Kronik hastalıklarda öncelik bitkilere

KRONİK HASTALIKLARDA ÖNCELİK BİTKİLERE

Avrupa’da, Amerika’da olduğu gibi ülkemizde de kronik hastalıklar hızla artmaktadır.

Kronik hastalıkların tedavisi uzun zaman almaktadır. Tedavide kimyasal-sentetik ilaçlar kullanıldığında, bu ilaçların zararlı yan etkilerinin çokluğu nedeniyle ilave olarak yeni hastalıklar oluşmakta, organ hasarları meydana gelebilmektedir. Bu açılardan tedavi anlamını yitirmekte, neredeyse modern işkenceye dönmektedir.

Bitkilerin tedavi alanının geniş olması, yan etkilerinin pratik olarak yok denebilecek kadar az olması, diğer ilaçlarla uyuşmazlığının nadiren ortaya çıkması ve kolay tahammül edilebilmesi nedenleriyle kronik hastalıkların tedavisinde bitkiler öncelik almaktadır. Burada bahsedilen bitkiler Kommission E monografileri ve ESCOP monografilerinde yer alan modern tıbbi tedavide kullanılan, bilimsel-klinik çalışmaları yapılmış, güvenilirliği kanıtlanmış olan bitkilerdir ve bu blogda yer almaktadırlar.

Bu uygulama 34 sene önce Almanya’da başlamış, Avrupa Birliği kurulduktan sonra yaygınlaşmıştır. Ülkemizde modern tıbbi tedavide bitkilerin kullanılmasını düzenleyen kanun olmadığı için insanlarımız bu imkandan yoksun kalmaktadırlar ve gereksiz yere büyük sıkıntılar çekmektedirler.

Ülkemizde bitkilerin modern tıbbi tedavide kullanılmalarını düzenleyen “BİTKİSEL İLAÇ KANUNU” nun biran önce çıkarılması zorunlu görülmektedir.
 
Üst Alt