Kuran-ı Kerim'de namaz kaç vakit olarak geçmektedir?

Kuran-ı Kerim'de namaz kaç vakit olarak geçmektedir?

Soru

Gündüzün iki ucunda geceye yakın saatlerde namaz kıl (Hud 14) Namazlarla beraber orta namazıda koruyun (Bakara 238) Delil gösterilerek aslında namazın 3 vakit olduğu bunun üstünün islami zorlaştırmadan ve yozlaştırmadan kaynaklandığını savunmaktalar. 3 vakit namazı asr-ı saadette var olduğunu ve üstünün gereksiz olduğunu söylüyorlar(öğlen ikindi ve akşam) Bana Kuranda 5 vakit namaz kılmamız gerektiğine dair delilleri sunabilir misiniz?
Kullanıcı: Ubeydullah | Tarih: 22-Eylül-2006, Saat: 05:18:18
Cevap

Değerli kardeşimiz;
Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

"Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Zira böyle güzel işler insandan uzak olmayan günahları silip giderir. Bu, düşünen ve ibret alanlara bir nasihattır." (Hud Suresi:114)

Gündüzün iki ucu akşam ve sabah namazı, bir kısmında da yatsı namazı vardır. Üç vakit bu ayette zikredilmiştir.

"Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını! Zira sabah namazı meşhuddur." (İsra Suresi :78) Güneşin batıya yönelmesinden gece olana kadar kılınan namaz ikindi namazıdır. Sabah namazı tekrar edilmiştir.

"O halde onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin yüceliğini ilan et, Ona hamdet. Gecenin bazı vakitlerinde, gündüzün bazı taraflarında da Ona ibadet et ki Allah rızasına eresin." (Taha suresi : 130)

Burada beş vakit namaza işaret edilmektedir. Âyette geçen hamd ile tesbihten maksat namazdır. Güneşin doğmasından önce sabah namazı, batmasından önceki: İkindi namazı, gecenin bir kısım saatleri: akşam ile yatsı, gündüzün bazı taraflarındaki namaz ise öğle namazıdır.

Beş vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları Kur'an-ı Kerim içinde değişik yerlerde zikredilmektedir. Bazan ikisi, bazan üçü, bazan dördü değişik bir ifade üslupla anlatılmaktadırlar. Cenab-ı Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim'i hem sözü ve hem de işi ile tefsir etme hakkına sahip olduğu için bu hak kendisine Allah tarafından verilmiştir sözü ve işi namazın beş olduğunu açıklamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
22-Eylül-2006 - 15:31:34
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

HUD
114. Ve ekımis salâte tarafeyin nehâri ve zulefen minel leyl(leyli), innel hasenâti yuzh****s seyyiât(seyyiâti), zâlike zikrâ liz zâkirîn(zâkirîne).

İSRA
78. Ekımis salâte li dulûkiş şemsi ilâ gasakıl leyli ve kur’ânel fecr(fecri), inne kur’ânel fecri kâne meşhûdâ(meşhûden).

TAHA
130. Fasbir alâ mâ yekûlûne ve sebbih bi hamdi rabbike kable tulûış şemsi ve kable gurûbihâ, ve min ânâil leyli fe sebbih ve etrâfen nehâri lealleke terdâ.

Sorularla İslamiyet sitesindeki yazarın kendi yorumu olmakla birlikte...;

İKAME EDİLEN / İFA EDİLEN / YERİNE GETİRİLEN Namaz " ekımis salâte " tır...Bunun haricindeki SALAT " Vakitli ,ikame edilecek namaz " değidir...

Ayrıca TAHA 130 daki SEBBİH " tesbih / tesbih etmek / anmak " tır...Namaz değildir...

İsra suresindeki " ekımis salâte " ise Hud suresindeki İki uca ait namazın hatırlatılması / tekrarı ve ayrıca SABAH fecre yakın kılındığında ŞAHİTLİ olduğunu anlatır...ŞAHİT li olmanın çok ama çok farklı anlatımları hatta BİLİMSELLİĞİ dahi vardır...BOZON ların ( bir nevi VESVESE ) YÖNÜNÜ inceleyebilirsiniz...

