• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Kurân-ı Kerîm istatistikleri

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 0
  • Görüntüleme 2K

Okunuyor :
Kurân-ı Kerîm istatistikleri

mopsy

Emektar
Üye
Selam

..................Kitap Bölüm Ayet Kelime Harf
Kurân-ı Kerîm: 1 114 6.236 77.934 326.048

Mekke-1 Mekkede ilk beş senede 60 sûredir:
Mekke-2 Mekkede 5. yıldan 10. yıla kadar 17 sûredir:
Mekke-3 Mekkede son üç yılda 15 sûredir:
Medine-4 Medinede Hicretin ilk yılında 6 sûredir:
Hicret-5 Medinede Hicretin 3. ve 4. yıllarında 3 sûredir:
Hicret-6 Medinede Hicretin 5. yılından 8. yılına kadar 9 sûredir:
Hicret- 7 Medinede Hicretin 9. ve 10. yıllarında 4 süredir:

Süre Sûre Nüzül Ayet Kelimeler Harf Zaman
Nu. Adı Sırası Sayısı Sayısı Sayısı ve Yer


1. Fatiha 5 7 27 120 Mekke-1
2. Bakara 87 286 6.121 25.500 Medine-4
3. Al-i İmrân 89 200 3.480 14.525 Medine-5
4. Nisâ 92 176 3.745 16.030 Medine-6
5. Mâide 112 120 2.804 11.733 Medine-6
6. Enâm 55 165 3.052 12.422 Mekke-3
7. Arâf 39 206 3.325 14.310 Mekke-3
8. Enfâl 88 75 1.231 5.294 Medine-4
9. Tevbe 113 129 2.497 10.877 Medine-7
10. Yûnus 51 109 1.832 7.577 Mekke-3
11. Hud 52 123 1.715 7.566 Mekke-3
12. Yusuf 53 111 1.776 7.166 Mekke-3
13. Rad 96 43 855 3.506 Mekke-3
14. İbrahim 72 52 831 3.434 Mekke-3
15. Hicr 54 99 754 2.971 Mekke-3
16. Nahl 70 128 1.841 7.707 Mekke-3
17. İsrâ 50 111 1.503 6.490 Mekke-1
18. Kehf 69 110 1.577 6.360 Mekke-1
19. Meryem 44 98 962 3.800 Mekke-1
20. Tâhâ 45 135 1.341 5.242 Mekke-1
21. Enbiyâ 73 112 1.180 4.850 Mekke-1
22. Hac 103 78 1.291 5.175 Mekke-3
23. Müminûn 74 118 1.840 4.800 Mekke-3
24. Nûr 102 64 1.816 5.680 Medine-6
25. Furkan 42 77 892 3.783 Mekke-3
26. Şuarâ 47 227 1.277 5.542 Mekke-3
27. Neml 48 93 1.199 4.999 Mekke-3
28. Kasas 49 83 1.441 5.800 Mekke-3
29. Ankebut 85 69 980 4.095 Mekke-2
30. Rûm 84 60 819 3.534 Mekke-2
31. Lokman 57 34 548 2.110 Mekke-2
32. Secde 75 30 371 1.518 Mekke-2
33. Ahzap 90 73 1.288 5.766 Medine-6
34. Sebe 58 54 883 3.512 Mekke-2
35. Fâtır 43 45 777 3.130 Mekke-2
36. Yâsin 41 83 727 3.000 Mekke-2
37. Sâffât 56 182 862 3.826 Mekke-2
38. Sâd 38 88 732 3.070 Mekke-2
39. Zümer 59 75 1.872 4.708 Mekke-2
40. Mümin 60 85 1.199 4.960 Mekke-2
41. Fussilet 61 54 776 3.350 Mekke-2
42. Şûrâ 62 53 833 3.400 Mekke-2
43. Zuhruf 63 89 833 3.400 Mekke-2
