Kristal Mağara ve diğerleri

Allahın Doğada Yarattığı Güzellikler

Yüce Rabbimiz dünyada Kuranda tarif edilen cennet manzaralarına benzer güzellikler yaratmıştır. İnsanın cennete kavuşma özlemini arttıran bu doğal güzellikler, Rabbimizin kullarına sunduğu büyük bir lütuf ve ikramdır.

Avusturalyadaki Büyük Bariyer Resifi

Kuzeydoğu Avusturalya'da, Queensland açıklarındaki Mercan Denizi'nde yer alan ve uzaydan bile görülebilen muazzam büyüklükteki mercan resifi, yaklaşık 3,000 kilometrelik bir uzunluktadır. 344,400 km2 lik alana yayılan bu resif, 2,900 resiften ve 900 adadan oluşur. Bilindiği gibi resifler, mercan denen deniz canlılarının iskeletleri ve iskelet artıklarının birikmesiyle oluşur. Ama uzunluğu bazen yüzlerce kilometreyi bulan mercan resiflerinin oluşması için milyonlarca yılın geçmesi ve milyarlarca küçük mercan polipinin bir araya gelmesi gerekir. Mercanların resif oluşturabilmesi için derinliği 45 metreyi aşmayan ve sıcaklığı hemen hemen 21°C'nin altına düşmeyen deniz sularında yaşaması gerekir. Bu koşullar yalnız tropik bölgelerde ya da tropik bölgelere yakın yerlerde oluşur.

Mercan kayası oldukça yumuşaktır ve oyuk ya da yarıklarında birçok deniz hayvanı barınabilir. Bu resif, Allahın çeşitlilik sanatının en güzel örneklerindendir. Yaklaşık 400 tür mercan, 1500 tür balık, 4 bin tür yumuşakça, 30 tür balina ve yunus ve 6 tür deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapan bu resif, birbirinden güzel deniz hayvanlarıyla doludur. Renk renk balıklar, karidesler, yengeçler, midye ve istiridyeler, Allahın kullarına sunduğu büyük bir nimet ve çeşitliliği gözler önüne serer.

Resifin ekosistemi Büyük Britanya adasından daha büyük bir alana yayılmıştır. Bu alanın %7sini mercan resifi oluştururken geri kalan kısmını derin deniz lagünleri, yemyeşil görünümleriyle dünyanın en yaşlı ormanları arasında yer alan devasa ağaçlar, muazzam kum düzlükleri ve deniz çayırları Allahın bu mercan resiflerinin bulunduğu ortamda yarattığı muazzam güzellikler arasındadır.

Pastel Pembesi Bir Göl: Hillier Gölü

Yukarıdan bakıldığında, dikdörtgen bir pastayı kaplayan pembe renkli bir krema gibi görünen bu göl, Batı Avustralya'nın güney sahillerinde yer alan yüzden fazla küçük adadan biri olan Middle Adasındadır. Yaklaşık 600 metre genişliğinde olan gölün çevresi, Avustralya'ya özgü ağaçlar olan Okaliptüs ve cajeput ağaçlarından oluşan yemyeşil bir ormanla kuşatılmıştır. Göl bu muhteşem güzellikteki manzarası ile Allahın yaratma sanatına güzel bir örnek oluşturur.

Okyanusun derin mavi sularından dar bir kumul şeridiyle ayrılan bu pembe renkli gölün çevresi, beyaz tuz kümeleriyle çevrilidir. Tuzlu ve sığ gölün pembe renginin kaynağını araştıran bilim adamları bu rengin anakaradaki Esperance Gölü gibi Avustralya'nın diğer pembe göllerine renk katan Dunaliella salma türü bir su yosunundan kaynaklandığını düşünmüş fakat gölün renginin kaynağının bu yosun olmadığı anlaşılmıştır. Renginin kaynağı hala bulunamamış olan bu göl, Allahın renk sanatının ve cennette yaratacağı güzelliklerin örneklerinden yalnızca biridir.

Puerto Princesa Yeraltı Nehri, Filipinlerde yer alan 8 kilometre uzunluğundaki Puerto Princesa Yeraltı Nehri, Güney Çin Denizine dökülmeden önce bir mağaranın içinde akar. Asyada 800 bitki türü ve 295 ağaç türüne ev sahipliği yapan Palawan Ormanını kat eden nehir, mağaranın içinde mantara benzeyen muhteşem şekiller oluşturur. Turkuaz rengi ve çevresindeki ormanlık alanlarla hayranlık uyandıran bir görünüme sahip olan nehrin içinden aktığı mağara da ilginç bir özelliğe sahiptir. Çünkü bu mağarada bulunan mangan fosfat dünyada bu mineralin bulunduğu ikinci yerdir. Yuva yapan deniz kuşlarının ve yarasaların atıklarının mineralizasyonu ile oluşan bu mineral, genelde metal parçaların kaplama işleminde kullanılır.

Puerto Princesa Yeraltı Nehri Allah'ın kusursuz yaratışının delillerindendir. Nitekim Allah'ın bu kusursuz yaratma gücü ve sanatı, bir Kuran ayetinde şöyle bildirir:

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. (Haşr Suresi, 24)

Bolivya'daki Tuz Gölü Salar de Uyuni

Bolivya'nın güneybatısında bulunan, 3.653 m yükseklikte ve 12.000 km² alanıyla dünyanın en büyük tuz göllerinden biri olan Salar de Uyuni gölüne dünyanın en büyük yer aynası adı verilmiştir. Göle bu adın verilmesinin nedeni yağmur mevsiminde bu kuru gölün birkaç santimetre yüksekliğinde su ile dolması ve dünyanın en büyük aynasına dönüşerek gökyüzünü yansıtmasıdır. Hiçbir dalga ve hareketin olmadığı bu uçsuz bucaksız suya bakanlar sanki gökyüzünü ve bulutları yere inmiş gibi görürler.