Bu durumda namaz Kur'an'da 3 VAKİT , NİSA 102-103 e göre de 2 şer REKAT emredilmiştir...İsteyen 15 vakit kılsın...Sorun yok...Ancak MİNİMUM 3 vakittir ki sadece bu 3 vakte ait ZEBUR da dahi örnek vardır...

Sağlıcakla kalınız...

 
R

redyellow

Ziyaretci
Kur'an-ı Kerim' de beş vakit namazın bulunup bulunmadığı

Tarih:
Karar Tarihi: 22/01/1998
Karar No: 4
Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve ne şekilde eda edileceğineKur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerinde mücmel olarak işaret olunmuş, bu işaretler Rasalül1ah (s.a.)'in kavli ve fiili sünnetiyle açıklık kazanmıştır. Bilindiği üzere Kur ' an-ı Kerim ' deki mücmel emir ve hükümleri açıklama yetkisi, Onu insanlara tebliğle görevli olan Peygamber (s.a.) Efendimize aittir. O namazı bizzat kılarak ve Müslümanlara imam olup kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de göstermiştir. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu uygulama ameli tevatür o1arak, günümüze kadar devam etmiştir.
Kur'an-ı Kerim' de beş vakit namaza mücmel olarak işaret eden ayetlerden Taha Süresinin 130 uncu ayetinde:
"...Güneşin doğmasından önce de, batmasın dan önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın." buyurulmuş; güneşin doğmasından ve batmasından önce , gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı hakk' ı tesbih yani namaz kılmak emredilmiştir.

Bakara Süresinin 238 inci "namazlara ve ayrıca orta namaza devam edin" mealindeki Ayet-i kerimede "namazlar" anlamındaki "salâvat" kelimesi çoğuldur. Arapça da çoğul üçten başlar. "İki'' ye tesniye denir ve ''iki namaz'' sözü "salateyn'' şeklinde söylenir. Demek oluyor ki, ayetteki ''salavat'' sözünden en az üç namaz anlaşılır. Ayrıca bir de "orta namaz" var. Çünkü matuf, matuf aleyhten (üzerine atıf yapılandan) ayrıdır. Bu sebeple "orta namaz", "namazlar'' ifadesine dahil olmadığı gibi, her iki yanında eşit sayı bulunmadığı için, üç namazın arasında yer alacak bir namaza ''orta namaz'' denilmesi de mümkün değildir. O halde, ayetteki "salavat" kelimesi, en az dört namazı ifade eder. Orta namaz buna eklendiğinde beş vakit namaz ortaya çıkar. Orta namazın ikindi namazı olduğu bazı hadislerde açıklanmıştır.

Hüd süresinin 114'üncü ayetinde ise, "Gündüzün iki ucunda ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl..." buyurulmaktadır.
.
Ayet-i celilede ''gündüze yakın saatler" anlamındaki "zülef" kelimesi, "zülfe" nin çoğuludur. Yukarıda belirtildiği üzere en az üç adedi ifade eder. demek oluyor ki, bu ayete göre gecenin gündüze yakın saatlerinde, (akşam, yatsı ve sabah namazı olmak üzere) en az üç namaz var. Ayrıca gündüzün iki ucunda da iki vakit var. Böylece bu ayet-i kerimeden de namazın beş vakit olduğu anlaşılmaktadır.

Bunlardan başka Nisa, 4/103. Hud, 11/114; İsra, 17/78; Rum, 30/17-18; Nur, 24/36; Kaf, 50/39-40; Dehr (İns8n) , 76/25-26 ayet.-i kerimelerinde de beş vakit namaza veya vakitlerine mücmel o1arak işaret eden ifadeler bulunmaktadır. Bu mücmel ifade ve işaretler, Rasulüllah ( s.8. ) , in söz ve uygulamalar ile açıklanmış, onun açıkladığı ve uyguladığı şekilde bütün Müslümanlar tarafından ameli uygulama olarak günümüze kadar devam ettirilmiştir. Asr-ı Saadetten beri her asırda Müslümanlar beş vakit namaz kılmış hiç kimse bunun aksini söylememiştir. Bu itibarla "Kur'an' da beş vakit namazın bulunmadığı iddiasının ilmi hiç bir değeri yoktur.
diyanet.gov.tr
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

ameli tevatür o1arak, günümüze kadar devam etmiştir.

