Kuantum bilinç: Zamanın doğası

KUANTUM BİLİNÇ: ZAMANIN DOĞASI

Dualitedeki fiziksel sistem maksatlı bir yanılsamadır. Sizler insanlığın rüyasını görüyorsunuz. Sizler filtreler taşıyan güçlü ruhsal varlıklarsınız. Sizler Dünya Üniversitesine devam eden, Yaratıcı Kaynağın İlahi kıvılcımlarısınız. Ve böylece bu gerçeği kabul etmelisiniz ve bakış açınızdan fiziksel algılarınızın ötesinde var olan daha büyük realiteleri anlamaya çalışın, birçok realite vardır. Ve Sevgi inşa edici bloktur, her şeyin çekirdek DNAsıdır.

Zamanın Doğası

Ve Zamandan söz ediyoruz.
Zaman ve uzay (mekan) aynı mekanizmanın veçheleridir. Bir anlamda uzay, dualite içinde ayrılığa ve sıralı zaman ölçübiliminin amaçlı programlanmış illüzyonunun progr***** izin veren matrikssel kinetik formatta tutulan pıhtılaşmış (donmuş) zamandır. Bu nedenle, dinamik serbest akışta zaman, uzayın tersidir. Her ikisi de kara delikler ve beyaz delikler vasıtasıyla maddenin antimaddeye içeri ve dışarı titreşiminin mekanizmaları ile, bilinç birimlerinin armonik flaşı (yanıp sönmesi) vasıtasıyla gerçekleşir. İçeri dışarı Armonik Flaş yalnızca uzay ve zamanın homojen bir köpüğe birleştiği nokta değildir, o ayrıca farkındalığın dikkatini her bir eşzamanlı yaşama flaşlayan bilinç birimi algısının hızıdır. Bu, tam olarak bir saniyenin 10 üzeri - 43ünde gerçekleşen Planck Sayısı adı verilen sihirli bir oranda gerçekleşir. Bu noktada zaman ve mekan birleşir ve non lineer (lineer olmayan) olur ve Torus veçhesi işin içine katılır. Uzay ters çevrilir, kendi üzerine kıvrılır ve zaman birimleri sizin geçmiş, şimdi ve gelecek dediğiniz şeyin lineer olmayan süreksiz sayısal olarak belirtilen havuzunda yüzer. Madde ve antimadde sırasıyla kara delikler & beyaz deliklerde içeri çekilip dışarı atılırken, uzay zaman sürekliliği çözünür ve madde ve antimaddeye yeniden oluşturulan bilinçli enerji haline gelir.

Omni Dünya

Sizin konuşma dilinizdeki hayatlarınızın ayrılığı hologramik eklemelerde veya Zaman Ayrılık programlarında Omni Dünyaya demirlenir. Çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla, ileri insan bunlara girebilir ve Mer Ka Na vasıtasıyla, her bir zaman sıralı yaşamın fiber optik tekerlek telleri gibi demirlendiği özbenliğin merkezine girer. Bu merkez noktasından, lineer olmayan ŞİMDİDE tüm yaşamları keşfetmek ve yaşamların herhangi bir veçhesini değiştirmek için kontrol panelinde olursunuz.

Bu zaman programları Omni Dünyaya çoğunlukla çok boyutlu anormallikler sergileyen belirli noktalarda demirlenirken, insanın buna girmesi için bu tür dünyasal düğüm noktalarını ziyaret etmesi gerekmez. Bunun yerine Kuantum Bilinç vasıtasıyla girerler. Bu işlem Metatronik Anahtarlarda öğretiliyor.

Metatrona Soru: Dünyanın içinde zaman çarpıklıklarını doğal olarak yaratan bölgeler var mı?

Metatron: Evet var. Ve bundan daha önceki mesajlarımızda bahsettik. Zaman belirli şekillerde bir bilgisayar programı ile karşılaştırılabilir. Çoğunlukla laptop veya masa üstü bilgisayarlarınızdaki Windows programlarınız bozulabilir ve altprogramların istenen ayrılığı, tasarlanan düzeni saptıran ve bozan karışımlar yaratarak birbirlerine karışabilirler. Bu benzetmede onu algıladığınız şekliyle hem zamanın hem de uzayın dünya ızgara realite yansıtmasının lineer alt programları olduğunu söyleyebiliriz. Zaman ve Uzayın, Kuantum Omni Dünyanın eşzamanlı ŞİMDİ realitesinden sizin odaksal, görünürde bağımsız olan hayat konukluklarınıza düzenli bir şekilde ayrılmasını sağlayan hologramik program eklemeleri olduğu söylenebilir.

Aynen Windowsunuzun arzulanan program ayrılıklarında ara sıra anormallikler üretebilmesi gibi, lineer zamanın Hologramik Dünya matriksi programı da birbirine karışma ve çarpıklık yaratan bir akışa sahiptir. Bu çarpıklık birçok seviyede gerçekleşir. Birincisi belirli bölgelerde ritmik olarak gerçekleşebilen veya bir dalga ya da azgın dalgada gelen yerçekimsel akış nedeniyledir. Bu gerçekleştiği zaman, yerçekimi çarpıklığı o bölgedeki uzay - zaman sürekliliğini etkiler ve kutuplarda gerçekleşene çok benzeyen boyutsal bir açıklık alanı yaratır.

