Kuran ve İslam'ın Astronomi ve Coğrafya Bilgisi

Kuran ve İslam'ın Astronomi ve Coğrafya Bilgisi
Kurana göre Yıldızlar yere dökülür. Yıldızlar şeytan taşlamak için vardır
Kuranda yazdığına göre İslam'ın coğrafya bilgisi özet olarak aşağıdaki gibidir.

DÜNYA, Güneşin çevresinde ve kendi etrafında dönmeyen sabit hareketsiz yatak gibi düz Yeryüzüdür.

GÜNEŞ, Gök kubbede asılı Doğudan batıya hep aynı yolu izleyen hareketli Dünyanın ışık ve ısı kaynağıdır. GÖKYÜZÜ, Yeryüzünün üstüne düşmesin diye Allah'ın tuttuğu ve onun düzenlediği direksiz Gök kubbedir.
YILDIZLAR,
Gök kubbe yarıldığında yeryüzünün üstüne düşecek kadar küçük, Şeytan taşlama amacıyla ve geceleri yön bulmamız için gök kubbeye süs yapılan ziynet ve burçlardır.

Bilimin gelişmediği çağlarda yaşıyor olsaydık insanların yeryüzün sabit olduğunu söylemeleri hiç şaşırtmazdı. Dünyanın döşek gibi yayılmış olduğunu ve sarsılmasın diye dağlardan kazıklar yapıldığını söylemelerini de normal görebilirdik. Güneş ve Ay gök kubbede sabit bir yolda hareket ediyorlar diye söylemiş olmalarını yadırgamazdık. Çünkü Bilimin olmadığı bir ortamdan Gökyüzüne Güneş, Ay ve Yıldızlara baktığımızda o günkü insanın bakış açısıyla görülmektedir. Gözle böyle görülen olayların insanlar tarafından o gün yazılan kitaplara bu şekilde yazılması doğaldır. İnsanlarında atalarından böyle gelen öğrendikleri bu bilgileri sorgulamamaları doğaldır. Doğal olmayan tek şey yazılan kitapların hala Tanrıdan gelen kutsal kitaplardır diye inanılmasıdır. Yukarda ki ilkel düşünceye Allah'ın düşüncesi denilerek İnsanların kandırılmasıdır.

Günümüzde ulaşılan teknolojiler ışığında eğitimli ve bilgili insanların Dünyanın düz ve sabit olduğunu, Güneş ve ayın hareket ettiğini, Yıldızlarınsa yere düşünebilecek kadar küçük ve şeytan taşlamaya yarayan ateş parçaları olduğunu yazan kitapların Allahtan gelen kitaplar olduğuna inanması mümkün değildir.

Bu bilgileri bilen herhangi bir insanın bu kitaplar kutsal kitaplardır ve Allah tan gelmedir diye söylemesi mümkün değildir.Aşağıdaki ayetlerden haberleri oldukları için Kutsal denilen kitapların Allah ile uzaktan yakından ilgisi olmadıklarını bildikleri halde menfaat sağlamak için insanlığın karanlıkta yaşamasına ve kandırılmasına sessiz kalanlar vardır.Ayrıca sahtekarlar da vardır. Bunlar Bu ayetler sanki yokmuş İslam'ın Dünya Güneş ve Yıldızlar hakkında düşüncesi farklıymış gibi yalanları söylemekten hiç çekinmezler.

Galileo'nun Kilise tarafından ölüme mahkum edilmesinin nedeni Güneşin sabit ve Dünyanın onun etrafında döndüğünü söylemesiydi.Bilim adamı dışındaki insanların güneşin sabit Dünyanın döndüğünü görebilmeleri mümkün değildi. O nedenle kutsal sayılan İncil'de yazanlara karşı görüş bildiren bir papaz olan Galileo'nun ölüme mahkum edildiği bilinmektedir. İslam dünyası Galileo'nun söylediğine 1975 yılına kadar itiraz etmeyi sürdürmüş ve teknolojinin gelişmesiyle Dünya, Güneş ve yıldızlara ait bilgilerin Kuranda yazandan çok farklı olduğunu gördüğü halde sessiz kalmıştır. Dünya yuvarlak diyen öldürülür diye Fetvalar verilmeye devam edilmiştir. Bu gerçekten de böyledir bilimle uğraşmayan insanların düşüncesi bu şekildedir.

Suudi Arabistan'ın baş müftülerinden şeyh Abdül Aziz Bin Baz'ın fetvası şöyle: Tarih: 1975

Kaynak: Dünya'nın Sakin Güneş'in Hareketli Olduğuna ve Gezegenlere Çıkmanın İmkansızlığına Dair Akli ve Hissi Deliller?adlı kitabı.

Kim dünyanın yuvarlak olduğunu iddia ederse küfür ve delalete düşmüş olur. Çünkü bu iddia hem Allah'ın, hem Kuran'ın, hem Peygamber'in reddidir. Bunu iddia eden kişi tövbeye davet edilir. Ederse ne ala! Aksi takdirde kafir ve dinden dönmüş bir kişi olarak öldürülür.. Eğer ileri sürdükleri gibi Dünya dönüyor olsaydı ülkeler, dağlar, ağaçlar, nehirler, denizler bir kararda kalmazdı. İnsanlar batıdaki ülkelerin doğuya, doğudaki ülkelerin batıya kaydığını görürlerdi. Kıblenin yeri değişir, insanlar kıbleyi tayin edemezlerdi?

