Küfrün Egemen Olduğu Toplumlar

İslam'ın egemenliği yoksa; küfrün egemenliği kaçınılmazdır...

ENFAL SURESİ
65- Ey peygamber! Müminleri cihada teşvik et. Sizden sabırlı yirmi kişi olsa, küfre sapanların iki yüzüne galip gelir; sizden iki yüz kişi olsa, onların binine galebe çalar. Çünkü onlar gereğince anlamayan bir topluluktur.
66- Şimdi, Allah, yükünüzü hafifletti. Bilmiştir ki sizde zaaf var. İçinizden sabırlı yüz kişi olsa, iki yüz kişiye galip gelir. Sizden bin kişi olsa, Allah’ın izniyle iki bin kişiye galebe çalar. Allah, sabredenlerle beraberdir.

Kuran ölçüleri dahilinde düşünüldüğünde;
İslam ölçülerinin egemen kılınması için belirli sayıda mümin olması gerekli…

Türkiye örneğini verecek olursak…
75 milyon insan olduğuna göre…
25 milyon mümin olsa 50 milyon kâfire galip gelir…

Türkiye İslam ölçüleri ile yönetilmediğine göre en az 51 milyon kâfir var demektir…
 
Türkiye örneğini verecek olursak…
75 milyon insan olduğuna göre…
25 milyon mümin olsa 50 milyon kâfire galip gelir…

Türkiye İslam ölçüleri ile yönetilmediğine göre en az 51 milyon kâfir var demektir…
bu önermeden bu sonuç mu çıkıyor? gerçeklik payı olduğunu düşünmüyorum.ve düşünülmemesini diliyorum,saygılar....
 
selam ederim;

sevgili kıyamet izin verirseniz bir kaç sorum olacak size, dilerseniz cevap verirsiniz, vermezsenizde saygı duyarım.

öncelikle kafir'i tanımlarsanız sayın kıyamet sonrada türkiye islam ölçüleri ile yönetilirse ülkede kafir olmayacak mı onu öğrenmek istiyorum? içerisinde mumin'in çok kafir az olduğu bir ülke varsa söylermisiniz, şu anda ne koşullarda yönetiliyorlar? insanlar hayatlarının bir kısmını mumin birkısmınıda kafir olarak yaşayabilirlermi? eğer evetse cevabınız, hangi zamanlarda mumin hangi zamanlarda kafir olurlar?

insanları mumin veya kafir diye sınıflandırmak islam ölçülerine yakışır mı? o bize birlik ve beraberlik içinde olmamızı emretmiyor mu? o iş ulu Allah'a ait değil mi? şirk koşmak dediğiniz şey bu olmuyor mu? teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
selam ederim;

ben bir örnek vereyim size kafir'in tanımını sonra yapayım, sizinde cevabınızı bekliyorum belkide ben yanılıyorumdur sayın kıyamet;

bir ülkede 25 milyon tok insan var ve 50 milyon aç insan var ise 25 milyon kafir(insan tutumuna yakışmayan hareket sergileyen kişi) vardır. namaz oruç veya şehadet sayıları, Allah'ı andıkları sayılar önemli değildir.
bir ülkede 25 milyon çevresine saygılı çevreci, 50 milyon çevresine ve tabiata saygısız insan var ise 50 milyon kafir (insan tutumuna yakışmayan hareket sergileyen kişi) vardır. namaz oruç veya şehadet sayıları, Allah'ı andıkları sayılar önemli değildir.

kafir vicdanının sesine kulak vermeyen vicdansız insan demektir. her seferinde yargısını kanunlar veremez, fakat ulu Allah verir. toplumsal cezalar ile hayatlarımızın içersine yansır bu cezalar. çevre kirliliği, hırsızlık, gasp gibi olaylar ile güvensiz endişeli bir ortam sokar insanların arasına. yanlışda duran kişidir kafir ama her an mumin olma potansiyelinide taşır üzerinde ulu Allah'ın kuludur sonuçta. bize düşen bölmek değil ona doğru yolu bildirmektir. onu kucaklamak sarmaktır. çünkü onun hatası bizlerinde yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

eğerki dua eden, namaz kılan ve oruç tutan ise mumin doğrudur ama eksik bir bilgidir. mumin insan olma özelliğini üzerinde bulunduran onun hertürlü gereğini yapan demektir. namaz oruc dua bilmeyen insandan'da bunları yapana göre çok daha iyi mumin olunabilir. mumin insan olmaya yakışan hal ve tutum içersinde olan, kafir ise olmayan demektir. ayrıca hiç kimse kimsenin kafir yada mumin olup olmadığına karar veremez. islam bir ilimdir insanlık ilimi asla bölücülük çıkarmaz. toplayıcı bütünleyicidir. dilerseniz dilediğiniz ayetler üzerinde'de tartışabiliriz. saygılar sunarım değerli kıyamet varsa yanlışım düzeltmenizi dilerim.
 
selam ederim;
türkiye islam ölçüleri ile yönetilirse ülkede kafir olmayacak mı onu öğrenmek istiyorum?