Tevatürün ne olduğunu Diyanetin bildiğini ama Türkçe sini kullanmak yerine TEVATÜR kelimesini kullanmayı uygun gördüğünü belirtmek isterim...Düzenin bozulmaması için...Tevatürü şöyle örnekseyelim. Soru: Sen hiç Paris'e gittin mi? Aramızda Paris'e gitmeyenlere örnek: Paris'e hiç gitmediniz ama, Eiffel kulesinin orada olduğunu ADINIZ gibi biliyorsunuz ve eminsiniz. "Gözünüzle görmediğiniz halde EMİN olmak". Ama bunu şeytan öyle çok kullanır ki. Cin masallarında, perili ev dümenlerinde, birbirimize "Aman oraya gitme" deriz. Gitmediğimiz halde orada peri-cin var sanırız. İşte bu tevatürdür.

Kelime anlamı olarak TEVATÜR...;

Tevatür, bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti

Yalan olarak söylenmiş bir söz üzerine birleşmeleri mümkün olmayan, her zaman güvenilen kimselerin bir haberi bildirmeleri.

Kur'an-ı Kerim' de beş vakit namaza mücmel olarak işaret eden ayetlerden Taha Süresinin 130 uncu ayetinde:
"...Güneşin doğmasından önce de, batmasın dan önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın." buyurulmuş; güneşin doğmasından ve batmasından önce , gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı hakk' ı tesbih yani namaz kılmak emredilmiştir.

DİYANET ne diyor , hikaye mi anlatıyor...??? SEBBİH / tesbih etmek kelimesi dönmüş dolaşmış İKAME EDİLECEK / YERİNE KONACAK namaz oluvermiş...??? İnanan inansın...!!!

Ayrıca bir de "orta namaz" var. Çünkü matuf, matuf aleyhten (üzerine atıf yapılandan) ayrıdır. Bu sebeple "orta namaz", "namazlar'' ifadesine dahil olmadığı gibi, her iki yanında eşit sayı bulunmadığı için, üç namazın arasında yer alacak bir namaza ''orta namaz'' denilmesi de mümkün değildir. O halde, ayetteki "salavat" kelimesi, en az dört namazı ifade eder.

Bakalım ORTA NAMAZ neredeymiş...:

BAKARA
238. Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitın

İşte burada...!!!

Diyanetin söylediğine de bakınız...Bu nedir,bunlar hiç mi ayetleri okumaz...??? " SALAT " ne zamandan beri sadece ve TEK NAMAZ anl***** geliyor...Namaz,Dua,Anmak...gibi anlamları da taşıyan bir kelime...Velev ki namaz olsun " Vakitli / İkame edilecek namaz nerede,ayetin neresinde...??? Ayrıca VUSTA orta ,yani gün ortası...Güneş Tepedeyken ,yani GÜNÜN ORTASINDA kaç kişi namaz kılar...Veya kılmak doğru mu...Buradaki anlamı " Ortada Allah'ı Anmak " olmasın sakın...!!! Müteşabih ayetleri MUHKEM gibi sunmak ne kadar doğru...???

Diyanet Arap kafasına göre TEVİLLERİ kabul etmiştir...Şimdiye kadar da neredeyse bunun tersi görülmedi...Ayetler bile HADİS - RİVAYET - TEVATÜR destekli anlatılır...!!!

Vakitli / İkame edilecek namaz HUD 114 tedir...İsra suresinde günün içi ucundakinin tekrarı vadır ve ayrıca ilk ucundaki namazın " FECRE " yakın kılınmasının güzelliğinden bahsder...Hud114 ve İsra 78 ayrı vakitler içermez...!!! TAHA 130 yorumu ise TAM BİR FİYASKO...!!! Ayetin içerisinde bırakınız VAKİRLİ/İKAME EDİLECEK NAMAZI....Namaz yok,namaz...!!! Tesbih etmek var...!!! Bu kadarına da PES diyorum başka da bir şey demiyorum....