Zaman Sürekliliği Anormallik Noktaları

Omni Dünyanın tüm versiyonları lineer programlamanın üzerinde birlikte var olur. Ama Gerçeğin bu düsturunu başlangıçta üçüncü boyut duruşundan insanların algılaması veya tamamıyla kavraması çok zordur.

Bunun nedeni, dualite tezahüründeki insan fiziksel yapısının 3B yoğunluk veçhesinin, Dünya planı deneyimine olanak sağlayan lineer zaman programının sonucu olarak, bu programın içinde işlemesidir. Bu nedenle Dünya planı varoluşunda lineer algıya önceden telkin edilirsiniz (aşılanırsınız). Bu lineer algı programı, yoğun fizikselliğin temel noktasından daha büyük bilince büyürken, insanlığın seçtiği, tasarladığı ve algıladığı deneysel olasılıkların türleri için normal rezonans kalıplarını belirler. Ama tüm hayatların ortaya çıktığı kaynak realitenin taşa yazılmadığını, bu nedenle deneyiminizin aslında hiç önceden mukadder kılınmadığını (kaderin önceden çizilmediğini) söylüyoruz. Siz sahip olmayı istediğiniz deneyimlerin potansiyellerinin çeşitliliğinden seçersiniz. Hem Kozmos hem de onun içinde ve dışında kapsanan tüm yaşam her zaman ŞİMDİ anında yaratılmaktadır.

Ve 3B ön koşullanmanız lineer olmasına rağmen, yalnızca fiziksel programlamanın ötesine ulaşma yeteneğine sahip seğilsiniz, ayrıca bunu yapma nıhai amacına da sahipsiniz. İnsan bilincinde ikamet ederken, canlı fiziksel beden Dünya planı deneyimi için yoğun odak noktası olarak işler. Fiziksel bedendeki bilincin kümelenmesi tüm seviyelerde, hem olağan seviyelerde hem de olağandışı seviyelerde, kendi sayısız duyusal algı ve iletişim ağına odaklanır. Bundan dolayı, olağan fiziksel duyular ile fark etmediğiniz şekillerde sürekli olarak algılamaktasınız. Bunlar, geometrik ve frekanssal olarak sizi etkileyen Kuantum Bilinç içinden kaynaklanan çakra ağlarının hem hücresel hem de kristalin seviyesinde gördüğünüz & idrak ettiğiniz renkler, sesler, elektromanyetik kodlar ve duyusal hislerin geniş bir dizisidir. Bu ağ buna benzer tüm diğerlerine armonik salınımda bağlıdır. Ama insanlık bu zamanda bedenlerin tüm spektrumu arasında, biyoloji içinde kristo elektromanyetik olarak ve maddi olarak gerçekleşen etkileşimin olağanüstü seviyelerinin farkında değildir. Bu arayüz Kristo Mer-Ka-Na ışık bedende gerçekleşir ve insanlığın kitlesel olarak kavrayacağından çok daha geniş kapsamlıdır. Biyoloji içindeki fiziksel hücreler birbirlerine karşılık verebilirler ve bunu yapıyorlar ve onların aktivitesi lineer zamana ve onun yukarısına bağlanan kristalin ışık beden bilincinin yüksek merkezlerini tetikler.

Çokboyutlu Zaman Hologramları

Bu mesajda Zamandan ve tek içerikten fazlasında onun doğasından söz edeceğiz. Sizin ömür konukluk deneyimleriniz ve hem geleceği hem de geçmişi yazma ve yeniden yazma yeteneğiniz ile ilgili olarak, insanın zaman algısından konuşacağız. Ayrıca dünyaya hologramik zaman programı eklemelerinin ayrılık mekanizmalarına ve bunların Omni - Dünyada belirli noktalarda demirlenmesine hafifçe temas edeceğiz.

Yerküre, üzerinde birçok nokta zaman anormalliği yaratan manyetik ve yerçekimsel salınımlar içerir. Bunların bazıları fark ediliyor, bazıları edilmiyor. Bunlar henüz ana görüş akademisyenleriniz tarafından tam olarak anlaşılmadı. Zaman, ışık fiziğinin alt programıdır ve özünde yaratılmış bir illüzyondur. Demirlenme noktalarında yerçekimi, dünyanın dönüş hızı, elektromanyetikler ve göksel hizalanmalardan etkilenebilir ve etkilenmektedir. Bunların hepsi bu fenomenin mekanizmalarıdır.

Algıladığınız şekliyle zaman sadece bir algıdır. Gerçekte zamanın inandığınız gibi lineer tarzda varolmadığını temin ederiz. Ve dualitenin filtrelenmiş lenslerinde bile, gezegeninizde gerçekleşen bazı boyutsal örtüşme bölgeleri vardır, buralarda dikkat çekici zaman anormallikleri gerçekleşebilir ve gerçekleşmektedir. İnsanlığın fiziksel dünyanın işgal ettiğini algıladığı uzayda eşmerkezli olarak vuku bulan birçok Dünyaların bulunduğunu görüyorsunuz. Paralel boyutların bu katmanlarını birleştiren frekanssal mekanizmalar vardır ve bunlar bu eşsiz bölgelerde birlikte varolan diğer zaman çerçeveleri ve realitelere giriş kapıları yaratırlar.