Haziran sonundan yağmur zamanının başlangıcı Aralık başına kadar göl kurudur. Kuru göl üzerinde tuzdan bal peteği gibi şekiller adeta sert buz tutmuş bir göle benzer. Fakat bu tuz peteklerinin üzerinde yüründüğünde buz olmadığı kaba tuz kristalleri olduğu anlaşılır. Bu tuz kabuğu 30 metrelik muazzam bir kalınlığa ulaştığından üstünden otobüs ve kamyonlar geçebilir. Göl bu özelliği ile çevresinde yaşayanlar için önemli bir gelir kaynağıdır. Çünkü yaklaşık olarak 10 milyar ton tuz kapasitesine sahip olan gölden yılda 25.000 ton tuz çıkartılmaktadır.

Salar de Uyuni gölü hem tuz elde edilmesi hem de Güney Amerika flamingoları için önemli bir yaşam alanı olması nedeniyle Allahın Rezzak (Rızık veren, insanların faydasına olmak üzere nimetlerini veren) isminin tecelli ettiği alanlardan biridir. Flamingoları, büyüklüğü ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde ayna gibi bir yansıtma özelliğine sahip olması ile de Rabbimizin, Müzeyyin (Süsleyen) ismi bu göl üzerinde tecelli eder.

Akıl ve vicdan sahibi insanlar Allah'ın yarattığı her güzellikte Allahın aklının, gücünün ve ilminin yansımalarını görecek ve böylelikle Allah'ın sonsuz ilmini ve nihayetsiz gücünü daha iyi takdir edebileceklerdir. Allah bir ayette evrende yarattığı varlıklardan bazılarını bildirdikten sonra bunların her birinin "içten Allah'a yönelen her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikir" olduğunu bildirmektedir. (Kaf Suresi, 8)

Muhteşem Güzellikteki Bir Işık Gösterisi: Yosemite Şelaleleri

ABD'de Yosemite Milli Parkı'nda bulunan dünyanın en yüksek beşinci şelalesi Yosemite şelalesi, Kuzey Amerika'nın en yüksek şelalesidir. Bu şelale ışık oyunlarıyla Allahın kullarına sunduğu muhteşem güzelliklerden birini oluşturur. Şelale yılda bir kez güneş ışığının oluşturduğu bir ışık oyunuyla adeta lav akıtan bir volkana dönüşür. Allahın sunduğu bu muazzam ışık gösterisi sadece Şubat ayında 2 haftalık bir süre boyunca oluşur ve güneşin belli bir açıyla gelmesi ile büyüleyici bir manzaraya dönüşür. Rabbimiz bu kusursuz yaratma sanatını ayette şöyle bildirir:

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? (Nahl Suresi, 17)

Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp-düşünmez misiniz? Eğer Allahın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nahl Suresi, 17-18)

Kristal Mağara

Meksika'nın kuzey bölgesindeki Chihuahuan Çölü'nde bulunan mağarada dünyanın bilinen en büyük alçıtaşı kristalleri yer alır. Sıcaklığın aniden 44°C'ye çıktığı nem oranının % 90-100'leri bulduğu bu mağara, aşırı derecede sıcak ve nemli olduğu için özel soğutucu elbiseler giymeden girildiğinde sıcak çarpmasından insanları öldürebilir. Ancak özel donanımla gezildiğinde Rabbimizin nimet olarak yarattığı güzelliklerden olan kristallerle karşılaşılır. En uzunu 11.4 metre olan genel olarak 10 metre uzunluğundaki bu kristallerin oluşumu binlerce yıl sürmüştür.

Görenleri hayran bırakan güzellikteki bu muhteşem mağara çok detaylı oluşumlar sonucunda meydana gelmiştir. Mineral içeriği zengin suların yaklaşık 600 bin yıl boyunca mağaranın içine sızmasıyla, kalsiyum sülfat molekülleri tıpkı istif edilmiş tuğlalar gibi dibe çökmüştür. Önce derinlerdeki bir magma tabakasının yüzeyi zorlayarak fışkırması ile oluşan sular aşırı derecede ısınmıştır. Ardından yaklaşık bir buçuk milyon yıl önce suyun sıcaklığı düşerek aşağı yukarı 58°C'ye, yani sudaki kalsiyum sülfatın selenit kristalleri oluşturmasına uygun düzeye inmiştir. Suyla dolu mağaradaki koşulların yüz binlerce yıl neredeyse hiç değişmeksizin aynı kalması, kristallerin şaşırtıcı boyutlara ulaşmasını sağlamış ve Rabbimizin saymakla bitmeyecek kadar çok olan yaratış sanatından birine daha şahit olmamızı sağlamıştır.

SONUÇ: Rabbimiz Gökleri ve Yeri Örnek Edinmeksizin Yaratandır

Allah muhteşem yaratma sanatını ruhumuzu dinlendiren doğal görüntüler oluşturarak da gösterir. Bu doğal manzaraların her birinde çok üstün bir aklın ve çok büyük bir ilmin açık delilleri görülmektedir. Doğanın tamamında sergilenen bu akıl ve mükemmel uyum, evrendeki herşeyin Yaratıcısı olan Allah'a aittir. Allah'ın kusursuz yaratışı bir Kuran ayetinde şöyle bildirilir:

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca "Ol" der, o da hemen olur. (Bakara Suresi, 117)
(makale harun yahya)
 

Benzer konular ↴

Benzer konular ↴

Üst Alt