Şu anda iman eden bir insan, belirli konularda nasıl kafirlerin ölçülerine uymak zorunda ise...
İslam ölçülerinin egemenliğinde de
Kafir olan bir insan belirli konularda İslam ölçülerine uymak zorunda kalacaktır...

İslam'a göre helal olan bir konu, küfür ölçülerine göre ceza gerektiriyor ise
Küfre göre yapılmasında sakınca olmayan bir konu da İslam ölçülerine göre ceza gerktirecektir...

Ya da her iki ölçüye göre uygun olmayan bir konuda; cezanın uygulanmasında ihtilaflar olacaktır...

Esas olan egemenliğin kimde olduğudur...
 
selam ederim;
içerisinde mumin'in çok kafir az olduğu bir ülke varsa söylermisiniz, şu anda ne koşullarda yönetiliyorlar?.

Yeryüzünde müminlerin yönetiminde olan bir ülke yok...
Münafıkların yönetiminde olan ülkeler var...Rezilliği yaşamaktalar...

Türkiye de İslam ölçülerini uygulayabilecek sayıda mümin olmadığını biliyorum...
Bu yüzden de
Münafıkların İslam'ı egemen kılarak zulüm yapması yerine,
İnkarcıların küfrünün egemen kalmasını tercih ederim...

Anlatmak istediğim şu ki; Türkiye müslüman bir ülke değildir, olamaz da...
 
selam ederim;

insanlar hayatlarının bir kısmını mumin birkısmınıda kafir olarak yaşayabilirlermi? eğer evetse cevabınız, hangi zamanlarda mumin hangi zamanlarda kafir olurlar?.

Sn. tansxx

Kuran da var olan reenkarnasyon sistemi çerçevesinde bu sorularınıza yanıt verebilirim...Reenkarnasyon sistemi Kuran da yoktur diyorsanız yazdıklarımı dikkate almazsınız...

İnsan ömrü ortalam 1000 yıldır...

Yeni bir topluluk ilk 400 yıl iyi yada kötü insanlar olarak anılmaz... Fakat ilk 400 yılda biriktirmiş oldukları değerlerden sorumlu tutulurlar...
400 yılın sonunda peygamberle karşılaştıklarında üç guruba ayrılırlar:
1- İman edecek olanlar
2- Kalpleri mühürlenecek olanlar (üzerlerine söz hak olanlar)
3- Müşrikler

YASİN SURESİ
7.Yemin olsun ki, onların çoğuna söz hak olmuştur, artık onlar iman etmezler.
8.Biz onların boyunlarına bukağılar geçirdik. Bukağılar çenelere dayanmıştır da bu yüzden onların kafaları yukarı kalkıktır.
9.Önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çektik. Böylece onları kuşatıp sardık; artık onlar görmezler.
10.Sen ha uyarmışsın onları ha uyarmamışsın, fark etmez onlar için; inanmazlar.
11.Sen ancak o zikre uyan ve görmediği halde Rahman’dan korkan kimseyi uyarırsın. Böylesini, bir bağışlanma ve seçkin bir ödülle müjdele.

Yeni topluluk bir önceki topluluğun soyundan vücuda getirilir...
Önceki toplum içerisinde 1000 yıllık süresini tamamlamak üzere olan bir peygamber vardır...
Önceki toplum içerisinde 1000 yıllık sürelerini tamamlamak üzere olan müminler vardır...
Önceki toplum içerisinde 1000 yıllık sürelerini tamamlamak üzere olan kalpleri mühürlü iman etme ihtimali olmayan kafirler vardır...

Yeni topluluk içerisinden

Kalplerinin mühürlenmesi kesin olanlar hakkında kafir olduklarına dair hüküm verilebilir...

Müşrikler olarak adlandırılanlar içerisinden bazılarının iman etme olmasılığı olduğundan onların durumu netleşinceye kadar peygamber dahil hiçbir insan onlar hakkında net bir hüküm veremez...

Müşrikmlerin duramları netleştikten sonra ise,
TEVBE SURESİ
113.Akraba bile olsalar, cehennem halkı oldukları açıkça belli olduktan sonra müşrikler için af dilemek ne peygambere yakışır ne de iman edenlere.
 
selam ederim;
insanları mumin veya kafir diye sınıflandırmak islam ölçülerine yakışır mı? o bize birlik ve beraberlik içinde olmamızı emretmiyor mu? o iş ulu Allah'a ait değil mi? şirk koşmak dediğiniz şey bu olmuyor mu? teşekkür ederim.

Sn. tansxx

Siz öncelikle hangi değerleri savunduğunuzu netleştirin...

Kuran; hak ile batılın, iyi ile kötünün, kafir ile müminin ayırt edilmesini emreder...
Mümin olanlar ile dost olunması gerektiğini,
Kafir olanlarla mücadele edilmesi gerektiğini emreder...

Sizin ya Kuran dan haberiniz yok
ya da
Gerçekleri sakalma ihtiyacı hissediyorsunuz...
 
Üst Alt