Kültür ve edebiyat

Kültür, bir toplumun tarihi gelişme süreci içinde meydana getirdigi maddi ve manevi degerlerin
bütününü ifade eder.Bir dil sanatı olan edebiyat da kültürün içinde yer alır.

Gerçekte kültürün temelini dil oluşturur. Çünkü Dil, bir çok kültür degerinin yaratıcısı oldugu gibi bir çogunun da taşıyıcısı durumundadır. Maniler,türküler,destanlar,atasözleri, masal ve tekerlemeler, dil ürünü olarak ortaya çıkar. Yüksek kültür degerleri arasında yer alan edebi eserlerde dogrudan dile dayanır.Kaldıki kültürel degerlerin çaglar boyunca korunarak kuşaktan kuşaga aktarılmasını saglayan başlıca vasıta dildir.Kuşaklar arasıdnaki kültür bagı bu yolla kurulur.

Tarih bilinci bu degerlerle oluşturulur.
Kültür ile edeibyat arasındaki ilişki şöyle de degerlendirileblir:Kültür ,edebiyata derinlik
kazandırır;edebiyatda, kültüre canlılık katar. Kültür ile edebiyat arasındaki bu etkileşim ;
dil vasıtasıyla olur.

Sanat eserleri yüksek kültür degerleridir.Yüksek kültüre ancak dünya ölçüsünde sanat ve edebiyat eserleri ile varılablir.
toplumdusmani.net
 
Üst Alt