğer kusur ben de ise lütfen düzeltiniz...
 
Merhaba
Sn.
bursali68

TESNİYE YASA-34
5-6-7-8.ayetleri Allah / Tanrı / Yehova / Elohim mi söylüyor , yoksa başka bir hazret mi...?

TEKVİR SURESİ
15-Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,
16-Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,
17-Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,
18-Ve soluyarak açtığı zaman sabaha,
19-Ki o (Kuran), çok değerli bir elçinin sözüdür.
20-Çok güçlüdür o elçi. Arş sahibinin katında saygındır.
21-İtaat edilir orada kendisine, emindir.
22-Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.

23-Yemin olsun ki o, onu apaçık ufukta gördü,
24-O, gayb konusunda cimri değildir.
25-Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir,
26-İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.
27-Âlemlerin rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz.

Kuran’a ait yukarıdaki ayetleri kim söylüyorsa Tevrat’a ait ayetler de onun sözü…
 
Sn
Bulut

Bulut
Sevgili Kıyamet bu birlikteliğe incili dahil etmemişse de, İncil'de, Kuran'da neredeyse Tevratı tasdik eden her ayette geçmiştir...


Kuran'dan anladığım kadarıyla,

İncil; Hz. İsa’ya yazılı bir kitap olarak verilmemiş ve daha sonra da Hz. İsa tarafından yazılması istenmemiştir…

İncil, Hz. İsa’nın benliği üzerine yazılı bilgi ve kendisine verilen mucizeler bütünüdür.

İncil, Hz İsa tarafından insanlara yazılı olarak değil, sözsel ve görsel olarak sunulmuştur…

Daha sonraları birtakım insanlar Hz. İsa’nın sözlerini ve Allah tarafından kendisine verilen mucizelerini yazarak İncil budur diye ortaya sürmüşlerdir…
Tıpkı insanlar tarafından Hz. Muhammet’in Kuran dışındaki sözlerinin yazılması gibi…

İncil tek başına bir kitap değildir…
Yazılı vahiy olarak İncil, Hz. İsa’dan sonra gelen ve son peygamber olan Hz. Muhammed’e yazdırılmıştır ki dolayısıyla yazılı vahiy olarak İncil, Kuran’ın içerisinde bir bölümdür

HZ. İsa; Tevrat ve Kuran, İslam'dır mesajını getirmiştir...

SAFF SURESİ
6- Meryem oğlu İsa’nın da şöyle dediğini hatırla: “ey İsrail oğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim…

MAİDE SURESİ
47- İncil bağlıları Allah’ın onda indirdiğiyle hükmetsinler.

İncil bağlılarının nasıl hükmetmeleri gerektiğini sorarsanız;
Hz. İsa gibi, Tevrat üzere ve onun müjdelediği Ahmet (Hz. Muhammet) ve ona indirilen Kuran üzere hüküm vermelidirler.

Zebur da Tevrat’ın içerisinde bir bölümdür; tek başına bir kitap değildir…
Dört değil iki hak kitap vardır; Kuran ve Tevrat…
 
Sn
Mopsy

Allah katından indirilen tek din vardır, onun adı da İslam…
İslam’ın kitabı da Kuran ve Tevrat…

Kuran ve Tevrat’ta; Yahudilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık tabirleri kullanılmaz…

Kullanılan tabirler şu şekildedir:
Yahudi ya da Yahudiler
Hıristiyan ya da Hıristiyanlar
Müslüman ya da Müslümanlar

Kuran bu tabirleri belirli kişi ya da topluluklara verilen isim –vasıf- olarak kullanmıştır…

Yoksa
Allah katında Yahudilik ve Hıristiyanlık diye bir din yoktur…
Müslümanlık diye bir din de yoktur…


Müslüman ve Müslüman olmak tabiri vardır…
Müslüman; Allah’a teslim olmak, İslam’ı seçmek demektir…

Yani,
Allah’ın dini olan İslam’ı seçen herkes Müslüman’dır.

Kuran’da Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammet ve diğer peygamber ve iyi insanlar Müslüman olarak adlandırılır…

BAKARA SURESİ
132- İbrahim de oğullarına şunu vasiyet etti, Yakub da: "Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak Müslümanlar olarak can verin."

MAİDE SURESİ
111. Havarilere şunu vahyetmiştim: "Bana ve resulüme iman edin." Şöyle demişlerdi: "İman ettik, sen de tanık ol ki biz, Müslümanlarız/Allah'a teslim olanlarız!"

YUNUS SURESİ
84. Musa dedi ki: "Ey toplumum! Eğer Allah'a inanmışsanız, Müslümanlarsanız/Allah'a teslim olanlarsanız yalnız Allah'a dayanıp güvenin!"

Evet, ben Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammet ve diğer peygamberler gibi İslam dinini seçen bir Müslümanım...
Selam!

Sn.Kiyamet;
Tribun'lere yazmayin.
Cevabinizi dogru durust verin.
Kim size yahudilik,Hiriitiyanlik,Muslumanlik Islam disidir dedi....

Ne yaziliyorsa ona cevap verin.
Don Kisot sendromu yasiyacaksaniz,
Bensiz devam edeceksiniz.

Sorumu degisik bir daha soruyorum.
Siz bir vakit namazini kilmak icin
Camiye mi?
Sinagog'a mi gidenlerdensiniz?
 
Tribun'lere yazmayin.
Cevabinizi dogru durust verin.
Ne yaziliyorsa ona cevap verin.

Yersiz ithamlarda bulunarak seviyeyi düşürmeyin.
Bir soruya nasıl cevap yazmam gerektiğini kimseye soracak değilim…

Don Kisot sendromu yasiyacaksaniz,
Bensiz devam edeceksiniz.

Seninle ya da sensiz hiç fark etmez…

Asıl sizin tarafınızdan cevaplanması gereken soru şu:
Tevrat bozulmuş mudur?

Tevrat benim için HAK tır…

ALİ İMRAN SURESİ
61. Sana ilimden bir nasip geldikten sonra, hak konusunda seninle tartışana deki: Gelin; oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, öz benliklerimizi ve öz benliklerinizi çağıralım, mübahele edelim de Allah’ın lanetini yalancılar üzerine salalım.

Eğer Hak olan Tevrat bozulmuşsa; Allah’ın laneti benim üzerime olsun…
Eğer Hak olan Tevrat bozulmamışsa; Allah’ın laneti “Tevrat bozulmuştur” diyenlerin üzerine olsun…
 
Selam!

...Yersiz ithamlarda bulunarak seviyeyi düşürmeyin....
Yersiz olan ne?
Mopsy-Kim size yahudilik,Hiriitiyanlik,Muslumanlik Islam disidir dedi....
Buna yersiz mi diyorsunuz.
Yazmadigimla beni itham edin,
Hem de uste cikin.
Oh ne ala memleket.

Herneyse;
Cevabi verdiniz!
Sayin sinagogcu.
Artik
Dikkat etmeme gerek yok.
Masallarla bu is yurur mu gorelim.

Hangi Tevrati soruyorsunuz?
 
Üst Alt