• Hoşgeldin ziyaretçi , forumdan daha fazla yararlanmak için buradan üye olunuz...

Konjonktür nedir

  • Konbuyu başlatan mopsy
  • Başlangıç tarihi
  • Cevaplar 1
  • Görüntüleme 3K

Okunuyor :
Konjonktür nedir

mopsy

Emektar
Üye
konjonktür nedir tdk , konjonktürel dalgalanma nedir , konjonktürel ne demek kısaca , konjonktürel işsizlik nedir , konjonktürel ittifak nedir , konjonktürel ittifak ne demek , konjonktürel ittifak nedir tarih , anti konjonktürel ne demek

Konjonktür: Fransızca bir isim olarak dilimize geçmiş bu kavram iki farklı anlamı bünesinde barındırır.
Ekonomik, sosyal, politik alanlarda istatistiklerden, olgulardan, nesnel durumlardan yararlanarak olayların gelecekteki gelişimiyle ilgili tahmin.
Bir ülkenin ekonomik durumunu belirleyen öğelerin tümü.

EKONOMİK KONJONKTÜR
KONJONKTÜR DALGALANMALARI
Ekonominin reel üretim hacminde gözlenen söz konusu iniş ve çıkışlar konjonktür olarak adlandırılmaktadır.

Konjonktür ekonomideki büyüme ve daralma dönemlerinin dönüşümlü olarak yaşanmasını ifade etmektedir.Konjonktür dönemi dört aşamadan meydana gelir: tepe, daralma, dip ve genişleme. İktisatçılar genellikle gayri safi milli hasılada en az altı ay süren azalmaları daralma veya durgunluk olarak adlandırırken, çok daha uzun süreli ve çok daha fazla şiddetli daralma dönemlerini ifade etmek üzere bunalım veya depresyon deyimlerini kullanırlar.
Dünyadaki ünlü depresyonları arasında 1929 ve 1987 Depresyonları, resesyonlar arasında ise 1974 OPEC, 1982 Volcker ve 1991-92 Körfez Resesyonu sayılabilir.

KONJONKTÜR GÖSTERGELERİ

1- Öncü Göstergeler:
Reel gayri safi milli hasılada değişiklik ortaya çıkmadan değişim sergileyen makro büyüklüklerdir.
Yapılan çeşitli çalışmalarda öncü göstergeler indeksin oluşturulması amacıyla kullanılan değişkenlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: İmalat sanayinde ortalama haftalık çalışma saati İşsizlik sigortası için yapılan başvurular Tüketim malları üretiminde verilen yeni siparişler Ertelenmiş mal teslimleri Kurulan yeni işletme sayısı Makine ve teçhizat satın alınması için yapılan yeni
siparişler Alınan inşaat ruhsatları Hisse senedi fiyat indeksi Para arzı Stoklardaki değişme *İşletme kredileri ve tüketici kredileri hacmindeki değişme

2-Eş Anlı Göstergeler :
Reel gayri safi milli hasıla ile aynı zamanda değişim sergileyen makro ekonomik değişkenlerdir. Eş anlı gösterge olarak kullanılabilecek makro ekonomik değişkenlerden bazıları şunlardır: Tanım dışı sektörlerde ödenen ücretler Kişisel gelir Sanayi üretim indeksi *İmalat ve ticaret sektörlerindeki satış hacmi

3- Takipçi Göstergeler :
Reel gayri safi milli hasılanın değişmesinden sonra değişiklik sergileyen makro ekonomik değişkenlerdir.Takipçi gösterge olarak kullanılan makro ekonomik değişkenlerden bazıları aşağıda verilmektedir: * Ortalama işsizlik süresi
  • Birim işgücü maliyeti
  • Stokların satışlara oranı Ticari kredi hacmi
  • Kredi faiz oranı
  • Ticari kredilerin kişisel gelire oranı
KONJONKTÜR TEORİLERİ
Konjonktür dalgalanmalarının temel faktörü yatırımlar ve sermaye birikimidir.Konjonktür teorileri ikiye ayrılır: Toplam talebe ilişkin konjonktür teorileri Reel konjonktür teorisi

1-KONJONKTÜRE İLİŞKİN TOPLAM TALEP TEORİLERİ
Üç teorik yaklaşım söz konusudur.