Doğal olarak herhangi bir Müslüman kişinin veya İslami yazar ve düşünürün Dünya düzdür demesini bilgisizlik olarak düşünmüyorum. Doğru olan Dünya düzdür demesidir. Dünya düzdür demesine normal olarak saygı duyuyorum. Herhangi bir yalanları yok yazdılarsa bildikleri ve o günün şartlarına göre bilmeleri gereken kadarını yazmışlardır. Yerçekiminin bilinmediği zamanda Dünya yuvarlaktır diyen adama deli demezler mi?

RAHMAN-5.Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir.

YASİN-38.Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir.

YASİN-40.Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

NUH-16.?Onların içinde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır??

ENBİYA-33.O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.

LOKMAN-29.Güneşi ve ayıda kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belli bir zamana kadar akar gider.

KEHF-86.Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar buldu.

KEHF-90.Güneşin doğduğu yere ulaşınca, güneş arasına örtü koymadığımız halk üzerine doğar buldu.

ZUMER-5.Güneşi ve ayı kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar Akıp gitmektedir.

NEBE-12-Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.

NEBE-13-Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.

Yukarıdaki Ayetler Güneşle ilgili olan bazı ayetlerdir. Güneş hareketlidir. Güneş Doğudan doğar Belli bir yol izleyerek batıdan batar. Kuranda savunulan görüş budur. Dünya hareketlidir bir yolda gitmektedir.

Dinlere göre Dünya sabit bir yer parçası ve Güneş Doğu batı arasında sürekli hareket eder.

Hep aynı yerden doğup batmasına neden olarak da Kara balçıkta batıp çıkması gösterilmiştir. Dünyanın aksi yönde olan bölümleri düşünülmediği için balçıkta battıktan sonra tekrar her sabah aynı yerden yeniden başladığı öbür tarafa balçığın içinden geçerek ulaştığı düşünülmüştür.

KEHF-86-Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar buldu.

Dünya güneşin etrafında dönmektedir. Yada herhangi bir şekilde Dünya bir yol izlemektedir diye bir ayet var mıdır? Tabiî ki yoktur.

Gökyüzü Kurulup düzenlenmiş Düz yeryüzünün üzerine yapılan bir kubbedir. Bu şekilde düşünülmesi de doğaldır. Çünkü Ay Işık kaynağıdır. Güneş ışık ve ısı kaynağıdır lambadır. Yıldızlar göğün süsleridir. Bilim dışı düşünceye göre tüm bunların bir yere tutunuyor olması mantıklı olandır. Hac suresine göre Allah olmasa gök kubbe yerin üstüne düşecektir. Lokmanda direksiz olarak kubbeyi yapmak Allaha mahsustur. İnfitar suresinde olduğu gibi gök kubbe yarıldığı zaman yıldızlar yerlere saçılacaktır.

MÜLK-5-Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.

ENAM-97-O,sayelerinde, kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.

İNFİTAR-1-Gök yarıldığı zaman,

İNFİTAR-2-Yıldızlar saçıldığı zaman,

ENBİYA-32-Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık.

HAC-65-Görmüyor musun ki, İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor.

LOKMAN-10-Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı.

SAFFAT-6-Biz, en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık

HAKKA-16-Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur.

İNFİTAR-1-Gök yarıldığı zaman,

İNFİTAR-2-Yıldızlar saçıldığı zaman,

Allahtan gelmedir diye söylenen Kuran Dünyanın nasıl yaratıldığını, Güneş, Ay ve Yıldızlar, Gökyüzü, Bulutları yağmurları yarattı, Dağları yarattı diye sürekli olarak coğrafyadan ahkam kesmektedir!!!..

O günün insanlarına göre belki fazla tuhaf gelmemiştir ama günümüzde çok ilkel olmaktadır.

Peki Allahtan geldiği söylenen bir kitap ta. Yerçekimi yasasının ne olduğu, Dünyanın yuvarlak olduğu, Dağların depremleri oluşturduğu, depremleri önlemediği var mı? Hayır. Yukardakilerin tam tersi var.

Kesinlikle eski dönemlerde bir Müslüman'ın Dünya yuvarlaktır dememiş olmasını tuhaf bulmuyorum.

Fakat Allah'ın yanına çıktım diye söyleyen bir Muhammed in bu gidiş gelişte Dünyanın yuvarlak olduğunu görememiş olmasını ve Allah'ın kitabı denen Kurana Dünyanın yuvarlak olduğunu bilmediği için Dünya yuvarlaktır diye yazmamış olmasını tuhaf buluyorum. Yukarıdaki Ayetler Allah'ındır demeyi hakaret sayıyorum.

Muhammed'in iddia ettiğine göre Allah tarafından peygamber seçilerek Muhammed'e Kuran indirilmiştir. İslam inancı bu felsefeye göre vardır. Kuran yoksa İslam'da yoktur.

Yukarıdaki ayetlerde görülebileceği gibi, Muhammed'in elçi olduğu ve Kuranın ayetlerinin Allahtan geldiği doğru diye düşünürseniz. Allah Güneş ve yıldızlar hakkında doğruyu bilmiyor sonucuna varırsınız.

Kuranda yazanlara bakıldığında Allah her şeyi bilen güçlü Tanrı değildir olur. Böyle bir şey mantıklı olur mu?

Her şeyi yarattı diye düşündüğün Allah'ın yarattığı evreni bilmediğini mi düşünüyorsun?

Yoksa bilgisizce ayetlerin olduğu Kuranın Allah'la alakası olmadığını mı düşünüyorsun?

Birinden birini seçmek zorundasınız. Akıl ve mantık bunu gerektirir.

Yukarıdaki anlattıklarım KURAN'ın Allah tan gelen bir kitap olmadığının sarsılmaz bir kanıtıdır.
memurlar.net
 
Üst Alt