Eşzamanlı Zaman

Bunu gününüzdeki bilgisayar benzetmesiyle açıklarsak, Uzay ve Zaman dijital boyutlu ışığın alt programlarıdır. Uzay Zaman, kendi depolama kapasitesinde birçok farklı dosyaları ve alt dosyaları eşzamanlı olarak saklayabilen hologramik bir serverdir. Aynen tüm programları ve dosyaları görmenizi ve bunların birinden diğerine geçebilmenizi sağlayan bilgisayar erişiminin katmanlarında bölgeler olduğu gibi, Dünya programında realitenin ve zaman formatlarının diğer metrik(ölçüt)/matriks dosyalarına erişim sağlayan hologramik boyut kapılarını demirleyen bölgesel vektörler vardır.

Sizler bugünün algılanan zamanında bu şimdiki hayatı yaşarken, ayrıca tüm varoluşlarınızı aynı anda yaşarsınız. Zaman programları hologramiktir ve bu programlar belirli bölgelerde, özellikle kutup bölgelerinde çoğalırlar ve kodlanırlar. Bunlarda giriş kapıları veya multiprogram erişimleri gerçekleşir.

Arkansasın Kristal Vorteks bölgesi sayısız uzay zaman enerji dinamiklerinin birçok üst üste örtüşmelerini içerir. Aslında o Kristalin bir Portaldır, ancak Kozmosta diğer noktalara erişen uzaydaki kurt yeniği olmayan, ama aslında (ve özellikle) hologramik Omni Dünya programı diyebileceğiniz şeyin diğer boyutsal veçhelerine eşsiz bir kapı olan açık uçlu bir portal olduğunu söyleyeceğiz. Buna zaman kapısı vektörü denebilir. O, içinde zaman kodu senaryosunu içeren gezegeninizdeki birçok koordinat noktalarından biridir. Bu tür koordinat noktaları, her realiteyi fiziksel dünyalara, Omni Dünyaya sabitleyen çapalardır. Ve bu eşmerkezli katman vektörü içinde, diğer zaman programlarına, diğer boyutsal alemlere frekanssal olarak daha kolayca erişilebilir. Kadim üstadlar bunu biliyordu ve sizin yerliler dediklerinizin birçoğu tarafından değişen derecelerde deneyimlendi.

Zaman Kapısı Vektörleri, diğer realitelere tek erişim aracı değildir. Aslında bu sayısız şekillerde yapılabilir, bunlara phi rezonansının kristal enerjileri, derin meditasyon halleri dahildir. Ancak Zaman Kapısı Vektör koordinat noktalarında farklı olan şey, Omni Dünya Zaman programının kendisinin basitleştirilmiş bir açıklama kullanarak belirli frekanssal matriksler içinde, gezegeninizde gerçekleşen belirli hizalanmış noktalara demirlemesidir. Bunlar amaçlarında çok eşsizdir ve esasen Göksel Yıldız Kapıları olan Titicaca, Arkansas, Grand Tetons, Shasta ve Roslyn gibi bölgelerden farklıdırlar. Zaman kapısı vektörlerinde, diğer alemlere, diğer devirlere, dünyasal zamanın diğer programlarına erişilebilir; Göksel Yıldız Kapılarında Uzaydaki başka boyutlara yolculuk yapılır. Farkı görüyor musunuz?

Metatrona Soru: Arkansas ve diğer Zaman Kapısı Vektörlerinin zamanda yolculuk yeteneğine izin verdiğini veya güçlendirdiğini mi söylüyorsun?

Metatron: Evet. Ama açık olalım, hologramik zaman programlarının tüm programlarının bu tür noktalarda daha berrak şekilde, daha somut şekilde bir arada varolduklarını söylemek daha iyidir. Bu, Arkansasın Kristal Vorteksine yüründüğünde şimdiki anda ortadan kaybolup gelecek veya geçmiş bir programa materyalize olacağanız anl*** gelmez, diğer zaman ardışıklık çerçevelerine açılan pencerelerin burada daha erişilebilir olduğu anl*** gelir. Ama burada materyalizasyonların tamamen kasıtlı olarak ve nadiren rastlantıyla gerçekleşebileceğini ve gerçekleştiğini söyleyeceğiz. Sizin terimlerinizde zaman yolculuğunun gerçek bilimini anlayan, hem gelecekten hem de geçmişten olan daha teknolojik uygarlıkların bu tür zaman kapısı vektörlerini çeşitli amaçlarla diğer devirlere girmek için seçtiklerini söyleyeceğiz.

Zaman Yolculuğu

Zaman yolculuğu hem geleceğinizde hem de geçmişinizde gerçekleşti. İnsanların farklı zaman hologramlarına geçici olarak geçtiği örnekler olsa da, geçişin daimi olduğu çok az vaka vardır. Amiral Byrd, kutup uçuşu sırasında farklı bir zaman devrine çok gerçek bir geçiş yaptı. Bermuda Üçgeni üzerinde çok duyuruları yapılmış olan ortadan kaybolmaların çoğu daimi transferler değildi. Zaman çarpılması gerçekleşti, ama uçaklar tamamen yok olup zamanın başka bir çağında ortaya çıkmadılar. Bunun yerine, buna yanlış yönlendirme ve radyo sessizliği yaratmış olan enstruman bozukluğu neden oldu ve ortadan kaybolmalar sadece denize düşmelerdi.

