KURAN; Hidayet Kaynağı / Yol Gösterici Ayetleri

KURAN; Hidayet Kaynağı / Yol Gösterici Ayetleri

Doğruluğundan asla kuşku olmayan bu Kuran, Allah bilinciyle yaşamak isteyenler / Allah bilincini içlerinde canlı tutanlar arınmak isteyenler / korunup sakınanlar / saygılı olanlar için bir kılavuzdur / yol göstermedir / doğru yola ulaştırandır / doğru yol göstergesidir. (BAKARA,2)
Allahın izniyle Kuranı, daha önce gelen Kitapları doğrulayıcı ve onaylayıcı, inananlara / insanlara yol gösterici ve müjde olarak, senin kalbine indiren / getiren Cebrail / Cibrildir. (BAKARA,97)
Kuşkusuz dosdoğru yasa / kılavuzluk, Allahın yasası / kılavuzluğudur. (BAKARA,120)
İndirdiğimiz gerçekleri / apaçık delilleri / kanıtları / belgeleri ve yol göstericiyi / doğru yolu / kılavuz mesajı / anlaşılır biçimde gösterdiğimiz dosdoğru yolu Kitapta apaçık / ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenleri hem Allah lanetler hem de başka lanetleyenler lanetler. (BAKARA,159)
Kuran insanlara yol göstermek / kılavuzluk etmek, iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırmak / hidayetten kanıtlar getirmek / doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıracak ölçüyü açıklamak / doğruyu ve yanlışı apaçık ortaya koymak için Ramazan ayında indirildi. (BAKARA,185)
Bu Kuran, tüm insanlığa bir çağrı / bir açıklama / erdemliler / korunup sakınanlar / Allah bilinciyle yaşayanlar / Allah bilincini içlerinde canlı tutanlar için bir yol gösterici / kılavuz / doğruluk göstergesi ve öğüttür. (ÂLÎ İMRAN,138)
Size Rabbinizden söze dayalı apaçık bir delil / bir beyyine / açık belge, bir hidayet / bir kılavuz / doğruluk göstergesi / bir yol gösterici / bir yol gösterme ve bir rahmet / acıma / bir sevgi pınarı / sevgi ve merhamet kaynağı geldi. (ENÂM,157)
Allah elçisini hidayetle / doğru gösterge / doğru yol ve gerçek / hak dinle gönderdi ki, ortak koşucular hoşlanmasalar da, onların kendi uydurdukları tüm dinlere üstün kılsın. (TÖVBE,33)
O Kuran, inanmak isteyenler için, bir rehber / yol gösterici / bir kılavuz / doğruluk göstergesi / doğru yola ulaştıran bir rehber ve bir şifadır / sorunları için bir çözüm kaynağıdır / gönüllerine şifa (kaynağıdır). (FUSSİLET,44)
Ortak koşucuların ve atalarının uydurdukları tüm uyduruk dinlere üstün kılması için, Allah, elçisini hidayetle / doğruluk göstergesi ve gerçek / hak dinle gönderdi. (FETİH,28)
Rivayetleri din yapan ortak koşucular hoşlanmasalar da, Allah elçisini / Muhammedi hidayet / doğruluk göstergesi / doğru yol rehberi ve gerçek / hak din ile gönderdi ki, ortak koşucuların ağızlarıyla uydurdukları tüm uyduruk dinlerden, Allahın dininin üstün olduğunu bildirsin diye. (SAFF,9)
Biz, dosdoğru yolu gösteren Kuranı / doğruya ve güzele kılavuzlayanı / doğruluk rehberi (Kuranı) / doğruluk göstergesini işitir işitmez / dinleyince ona inandık. (CİN,13)
İnsanlara doğruluk göstergesi / hidayet / doğru yol gösterici geldiğinde, kendilerini bu yol göstericinin bildirdiklerine inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey, evvelkilerin / ataların sünnetini aynen uygulamaları veya başlarına açıkça bir felaketin gelmesini beklemeleridir. (KEHF,55)
