Kur’ân’dan dualar

Selam!

ATESTEN KURTULMAK İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbenâ innenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr.
SADAKALLAH!

Ey Rabbimiz!
Biz inandık, iman getirdik, artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru.
(Âl-i İmran 3/16)
 
Selam!

ALLAH CC NA YAKLASMAK İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbenâ innenâ semi'nâ munâdiyen yunâdî lil îmâni en âminû bi rabbikum fe âmennâ,
rabbenâ fağfir lenâ zunûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr.

SADAKALLAH!

Ey Rabbimiz!
Biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik.
Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al.
(Âl-i İmran 3/193)
 
Selam!

MAL KAYBI İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Allâhumme mâlikel mulki tû'til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ',
ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ' bi yedikel hayr, inneke alâ kulli şey'in kadîr.

SADAKALLAH!

Ey mülkün sahibi Allah'ım!
Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de onu çeker alırsın, dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin.
Hayır, Senin elindedir. Muhakkak ki, Sen her şeye kâdirsin.
(Âl-i İmran 3/26)
 
Selam!

HAYIRLA ANILMAK İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn.
Vec'al lî lisâne sıdkın fîl âhırîn.

SADAKALLAH!

Ya Rab!
Bana hikmet (hüküm) ver ve beni iyiler (zümresin)e kat.
Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle!
(Şuara, 26/83-84)
 
Selam!

MUTTAKI OLMAK İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vagfir lenâ,
inneke alâ kulli şey'in kadîr.

SADAKALLAH!

Ey Rabbimiz!
Işığımızı tamamla ve bizi bağışla!
Sen her şeye Kadîr'sin, her şeye gücün yeter.
(Tahrim,8)
 
Selam!

TEVEKKÜL İÇİN DUA:

Bismillâhir rahmânir rahîm.
Hasbunâllâhu ve ni'mel vekîl.

Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
(Âl-i İmran, 173)
 
  • Etiketler
    kuran dualar
  • Üst Alt