Bazı gizli şirketlerle gizli işbirliğinde çalışan bazı hükümetleriniz, zaman yolculuğunun kabataslak mekanizmalarını geliştirdiler. Bunlar henüz gerçekten idare edilebilir seviyede değildir ve insanlarda sonuçlanan stres oldukça büyüktür, her yolculukta insan bedenini yaklaşık 7 10 yıl yaşlandırıyor. Şu anda zamanda sadece yaklaşık 20 yıl ileriye gidebiliyorlar ve geçmişe yolculuk yapamıyorlar. Zamanı geldiğinde, kullanılan tertibat manyetik kuvvetlerden kristal biyoplazmik alana çevrildiğinde, bu önemli ölçüde gelişecek ve zaman yolculuğu önceden tasarlanmış olacak ve rastgele kazalarla olmayacak. Optimum zaman yolculuğu bilinçli ince Biyoplazmik alan vasıtasıyla Mer-Ka-Nic olarak gerçekleşir ve zaman vektörü açısından kristal cihazlarla desteklenirken, esas olarak yolcunun ışık bilinci tarafından işletilir. Birçoğunuz oldukça sık olarak rüya halinde zaman yolculuğu yaparsınız ve orada genişleyen bilinç hallerinde optimal olarak nasıl yapılacağının anahtarı vardır.

Aslında Zaman ve Uzayda boyutlar arası olarak yolculuk yapmaya uygulanan Fizik Yasaları vardır. En sonunda insanlık bu yasaları yeniden keşfedecek. Ve bu gerçekleştiği zaman, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki görünürdeki sınırlar daha iyi anlaşılacak. Daha önce açıkladığımız gibi, üçüncü boyuttaki dualite deneyimi, insanlığın daha geniş boyutsal algısını sınırlayan programlanmış parametreleri içeriyor.

Aslında zamanın sıralı şekilde ortaya çıkışının lineer illüzyonunu yaratan bu 3B lens filtreleridir. Bundan dolayı size bir anın varolduğu ve ebediyen yokolduğu ve sonraki anın geldiği ve aynı şekilde onun da geçmişin büyük anlaşılmaz sisine buharlaştığı görünmektedir. Omni Dünyadaki ve aslında Çokluevrendeki her şeyin aynı anda, eşzamanlı olarak varolduğunu söylüyoruz. Geçmiş, şimdi ve gelecek sadece üç boyutlu realitede olanlar için görünür. Ve Omni Dünyadaki zaman devri dosyalarını ayıran programlar yer değiştirilebilir.

Geçmiş Sabit, Değişmez Değildir

Olduğuna inandığınız geçmiş ve gelecek, fiziksel beynin kristalin bölümünde ve ultra mor alanda fiziksel olmayan zihinde tutulan elektromanyetik seri alıcılar şeklinde var olur. Bu elektromanyetik kodlamalar değiştirilebilir ve gerçekte sürekli hareketlidirler. Kaderinizi kendiniz yazarsınız ve kaderiniz lineer tek yönlü bir dinamik değildir. Geçmişinizi yaratmanız, şimdinizin ve geleceğinizin yaratımı kadar önemlidir. O zaman, geçmiş oldukça biçimlendirilebilirdir ve geleceğinizden daha sabit değildir. Zihinsel süreciniz ve inançlarınız geçmişinizi yaratır ve geleceğin birçok geçerli versiyonları olduğu gibi, geçmişin de birçok geçerli versiyonları vardır. Eğer sonraki neslin hepsine, Roma İmparatorluğunun dünyayı 17 nci yüzyıla kadar yönettiği erken çağlardan gelen bilgiler öğretilseydi, o geçmiş bir realite haline gelirdi ve bunu doğrulamak için kanıtlar bulunurdu. Yine de daha eski neslin inşa ettiği geçmişten tamamen farklı bir geçmiş olurdu. Ama HER İKİSİ de gerçek olurdu. Her ikisi de, zamanın hologramik programlarında ayrı, ama geçerli dosyalar olurdu.

Dualite içindeki insanlar olarak, şu andaki eylemin geleceği değiştirebileceğini doğal karşılıyorsunuz, ama şu andaki eylemler geçmişi de değiştirebilir ve değiştirir. Geçmiş bugün verdiğiniz kararlardan, şimdiki anınızdan bağımsız değildir. Düşünüp taşınmanız için büyük bir gerçeği paylaşıyoruz ve bu, yaptığınız her şeyin geçmişinizi etkilemesidir ve buna göre şu andaki durumunuzdan yıllar önce veya yaşamlar önce gerçekleşmiş olan travmaları ve yanlış eylemleri giderebilirsiniz. Üstelik, hepinizin bunu yapması gereklidir! İnsan beynindeki elektromanyetik kristalografik portallar tamamen her biriniz tarafından oluşturulur ve eşsizdir. Olası geçmiş değiştirilebilir ve bu tür değişiklikler olağandışı olmaktan çok uzaktır. Bu değişiklikler bilinçli bir temelde kendiliğinden gerçekleşir. Şimdi Mer-Ka-Na vasıtasıyla Kuantum Bilince girerek bunu bilinçli olarak yapmayı öğrenebilirsiniz.