a-Keynesyen Konjonktür Teorisi : Ekonomik dalgalanmaların ardında yatan temel faktör bekleyişlerdeki değişkenlikerdir.Teorinin itici gücü gelecekteki satışlara ve kara ilişkin bekleyişlerdir. Keynesyen teoride konjonktür mekanizmasının iki temel bileşeni vardır. Bunlardan ilki yatırımlardaki değişmenin yarattığı çarpan etkisidir. İkinci bileşeni ise toplam talepteki değişme karşısında toplam arzın gösterdiği tepkidir.

b- Monetarist Konjonktür Teorisi : Ekonomik dalgalanmaların ardında yatan temel faktör para arzındaki dalgalanmalardır. Monetarist Konjonktür Teorisi, Milton Friedman ve onu izleyen iktisatçılar tarafından geliştirilmiştir. Bu teorideki Monetarist iktisatçılara göre itici güç para miktarının artış oranıdır. Hızlanarak artan para hızı ekonomide canlanmayı, gittikçe yavaşlayan parasal gelişme ise ekonomide durgunluğu beraberinde getirir.Para arzı artış oranının değişmesinin ardında yatan faktör ülke merkez bankası tarafından izlenen para politikasıdır.

c- Rasyonel Bekleyişler Kuramının Konjonktür Teorisi : Dayandığı temel görüş parasal ücretin fiyatlara ilişkin rasyonel bekleyişler tarafından belirlenmesidir. Ekonomik konjonktürle ilgili olarak birbirinden oldukça farklı iki rasyonel bekleyiş yaklaşımı söz konusudur. Robert E. Lucas tarafından geliştirilen Yeni Klasik Konjonktür Teorisine göre ekonomik dalgalanmaların nedeni toplam talepte beklenmeyen dalgalanmalardır. Rasyonel bekleyişleri esas alan bir diğen yaklaşım olan Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisin göre ekonomide yaşanan dalgalanmaların ardında yatan faktör ise toplam talepte ortaya çıkan beklenen ve beklenmeyen dalgalanmalardır. Rasyonel bekleyişlere ilişkin konjonktür teorisini diğer konjonktür teorilerinden ayıran temel fark bu yaklaşımın konjonktürün itici gücü olarak toplam talepte ortaya çıkan beklenmeyen değişmeleri görmesidir

2-REEL KONJONKTÜR TEORİSİ
Bu yeni teoriye göre ekonomik dalgalanmaların ardında yatan temel faktör verimlilikte ortaya çıkan tesadüfi dalgalanmalardır. Verimlilikte ortaya çıkan dalgalanmalann ise genel olarak teknolojik değişmelerden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Buna karşın verimlilikte gözlenen değişmelerin uluslararası alanda ortaya çıkan dengesizlikler, iklimde gözlenen dalgalanmalar ve doğal afetler gibi başka sebepleri de.olabilir.Reel Konjonktür Teorisinin gelişimi genellikle Edward Prescott, Finn Kydland ve Charles Plosser gibi günümüz iktisatçılarına atfedilmektedir. Reel konjonktür teorisine göre itici güç teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan verimlilik artışıdır.

Çalışma Kararı :
Reel Konjonktür Teorisine göre ekonomik birimler, ne zaman çalışacaklarına karar verirken basit bir fayda-maliyet analizi yaparlar. Bu analiz
çerçevesinde bugün çalışmanın getirişi ile daha sonraki bir dönemde çalışmanın beklenen getirişini karşılaştırırlar.

Reel Gelir ve Fiyatlar :
Verimlilikte meydana gelen azalma istihdamın ve yatırım talebinin azalmasına neden olmaktaydı. Ancak bildiğiniz gibi istihdamdaki azalma toplam arzı, yatırım talebindeki azalma da toplam talebi azalma yönünde değiştirecek faktörlerdir.

Para Miktarındaki Değişmeler :
Konjonktürün ortaya çıkma sebebi reel faktörlerdir, nominal ve parasal faktörlerin konjonktür üzerine bir etkisi yoktur. Ekonomideki para miktarı değişirse toplam talep değişir, ancak üretim faktörlerinin kullanımı veya doğal gelir düzeyi gibi reel unsurlarda bir değişiklik olmaz.
 

mmercan

Amatör
Üye
İş döngüsü, iktisadi döngü veya konjonktür devresi, iktisadi etkinlik veya üretimde birkaç ay veya yılı aşan iktisadi dalgalanmaları belirtmek için kullanılan terim.
 
Üst Alt