Kul Hakkı, Kul Hakkı, Pekiii; ALLAHın ALLAHlık Hakkı?!

Kul Hakkı, Kul Hakkı, Pekiii; ALLAHın ALLAHlık Hakkı?!​

Öncelikle, Allahın Hakkını Teslim Etmek Zorundayız!

Kuranda olmayanları, Kitaptan / Kurandan, Allahın sözleriymiş gibi insanlara sunarak, yalan beyanda bulunanlar, Allahın hakkına tecavüz etmektedirler. Allahın söylemediği, istemediği, yasaklamadığı şeyleri, özgür bıraktığı alanları; kendi sapkın düşünceleri, istekleri ile dolduranlar, Allahın hakkını yemektedirler. Allah, isteklerini, sınırlarını Kitabı Kuranda çok açık ilkeler halinde ortaya koymuştur. Allahın Kendi sözlerinin toplamı olan Kuran dışında başka kaynaklardan; tek olan bu alana sokulmuş, ilave edilmiş tüm eklemeler uydurmadır, yalandır ve bu uydurma ve yalanların tamamının mutlaka temizlenmesi gerekir ki, Allahın hakkı teslim edilebilsin!
Günümüzde kul hakkı söylemi, en çok konuşulan kavramların başında geliyor. Halbûki öncelikle Allahın hakkını teslim etmeliyiz. İnsanlar arasında yerleşmiş Allah yakar, taş eder gibi, Yüce Yaratıcıyı sert, acımasız kavramlarla tanıtmak, anlatmak nasıl da hastalıklı bir düşünce. Allah, Kitabı Kuranda, sevgisinin, şefkatinin, merhametinin sonsuzluğundan söz eder. Neden Yaratıcımızı, en öncelikle sevginin kaynağı olarak değerlendirmez, bu ifadelerle anlatmaz ve de düşünmeyiz?! Allah utandırmasın, Allah şaşırtmasın gibi dualarla, nasıl da tüm olumsuzlukları Yüce Yaratıcımıza izafe ederiz! Aslında utanılacak işleri yapan biz insanlar, sonuçlar kötü olunca hemen Allahı suçlarız. Tabii ki son karar Onun! Ama biz yaptığımız, biz seçtiğimiz için, olumsuz olan bu sonuca izin veriyor. Seçen, yapan bizleriz. Bizleri daima iyiye, güzele, doğruya, adalete çağıran Yaradan, olumsuz, yanlış işler yapmamamız konusunda, Kitabı Kuranda verdiği ilkelerle uyarmaktadır ve Allah, kullarına asla zulmetmez.(Enfâl,51) ayeti de bunu doğrulamaktadır.

(Nuh,13,14)Size ne oluyor ki Allaha büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz / Allah umurunuzda bile değil? Oysa sizi çeşitli evrelerden geçirerek yaratan Allahtır.
(Zümer,36)Allah kuluna yetmez mi? sözü ile de bizi, Kendisine ama sadece Kendisine sığınmaya çağırıyor!
(Nisa,171)Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek, uygulayan olarak Allah yeter.

Peygamberimiz zamanında bedensel kölelik varmış, şimdi ise fikri kölelikler yaşanmaktadır. Kendince kutsal kabul ettiği kişilere tapan, onun kitaplarını, sözlerini, Kuranın yerine ya da yanına koyanlar; o taptıkları kişilerin kulu haline gelip, onlar ne derlerse, sorgusuz, sualsiz isteklerini yapmakta yani kula kul olup, insan olma özelliklerini, özgürlüklerini, onurlarını kaybetmektedirler.

Allahtan başkasına kulluk edenler; Allahı kadrine / şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar, takdir edemediler / Allahı gerçek bir şekilde / hakkıyla gerektiği şekilde değerlendiremediler / anlamaları gerektiği gibi anlayamadılar / Allah hakkında doğru bir anlayışa sahip değiller!(Zümer,67-Enâm,91-Hac,74)
(Enâm,21)Allaha olmayacak şeyler yakıştırarak / Allaha karşı yalan uyduran veya ayetlerine yalan diyenden daha zalim / kendi zararlarına iş yapan kim olabilir?
(Furkan,55)Allahın buyruklarını çarpıtan kimse Rabbine karşı çıkandır / kâfir; Allahın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kişi, kullarını saptırmak için çalışandır.
(Enbiya,18)Allaha yakıştırdığınız sıfatlardan / niteliklerden dolayı size yazıklar olsun!
(Fâtır,15)Ey insanlar! Allaha muhtaç olan sizsiniz!
(Meryem,65)Hiç ismi Onunla anılmaya değer bir başkasını tanıyor musun / Allaha adaş olacak birini biliyor musun?

Yaratıcımız ile başbaşa kalmanın ve Yaratıcımızı en iyi tanımanın yolu, Kuranı; kendimizin anlayarak okuması ve Allahın söylemek istediklerini, Kendini tanıtmalarını, Allahın sözleri olan ayetler üzerinde uzun uzun düşünerek, kendimizin anlamaya çalışmasıdır!

(Sebe,6)Kendilerine bilgi verilmiş olan kimseler / bilimsel düşünceye sahip olanlar, Rabbinden sana indirilenin, hakkın tâ kendisi / Gerçek olduğunu bilirler. Ve o indirilen KURAN, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan / mutlak galip olanın, övülen, övgüye lâyık bulunanın yoluna kılavuz oluyor / KURAN; Allahın yoluna iletir / Allahın yolunu gösterir.
(Haşr,18)Ey inanmış olan kişiler! Allahın bilincinde olun / Allahın koruması altına girin / Allahı sayıp dinleyin; her kişi yarın / öbür dünya için ne hazırladığına bir baksın!
(Cuma,1)Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler, bütün evrenin hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak / tek kutsal olan, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen / sağlam yapan Allahı noksan sıfatlardan arındırırlar.
(Zümer,54)Ümidi kesmeyin, başınıza bir azap gelmeden önce Rabbinize dönün, Onun hakkını teslim edin / Ona teslim olun. Aksi halde kimse sizi kurtaramaz.
(İsrâ,111)Tüm övgüler, çocuk edinmeyen, yönetimde ortağı olmayan, aciz olmayan ve bundan ötürü bir yardımcıya gereksinim duymayan Allah içindir.
(Nahl,81)Umulur ki Allahın hakkını teslim edersiniz!
 
Üst Alt