kuran doğrultusunda sünnet hadis ve yaşam

Abdullah b. Amr (radıyallahu anh) şöyle rivayet etmektedir:

‘’ Ben ezberlemek amacıyla resulullah’tan (Sallallahu aleyhi ve sellem) işittiğim her şeyi yazıyordum. Kureyş’den bazıları (sahabiler): ‘’Rasulullah’tan (Sallallahu aleyhi ve sellem) dinlediğin her şeyi yazıyor musun? Hâlbuki oda bir insandır, bazen kızgın, bazen neşeli halinde konuşur.’’ diyerek beni yazmaktan alıkoydular. Bunun üzerine ben yazmayı bıraktım ve rasulullaha (Sallallahu aleyhi ve selem) bu durumu anlattım. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) parmağı ile ağzını işaret ederek:

‘’ Yaz, nefsim elinde olan ALLAH’a (Celle celalühü) yemin ederim ki; buradan haktan başkası çıkmaz.’’ buyurdu.’’

أبو هريرة قال

: لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يارسول الله اكتبوا لي فقال ” اكتبوا لأبي شاه

‘’ Mekke feth edildiğin de peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) bir hutbe okudu. Bu sırada yemen den Ebu şah (radıyallahu anh) isimli bir kişi: ‘’ Ya resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) (bu hutbeyi) benim için yazdırırmısınız?’’ diye sordu. Bunun üzerine resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem): ‘’Ebu şah için onu yazın.’’ buyurdu.

Görüldüğü gibi peygamber (Sallallahu aleyhi ve selem) islâm’ın ilk dönemlerin de hadislerin yazılmasını yasakladıysa da daha sonra bu yasağı kaldırmıştır. Ulema bu tearuz eden hadisler hakkında birkaç görüş ileri sürmüşlerdir:

1) Hadislerin yazılması kur’an-ı kerim’in indirildiği dönem de karıştırılmasından korktuğu için peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından yasaklanmış. Daha sonra bu tehlike ortadan kalkınca izin verilmiştir.

2) Hadislerin yazılması kur’an ayetleri ile hadislerin aynı sayfa ya yazılmasıyla alakalıdır. Zira sahabeyi kiram (rıdvanullahi aleyhim ecmain) hadisleri ayetlerin kenarına yazmaktaydılar. Bunların karıştırılması endişesi dolayısıyla hadis yazımı yasaklanmıştır. Sadece hadislerin yazıldığı müstakil sayfalar hakkın da bu yasaklama söz konusu değildir.

3) Hadislerin yazılmasının yasaklanması umumi bir yasak olmayıp, sadece peygamber’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) odalarında ki vahiy kâtipleri hakkındadır. Zira onlara hadislerin yazılması için izin verilseydi kur’an la hadisi karıştırılmadığından emin olunamazdı.

4) Yazma yasağı, unutma endişesi olmayan, hafızasına güvenerek yazdığına dayanarak gevşek davranacağından korkulan kimseler içindir. Unutma korkusu olan veya onlara güvenmeyip gevşeklik göstermesinden korkulmayan kişiler içindir.

5) Bu izin Süryanice ve Arapçayı okuyup yazabilen Abdullah b.Amr’a (radıyallahu anh) aittir. Zira sadece o eski kitapları okuyabiliyor ve yazabiliyordu.

6) Burada nesh bulunmaktadır. Zira peygamber (Sallallahu aleyhi ve sellem) önce hadislerin yazılmasını yasakladı, daha sonra bazı sebeblerden dolayı bu yasağı kaldırdı. Nitekim buna benzer (tıpkı oruçlunun kan aldırması ilk önce yasaklanmışken daha sonra fiili sünnet ile nesh edilmesi gibi) neshlerde oldu gibi.

Nitekim Hattabi (rahmetullahi aleyh) şöyle demektedir:
‘’ Öyle görülüyor ki yasaklama önceleri olmuş, fakat daha sonra yazmaya müsaade edilmiştir.’’