Hud 114 ün içeriğini daha önce yazmıştım...Tekrar edeyim...;

Ve = Ve.
Ekıym = İkame edin, (kredinizi) yerine koyun.
Salat = NAMAZ (kılınan namaz),
tarafEYN = İki tarafında.
Nehar = Gün ışığının, gündüzün (Günün iki yanında iki vakit namaz var).
Zülefen = Akşam surları, akşam inişi, akşamın siyahlaşması, zülüfler, saçların bırakılması, siyah saçların açılması.
Zülefen minel LEYL = geceye doğru ESMERLEŞME.
LEYL = GECENİN (üçüncü vakit namazın) GİRİŞİ (Ak ve karaipliğin ayırt edilememesi anı)... Ve TA ki, aynı biçimde "ak ve kara ipliğin" ayırdedileceği SABAHa kadar olan TÜM GECE vakti.

Ekıymetüssalat = İKAME EDİLECEK NAMAZDIR.Eğer ikame kelimesi yoksa o DUADIR,namaz değildir.Bazılarımıza namaz diye yutturulan çoğu ayetin aslında "ZİKR=ALLAH'I ANIN" olduğunu,ya da Allah'ı TESBİH ETME ZAMANLARI olduğunu anlamak çok da zor değil.5 vakit şaşırtmacası buradan çıkıyor.Bu kavram kargaşaları bize ARAPLARIN kazığıdır ve çıkarılması çok zordur.

1. İslama göre Namaz 5 vakittir.

2. Kur'an'a göre namaz 3 vakittir.

3. Hadislere göre ise 11 vakit. Sabah ile öğlen arasında Duha namazı var. Geceleyin de biri vitir biri teşehhüt olan üç namaz var (Gece uyuma namaz kıl hesabına getirmek için, uyku süresine tam üç vakit sığdırmışlar. Bir de Akşam var, etti dört vakit. Öğlen ve ikindi, kuşluk namazı, vecibe namazı (Bayram namazının kılındığı saatte kılınıyor). Kafayı yersin. Nafile, mendup, müstehab bunlar başka başka namazlar Daha Teravih namazı falan var. Üç aylarda 90 gün oruç için evyabin namazı var. 90 cami gezeceksin her cami için ikişer rekat mescidelhıyr namazı var.

Herkes bildiğini yapmakta ÖZGÜRDÜR...Kendi hesabını herkes kendi verecek sonuçta....Dileyen 3 , dileyen 5 ,dileyen 15 Vakit kılsın...!!! Ancak KUR'AN ne DİYANETİN malıdır , ne ULEMANIN malıdır ,ne de DEVLETİN malıdır...KUR'AN ,BİREYİN kendisine HİTAP eden VAHY dir....

Sağlıcakla kalınız...
 

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
Vatana millete hayırlı olsunn ...Diger islami bilgiler gibi namazda kendi nefsimize göre şekillendi :)

Ha bu arada ben 5 vakit olarak biliyorum ...
 
5 vakit = 40 rekat , birer dakikadan günde 40 dakika, bilemedin bir saat yani günün sadece 1/24'ünü bizi yaradana ayırıyoruz...
 
B

bursali68

Ziyaretci
Vatana millete hayırlı olsunn ...Diger islami bilgiler gibi namazda kendi nefsimize göre şekillendi :)

Ha bu arada ben 5 vakit olarak biliyorum ...

Merhaba,

Sn.Venhar olur mu öyle şey...Kur'an ayetlerine bakınız NEFSİ mi yoksa ayet mi öyle diyor...Sonuç ta herkese Yaratan " hiç mi düşünmezsiniz,akıl etmezsiniz " diyor zaten...SEBBİH namaz demek mi...Araştırın,sorun,ne demek olduğunu...Benim dediğim NEFSİ değişikliği UNUTUN...Ama araştırıp sorun...SALAT ne demek , EKIYMUSSALAT ne demek arasındaki FARK ne...Sorun NEFSİ diye nitelediğimi unutun , sorunuz,araştırınız...SALATI VUSTA orta namaz olduğu KESİM mi,yoksa TEVİL mi...Araştırınız,bırakınız benim NEFSİ yaptığım değişikliği , kendiniz gidip araştırıp soruşturunuz...Sonuçta Allah herkese AKIL-FİKİR vermiş değil mi...Bunun kararını siz vereceksiniz bir başkası değil...

