Kur’an- Kerim’e Göre Kabir Azabı Var Mı?

Eywallah başlayalım o zaman...

Şimdi basitten başlayalım, aklımız bize ne diyor...

Yeryüzünde hiçbir madde yoktur ki... Bir güç bir kuvvet olmadıkça hiçbir nesne bulunduğu yerden 1mm dahi kımıldayamaz doğrumu..?

Yani Rüzgarlar olmadan Bulutlar gökyüzünde haraket edip tüm gezegende devamlı arklı yerlere yağmurları taşımazlar...

gezegenlerin ve yıldızların çekim güçleri olmasa yörüngelerinde belli bir düzen içersinde akıp gidemezler..

Masanızın üzerinde duran kalem siz veya herhangi bir varlık tarafından dokunulmadığı sürece yerinden dahi kımıldayamaz doğrumu...

EEE... O zaman tüm kainat denen bu düzen, nasıl oluyorda bir güç kudret olmadan oluşabiliyor...

İçinde hayat oluşabiilecek olan bir dünya için gerkeli matematiksel gerçekleşme oranı 10 üzeri katirilyon iken nasıl bir tesadeüfden söz edebiliriz...

KUR'AN daki delillere bakalım dikkat buradaki bilgiler ilmin son asırda bulamaya muaffak olabildiği bilgileri 1400 yıl öncesinden bildiriyor...


FUSSİLET SURESİ

10 – O, yerin üstünde yüce dağlar yarattı, orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, düzenledi.

11 – Sonra iradesi bir gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere şöyle buyurdu:

“İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin!” onlar da: “Gönüllü olarak geldik.” dediler.

12 – Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti.
Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) Allah’ın takdiridir

Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herşeyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)

GÖKYÜZÜNÜN BİLİMSEL OLARAK KATMANLARI
1- Troposfer
2- Stratosfer
3- Mezosfer
4- Termosfer
5- Ekzosfer
6- İyonosfer
7- Manyetosfer


DUHAN SURESİ

7-8 – Yakin, kesin bilgi ve itmi’nan peşinde iseniz, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir.

38 – Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık!

39 – Evet, onları hak ve hikmetle, ciddî maksat ve gayelerle yarattık, ama onların çoğu bunu anlamazlar.


Buraya kadar okey mi...
 
Bunun gibi, Kur’an-ı kerimde, namaz kılınması, zekat verilmesi emredilir fakat, namazın nasıl, kılınacağı, kaç vakit olduğu; yine zekatın ne oranda, nasıl verileceği Kur’an-ı kerimin açıklaması olan, Hadis-i şeriflerde bildirilir. Hiç kimse, Kur’an-ı kerimde yok diye, istediği gibi namaz kılamaz, istediği oranda zekat veremez.

Demekki illede kendi yorumunuz olmalı öylemi?sizin deyiminizle ilaveler yapabiliyorsunuz kurana..oh ne ala..

okuduğum bir kitaptan alıntı sunmak istiyorum buyrun:

Kuran’daki namazın anlaşılması Kuran’a dayalı İslamiyet açısından büyük bir öneme sahiptir. Bunun sebebi mezhepçi zihniyetin; “Sırf Kuran’dan dini anlarsak, namazı nasıl kılacağız? Namazı sırf Kuran’a bakarak kılamayız. Demek ki Kuran dışı kaynaklar lazım...” şeklindeki izahlarıdır. Mezhepçilerin bu soruyu soruş tarzı bile dini anlamadıklarının delilidir. Yapılması gereken, dini anlamadaki metodu belirlemek ve dini ona göre anlamak ve uygulamaktır. Dinin kaynağı belli olduktan sonra metot; dinin kaynağını önümüze alıp namazı, orucu, ahlakı ve din adına her şeyi bu kaynaktan anlamamızdır. Yani namaz da dinin kaynağından anlaşılacaktır. Dinin kaynağı, kafadaki namaz fikrine göre belirlenmeyecektir. Kuran ile namaz adına bilinenler arasında fark varsa, çözüm dinin kaynağını değiştirmek değil, namaz adına bildiklerimizi düzeltmektir. Dinin tek kaynağı olan Kuran’ı elimize aldığımızda, Kuran’ın namaz adına gerekli tüm bilgileri içerdiğini görürüz. Kuran’da en detaylı şekilde anlatılan ibadet namazdır. Fakat bu, günümüzde namaz adına anlatılan her detayın Kuran’da geçtiği manasına gelmez. Mezheplerin teferruatlaştırıcı zihniyeti her konuya olduğu gibi namaza da elini atmış ve Kuran’da, yani dinde, olmayan teferruatlar namaza eklenmiştir.

ben ve benim gibi bir çok insan işte bu kitapta yazılanlara inanıyoruz,sizin ilavelerinize değil malesef..
 