Bu ayetler, inanmak isteyenler için bir kılavuz / yol gösterici / doğruluk belgesi ve müjdedir. (NEML,2)
Elbette Kuran bir kılavuzdur / inananlar için bir yol göstericidir / doğruluk göstergesidir / doğru yolun ne olduğunu gösteriyor ve inananlar için bir rahmettir / sevgi ve merhamet kaynağıdır / bir sevgi (pınarıdır). (NEML,77)
Hikmet / bilgelik dolu olan / düşündüren bu Kitap, erdemliler / makbul kişiler / iyilik ve güzellik sergileyenler / güzel ahlâk sahipleri için bir yol gösterici / bir kılavuz / bir hidayet / doğruluk göstergesi ve rahmettir / sevgi ve merhamet kaynağıdır. (LOKMAN,3)
Kimileri, ellerinde bilimsel bir kanıt / Allahın indirdiği kılavuz / yol gösterici / aydınlatıcı bir Kitap olmadan Allah hakkında bilgisizce tartışır / mücadele edip duruyor. (LOKMAN,21)
İşte bu Allahın yol göstermesidir / Allahın kendisiyle dilediğini doğru yola ulaştırdığı, doğru yol rehberidir / işte bu Kitap, Allahın doğruluk göstergesidir, onunla isteyeni doğru yola koyar / bu, Allahın kılavuzudur ki, onunla dilediğini / dileyeni hidayete erdirir. (ZÜMER,23)
İşte bu Kuran bir rehberdir / yol göstericidir / yol göstermedir / iyiye ve güzele bir kılavuzdur / doğruluk göstergesidir. (CÂSİYE,11)
Bu Kuran, insanların kalp gözlerini açan (bir ışık), içsel kesinliğe ulaşmış olan bir halk için doğru yola ulaştıran bir rehber / kılavuz / yol gösterici / doğruluk göstergesi ve bir rahmettir / sevgi ve merhamet kaynağıdır / Allahın (insanlara olan) sevgisinin bir açılımıdır. (CÂSİYE,20)
Biz, sana bu Kuranı / Kitabı, ortak koşucuların anlaşmazlığa düştükleri konuları bildiresin ve inanan toplumlara da bir yol gösterici / kılavuz / doğruluk göstergesi ve bir rahmet / sevgi ve merhamet kaynağı olması için indirdik. (NAHL,64)
Biz sana bu Kuranı, her şeyi açıklayan bir yol gösterici / her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı / doğruluğa teslim olanlara doğruluk göstergesi, bir rahmet / sevgi ve merhamet kaynağı / Müslümanlara bir müjde ve acıma olarak indirdik. (NAHL,89)
Bu Kitap, inanan bir toplum için dosdoğru bir yol gösterici / kılavuz ve bir iyiliktir / bir rahmettir / Biz iman edecek bir halk için yol gösterici / sevgi ve merhamet kaynağı / acıma ve doğruluk göstergesi olan bir Kitap gönderdik. (ARAF,52)
Bu (Kuran ayetleri) / bu Kitap, Rabbinizden aydınlatmalardır / Rabbinizden gelen gönül gözleridir / (kalplerinize) Rabbinizden (açılan) gözlerdir / Rabbinizden gelen göz açıcı belgeler / Rabbinizden vicdanınızın sesine kulak verme çağrısıdır, inanmak isteyen bir toplum için bir yol gösterici / doğruya kılavuz ve iyiliktir / rahmettir / sevgi ve şefkat / merhamet kaynağıdır. (ARAF,203)
Benden size bir hidayet geldiğinde, kim Benim hidayetime uyarsa o, sapmaz ve sıkıntıya düşmez / perişan olmaz. (TÂ HÂ,123)
Bu Kuran, inananlar için bir yol gösterici ve rahmettir. (YUSUF,111)
Allah kimi hidayete erdirirse, doğru yolda yürüyen işte odur. (ARAF,178)
Hidayet, Allahın kılavuzlamasıdır / yürünecek yol, Allahın gösterdiği yoldur. (ÂLÎ İMRAN,73)
Allah kime hidayet verirse / kimleri doğru yola ulaştıracak olursa / kimi doğru yola koymuşsa doğru yolu bulan odur / o yolundadır. (İSRÂ,97)
Selâm, hidayete uyanlaradır. (TÂ HÂ,47)
 
Üst Alt