Geçmişin lineer veçhesi, nadiren nasıl olduğunu hatırladığınız şeydir. Gerçekte, her bir şimdiki anın, her bir yeni oluşun deneyimi ile geçmişi sürekli olarak yeniden düzenliyorsunuz. O, herhangi verilmiş deneysel bir olayın anlığından sürekli bir metamorfozdur. Hipnoterapistleriniz imgesel (hayali) veya değiştirilmiş geçmiş olayların psödo anılarının, derin hale yönlendirme (indükleme) vasıtasıyla insanların zihinlerine nakledilebileceğinin (aşılanabileceğinin) farkındadırlar. Ve gerçek anlamda bu anılar ve bunların süjeleri etkileme şekli oldukça gerçektir. Böylece gelecek, şimdi ve geçmiş, inançlar, tutumlar ve ilişkiler gelişirken ve değişirken her bir birey tarafından her zaman yeniden yaratılır. Ve gerçekleşen şeyin gerçek zaman güncel rekreasyonu olduğunu, metaforik olmadığını not edin. Küçük içsel çocuk aslında hala yetişkin insanın içindedir, ama o olmuş olan çocuk değildir, çünkü insanın içindeki çocuk bile sürekli olarak değişir.

Geçmişin Senaryosunu Yeniden Yazmak

Bu nedenle, Yükseliş enerjilerine girerken, ŞİMDİnin gücünü kavramakla ve Şimdinin duruşundan geçmiş, bireysel geçmişinizi değiştirebileceğinizi ve değiştirmeniz gerektiğini kavramakla yükümlüsünüz. ŞİMDİnin içinde, Mer-Ka-Naya dönüşebilirsiniz ve böylece çokboyutluluğumuz içindeki her şeyin kontrolünü kazanabilirsiniz. Bu kutsal Evrensel Gerçektir ve bu Gerçek siz onun içine girdiğinizde genişler. Omni Dünyadaki zamanınız içinde lineer zamanın üzerinde ve hologramik konukluğunuzda, ŞİMDİnin tekil anında birlikte yaratımın dayanak noktası olmanızı sağlayan güce genişler.

Geçmişin uygun gelişmesi engellendiğinde ve kendiliğinden gerçekleşmesine izin verilmediğinde, kişisel sorunların ve blokajların ortaya çıkabileceğini ve çıktığını söylüyoruz. Bazı senaryolarda ciddi nevroz gerçekleşir, çünkü birey geçmişini değiştirmemiştir. Örneğin, travmatik bir hayat kaybı ile sonuçlanan felaketsel bir olayın parçası olduğunuz bir hayat seçilmiş olabilir. Bu, sayısız büyüme nedenleri için seçilmiş olabilir. Belki, bir örnek olarak, sıralı ömürlerde varlık, o yaşamın beklenmedik bir şekilde sona erebileceğini öğrenmiş olduğundan, sevdikleriyle geçirdiği zamanın değerini çok daha fazla biliyordur.

Bir yaşamda ders için seçilmiş olan bu tür güçlü travmalar çoğu zaman duygusal olarak o kadar çok yüklenmiş olur ki, diğer yaşam programlarına sızar ve o yaşamları negatif şekilde etkiler. Bu uygunsuz, istenmeyen aşırı sızma kendisini yoğun uçma korkusu veya belki de suda boğulma korkusu ve bunun gibi şeyler olarak ifade edebilir. Üstatlar, Kuantum bilince girebilir ve büyüme dersini kaybetmeden negatifi uzaklaştırabilirsiniz ve olayı tamamıyla pozitif bir alternatif ile değiştirebilirsiniz. Geçmişi değiştirebilirsiniz!

Siz herhangi bir travmayı deneyimlemeyi seçmiş olmanızın bir nedeni olduğunu gerçekten anlamaya yükümlü iken, travmatik veya daha az arzu edilir deneyimlerin bazılarının sadece size eğer kendi realitelerinizi bilinçli olarak yaratmazsanız nelerin gerçekleşebileceğini gösterme amacına sahip olduğu da doğrudur. Dünyanın kötü olduğu veya hak etmediğiniz inancının zihinsel halini taşırsanız, bu bireyselleşmiş zihinsel yansıtma, zihniyetinizin onu tezahür ettirdiği fiziksel realiteye nahoş deneyimi sadakatle çekecektir. Ancak tüm durumlarda, dersi çekme, sonra, geçmiş deneyimi daha pozitif bir deneyime değiştirme yeteneğine sahipsiniz. Bu gerekliliktir ve bilincin Mer-Ka-Va ve Mer-Ka-Na seviyelerinde bilinçli olarak yapılabilir.

Yine buradaki anahtar, tüm realitelerin değişim halinde olduğunun anlayışıdır. Her şey değiştirilebilir.

Kuantum Bilinç

Üstatlar, tüm konukluklardaki (yaşamlardaki) realiteleriniz sürekli olarak bir akışkanlık halindedir. Deneyimlemiş olduğunuz hiçbir şey taşa yazılmış değildir, ancak insanlık büyük ölçüde bu gerçeği unuttu. Deneyimlediğiniz her senaryonun, olasılıkların engin menüsünden birçok potansiyellerden sadece biri olduğunu söylüyoruz. Deneyimlemedikleriniz deneyimledikleriniz kadar geçerlidir. Bu nedenle, herhangi bir realiteyi değiştirmek için Mer-Ka-Na Kuantum Bilinci vasıtasıyla herhangi bir vektöre geri gitme yeteneğine sahipsiniz. Eğer özellikle travmatik bir deneyim seçtiyseniz (hepiniz seçtiniz), onu seçtiğiniz başka bir deneyime değiştirebilirsiniz. Dünyanın aslında kendi yaratımınızın fiili imge yansıtmasında düşünce süreçleriniz ile holografik olarak oluşturulduğunu her zaman hatırlayın. Fiziksel deneyimlerinizin ve ortamların kendi yapılandırılmış zihinsel yaratımlarınızın ve inançlarınızın tam olarak maddeleşmesi olduğunu gerçekten kavradığınız zaman, geleceğin senaryosunu yazmanın ve aslında geçmiş olarak düşündüğünüz şeyin senaryosunu yeniden yazmaya açılan kapının kilidini açan anahtarı taşırsınız.