Eywallah başlayalım o zaman...

Şimdi basitten başlayalım, aklımız bize ne diyor...

Yeryüzünde hiçbir madde yoktur ki... Bir güç bir kuvvet olmadıkça hiçbir nesne bulunduğu yerden 1mm dahi kımıldayamaz doğrumu..?

Yani Rüzgarlar olmadan Bulutlar gökyüzünde haraket edip tüm gezegende devamlı arklı yerlere yağmurları taşımazlar...

gezegenlerin ve yıldızların çekim güçleri olmasa yörüngelerinde belli bir düzen içersinde akıp gidemezler..

Masanızın üzerinde duran kalem siz veya herhangi bir varlık tarafından dokunulmadığı sürece yerinden dahi kımıldayamaz doğrumu...

EEE... O zaman tüm kainat denen bu düzen, nasıl oluyorda bir güç kudret olmadan oluşabiliyor...

İçinde hayat oluşabiilecek olan bir dünya için gerkeli matematiksel gerçekleşme oranı 10 üzeri katirilyon iken nasıl bir tesadeüfden söz edebiliriz...

KUR'AN daki delillere bakalım dikkat buradaki bilgiler ilmin son asırda bulamaya muaffak olabildiği bilgileri 1400 yıl öncesinden bildiriyor...


FUSSİLET SURESİ

10 – O, yerin üstünde yüce dağlar yarattı, orayı bereketli kıldı ve orada arayıp soranlar için gıdalarını, bitkilerini ve ağaçlarını tam dört günde takdir etti, düzenledi.

11 – Sonra iradesi bir gaz halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yere şöyle buyurdu:

“İsteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrime gelin!” onlar da: “Gönüllü olarak geldik.” dediler.

12 – Derken, iki gün içinde, gökleri yedi kat olarak şekillendirdi ve her bir göğe kendisine ait işi vahyetti.
Biz dünya semasını kandillerle, yıldızlarla süsledik, bozulup yıkılmaktan koruduk. İşte bu, azîz ve alîm (üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen) Allah’ın takdiridir

Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, herşeyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)

GÖKYÜZÜNÜN BİLİMSEL OLARAK KATMANLARI
1- Troposfer
2- Stratosfer
3- Mezosfer
4- Termosfer
5- Ekzosfer
6- İyonosfer
7- Manyetosfer


DUHAN SURESİ

7-8 – Yakin, kesin bilgi ve itmi’nan peşinde iseniz, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir.

38 – Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları eğlenmek için yaratmadık!

39 – Evet, onları hak ve hikmetle, ciddî maksat ve gayelerle yarattık, ama onların çoğu bunu anlamazlar.


Buraya kadar okey mi...

Çok şey anlattın ama henüz ölüyü diriltemedin.

EEE... O zaman tüm kainat denen bu düzen, nasıl oluyorda bir güç kudret olmadan oluşabiliyor...
Diye sorarsanız şu cevabı da yadırgamazsınız sanırım.
Nasıl oluyorda koca kainatı yaratan bir varlığın varlığına inanılıyor.
İçinde hayat oluşabiilecek olan bir dünya için gerkeli matematiksel gerçekleşme oranı 10 üzeri katirilyon iken nasıl bir tesadeüfden söz edebiliriz...
Ben tesadüften veya yoktan var olmak gibi bir durumdan söz etmedim.
Bu yaratıcılığa girer ama ben bu düşünceye katılmıyorum.

Bu konudaki düşüncem, hiçbir şey yoktan var edilmemiştir.
Her oluşumun ortaya çıkmasında başka oluşumların etkisi vardır.
 
Şu cümleni
Orada DUR bakalım...sen beni hiç bir şeye davet edemezsin..

şu ünvanın

simqe
SUPER MODERATOR

Sana sağladığı olanakları benim aleyhime kullanmadan telaffuz bile etmeye cesaret edemezdin eminim...Tabii bu yazdığım cümleden sonra cezalar banlar da havalarda uçuşabilir orasıda ayrı bir konu ama bunu yazmak zorundayım...


Bu kabir azabının varlığını iddia edenler, Kuran'a ilave yapmaktadırlar ve uydurma hadislere dayanmaktadırlar.