Sağlıcakla kalınız...
 

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
[Sn bursalı ben 14 yaşımdan beri kuran okur ve namaz kılarım... bakın başkaları gibi annem namaz kılar falan demiyorum ben kılıyorum ve kendime yetecek kadarda elhamdülillah bilgim var ... yanlış hatırlamıyorsam 7 veya 8 yıl önce bir arkadaşımın eşide 3 vakit namaz kılmamız gerektiğini söylediğinde bunu araştırmış ve o şahsın vahhabi olduğunu öğrenmiştim ve ben 5 vakit kılmaya devam edeceğimi ama isterse kendinin 3 vakit kılabilecegini söylemiş ve konuyu kapatmıştık . ben böyle biliyor ve böyle kılıyorum ama başkaları kaç vakit kılar karışmak ve kişinin doğru bildiğini irdelemek haddim değil ( ha bu arada 2 vakit ve hatta 2 rekat kılan insanları da duymadım değil)
herkesin doğrusu yada yanlışı kendine huzura çıkınca kimin eyvah diyeceğini yaradan bilir...

Bu yorumuda genel olarak yazdım ... son yıllarda hepimizce malum öyle şeyler duyuyoruz ki şöyle bir kanıya vardım. herkesin ayrı bir ilahı ayrı bir islam dini var herkes kafasına göre islamı şekilendiriyor
Kim bilir belki doğru yapıyorum derken buna bende dahilimdir :)
 
B

bursali68

Ziyaretci
[Sn bursalı ben 14 yaşımdan beri kuran okur ve namaz kılarım... bakın başkaları gibi annem namaz kılar falan demiyorum ben kılıyorum ve kendime yetecek kadarda elhamdülillah bilgim var ... yanlış hatırlamıyorsam 7 veya 8 yıl önce bir arkadaşımın eşide 3 vakit namaz kılmamız gerektiğini söylediğinde bunu araştırmış ve o şahsın vahhabi olduğunu öğrenmiştim ve ben 5 vakit kılmaya devam edeceğimi ama isterse kendinin 3 vakit kılabilecegini söylemiş ve konuyu kapatmıştık . ben böyle biliyor ve böyle kılıyorum ama başkaları kaç vakit kılar karışmak ve kişinin doğru bildiğini irdelemek haddim değil ( ha bu arada 2 vakit ve hatta 2 rekat kılan insanları da duymadım değil)
herkesin doğrusu yada yanlışı kendine huzura çıkınca kimin eyvah diyeceğini yaradan bilir...
Bu yorumuda genel olarak yazdım ... son yıllarda hepimizce malum öyle şeyler duyuyoruz ki şöyle bir kanıya vardım. herkesin ayrı bir ilahı ayrı bir islam dini var herkes kafasına göre islamı şekilendiriyor
Kim bilir belki doğru yapıyorum derken buna bende dahilimdir :)

Merhaba,

Diger islami bilgiler gibi namazda kendi nefsimize göre şekillendi :)

Sn.Venhar , bu başlık altında namaz ile ilgili " farklı " bir şey söyleyen ben olunca ve siz de şu yukarıdaki cümleyi yazınca...Gayri ihtiyari tek faklı yazan ben olduğumdan bana hitaben yazılmış olduğu varsayımından hareket ettim...Başka biri için dediyseniz o zaman ben yanlış anlamışım ,bundan dolayı da kusuruma bakmayınız...

Sn.Venhar ben de bu yaşıma kadar sürekli bu din ile haşır neşir oldum ve özellikle son 22-23 yıldır da Kur'an - Tevrat + Zebur - İncil 'i SÜREKLİ araştırıp didik didik etmişimdir ve halen de devam eder bu...Muhakkak ki siz de biliyorsunuzdur...

Bu durumda en azından SEBBİH kelimesini siz NAMAZ ben ise ANMAK / Tesbih Etmek olarak anlıyoruz demektir...

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst Alt