Bu, niyet ve ilahi iradenizin optimum kullanımı vasıtasıyla tezahür ettirilir. Ama bu yoğun düşünüp taşınma ve odaksal çaba gerektirir. Gerçek gücünüzü kavramanızın seyrinde, özgür irade, bilgelik ve aydınlanma yeniden elde edilinceye kadar iki ucu keskin kılıçtır. Özgür iradenizi daha az bilinçli yaşamlarda gelişigüzel kullanmak fiziksel realiteyi, konukluklarınızda optimum olabileceğinden daha az bir şeye dönüştürebilir ve dönüştürür. Ama yine bizim görüşümüzden, bu ayrıca sizin daha fazla büyümenizin neden ve etkisi ile nıhai sonuca sahiptir. Sorumlu şekilde nasıl yaratacağınızı öğrenmek için Dünya Planındaki Dualite Üniversitesine devam ediyorsunuz ve bu problemler ve zorlukları çözme sürecini kapsar.

Daha yüksek seviyede, insanlık kendi gerçek içsel doğasının ve kutsallığının ve ruhsal amacının ve fiziksel olmayan kaynağının farkında kalmaktadır. Ama insanlığın çoğu 3Bde bu bilgelik ile teması kaybetti. Fiziksel realitenin yoğunluğuna o kadar kuvvetli bir şekilde odaklandınız ki, düşündüğünüz ve bu nedenle güçlendirdiğiniz tek realite bu oldu.

Pozitif Proses Çokboyutlu Çekim Yasası

Farkındalığın şimdiki anında, zihni pozitif olana odaklaması için ileriye yönelik olarak programlayabilirsiniz. Herhangi zor veya istenmeyen bir senaryo ile ilgili pozitif imgelemeler yaparsanız, zihniniz pozitif dönüşüm için telepatik enerji dalgaları yansıtır. Bunun gibi negatif bir düşünceyi veya resmi, onun karşıtı olan şeyle yer değiştirerek çözmeyi öğrenebilirsiniz.

Kendinden nefret etme, korkular, öfkeler, suçluluklar veya gücenme gibi negatif düşünceleri yalnızca baskılamak elverişli değildir. Bunların fark edilmesi, yüzleşilmesi ve değiştirilmesi gerekir. Düşüncelerin ve hislerin derin içsel denetimiyle, duygusal alanınızın envanterini çıkarabilir ve bunu hatalı inanç sistemlerine bağlayabilirsiniz. Gerçekte, neden ve etkinin deneme yanılma doğası en sonunda sizi bu tür bir temizliğe yönlendirir. Erken olması, geç olmasından iyidir.

Niyet vasıtasıyla, yoğun veya negatif hisler ortaya çıktığında negatif kalıpları fark etmeyi öğrenin. Sonra hemen bu kalıpları daha mutlu, neşeli pozitif bir his ile değiştirin. Ama bu noktada, yanlış anlamak ve negatifliği geniş süpürücü bir reddetmeyle sadece baskılamak kolaydır. Çözümlemek çok daha karmaşık bir kapsamdır, ama buna karşın çözümlenebilirdir.

Görüyorsunuz, bazı senaryolarda, size hükmetmeye teşebbüs edebilen birine karşı doğal tepkiniz uygunsuz değildir. Bazı durumlarda başka birinin iradesinin sizi kontrol etmesine izin vermek yanlıştır. Biri ayağınızda bastığında özür dilememelisiniz. Zamanla, tutkusuz duygusal olmayan reaksiyon halinden tepki vererek bütünlüğünüzü süredürebildiğinizi öğreneceksiniz. Ve bu nedenle negatif düşünce formu ping pong oyununa kendinizi kaptırmazsınız. Mahatma Ghandi bunu örnek olarak öğretti. Saldırgan öfkenin iki yönlülüğüne dahil olmak dinamik olarak yüklü ve çok büyük enerji alanlarını hızla yaratabilir, öyle ki bunlar o andaki hayatınızı negatif şekilde etkilediği gibi, diğer hayatlara da sızar. Ve bu nedenle bunlar en sonunda temizlenebilir ve temizlenmelidir.

Eşzamanlı yaşamlarınızın çokboyutluluğu burada ilginç bir dinamiğe giriyor. Çokboyutlu genel bakışta, her bir yaşam versiyonunuzun arzular ve inanç sitemi açısından yansıttıkları, ileriye doğru yansıtılır ve bu enerji sizin çokboyutlu kuantum alanınızın tüm dizisine sızabilir ve sızar. Bu, Çekim Yasasını değişik derecelerde etkiler.