Bana bu kelimeyi söyleyip duracağına benim sana yaptığım gibi delilini getir.. koy ortaya

AL İŞTE VAR diyorum ben

MÜ'MİN SURESİ

Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da: “Haydi, Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun!” denilir.40/46"Olacak vak'a olduğu (kıyamet koptuğu) zaman, onun oluşunu (şimdi olduğu gibi) yalanlayacak kimse çıkmaz. O, alçaltıcı, yükselticidir (bâzı toplumları alçaltır, bâzılarını yükseltir). Yer şiddetle sarsıldığı, dağlar (etrafa) serpildikçe serpildiği, dağılan toz duman haline geldiği ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman" (56 Vakıa 1-7)

Sûrenin sonunda da ölüm demek olan küçük kıyametten ve ölümden sonra insanların üç sınıf olacağından söz edilmektedir.

Burada şöyle buyurulmaktadır:

"Ya can boğaza dayandığı zaman? Ki o zaman siz (o can çekişen kimseye) bakar durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. Eğer cezalandırılmayacak iseniz, onu geri döndürsenize! (Ölen kişi, Allah'a) yaklaştırılanlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve nimet Cennet'i var. Eğer sağ ehlinden ise, (ey sağ ehlinden olan kişi), sana sağ ehlinden selâm! Ama yalanlayıcı sapıklardan ise; kaynar sudan bir ziyafet ve Cehennem'e atılma var" (56 Vakıa 83-94)


Bu âyetlerde, ruhun boğaza gelip dayanacağı ve insanların onu geri çeviremeyeceği ifâde edilmekte ve o zaman sağ ehlinden olan Allah'a yaklaştırılanlarla yalanlayanların durumları anlatılmaktadır.

Yine Kıyâme sûresinde:

"Kıyamet gününe yemin ederim" (75 Kıyâme 1) buyurduktan hemen sonra;

"Nedamet çeken nefse yemin ederim" (75 Kıyâme 2) buyurarak aynı sûrede iki kıyameti zikretmektedir, ikinci âyette söz-konusu edilen nefisten maksat, insan nefsidir.

"Ve ayak ayağa dolaşır. İşte o gün sevk Rabbinedir. (Can Allah'ın huzuruna sevkedilir)" (75 Kıyamet 29-30)

Bu âyetler, ruhun kendi başına varolduğuna ve Rabbine sevk edildiğine işaret etmektedir.

Eğer ruh, kendi başına varlığı bulunmayan bir şey olup araz olsaydı, arazın kendi başına varlığı olmaz ve sevk edilmez. Sevk edilenin, ölünün bedeni olmadığı ise, açıktır.

Böylece bu âyetler, ruhun bedenden ayrılacağını ve Rabbine sevk edileceğini isbât etmektedir.

Bu âyetlerin yanısıra mü'min ve kâfirin ruhlarının alınacağını ifâde eden müstafiz pek çok hadîs de vardır.

Bu tehditten sonra ise, kâfirin vasfını zikrederek şöyle buyurmaktadır:

"Ne doğruladı, ne de namaz kıldı" (75 Kıyamet 31)
İbn Teymiyye külliyatı 4. cilt.
 
Son düzenleme:
Çok şey anlattın ama henüz ölüyü diriltemedin.


Diye sorarsanız şu cevabı da yadırgamazsınız sanırım.
Nasıl oluyorda koca kainatı yaratan bir varlığın varlığına inanılıyor.

Ben tesadüften veya yoktan var olmak gibi bir durumdan söz etmedim.
Bu yaratıcılığa girer ama ben bu düşünceye katılmıyorum.

Bu konudaki düşüncem, hiçbir şey yoktan var edilmemiştir.
Her oluşumun ortaya çıkmasında başka oluşumların etkisi vardır.

Öyle birden oraya gelince kopukluk oluyo sende buraya nası lgeldin diyosun.. sonra adım adım gidiyorum...:prv:
 
Çok şey anlattın ama henüz ölüyü diriltemedin.

önce bi nasıl yaratıldığını açıklayalım, sonra bi ölsün, sonra nasıl diriltildiğini anlatalım...


Diye sorarsanız şu cevabı da yadırgamazsınız sanırım.
Nasıl oluyorda koca kainatı yaratan bir varlığın varlığına inanılıyor.

yukarda bilimsel elle tutulur delilleri size sundum..
dünyanın oluşumu, ve onu kesin bir yaratan olduğunu...
1400 yıl öncesinde olduğunu ve bu ayetlere şahit olduğunu düşünsene, daha bilim adamları bunu 7 kat atmosfer tabakası, gezegenlerin belirli bir yörüngede yüzdükleri, dağların haraket ettiklerini dah yeni öğrendi insanlık 1400 yıl ötesinden ayete bak..


Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan ALLAH yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. (Neml Suresi, 88)


Dünya'yı çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünya'ya yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşını parçalayarak yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zararlar vermesini engeller.

Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık; onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. (Enbiya Suresi, 32)


Kuran'da yağmurun oluşumu

[B]ALLAH, rüzgarları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da onu nasıl dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça parça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktığını görürsün. Sonunda Kendi kullarından dilediğine verince, hemen sevince kapılıverirler.(Rum Suresi, 48)[/B]

Bunlar tatmin ettimi seni ...?
 
Şu cümleni


şu ünvanınSana sağladığı olanakları benim aleyhime kullanmadan telaffuz bile etmeye cesaret edemezdin eminim...Tabii bu yazdığım cümleden sonra cezalar banlar da havalarda uçuşabilir orasıda ayrı bir konu ama bunu yazmak zorundayım...Bana bu kelimeyi söyleyip duracağına benim sana yaptığım gibi delilini getir.. koy ortaya

AL İŞTE VAR diyorum ben

Şunu bilki o senin ''ünvan''dediğin süpermoderatörlük görevim ve sorumluluğum olmasaydı sana o cesaret örneğini daha rahat gösterebilirdim..dua etki belli bir sorumluluğum var :))

Tekrar söylüyorum,al şte YOK diyorum bende..

Bu kabir azabının varlığını iddia edenler, Kuran'a ilave yapmaktadırlar ve uydurma hadislere dayanmaktadırlar.
 
Allah sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yarattı, sonra ondan da eşini yarattı. Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi. Sizi de annelerinizin karınlarında üç katlı karanlık içinde çeşitli safhalardan geçirerek yaratıyor. İşte bu yaratıcı, Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Öyleyken nasıl oluyor da (O'na kulluktan) çevriliyorsunuz? (39/6)

Bir damla sudan kan pıhtısına, bir çiğnem ete, kemiklere... Bundan sonra da insanların tüm özelliklerini taşıyan her şeyi belli olmuş bir organizmaya varıncaya kadar...

"Üç karanlık içinde..."

Bebeği çepeçevre kuşatan kesenin karanlığı,
bu kesenin içine yerleştiği rahmin karanlığı ve
rahmin içine yerleştiği karnın karanlığıdır bu üç karanlık.

Yüce Allah'ın eli bu küçücük hücreyi aşamadan aşamaya geçirerek şekillendirir...

Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcı Biz miyiz? (Vakıa Suresi, 57-59)

12 – Şu bir gerçektir ki Biz insanı süzme çamurdan yaratırız

13 – Sonra onu nutfe (sperm) halinde sağlam bir yere yerleştiririz.

14 – Sonra nutfeyi alakaya (yapışkan döllenmiş hücreye), alakayı mudgaya, yani bir çiğnem et görünümündeki varlığa, mudgayı kemiklere dönüştürür, sonra da kemiklere et giydirip, derken yeni bir yaratılışa mazhar ederiz. İşte bak da Allah’ın ne mükemmel yaratan olduğunu bir düşün!

15 – Ve bütün bunlardan sonra, siz ey insanlar, ölürsünüz.

16 – Sonra büyük duruşma (kıyamet) günü diriltilirsiniz.

17 – Yine şu da bir gerçektir ki Biz sizin üstünüzde yedi tabaka yarattık. Biz yaratmadan da, yarattıklarımızdan da habersiz değiliz.....Müminun Suresi


Yaradılış da dikkat 1400 yıl öncesinde nasılda inceden inceye anlatılmış SOSYALİST...

yumurta7.jpg

6hafta.jpg

bebekka1.jpg
 
Son düzenleme:
Şunu bilki o senin ''ünvan''dediğin süpermoderatörlük görevim ve sorumluluğum olmasaydı sana o cesaret örneğini daha rahat gösterebilirdim..dua etki belli bir sorumluluğum var :))

İyi ya işte bırak o ünvanı şöyle gel konuşalım bakalım, sözlerini destekleyecek tek delil göster...


Tekrar söylüyorum,al şte YOK diyorum bende..

Bu kabir azabının varlığını iddia edenler, Kuran'a ilave yapmaktadırlar ve uydurma hadislere dayanmaktadırlar

İşte siz busunuz ancak bu gelir elinizden sizin....İnkar neye göre inkar, neyi inkar, delilin ne..? öyle ya ben inanıyor isem delillerimi koyuyorum ortaya kuru kuruya karşına geçip vardır demiyorum.. Vardış işte delilim diyorum...
 
Üst Alt