Koryon Villus Biyopsisi medir?

Koryon Villus Biyopsisi​

Koryon tüyleri adı verilen ince tüyler, plasentada, yani bebeğin eşinde yer alır. Döllenmiş yumurtanın hücrelerinden gelişen bu parçalar, fetusla aynı kromo*zomları ve genetik altyapıyı taşır. Koryon tüylerinin bir örneğinin incelenmesi ile, doktorunuz kromozomların sayısının ve yapısının normal olup olmadığını görecektir. Aynı zamanda fetusun cinsiyetini belirleyen kromozomları ve eğer risk altındaysa hastalık genlerinin geçip geçmediğini de yorumlayacaktır.

Koryon villus biyopsisi (KVB) işlemi, 11 ile 14. gebelik haftaları arasında yapılan ikili tarama testinde bir anormallik saptanırsa önerilir. Bu yöntem girişimsel bir tanı testidir. KVB, ultrasonografi kontrolü altında karından bir iğnenin so*kulması ve plasentadan bir parçanın alınması ile gerçekleştirilir. Alman bu par*ça daha sonra incelenerek bebekte genetik/ kromozomal bir hastalığın olup ol*madığı belirlenir.

KVBnin 15-20. haftalarda uygulanan normal amniyosenteze göre taşıdığı en bü*yük avantaj, daha erken yapılabildiği için hamileliğin seyri açısından erken so*nuç verip değerlendirme şansı tanımasıdır. Böylelikle bazı riskler taşıyan kadın*ların erken önlem alması mümkün olacaktır.
 
Üst Alt