Kulillahümme malikel mülki

mopsy

Emektar
Üye
Selam!

Bismillahirrahmanirrahim
Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa'*
ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa'*
bi yedikel hayr* inneke ala külli şey'in kadır
Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl*
ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy*
ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab
La yettehızil mü'minunel kafirıne evliyae min dunil mü'minın*
ve mey yef'al zalike fe leyse minallahi fı şey'in illa en tetteku minhüm tükah*
ve yühazzirukümüllahü nefseh*
ve ilellahil masıyr
Kul in tuhfu ma fı suduriküm ev tübduhü ya'lemhüllah*
ve ya'lemü ma fis semavati ve ma fil ard*
vallahü ala külli şey'in kadır
Yevme tecidü küllü nefsim ma amilet min hayrim muhdarav ve ma amilet min su'*
teveddü lev enne beyneha ve beynehu emedem beıyda*
ve yühazzirukümüllahü nefseh*
vallahü raufüm bil ıbad
Kul in küntüm tühıbbünellahe fettebiunı yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm*
vallahü ğafurur rahıym
Kul etıy'ullahe ver rasul*
fe in tevellev fe innellahe le yühıbbül kafirın
SADAKALLAH

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
26. Şöyle yakar: "Ey mülkün/saltanatın Mâlik'i/sahibi olan Allahım! Sen mülkü/saltanatı dilediğine
verir, mülkü/ saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, dilediğini alçaltıp zelil
kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin elindedir. Sen, her şeye kadirsin."
27. "Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü
diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın."
28. Müminler, müminleri bırakıp da küfre sapanları gönül dostu edinmesinler. Kim bunu yaparsa
Allah'la ilişiği kesilir. Ancak bir sakınma ile onlardan korunmanız müstesna. Allah sizi kendisinden
sakınmaya çağırır. Ve dönüş yalnız Allah'adır.
29. De ki: "Göğüslerinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerdekileri, yerdekileri
de bilir. Allah her şeye Kadîr'dir."
30. Gün gelecek, her benlik, hayırdan işlediğini önünde bulacaktır. Kötülükten işlediğini de...
İsteyecektir ki, önüne getirilenle kendisi arasında uzun bir mesafe olsun. Allah sizi, kendisinden
sakınmaya çağırır. Allah, kullarına karşı Raûf'tur, çok şefkatlidir.
31. De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah
çok affedici, çok merhametlidir."
SADAKALLAH
 
Üst Alt