KUR'AN - Hadisler(?!)

KUR'AN - Hadisler(?!)​

Öncelikle, Peygamberimize sonsuz selâmlar olsun.
Kuranda, herşeyi bulamazsınız(?!) diyerek, kendi isteklerini; Peygamberimizi kutsallaştırıp, onun sözleriymiş, uygulamalarıymış gibi Hadisler, Sünnet gibi başlıklar altında, Allahın tek söz sahibi olduğu Din alanına sokuşturup, Peygamberimizi şirk aracı yapanlara ve onlara inananlara, Peygamberimizin görevi konusunda, Kuran ayetlerle seslenmektedir! Peygamberimizin hadislerini(?!), dinde hüküm kaynağı kabul ettiğiniz de, hadislerin doğruluk kontrolü nasıl sağlanacaktır? Peygamberimizin görevi ve hadisler konusunda KURANın uyaran ve bilgilendiren ayetlerinden bazıları:

Ortak koşucular, artık, bu Kurandan başka hangi hadise inanıyorlar?(Mürselat,50 - Araf,185 - Casiye,6.ayetler)
"Ben elçilerin ilki değilim, benden önce de birçok elçiler geldi. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Ben ancak bana Vahyedilene / Kurana uyuyorum / Allahın bana bildirdiklerini uyguluyorum. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim." (Ahkaf,9)
Daha önce uyaran elçiler gibi, Muhammed de bir uyarıcıdır. (Necm,56)
Ey Muhammed! Ortak koşuculara de ki: Ben sadece bir uyarıcıyım. Tek ve her şeye egemen olan Allahtan başka tanrı yoktur.(Sâd,65)
O,apaçık bir uyarıcıdır.(Araf,184)
Ben inanmak isteyen bir toplum için, sadece bir müjdeci ve uyarıcıyım.(Araf,188)
Benim görevim, sadece Allahın buyruklarını doğrudan duyurmaktır.(Cin,23)
Biz seni onlara vekil göndermedik.(İsra,54)
Ben, Allahın görevlendirdiği ölümlü bir elçiden başka bir şey değilim.(İsra;93)
Seni, bu Kuranla, insanları müjdelemen ve uyarman için gönderdik.(İsra,105)
Senin görevin mucize getirmek değil, asıl görevin uyarmaktan ibarettir.(Rad,7)
Senin görevin, sadece, Allahın sana bildirdiklerini eksiksiz tebliğ etmektir.(Rad,40)
Ey Peygamber! İnsanları doğruya iletmek sana düşmez. (Bakara,272)
Senin görevin sadece duyurmaktır.(Ali İmran,20)
Ey Muhammed! De ki:Ey ortak koşucular! Ben de sizin gibi bir insanım, Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu bana vahyedildi. (Kehf,110)
Sana düşen yalnızca açık bir tebliğdir.(Nahl,82)
Ey Muhammed! De ki:Bana, dini yalnız Allaha özgüleyerek, Allaha ortak koşmadan kulluk etmem ve benim, örnek iyi bir Müslüman olmam öğütlendi.(Zümer,11,12)
Ey Muhammed! Halkının dili Arapça olduğu için, Biz bu Kuranı sana Arapça olarak indirdik ve Kuranda, tehditleri, uyarıları tekrar tekrar / apaçık anlattık ki, belki onu okuyan Araplar / insanlar kendilerinde bir uyanış meydana getirirler. Kuran onlar için bir uyarı / hatırlatma olur diye!(Tâ Hâ,113)
Ey Muhammed! Biz sana bu Kitabı, diliniz Arapça olduğu için, anlayasınız / aklınızı çalıştırasınız / düşünürsünüz diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik / şu aklınızı kullanın artık!(Yusuf,2)
Eğer Peygamber kendi sözlerini, Allahın Kuranıyla eş tutmuş olsaydı, Biz, Peygamberi kıskıvrak yakalar, sonra onun can damarını keserdik.(Hâkka,44,45,46,47)
Allah, tutarlı, çelişkisiz ve evrensel olan anlamını, her toplumun kendisine uygulayabileceği en güzel hadisi / Sözün en güzelini, bir taraftan ana temayı sürekli vurgulayarak, diğer taraftan onu benzetmelerle destekleyerek çok anlamlı bir Kitap halinde peyderpey indirdi. Rablerini sayanların vücutları, Allahın bu en güzel hadisini işitince ürperir. Sonra vucütları ve kalpleri Allahın verdiği öğütlere karşı yumuşar. İşte bu Allahın yol göstermesidir / rehberidir; Allah her isteyeni ona ulaştırır.(Zümer,23)
Öyle kimseler var ki, insanları Allahın yolundan saptırmak için, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan çelişkili hadisleri, hikmet dolu Kuranın ayetleriyle bir tutarlar.(Lokman,6)
Ortak koşucu Arapların, Madem ki Muhammed peygamber olduğunu söylüyor, eğer öyle ise kendisine gökten bir hazine indirilmeli ya da kendisine sürekli bir melek eşlik etmeli değil miydi? şeklindeki propagandalarından ötürü bunalıyor, göğsün daralıyor. Bu yüzden de neredeyse sana Vahyettiğimiz / bildirdiğimiz ayetlerden bir kısmını duyurmayı terk edeceksin. Şunu iyice bil ki sen sadece bir uyarıcısın ve yalnızca Benim Vahyettiğimi aynen duyurmakla görevlisin.(Hud,12)

Yukarıda okuduğunuz ayetlerden / Allah Sözlerinden sonra; Kuranda yer almayan, tüyler ürperten Sen olmasaydın, âlemler olmazdı(?!) sözünü, Allaha izafe edebilmek, KURANa uyar mı?! Ayrıca, Peygamberimize izafe edilen akla-Kurana, Allahın tek ilahlığına uymayacak, Peygamberimizi Allaha ortak edecek, Allahtan daha üst konuma(HÂŞÂ) çıkaracak kadar din hükmü koyan, sayısız-sınırsız uydurulmuş hadisleri, Peygamberimiz söylemiş olabilir mi? Düşünün!!!

(Nisa,36)Allaha hiçbir şeyi ortak koşmayın.
 
Üst Alt