Kpss Puan Türleri

•KPSSP1 Rekabet Kurumu
•KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Denetçi Yardımcısı
•KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Eğitim Araştırmacısı
•KPSSP1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-Uzman Yardımcısı
•KPSSP3 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin İletişim Fakültelerinin, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak)
•KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Stajyer Kontrolör (Mühendis)
•KPSSP4 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı (Mühendis)
•KPSSP4 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
•KPSSP5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi)
•KPSSP5 Kamu İhale Kurumu
•KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Hukukçu Yardımcısı)
•KPSSP6 Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) (Uzman Yardımcısı)
•KPSSP6 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı
•KPSSP7 Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı (Teknik)
•KPSSP8 Kültür ve Turizm Bakanlığı
•KPSSP8 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı-Müfettiş Yardımcısı
•KPSSP10 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin, eğitim yönetimi, planlaması, ekonomisi, denetimi bölümünden mezun olmak veya yukarıda sayılanlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.)
•KPSSP12 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı-Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
•KPSSP13 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Teftiş Kurulu Başkanlığı) İş Müfettiş Yardımcısı (Teknik)
•KPSSP17 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Mühendis)
•KPSSP18 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Uluslararası Ticaret)
•KPSSP21 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine Uzman Yardımcısı (Hukuk)
 
Üst Alt