Örneğin, bolluk yaratmaya çalıştığınız şimdiki yaşamda olduğunuzu hayal edelim. Ama bir düzine kadar önceki yaşamlarda yoksulluk yeminleri eden ve materyalizm ile ilgisini kesen bir keşiş veya rahip idiniz. Bu diğer yaşamlarda paranın tüm kötülüklerin kökü olduğuna inanıyorsunuz. Ve böylece bir veçheniz bolluk yaratmaya çalışıyor ve bir düzine kadar versiyonunuz bunu reddediyor. Kitlesel enerji yansıtmasının kuantum fiziği açıktır. Bu örnekte bolluğu çekmeye çalışandan daha fazla bolluğu reddeden enerji var. Bu nedenle geçmiş inanç sistemi ruh seviyesinden değiştirilmelidir. Kuantum Bilinç halinde geçmiş yaşamlara yeniden girilmelidir ve para kötü değildir, o enerjidir ve parayı pozitif geçimimiz için kullanabiliriz inancıyla değiştirilmelidir. Keşiş yaşamları hala basitlik içinde yaşamayı seçebilir, ama artık paranın kötü olduğuna inanmaz.

Geçmiş Yaşam Travması

Sızan geçmiş yaşam travmalarına örnek olarak, sizinle bu örneği paylaşıyoruz. Kanalın (Tyberon) zaman zaman büyük kalabalıklarda büyük klostrofobi paniği ve paranoya hisseden bazı yakın arkadaşları var. O, arkadaşlarının travmatik geçmiş yaşam acısına sahip olmalarının buna neden olduğunun farkında. Onlar akın eden düşmanlarının şehri yıkmasından saatler önce ellerinde çocuklarıyla Atinanın kaotik taşkınlığından kaçıyorlardı. Yanlarında çocuklarıyla yaşamlarını kurtarmak için korkuyla her şeyi arkalarında bırakarak kaçıyorlardı.

Atinadaki bu deneyime çekilmiş olan ruhların çoğunun yeniden sahneye koymaya çekildiğini söylüyoruz, çünkü Atlantisin dünyayı sallamasından Yucatana bağlı olan kara köprüsünden kaçmaya umutsuzca teşebbüs ettikleri zaman hissettikleri travma onların çokboyutlu benliklerinde öyle bir elektrik yükü yarattı ki, bu tekrarlayan bir enerji haline geldi. Bu, aşırı duygu ve korkunun gücüdür. Çekim Yasası Dünyasal konukluklarınızın hepsinde çalışır. Herhangi bir olay başka bir yaşama sızabilir ve kendi yoğunluğuyla benzer deneyimi çeker. Bu hem bireysel hem de kitlesel seviyede gerçekleşir. Negatif yüklü duygunun kitlesel travmasına sizin dünya savaşlarınız örnek olarak gösterilebilir. II. Dünya Savaşınız aslında Aryanlar ve Poseidonlular arasındaki Atlantis çatışmasının tekrarlayan sızmasıydı. Orta Doğudaki şu anda devam eden savaşlarınız Haçlı Seferlerinin tekrarlanmasıdır.

Bir noktada insanlık bu tür çatışmaların boşunalığını ve yararsızlığını kavrayacak. Zamanla savaştan nefret ederek savaşın sona erdirilmeyeceğini öğreneceksiniz. Savaş, sevgi dolu barış ile sonlandırılır. Bu sevginin gücüdür, nefretten çok çok daha güçlüdür.

Bu, eşzamanlı ŞİMDİde var olan gerçekleşen ve ozmotik olarak etkileyen geçmiş yaşam travmasının mükemmel bir örneğidir. Eğer o olası geçmişle yüzleşilirse ve kasıtlı olarak değiştirilirse, panik rahatsızlığı ve bunun sonucu olan nevrozu elimine edebilir ve edecektir. Bunu geçmişi değiştirerek yapar. Geçmişi yeniden yazdığınız ve geçmişin deneyimini değiştirdiğiniz zaman, onun arkasındaki korku elimine edilir. Sanki travma hiç gerçekleşmemiş gibi olur ve tam olarak gerçekleşen şey budur. Bu sadece bir örnektir. Spesifik ayrıntılara bakmaksızın, hepinizin geçmişte Kuantum Bilincin içinde aydınlanmış birlikte yaratımda gerekli mükemmelliği elde etmeniz için değiştirilebilen ve değiştirilecek olan travmalarınız oldu. Kaygılanmayın, bu oldukça yapılabilirdir ve rüya halinde bilinçaltı seviyede bunu birçok kez yaptınız. Bunun şimdi Kuantum Bilincin ŞİMDİ halinde Mer-Ka-Nada bilinçli olarak yapılabildiğini temin ederiz.

Ve geçmiş, şimdi ve gelecek eşzamanlı olarak var olduğu için, normalde katıldığınız realitenin sınırlı kapsamı içinde olsun olmasın, bir olaya reaksiyon verip onu değiştirememeniz için bir neden yoktur. Geçmişten gelen travmayı uzaklaştırma yeteneğine sahipsiniz.