Kaynaklar:
1) Nevevi, şerhi müslim, c: 18 sh: 129,130
2) Hattabi, meâlimü’s-sünen, c: 4, sh: 150
3) Suyuti, tedribu’r-râvi sh: 150,151
4) Süneni ebu davud, k, ilm,3
5) İbn-i hacer, fethu’l bâri, c:1 sh:115,150
6) Suyuti, miftahu’s-sünne, sh: 17
7) Abdulgani abdulhâlık, hücciyyetü’s-sünne
8 ) Nesefi, serhu’l akaid, c:1, sh:54
9) Amidi, el-ihkam, c: 4, sh:334
10) Sahihi Müslim, k,zühd,16
 
B

bursali68

Ziyaretci
Merhaba,

Farketmez...Çelişki üzerine bir çelişki daha yapıştırdınız...Teşekkürler...

Sağlıcakla kalınız...
 
kurandakileri inkar edenmi oldu sayın bursalı
işte orda verdiğiniz hadislerin sahih olup olmadığına bakılır uymam demek kabul etmem demek peygamberi

ayet veriyorsunuzda amenna inanıyorum o ayetlere ama hz peygamber hakkındada ayetler var ona uymayla ilgili ayetlerde var ve cebrailin ayet dışında hz peygambere konuları anlattığı ayetlerde var onlar ne olcak
 
B

bursali68

Ziyaretci
kurandakileri inkar edenmi oldu sayın bursalı
işte orda verdiğiniz hadislerin sahih olup olmadığına bakılır uymam demek kabul etmem demek peygamberi
ayet veriyorsunuzda amenna inanıyorum o ayetlere ama hz peygamber hakkındada ayetler var ona uymayla ilgili ayetlerde var ve cebrailin ayet dışında hz peygambere konuları anlattığı ayetlerde var onlar ne olcak

Merhaba,
Sn.kapkale...İstediğiniz gibi yorumlayınız...Sonuçta ben ne demişim...YORUMSUZ...Dileyen dilediğini kabul etsin...
Sağlıcakla kalınız...
 

diamat

Uzaklaştırıldı
sahih hadis kaynakları olarak tarif edilen kaynaklarda birbiriyle tamamen zıd onlarca hadis var.

hadisleri redederek yanlız kuran diyenlerin bu olguyu ,

hadisleren en az bir anlmdakilerin, hatta her iki anlamdakilerin de yanlış olmasına delil olarak aldıklarını ve bu şkilde hadisleri redettiklerini görüyoruz.

ancak burda üçüncü bir ihtimal daha var.
bu birbirine zıt olan hadislerin her iki biçimide doğru olabilir mi.
yani bu zıt hadislerin her iki biçim,de muhammedin sözleri olabilir mi.

olabilir.
muhammed değişik zamanlarda birbiriyle çelişik şeyler söylemiş, zaman içerisinde bir söylediğini unuturak ya da yanılarak daha sonra tersi şeyler söylemiş olabilir.

yani sayın bursalinin 39 nolu mesajında alıntıladığı ve çelişik oldukları gerekçesiyle redettiği hadislerin her iki çelişik biçimiyle muhammed tarafından dile getirilmiş olma ihtimali de gözler den uzak tutulmamalı.

hadisler arasındaki çelişkiyi en az birisinin muhammed tarafından söylenmiş olamayacağı önyargısıyla açıklamak kadar, her ikisinin de muhammed tarafından söylenmiş olabileceği ihtimaliyle açıklamak eşit olasılıktadır.
 
sahih hadis kaynakları olarak tarif edilen kaynaklarda birbiriyle tamamen zıd onlarca hadis var.

hadisleri redederek yanlız kuran diyenlerin bu olguyu ,

hadisleren en az bir anlmdakilerin, hatta her iki anlamdakilerin de yanlış olmasına delil olarak aldıklarını ve bu şkilde hadisleri redettiklerini görüyoruz.

ancak burda üçüncü bir ihtimal daha var.
bu birbirine zıt olan hadislerin her iki biçimide doğru olabilir mi.
yani bu zıt hadislerin her iki biçim,de muhammedin sözleri olabilir mi.

olabilir.
muhammed değişik zamanlarda birbiriyle çelişik şeyler söylemiş, zaman içerisinde bir söylediğini unuturak ya da yanılarak daha sonra tersi şeyler söylemiş olabilir.

