Kosta Rika

Kosta Rika Coğrafi Verileri​

Konum: Orta Amerika, Karayip Denizi ve Kuzey Pasifik Okyanusu, Nikaragua ve Panama arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 10 00 Kuzey enlemi, 84 00 Batı boylamı
Harita konumu: Orta Amerika ve Karayipler
Yüzölçümü: toplam: 51,100 km²
kara: 50,660 km²
su: 440 km²
Sınırları: toplam: 639 km
sınır komşuları: Nikaragua 309 km, Panama 330 km
Sahil şeridi: 1,290 km
İklimi: Tropikal iklimin etkisindedir; kuru sezon (Aralık-Nisan) ; yağışlı sezon (Mayıs-Kasım); dağlık bölgeler daha soğuktur.
Arazi yapısı: Dar kıyı şeridi doğuda yükselerek yerini ülkenin belkemiğini oluşturan iç yükseltilere bırakır. Yükseltiler daha geniş bir alan kaplayan Antil Düzlüğüne yumuşak bir biçimde alçalır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Pasifik Okyanusu 0 m
en yüksek noktası: Cerro Chirripo 3,810 m
Doğal kaynakları: Hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma elverişli: %6
sürekli ekinler: %5
otlak ve çayırlar: %46
ormanlar: %31
diğer: %12 (1993 verileri)
Sulanan arazi: 1,200 km² (1993 verileri)
Doğal afetler: Ara sıra depremler ortaya çıkmakta, Atlas Okyanusu kıyısı boyunca kasırgalar etkindir; yağış sezonu boyunca alçak kısımlarda su baskınları ve toprak kaymaları görülür; volkanik aktivite vardır.

Nüfus Bilgileri​

Nüfus: 3,773,057 (Temmuz 2001 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %31.38 (erkek 605,728; kadın 578,128)
15-64 yaş: %63.37 (erkek 1,209,084; kadın 1,181,754)
65 yaş ve üzeri: %5.25 (erkek 92,314; kadın 106,049) (2001 verileri)
Nüfus artış oranı: %1.65 (2001 verileri)
Mülteci oranı: 0.53 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
Bebek ölüm oranı: 11.18 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 76.02 yıl
erkek: 73.49 yıl
kadın: 78.68 yıl (2001 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 2.47 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.54 (1999 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 12,000 (1999 verileri)
HIV/AIDS - ölümleri: 750 (1999 verileri)
Ulus: Kosta Rikalı
Nüfusun etnik dağılımı: Beyaz ırk %94, siyah ırk %3, Amerika yerlileri %1, Çinliler %1, diğer %1
Dinler: Roma Katolikleri %76.3, Evangestler %13.7, diğer Protestanlar %0.7, Yahova şahitleri %1.3, diğer %4.8, inançsız %3.2
Diller: İspanyolca (resmi), İngilizce
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %94.8
erkek: %94.7
kadın: %95 (1995 verileri)

Yönetimi​

Ülke adı: Resmi tam adı: Kosta Rika Cumhuriyeti
kısa şekli : Kosta Rika
Yerel tam adı: Republica de Costa Rica
yerel kısa şekli: Costa Rica
ingilizce: Costa Rica
Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
Başkent: San Jöse
İdari bölmeler: 7 bölüm; Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas, San Jose
Bağımsızlık günü: 15 Eylül 1821 (İspanya'dan)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 15 Eylül (1821)
Anayasa: 7 Kasım 1949
Hukuk sistemi: İspanyol hukuku temel alınmıştır
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: BCIE, CACM (Orta Amerika Ortak Pazarı), ECLAC (Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), LAES, LAIA (Latin Amerika Entegrasyon Birliği), NAM, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OPANAL, OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNU, UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

Ekonomik Göstergeler​

Ekonomiye genel bakış: Kosta Rika`nın turizm, tarım ve elektronik ihracatına dayanan sabit bir ekonomisi vardır. Son onbeş sene içinde yoksulluk seviyesi düşürülmüş ve güçlü bir sosyal güvenlik sağlanmıştır. 1996`da %0.9 oranında olan ekonomik büyüme, 199`de %3`e ve 1998`de %5.5`e çıkmıştır. 1995`de %22.5 yükselmiş olan enflasyon ise 1997`de %11.1 ve 1998`de %12`ye düşmüştür. İşsizlik %5.6 oranında sabitlenmiş ancak yüksek seviyedeki bireyin istediği işte çalışamama problemi sürmektedir. Ayrıca, iç borçların geniş faiz ödemelerinin beslediği geniş hükümet açığı, sosyal servislerin kalitesini sağlayacak girişimleri baltalamıştır. Enflasyonu düşürmek, bütçe açığını küçültmek ve kamu sektörünün verimliliğini sağlamak hükümetin en önemli mücadeleleridir.
GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 25 milyar $ (2000 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %3 (2000 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %12.5
endüstri: %30.7
hizmet: %56.8 (1999)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %11 (2000 verileri)
İş gücü: 1.9 milyon (1999)
Sektörlere göre iş gücü dağılımı: tarım %20, endüstri %22, hizmet %58 (1999 verileri)
İşsizlik oranı: %5.2 (2000 verileri)
Endüstri: Gıda maddeleri, tekstil ve giysi, yapı malzemeleri, gübre, plastik ürünleri
Endüstrinin büyüme oranı: %4.3 (2000)
Elektrik üretimi: 5.805 milyar kWh (1999)
Elektrik tüketimi: 5.303 milyar kWh (1999)
Elektrik ihracatı: 165 milyon kWh (1999)
Elektrik ithalatı: 69 milyon kWh (1999)
Tarım ürünleri: kahve, muz, şeker, mısır, pirinç, fasulye, patates; sığır eti; kereste
İhracat: 6.1 milyar $ (2000 verileri)
İhracat ürünleri: endüstri malları, kahve, muz, tekstil, şeker, tıbbi ürünler, elektronik aletler
İhracat ortakları: ABD %54.1, AB %21.3, Orta Amerika %8.6 (1999)
İthalat: 5.9 milyar $ (f.o.b., 2000 verileri)
İthalat ürünleri: hammaddeler, tüketim maddeleri, yatırım malları, petrol
İthalat ortakları: ABD %56.4, AB %9, Meksika %5.4, Japonya %4.7, (1999)
Dış borç tutarı: 4.2 milyar $ (2000 verileri)
Para birimi: Kosta Rika Colonu (CRC)
Para birimi kodu: CRC
Mali yıl: Takvim yılı

İletişim Bilgileri​

Kullanılan telefon hatları: 450,000 (1998)
Telefon kodu: 506
Radyo yayın istasyonları: AM 50, FM 43, kısa dalga 19 (1998)
Radyolar: 980,000 (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 6 (1997)
Televizyonlar: 525,000 (1997)
Internet kısaltması: .cr
Internet servis sağlayıcıları: 3 (2000)
Internet kullanıcıları: 150,000 (2000)

Ulaşım ve Taşımacılık​

Demiryolları: toplam: 950 km (2000)
Karayolları: toplam: 37,273 km (1998 verileri)
Su yolları: 730 km
Boru hatları: Petrol ürünleri 176 km
Limanları: Caldera, Golfito, Moin, Puerto Limon, Puerto Quepos, Puntarenas
Hava alanları: 152 (2000 verileri)
 
Üst Alt