Zaman Boyutsal Portallar

Munun adalarından kaçıp Dünyanın içsel alemlerine giren LeMuryalılar, bunu mağaraları keşfederek yapmadılar. Aniden bir mağara bulup, geniş bir iç dünya kanyonuna rastlayana kadar daha da derinlere inmediler. Boyutsal Zaman Kapı koordinat portalında toplanarak ve başka bir holograma geçiş yapmak için niyet ve kendinin üstatlığı vasıtasıyla frekanslarını yükselterek, Omni Dünyanın farklı bir progr***** girdiler. Bu işlem ayrıca Altın Çağın Atlantislileri tarafından çok daha bilimsel protokol ve teknik ile yapıldı ve farklı bir amaç için yapıldı. LeMuryalılar başlıca doğal zaman kapısı vektörlerine güvendiler, Atlantisliler zaman kapıları yaratan karmaşık aletlere ve kristallere sahipti. Buna rağmen her ikisi de, titreşim seviyesini farklı frekanslara yükseltmek için Kendinin Üstatlığını gerektiriyordu.

Birçok insan Shasta ve Grand Tetonsun boyutsal kapı veçhelerini deneyimledi ve Guy Ballardın (I AM Movement BENİM Hareketinin Kurucusu) bu dağların üzerindeki ve içindeki Eterik Işık Şehirlerinde Sevgili Saint Germain ve Yükselmiş Üstatlar ile maceralarını okudu. Aslında, bu ışık şehirleri yönsel anlamda ne yukarda ne de aşağıda değildir, aynı mekansız uzayda gerçekleşen ayrı programlardır ve bu bölgelerin spesifik enerji matriksine demirlenen Boyutsal Portallar vasıtasıyla bunlara erişilir. Bu bölgeler, bu eterik ışık şehirleri gezegeninizdeki anahtar kodlama noktalarıdır. Hepiniz bir noktada bunların içinde zaman geçireceksiniz. Bunları yüksek okullar olarak düşünün. Oralara erişim, zaman kapıları gibi aynı mekanizmayı kapsar. Bu bölgeleri ziyaret edin ve bilinçaltı rüya hallerinde yapmayı bildiğiniz şeyleri bilinçli olarak uygulayın. Aslında bu bölgeleri rüya hallerinde sıkça ziyaret ediyorsunuz.

Bitiriş:

Sevgililer, içsel benliklerini keşfetmeye yalnızca şimdi başlayanlarınız ve Kozmosun, daha büyük realitenin gerçek doğası ve sizin gerçek yaratıcı gücünüz açısından, başlangıçta gerçek dışı veya şatafatlı görünebilen fikirleri sindirmeye girişenleriniz için, sonuç olarak 3Bdeki ego zihnin statüko programlaması ile çatışmalarla karşılaşabilirsiniz. Dualite zihnin programlaması size bunun fantezi olduğunu söyleyecektir ve daha büyük gerçeğe ilerlemenizi sınırlayan şüpheleri harekete geçirecektir. Zihinsel olarak kabul ettiğiniz şeyin, kafa yapınızın inandığı şeyin realite tezahürünüze yansıtıldığını hatırlayın.

Bu nedenle, bütün Kutsal varlığınızın inanılmaz engin ve güçlü derinliklerini bilinçli şekilde tam olarak kavramadığınızı kabul etmenizin uygun olduğunu ayırt edebilirsiniz. Üstatlar inanç sisteminizi ve zihinsel parametrelerinizi genişletin. Bunu yaptığınızda hedefleriniz ve aslında meydan okumalarınız otomatik olarak daha büyük hayıra genişleyecektir. Bu anda sizlerle paylaştığımız Gerçekler, bilgeliği donatmak ve içsel ufuklarınızı keşif, bilgi ve bilgeliğin yüceltici yoluna doğru genişletmek için kullanılabilir. Bunun, şüphe uzaklaştırıldığında sizi içsel benliğin sizin için önceden döşediği yuvaya doğru yolculuğa güçlendiren bir yol olduğunu göreceksiniz. Ayırt etme her zaman gereklidir, bu nedenle içsel sesinizi yakından dinleyin ve ego zihnin korkusunun veya şüphesinin sizi yuvaya götüren ilahi içsel rehberliği bloke etmesine izin vermeyin.

Zamanda sabitlenmeme ve aslında zamanın içinde yolculuk yapma yeteneğinin, çokboyutluluk içinde bütün benliğin integral iyileşmesine hizmet eden az ve öz kullanımı vardır. Gezegeninizde belirli bölgeler, bir şekilde zaman hologramlarına ve çokboyutlu veçhelere daha kolay erişim sağlarlar. Grimes Noktası, Grand Tetons, Arkansas ve Shasta Dağı bunların Kuzey Amerikada en güçlü olanları arasındadır. Küresel olarak Titikaka, Roslyn, Montserrat, Giza, Minas Gerais Brezilya, Gobi, Baykal Gölü ve Fuji Dağı en güçlüler arasındadır. Bunun nedeni, bu portallardan yayılan frekanssal enerjilerdir. Yine de, herhangi bir noktada buna Mer-Ka-Na alanında erişilebilir. Hiçbir olay taşa yazılmamıştır ya da kaderi belirlenmemiştir. Herhangi bir olay, olmadan önce ve olduğu sırada değişirilebilir, gerçekleştikten sonra da değiştirilebilir. Geleceğinizin senaryosunu yazmak ve geçmişi değiştirmek, birçoğunuz için son meydan okumalardan biri olarak kalıyor ve ŞİMDİden daha güçlü olan bir zaman yoktur.

Ben Metatronum ve sizlerle bu Gerçekleri paylaşıyorum.
Ve öyledir.
(ÇEVİRİ: Saffet Güler)
 
Üst Alt