yani sayın bursalinin 39 nolu mesajında alıntıladığı ve çelişik oldukları gerekçesiyle redettiği hadislerin her iki çelişik biçimiyle muhammed tarafından dile getirilmiş olma ihtimali de gözler den uzak tutulmamalı.

hadisler arasındaki çelişkiyi en az birisinin muhammed tarafından söylenmiş olamayacağı önyargısıyla açıklamak kadar, her ikisinin de muhammed tarafından söylenmiş olabileceği ihtimaliyle açıklamak eşit olasılıktadır.

o konuda hadis ilimcilerinin hadisi yorumlarına bakıır
ikisini sölediği gibi herhangi birininde sahih olmama durumu vardır
bunda ravinin adaletli ne kadar hadis aktardığı ve sölenen devrin şartları göz önöne alınır
 

diamat

Uzaklaştırıldı
bu arada konu başlığından kısmi bir sapma da olsa bir ayrıntı ile tartışmaya bir yan bağlam eklemek istiyorum.

müslümanların peygamberi ölüm döşeğindeyken, ''bana kağıt kalem getirin, size bir vasiyet yazayım,.....''
diye sahabelerinden kağıt-kalem istiyor.

ancak başlarını ömerin çektiği bir gurup bu isteği redediyor.
peygamberlerinin aklı melekelerinin yerinde olmadığını söyylüyorlar ve ekliyorlar ' kuran bize yeter''.

bugünün hadiscileri ise hem hadisci hem ömerci.o günün ömeri ise yanlız kurancı.
tabi işine öyle geldiği için.
müslümanlarda çelişki bitmez.
 

diamat

Uzaklaştırıldı
o konuda hadis ilimcilerinin hadisi yorumlarına bakıır

ikisini sölediği gibi herhangi birininde sahih olmama durumu vardır

bunda ravinin adaletli ne kadar hadis aktardığı ve sölenen devrin şartları göz önöne alınır

hala aynı geyiği koşturuyorsun.
her ikisi de tamamen sahih olup, buna rağmen 180 derece ters hadislerden bir demet yapmış sana bursali.

hadis ilimcileri diyor bide.

orda öyle hadisler var ki, buharide aynı sayfada.
buharinin kriterlerine göre ikiside sahih ve aynı sayfada.
buhari hadis ilimcisi değilse hadis ilimcisi kim.
sen anlatmaya devam et.
 
hala aynı geyiği koşturuyorsun.
her ikisi de tamamen sahih olup, buna rağmen 180 derece ters hadislerden bir demet yapmış sana bursali.

hadis ilimcileri diyor bide.

orda öyle hadisler var ki, buharide aynı sayfada.
buharinin kriterlerine göre ikiside sahih ve aynı sayfada.
buhari hadis ilimcisi değilse hadis ilimcisi kim.
sen anlatmaya devam et.

hadisin yorumunu okursan bilgi edinrsiniz sanırım

buhari hadis ilminin doruğunda bir insan

hadis konusunda yorumuna bakarsanız size uygunluğunu örenirsiniz

ben anlatırım ister anlarsınız ister anlamassınız o sizin özgör iradeniz ona bakarsanız deil hadis size göre kuranda yoktur el yazmasıdır ne farkederki nasıl olsa inanmayacaksınız ama olsun cevapsız kalmayın

ha cevabı kale alıp almamada ayrı bir konu oda size ait bir yorum ve düşünce
 

diamat

Uzaklaştırıldı
sayın kapkale

sizin anlatcağınız fakat benim anlayamayacağım bir konu olamaz.
onu unutun bir kere.
beni aşacak bir bilgi sizden sadır olmaz.

size diyorum ki, bursalinin çelişik hadisler olarak oraya koyduğu hadislerin hepsi sahih.
bak tekrar yazıyorum SAHİH.
SAHİH:
anlıyormusun.
bunların sahih olduğunu söyleyen ise buhari.

her iki zıt hadis te buhari tarafından sahih diye aynı sayfada nitelendiriliyor.

siz bana hala daha neyi anlatıyorsunuz.
bi de siz anlamk istemiyorsanız diye bitirmişsin cümleni.
 
Üst Alt