44. Duhân 64 59 346 1.431 Mekke-2
45. Câsiye 65 37 488 1.191 Mekke-2
46. Ahkâf 66 35 644 2.600 Mekke-2
47. Muhammed 95 38 539 2.349 Medine-4
48. Fetih 111 29 560 2.438 Medine-6
49. Hucurat 106 18 343 1.477 Medine-7
50 Kâf 34 45 375 1.470 Mekke-1
51. Zâriyat 67 60 360 1.287 Mekke-1
52. Tûr 76 49 312 1.500 Mekke-1
53. Necm 23 62 360 1.405 Mekke-1
54. Kamer 37 55 342 1.413 Mekke-1
55. Rahmân 97 78 351 1.636 Mekke-1
56. Vâkıa 46 96 378 1.703 Mekke-1
57. Hadîd 94 29 544 1.466 Medine-6
58. Mücâdele 105 22 473 1.992 Medine-5
59. Haşr 101 24 445 1.713 Medine-5
60. Mümtehine 91 13 348 1.510 Medine-6
61. Saf 109 14 221 920 Medine-4
62. Cuma 110 11 175 948 Medine-4
63. Münafikun 104 11 180 776 Medine-6
64. Teğâbûn 108 18 241 1.070 Medine-4
65. Talâk 99 12 280 1.060 Medine-6
66. Tahrim 107 12 247 1.060 Medine-7
67. Mülk 77 30 300 1.313 Mekke-1
68. Kalem 2 52 300 1.250 Mekke-1
69. Hâkka 78 52 256 1.480 Mekke-1
70. Meâric 79 44 216 816 Mekke-1
71. Nûh 71 28 225 920 Mekke-1
72. Cin 40 28 286 838 Mekke-1
73. Müzzemmil 3 20 199 838 Mekke-1
74. Müddessir 4 56 255 1.010 Mekke-1
75. Kıyâmet 31 40 199 952 Mekke-1
76. İnsan 98 31 240 1.054 Mekke-1
77. Mürselat 33 50 131 816 Mekke-1
78. Nebe 80 40 173 770 Mekke-1
79. Naziât 81 46 199 770 Mekke-1
80. Abese 24 42 133 533 Mekke-1
81. Tekvîr 7 29 104 533 Mekke-1
82. İnfitâr 82 19 80 329 Mekke-1
83. Mutaffifîn 86 36 169 730 Mekke-1
84. İnşikak 83 25 115 430 Mekke-1
85. Bürûc 27 22 109 458 Mekke-1
86. Târık 36 17 61 239 Mekke-1
87. Ala 8 19 72 271 Mekke-1
88. Gaşiye 68 26 72 381 Mekke-1
89. Fecr 10 30 139 577 Mekke-1
90. Beled 35 20 82 331 Mekke-1
91. Şems 26 15 54 148 Mekke-1
92. Leyl 9 21 71 310 Mekke-1
93. Duhâ 11 11 40 172 Mekke-1
94. İnşirâh 12 8 27 103 Mekke-1
95. Tîn 28 8 34 150 Mekke-1
96. Alâk 1 19 72 180 Mekke-1
97. Kadir 25 5 30 112 Mekke-1
98. Beyyine 100 8 64 396 Mekke-1
99. Zelzele 93 8 35 149 Mekke-1
100. Adiyât 14 11 40 163 Mekke-1
101. Kaariâ 30 11 30 152 Mekke-1
102. Tekâsür 16 8 28 120 Mekke-1
103. Asr 13 3 14 73 Mekke-1
104. Hümeze 32 9 33 133 Mekke-1
105. Fîl 19 5 23 96 Mekke-1
106. Kureyş 29 4 17 73 Mekke-1
107. Mâûn 17 7 25 125 Mekke-1
108. Kevser 15 3 10 42 Mekke-1
109. Kâfirûn 18 6 26 90 Mekke-1
110. Nasr 114 3 19 79 Medine-7
111. Tebbet 6 5 23 73 Mekke-1
112. İhlâs 22 4 15 73 Mekke-1
113. Felâk 20 5 23 73 Mekke-1
114. Nâs 21 6 20 80 Mekke-1
 
Üst Alt