KURAN - Dünya Hayatı, Çoğaltma Yarışı ve Sonuç?!

KURAN - Dünya Hayatı, Çoğaltma Yarışı ve Sonuç?!

KURAN açık ve net konuşur. Aşağıdaki ayetleri okuyunca yoruma gerek var mı? Kendiniz karar verin!

(Âli İmran,185)Dünya hayatı zaten geçici ve sanal bir yaşam yeridir.

(Muhammed,36)Kuşkusuz dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir.

(Ankebût,64)Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir.

(Hadid,20)Bilesiniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, servet ve çocuk çoğaltma yarışından ibarettir.

(Tekâsür,1,2,5,6,8)Ey insanlar! Çokluk yarışı, gösteriş hırsı, sizleri öyle aldatıp oyalıyor ki bu tutumunuzu ölünceye dek sürdürmektesiniz. İş sizin bildiğiniz gibi değil, zaten gerçeği kesin olarak bilseydiniz, çoğalttıklarınızın başınıza açacağı cehennemi felâketi mutlaka görürdünüz. Üstelik dünyada, hırsla elde ettiklerinizin başınıza açtığı cehennemi felâketler yanında, ahirette de, size verdiklerimizin tümünden sorulacaksınız.

(Kehf,46)Servet / mal ve çocuklar, dünya yaşamının geçici cazibeleridir. Ama sürekli kalacak olan iyi ve güzel işler, Rabbinin yanında bir ödül olarak da, bir umut olarak da, çok daha iyidir.

(Teğabün,15-Enfâl,28)Mallarınız ve çocuklarınız / evlâtlarınız sizin için bir sınavdır. Asıl büyük ödül Allahın yanındadır.

(Şuara,88,89)Kıyamet günü servetin ve çocukların yararı olmayacaktır. Ancak Allaha ortak koşarak kirlenmemiş, tertemiz bir kalple gelenler yarar göreceklerdir.

(Kasas,77)Allahın sana verdiği nimetlerden, Allah için de harcayarak öbür dünyanı da gözet. Ama yine de dünyadaki payını unutma. Allah sana bol nimet vererek nasıl iyilikte bulunmuşsa, sen de insanlara iyilikte bulun. Bunları yeryüzünde fesat çıkarmak için kullanma / yeryüzünde bozgunculuk yapmayı arama; çünkü Allah bozguncuları sevmez.

(İsrâ,18,19)Kim sadece bu geçici / çarçabuk geçen dünya için çalışırsa, ona dilediğimiz kadar / lâyık gördüğümüz karşılığı hemen veririz. Ancak öbür dünyada onu, inanmadığı için huzurumuzda kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme sokarız. Kim de öte dünyayı / sonrasını seçer ve inanmış olarak, dünyada gereken çabayı gösterirse / var gücüyle onun için çalışırsa, işte onların çabası dünyada da, ahirette de teşekkürle karşılanır.

(Kasas,50)"Onlar sadece kuruntularına / iğreti arzularına / kendi heveslerine uyuyorlar. Allah'tan gelen bir kılavuzluk / yol gösterici buyruk olmadan, kuruntularına / kendi arzusuna uyandan daha sapık kim olabilir?"

(Enfâl,29)Ey inananlar, Allahı dinlerseniz, size doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayıracak anlayışı verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar.

(İbrahim,31)İman etmiş kullarıma söyle: Alışverişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel, o Vahyi hayatlarına hâkim kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler.

(Münafikûn,9,10)Ey inananlar! Servetiniz ve çocuklarınız sizi Allahı anmaktan alıkoymasın. Böyle davrananlar kaybedenlerdir. Size ölüm gelip de, Rabbim, keşke beni kısa bir süre için ertelesen de, yoksullara yardım ederek, erdemlilerden olsam demeden önce, verdiğimiz rızıklardan yardım için veriniz.
 
Üst Alt